Srpen 2009

Největší krokodýl všech dob

11. srpna 2009 v 13:18 | HAAS |  Popisy pravěkých zvířat
Deinosuchus byl největším krokodýlem na světě. Tento tvor byl tak obří, že bez problému ulovil i dospělého dinosaura. Ve filmu Prehistoric park ulovil Deinosuchus Parasaurolopha. Jeden člen měřil neuvěřitelných 15-16 metrů a vážil až 9 tun. Deinosuchus se na Zemi objevil před asi 80 miliony let. Právě proto nebyl moc rozšířený. Tenhle článek se však bude více věnovat jeho počátkům. Deinosuchové však lovili ze začátku jen malé tvory. Postupem času však začali lovit větší, protože se pomalu dostali až do bran Texasu. Kolosální krokodýlové ze starších dob, byli nuceni opustit Montanská a Texaská jezera. Deinosuchus vystoupil také v seriálu Putování s di-nosaury. Tito krokodýlové vyhynuli nakonec s ostatní říší dinosaurů při pádu meteoru.Příště Pachycephalosaurus!!!

Šavlozubý tygr

10. srpna 2009 v 14:33 | HAAS |  Popisky zvířat z doby ledové
(Smilodon populator)
Tento "šavlozubý tygr" žil v Jižní Americe. Jeho špičáky dosahovali délky 23 centimetrů. Jeho výška dosahovala ke 120 centimetrům. Vážil asi 260 kilogramů. Oproti němu by se zdál být tygr Ussurijský jako kočička na hraní. První co Vás asi zaujme na obrázcích budou ty jeho špičáky, kterými brutálně zabíjel svou oběť. To však není pravda. Tygři šavlozubí zabíjeli svojí kořist jako dnes ostatní šelmy. Ovšem špičáky se zařízly hlouběji, což urychlilo zabití zvířete. Zuby ale nebyly přizbůsobené k boji. Jestliže jimi Smilodon kousl do nepřítele, lehce by si jej mohl zlomit.

Smilodona populatora proslavil také seriál Putování s pravěkými zvířaty, kde se stal hlavním hrdinou tygr Zlomený Zub. V seriálu byl vyobrazen velice věrohodně. Nad tímto článečkem vidíte obrázek smilodona při lovu. Právě takhle svými špičáky zabíjel oběť. Nejdříve ji vyhledal podle stopy, potom zaútočil, a až kořist ležela na zemi, Smilodon ji kousl. Kousnutím přerazil průdušnici a krční tepnu, čímž urychlil lov. Tlupy se potom scházely, aby snědli to, co jejich lovec ulovil.
Příště medvěd jeskynní!

Quetzalkoatlus

10. srpna 2009 v 12:28 | HAAS |  Popisy pravěkých zvířat
Tento ptakoještěr byl velmi vzácný vidět, protože se na Zemi objevil už "těsně" před pádem me-teoru na Zem. Jeho rozpětí křídel měřilo asi 13 a půl metru, ale jeho tělo bylo velmi malé. A to
z toho důvodu, že "když má zvíře velké končetiny"(v tomto důvodu křídla)"nemůže mít velké tělo" prohlásil jeden vědec. Quetzalkoatlové byli oblíbenou potravou pro Deinosuchy (obří krokodýli,
v příštím článku této rubriky). I tak byli ale Quetzalkoatlové neporazitelní. Tento druh pterosaura se údajně živil rybami, které chytl v nízkých vodách jezer. Nakonec ze světa zmizel s ostatními dinosaury, kdy meteor zasáhl Mexico.

Příště přijde Deinosuchus!
Pratur

10. srpna 2009 v 12:07 | HAAS |  Zvířata vyhynulá v našem letopočtu
Pratur vyhynul také jako dronte (pták dodo) v 15. století. Na Zemi se objevil v Evropě, ještě v pravěku. Poslední kus byl zabit kolem roku 1627. Zemřel v Polsku. Samci tohoto druhu měli černé zbarvení. Jedna ze zajímavostí: pratur se nedal chovat jako běžný tur. Patřil k rodu "Bos", ale byl mnohem divočejší. Když se s tímto tvorem konali rodea ve Španělsku, mnoho toreadorů zahynulo již při prvních zkouškách. Je však pravda, že ještě v pravěku lidé tyto tury lovili. Později, asi před 7-8 tisíci let, v dobách nejprvnějších zemědělců, si chovatelé dokázali konečně pratury dokonce ochočit. Je to zvláštní, ale v době bronzové si lidi dokázali ochočit pratury a v 15. století už ne. A to jsou zajímavosti o tomto zvířeti.
Mamut

9. srpna 2009 v 8:43 | HAAS |  Popisky zvířat z doby ledové

(Mamuthus primigenius)
Mamut je další zvíře a zároveň nejznámější vyhynulé. Jeho pozůstatky se na Zemi objevily před 10 tisíci lety. To tedy znamená, že v této době také vyhynul. Nejen kvůli lovu pravěkých lovců, ale také kvůli "globálnímu oteplení na Zemi". Jeho kostra je i v Pražském muzeu. Avšak život mamutů byl velice těžký. Jakmile nastala zima, museli jít celé kolonie do Alp, v létě se museli zase vrátit do rodné země.


Mamut je vskutku ohromné zvíře. Když byl poprvé objeven právě tento druh chobotnatců, roz-křiklo se, že byli největšími chobotnatci na Zemi. My dnes ale víme, že mamut dosahuje téměř stejné výšky jako slon. Mamuti byli vysocí asi 4-6 metrů. Mamuti vznikli poprvé jako sloni indičtí (nebo jsou jim alespoň blíže příbuzní). Mamuti potřebovali, stejně jako sloni, společnost. Právě proto se scházeli ve stádech s ostatními členy, kteří patřili ke stejnému druhu.

Wikipedie:
"Většinou se mamuti považují za mnohem větší než dnešní sloni. Tato chyba dokonce vedla k používání slova "mamutí" ve stejném smyslu jako "obrovský". Největší z mamutů, mamut císařský (Mammuthus columbi imperator) z Kalifornie, sice v kohoutku dosahoval výšky nejméně 4 metrů a mamuti vážili i 6 až 8 tun, ale většina druhů mamutů byla velká jen asi jako dnešní slon indický. Na Wrangelově ostrově u břehů východní Sibiře byly také nalezeny fosílie trpasličích druhů mamutů."

Blogorgonopid: Kolik měli mamuti zubů?
Wikipedie:
Pro mamuty jsou typickým znakem kly, které se vyvinuly z předních zubů - řezáků. Kromě nich měli mamuti pouze čtyři zuby - na každé čelisti jednu stoličku.
Příště šavlozubý tygr (zítra)!

Nosorožec srstnatý

9. srpna 2009 v 8:19 | HAAS |  Popisky zvířat z doby ledové
(Coelodonta antiquitatis)
Toto zvíře bylo vybaveno tak, aby přežilo celou dobu ledovou. Coelodont byl houževnatý nosorožec s dvěma rohy. Jeho srst měla hnědé zbarvení, možná trochu do červena. Byl to býložravec žeroucí trávu a další rostliny z doby ledové, které dnes přežily. Srstnatí coelodonti žili na pláních společně s mamuty. Coelodontův přední roh měřil asi metr. To je ohromná velikost. Byl dvakrát tak větší jako nosorožec dvourohý (jedna z dnešních forem zvířete z dvěma rohy). Měl podobnou stavbu těla jako toto zvíře, ale lišil se výškou. Coelodont vážil přes 2 tuny, což naznačovalo, že je tak obří. Někdy se stával kořistí neandrtálců (další článek který bude v této rubrice). Srstnatých nosorožců existovali i jiné formy, jako třeba Elasmoterium a Dicerorhinus...
Příští článek Mamut!

Blboun nejapný (dronte mauricijský)

9. srpna 2009 v 7:57 | HAAS |  Zvířata vyhynulá v našem letopočtu
Jinak také pták dodo. Žil na ostrově Mauritius a naposledy byl na něm spatřen něco kolem roku 1505 nebo tak nějak. Byl vysoký asi 1 metr (což je výška malého dítěte). Vymřel v roce 1758. Tento tvor patřil údajně mezi holuby. Byl nelétavý a vůbec nebyl plachý. Právě proto ho také lidé vyhubili. Když není zvíře plaché, lehce se zabije. Dronte měl trochu zakřívený zobák. Byl to všežravec, zobák mu asi sloužil proto, aby touto "zakřivenou špičkou" dobře uchopil plod nebo semeno, při ohrožení se silnými údery zobáku bránil.


A co nám o něm říka Wikipedie?:
Vyhynutí dronteho bylo pro Mauricius katastrofou, která nezůstala bez následků. V průběhu 19. století zaznamenali přírodovědci, že na ostrově Mauricius začíná ubývat kdysi dominantní dřevina - strom Calvaria major. Zprvu nenápadný ústup se proměnil ve stále rychlejší vymírání. Na počátku 20. století začaly různé přírodovědecké instituce a spolky bít na poplach a založily projekt na záchranu ohroženého druhu, ale ten byl zcela neúspěšný. Strom se totiž odmítal rozmnožovat. V 70. letech 20. století již údajně existovalo pouze 13 exemplářů. Všechny byly staré přes 300 let.
Tehdy si americký ekolog Stanley Temple povšiml faktu, že vlastně na celém ostrově není známý výskyt stromu mladšího než poslední existující výskyt dronteho a vyslovil hypotézu, že příčinou vymírání Calvarie je vymření dronteho. Podle jeho hypotézy totiž semena tohoto stromu mají příliš tvrdý obal a aby vyklíčila, potřebovala být natrávena v drontím žaludku. Po sériích několika pokusů pak přišel s řešením - namísto dronta může stejně dobře posloužit krocan. Poté se již mohl plně rozběhnout projekt na záchranu ohroženého druhu a v současné době se začínají na ostrově zakládat nové porosty znovuzrozeného stromu.
Výše zmíněný příklad demonstruje dva důležité pojmy související s vnitřní provázaností ekosystému:
  • klíčový druh (dronte) - druh, který je klíčový pro zachování ekosystému. V tomto případě vymření dronteho zapřičinilo téměř vyhynutí dominantního rostlinného druhu, což pochopitelně vedlo k radikální změně prostředí a dalším řetězovým reakcím.
  • sekundární extinkce - vymření jako důsledek řetězové reakce, další důležité druhy vymírají pouze v důsledku vymření klíčového druhu.


Příště pratur, který žije již od pravěku!!!

Allosaurus

8. srpna 2009 v 12:25 | HAAS |  Popisy pravěkých zvířat
Allosaurus byl největším masožravcem v období Jury a zároveň také nejdůležitějším zvířetem v této době. Jeho čelisti byly více podobné čelistem Tyranosaura, ale Allosaurus byl menší a postrádal méně tun. Kolik asi? Allosaurus celkově snědl za den tolik co vážil (viz Tři základní období Mezozoika). Avšak v této epoše hrála hlavní roli délka těla. Allosaurus byl delší než 10 metrů, z toho alespoň metr a půl dlouhá čelist. Zuby v ní byli dobře shromážděné a když vypadly, ihned narostly nové. Podle nové teorie Allosauři, když jim měly vypadnout zuby, "kousali do kmene stromu", aby jim co nejdříve bolavý zub vypadl. Allosauři byli schopni rozkousat i kost, ale museli z ní spolknout co nejméně. Lovili menší kořisti, ale v tlupě byli opravdu schopni zabít Sauropoda. Allosaurus byl vysoký 5m.
Hru s Allosaury si můžete zahrát na stráncehttp://www.bbc.co.uk/sn/prehistoric_life/games/big_al/.


Příště přijde Quetzalkoatlus!!!

Shantugosaurus

8. srpna 2009 v 11:37 | HAAS |  Popisy pravěkých zvířat
Tento příbuzný Edmontosaura s velmi dlouhým tělem byl býložravý, mírumilovný plaz. Měřil asi 14 a půl metru a vážil možná více než sedm tun. Patřil k čeledi Hadrosauridae a měl veliký kachní zobák. Jeho lebka byla téměř tak dlouhá jako lebka tyranosaurova. Žil v Křídě a byl to ohromný pohled, protože těsně před pádem meteoritu byl na Zemi, tedy v Severní Americe, vidět už jen vzácně. Jeho fosilií je dnes na Zemi poměrně málo, jde asi jen o deset až patnáct nejrůznějších zkamenělých kousků jeho těla.


A co nám o Shantugosaurech říká Wikipedie:
"Shantungosaurus ("Ještěr ze Šantungu") byl jedním z největších hadrosauridních dinosaurů. Žil v období pozdní křídy na území dnešní Číny. Na hlavě neměl žádné výrůstky, patří tedy mezi "ploskolebé" hadrosaury (kachnozobé dinosaury).


Rozměry

Shantungosaurus byl jedním z největších hadrosauridů a tím i ptakopánvých dinosaurů vůbec. Největší vystavená kostra měří na délku 14,7 metru a hmotnost jejího majitele zaživa zřejmě přesáhla 7 tun. Největší jedinci možná přesáhli délku 16 metrů..."

Příště příjde Allosaurus, a na to se těšte, protože o něm vím strašně moc!!!

Kentrosaurus

8. srpna 2009 v 11:17 | HAAS |  Popisy pravěkých zvířat
Tento velký býložravec patří ke stegosaurům, ale vypadá úplně jinak než stegosaurus. Dorůstal délky asi 6 metrů a živil se rostlinami, ve výši asi 5 metrů. Poprvé se na Zemi objevil v Africe, ve Svrchní Juře, a vymřel před 80 miliony let. Jeho tělo mělo ty stejné pláty jako stegosaurus. Na každém rameni měl ovšem důležitý trn, a ten dorůstal délky "pouhých"50 centimetrů.
Schopnosti: Na ocase měl totéž co stegosaurus, ovšem daleko menší. Stegosaurus měl ostny dlouhé alespoň metr, za to Kentrosaurus ho měl sotva půlku dlouhý. I tak je používal k obraně.V příští části Shantugosaurus!!!!!

Vysvětlivky:"B b" důležitá věc (tlusté písmo).