close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červenec 2009

Tygr Ussurijský, tvor který je již značně ohrožen

22. července 2009 v 10:43 | HAAS |  Zvířata vyhynulá v našem letopočtu
Tygra Ussurijského zná každé malé dítě. Tento tvor ještě nevyhynul, ale je ohrožen! Na Zemi žije asi 500 posledních kusů, je ale ještě čas k tomu aby se mohly rozmnožit. Jestliže se ale nerozmnoží do určitého času, budou zabiti. Na vyhynutí tygrů Ussurijských mají podíl také lovci. Kůže z tygrů se používá už od pravěku, z dob, kdy pravěcí lovci lovili poslední šavlozubé tygry. Později také v cirku ve Starém Římě. Později také ve středověkých hradech (tam bylo zabito více než 1000 Ussurijských tygrů) a nakonec ještě dnes. Tito tygři tedy vymírali kvůli Římanům, středověkým válečníkům a vymírají také kvůli lovcům z naší současnosti.
Smilodon byl šavlozubý tygr. Žil v Americe.

V příští části Dronte Mauricijský, který vyhynul dřív než jiná zvířata z této rubriky-seriálu!!!


Vakovlk

16. července 2009 v 11:54 | HAAS |  Zvířata vyhynulá v našem letopočtu
Vakovlk je dalším zvířetem, které údajně vyhynulo v 19. století. Žil v Austrálii a byl to masožravec. Podobal se vlkům, ale něčím se od nich lišil! A to vakem na břiše. Vyhynul jen proto, že asi dělal sedlákům škody na dobytku. Proto jej sedláci vyhubili a už nikdy nikdo takové krásné zvíře neviděl. Dnes už se ukazuje pouze na počítačích anebo v knížkách. I přesto jsou jeho fotografie vzácné. Dokonce byl i v Zoo v Austrálii. Ještě v 20 až 30 letech minulého století žily poslední dvě samice v Tasmánii. Protože se už nemohly rozmnožit, vymřely obě dvě naráz.
V příští části tygr Ussurijský, který ještě nepatří mezi vyhynulé, ale nyní je už značně ohrožen!!!

Zebra Kwaga

16. července 2009 v 10:44 | HAAS |  Zvířata vyhynulá v našem letopočtu
Zebra Kwaga je prvním zvířetem, o kterém vám chci napsat v této rubrice. Vyhynula v 19. století, a to proto, že ji lovci velice přehnaně lovili. Koncem 19. století se stala silně ohroženou. Jelikož lovci na to nedbali, lovili ji dál. Asi o dva měsíce později bylo vyhlášeno, že těchto tvorů je na Zemi už asi jen 50. Lovci ale chtěli kůže z Kwag a proto lovili dál. Proč zrovna pro kůži? Protože měla kůži celou hnědou, jen krk a hlavu pruhovanou. Když potom zmizela ze Země navěky, lovci se mezi sebou začali hádat, kdo to způsobil. A tak se poprvé zdála Zebra Kwaga lidem na zemi důležitá.A co nám říká o Kwagách Wikipedie?
"Ještě na počátku 19. století žila kwaga ve velikých stádech na horním toku řeky Orange v jižní Africe. Jihoafričtí Búrové a další Evropané je však začali hromadně vybíjet. Například H. Lichteinstein, který roku 1804 doprovázel s celým vojskem guvernéra po jižní Africe, zapsal do svého deníku: Dnes jich bylo složeno víc, než mohla naše početná společnost zkonzumovat. Vybíjení postupovalo tak rychle, že zoologové ani nestačili zareagovat a vytvořit v zajetí chovná stáda. V roce 1878 byla zastřelena poslední kwaga ve volné přírodě. Kusy chované v různých ZOO byly většinou staré a neschopné rozmnožování, a tak poslední zvíře svého druhu pošlo 12. srpna 1883 v amsterdamské zoologické zahradě.
Jediné, co se po kwagách zachovalo do dnešních dnů, jsou tři fotografie, devatenáct kůží a několik lebek. Patří mezi nejvzácnější exponáty muzejí."...

Fotografie zebry Kwagy v londýnské zoo.


Příště se seznámíte s vakovlkem!!!

Tři základní období Mezozoika

15. července 2009 v 14:55 | HAAS |  Období druhohor
Trias

První období druhohor byl Trias. Toto období bylo velice suché. V tomto období žilo na Zemi převážně málo druhů živočichů. Plazi se dělili na dvě skupiny. Menší počet byli dinosauři (jejich život měl ale teprve rozkvést) a další skupina byli savcovití plazi. Savcovití plazi byli předchůdci našich savců. Všichni živočichové žili na jednom subkontinentu Pangea.
Život zde byl velice krutý a mnoho druhů v něm vymíralo. V této době se na Zemi objevili také první dinosauři. K těmto druhům patřil například druh Coelophisis.

V období Triasu se na zemi objevili Coelophisisové. Na obrázku je jejich nová generace.

Postosuchus je vzdáleným bratrancem dinosaurů. Patří však do jiné skupiny.

Peteinosaurus byl jeden z prvních ptakoještěrů.Cynognatus byl savcovitý plaz. Podobal se ale našim savcům se srstí.


Plateosaurus byl prvním býložravým plazem v období Triasu. Živil se kapradinami a jehličím.Takto vypadala naše Zeměkoule v období Triasu.


Jura

Jura byla druhým obdobím Mezozoika. Toto období bylo jedním z nejdelších etap dějin světa. Bylo to zlaté období dinosaurů. V této době žili na Zemi i savci. Savcovití plazi vymřeli a to proto, že jejich vládu převzali dinosauři. K největším z dinosaurů patřili Sauropodi. K nim náleželi: Brachiosaurus, Apatosaurus (dříve Brontosaurus), Diplodocus a Saltasaurus. Dalšími byli obrnění dinosauři: Stegosaurus, Kentrosaurus, Tuojiangosaurus a Scutellosaurus. K dalším dinosaurům patří dravci: Allosaurus, Ceratosaurus, Dilophosaurus a Megalosaurus.


Brachiosaurus se živil listím z vysokých stromů a šiškami. Tento Sauropod dosahoval hmotnosti až 80 tun a byl vysoký 13 metrů. Žil např. v Coloradu.


Na obrázku pravěké krajiny vidíme zleva: Stegosaura, Brachiosaura, Apatosaura, Allosaura a vpředu Protosucha.Apatosaur se živil listím cykasů. Dosahoval délky 21 metrů a vážil 30 tun. Na obrázku vidíme rozzuřené Apatosaury.
Tento gigant vážil až 2 tuny, byl největší z masožravců. Spořádal denně až dvě tuny masa, které po strávení vykálel.

Křída

Třetí období druhohor a také poslední je Křída. V této době na Zemi spadl meteorit o průměru 10 kilometrů. Nejpopulárnějším dinosaurem z této doby je Tyrannosaurus Rex, král dinosaurů.
V tomto období na Zemi žila nejrozšířenější skupina dinosaurů - Hadrosauři. Ovládli celou Zemi. Po pádu meteoritu přežila jen zvířata s váhou nad 10 kilogramů (kromě dinosaurů).
K tyrannosauridům patřili: Tyrannosaurus, Tarbosaurus, Albertosaurus, Alioramus a Siamotyrannus.

Tarbosaurus se živil masem. Dorůstal výšky až 6 metrů a vážil 6,5 tuny.
Žil v pralesích Mongolska.Triceratops vážil 8 tun, měřil na délku 9 metrů a na výšku 3 metry. Byl to býložravec.


Hadrosaurus Corythosaurus se živil vodními rostlinami. Vážil 4,5 tuny a byl vysoký 11 metrů.


Pachycephalosaurus vážil až 63 kilogramů (nepatřil mezi giganty), zařazuje se mezi ptakopánvé dinosaury. Dosahoval délky 5 metrů a výšky do 3 metrů. Živil se vodními rostlinami a listím cykasů.