Srpen 2010

Spinův poslední lov-část 3.

2. srpna 2010 v 15:47 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
Obsah minulé části:
Vyhladovělý Spino přišel na planinu. Uviděl tam stádo Ouranosaurů. První, co si pomyslel, bylo ulovit mládě avšak na to začal útočit dravý Rugops. Ten však svůj lov skončil a Rugops si šel hledat raději mršinu. Spino našel zraněného Carcharodontosaura u řeky. Dravec se vydal rychle do pouště ale Spino zvolil zkratku. Teď by se  konečně mohl nasytit!

SPINŮV POSLEDNÍ LOV-ČÁST TŘETÍ-ZKRATKOU DO POUŠTĚ:
Spino se prodííral již čtvrt hodiny lesíkem. Ta cesta, po které šel, byla zkratka, která vedla do pouště. Tam se zraněný Carcharodontosaurus vydal. Spino náhle uslyšel šelest. Cosi se dělo v křoví. Ohlédl se dál do hlubin pralesa. Když šelest pominul, vydal se dál, tam na něho však čekala další možná kořist. Daleko od něho se lesem prodíralo stádo Paralititanů. Všechno to byly samice, které se svým půl ročním mládětem přišly do lesa naklást vejce. Ani dospělý Paralititan by nebyl těžkou kořistí, avšak ve Spinově hlavě se stále točily chvíle, kdy byl Carcharodontosaurus zraněn Aegyptosaurem v boji... Raději otočil hlavu pryč. Kolem něho se zase v křoví něco hýbalo... Když se Spino podíval, co to je a strčil hlavu do keřů, zvíře zmizelo. Spino šel dál a najednou na jeho přední levou končetinu vyskočil jakýsi dravec. Měl mohutnější přední drápy než zadní, a nebyl sám. Jakmile ho Spino obří "krokodýlí" tlamou shodil, objevila se celá smečka těchto devítimetrových predátorů. Byla to tříčlenná vyhladovělá smečka Afrovenatorů. V lese nemohli najít nic jiného než noční primáty nebo myšky. Na Spinosaura si však, přesto, že byli tři, troufnout nemohli... Spino na ně ještě několikrát zařval a predátoři opustili místo. Schovali se do keřů a čekali na nějaké menší býložravce. Spino se ke konci zkratky už prodíral mezi vysokými kapradinami, ale brzy jeho štěstí skončilo. Pravá zadní končetina se mu zasekla v malé dírce kterou lemovaly kořínky rostlin. Spino se pokusil ohnout, ale ke končetině si nedosáhl. Zkusil tedy svou tlapu vystrčit silou své končetiny. Měl štěstí, že se mu to podařilo. Konečně vyšel ven z lesa. Před Spinem se nyní prodírala ohromná poušť s kaňonem hned veprostřed. Ale najednou uviděl u kaňonu zraněného Carcharodontosaura. Zkratka nebyla zrovna lehká a on svoji příležitost promarnil. Přesto se vydal do kaňonu za dravcem. Jak to dopadne? Nasytí se Spino Carcharodontosauřím masem nebo skončí jeho život? Příště se to dozvíte! 

Popisek k obrázku: Před Spinem se nyní prodírala obrovská poušť s kaňonem hned veprostřed...

Poslední část epizody Spinův poslední lov bude co nejdříve to půjde!