Březen 2013

Pravěké safari II.-26.

21. března 2013 v 15:12 | HAAS |  Naše soutěže
Minule, po delší době, opět odpověděli všichni, což mě velmi potěšilo (je ale Vaší volbou, zda-li zahynout či přežít). Nyní Vaše cesta za pravěkými živočichy pokračuje...

Deinonych
Flaksa zvíře nijak neodradila, Deinocheirus se pouze zastavil. Právě ve chvíli, kdy nějaký velký predátor zařve z dálky, přestane na chvíli nástroj fungovat, zasekl se...
A: Co nejrychleji utečeš,
B: Připravíš si vzduchovku,
C: Zůstaneš na místě a ani se nehneš.

Megaraptor
Když jsi se vydal na průzkum okolí, našel jsi čerstvé stopy Aliorama! Nemusíš jej tedy příliš dlouho hledat, stačí ho jen vystopovat...
A: Půjdeš tedy po stopách i se svým společníkem,
B: Necháš společníka v jeskyni a sám půjdeš stopovat dravce,
C: Vrátíš se zpět do jeskyně.

Mosasaurus
Hned po vykročení do lesa Ti vůni tropického dřeva zkazí velká, okousaná mršina dinosaura. Je již v značném stádiu rozkladu. Hned nato však zezadu vykoukne velká hlava Saurophaganaxe... Tvá další rozhodnutí tě mohou dostat do kritické situace, nebo nemusí...
A: Ani se nepohneš,
B: Vezmeš klacek a hodíš ho daleko za zvíře,
C: Vytáhneš si vzduchovou pušku a počkáš, jestli nezaútočí.

Nony
Einhorn se Ti jistě bude hodit. Rozhodl jsi se tedy zůstat u Ornithomimů a počkat na T-Rexe. Zezadu tě však z ničeho nic překvapí syčení, které již znáš - Dromaeosaurus začal hnát stádo přímo k nedaleké skále...
A: Opatrně půjdeš za stádem,
B: Budeš za stádem utíkat,
C: Zůstaneš stále na místě.

Alfaraptor
Varoval jsi Alana a teď se spolu na velkého Acrocanthosaura díváte z křoví. Jen to tady prohlédl a hned nato zase odešel...
A: Půjdete teď směrem k dinosauroidům,
B: Zůstanete na místě,
C: Necháš tady Alana a sám půjdeš za dinosauroidy (může to být i naopak, stačí napsat).

Dinosaurss
Dobrá volba, pomalý odchod neupoutal pozornost Homotheria. Zvíře však stále zůstává na místě - ideální doba pro popis...
A: Popíšeš Homotherium,
B: Skryješ se v křoví a odtamtud ho popíšeš,
C: Raději se vrátíš do jeskyně.

Vašek
Hned jakmile jsi nasedl na loďku, z druhé strany jezera se ozval hluk způsobený Parasaurolophy. Asi na ně něco zaútočilo...
A: Poběžíš tam,
B: Dopluješ tam loďkou,
C: Vrátíš se raději zpátky do tábora, možná je to nebezpečné.

SuperL
Červ je již doslova prozkoumaný, otázkou je nyní, zda-li bereš jako splněný cíl nalezení jeho larv, anebo chceš najít i dospělce. V každém případě to vypadá zajímavě...
A: Ponoříš se ještě pod hladinu,
B: Už zůstaneš na souši a dáš si svačinu,
C: Vydáš se hledat dospělce zpátky do mlžných hor.

Siamotyran
Gratuluji, podařilo se Ti dokončit popis Platybelodona! Můžeš si tedy vybrat bonusový předmět ze dvou následujících:
Uspávací pistole (funguje stejným principem, jako uspávací puška, jen má mnohem menší dostřel)
Jedová šipka (když bodneš zvíře touto šipkou, zahyne, věc je však jen na jedno použití).
Nyní si vyber, co dál...
A: Půjdeš dál k duně,
B: Zůstaneš ještě chvíli s Platybelodony,
C: Raději se vrátíš do tábora k ostatním.

Další safari tu bude začátkem příštího týdne, do té doby mnoho štěstí v prehistorii...

Seymouria

20. března 2013 v 16:10 | HAAS |  Popisky prvohorních živočichů
Seymouria (podle města Seymour) byl větším obojživelníkem, patřící do čeledě Seymouriidae a do skupiny Seymouriamorpha. Jeho fosilie byly objeveny ve spodnopermských horninách amerického státu Texas v USA a také na evropském kontinentu. Narozdíl od mnoha jiných živočichů jemu příbuzných, Seymouria netrávil většinu života ve vodním prostředí, ale na souši. Adaptoval se podmínkám, které v té době panovaly. Zvíře se živilo vejci různých velkých tehdejších tvorů, především pak pelykosaurů - savcovitých plazů. Vajíčka ale kladla Seymouria do vody, stejně jako ostatní obojživelníci. Seymouria byla popsána Broilim roku 1904 a známe tři druhy: S. grandis, S. sanjuanensis a S. baylorensis. Byla asi 60 centimetrů dlouhá, tedy 2 stopy a vážila tak 7 kilogramů. Nejznámější zkameněliny byly nalezeny v Seymoururu v Texaském Baylor Country...
Její popis najdeme například v knize Zdeňka V. Špinara "Velká kniha o pravěku" nebo v séii "Putování s pravěkými monstry - Život před dinosaury" z produkce Impossible Pictures, mimo jiné pro BBC.

Příště Petrolacosaurus!

Cryolophosauří život 27/30

19. března 2013 v 14:50 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
Minulá část:
Samec Cryolophosaura se ráno probudil a okamžitš vyšel na průzkum. Drobná zranění, která utržil v boji s mladším jedincem svého druhu, se již hojila, potřeboval ale dostatek potravy pro uzdravení těch mnohem větších. Cestou kapradím narazil na malého dinosaura, Echinodona. Večer toho dne se mu podařilo jednoho ulovit a tak se znovu konečně nažral čerstvého masa. Začalo se zdát, že našel nové teritorium...

Cryolophosauří život 27/30:
Žádný pach jiného Cryolophosaura. To byl faktor, na kterém si při průzkumu území samec dával záležet. Jakmile vystoupil z kapradinové džungle, stanul na pláních přeplněných velkými Massospondyly, jež se zájmem pozoroval. Uběhly asi dva týdny od souboje s mladším sokem jeho druhu a náš Cryolophosaurus byl již téměř v pořádku. Jen na krku mu zbyly četné jizvy ze souboje a šrám na levém boku ještě také nezmizel. Vyhlédl si mladého Massospondyla, kterému nemohlo být více, než pět měsíců. Asi minutu se blížil, schovaný v křovinách, občas vyhlédl a potom mohutně vykročil. Když šlápl na větev, Eudimorphodoni, koupající se u louže nedaleko odsud, spustili poplach. Cryolophosaurus si ho ovšem nevšímal a v mžiku zakousl mladého prosauropoda a ještě rychleji jej odtáhl opodál. Bylo jasně vidět, že lov mu už nedělá problémy a i po letech strávených při pobřeží, kde se stával především sběračem odpadků, nezapomněl své taktiky lovu. Vše bylo jasné - toto je jeho novéh teritorium. Snaha přivlastnit si pláně a kousek lesíka nebyla marná...


Ještě téhož dne, večer, narazil na snůšku vajec Echinodona. Když jej matka druhu uviděla, jen utekla - nic jiného ani nebylo v jejích silách. Samec se s chutí pustil do vajec a nechal po sobě jen skořápky, rozcupované na stovky kousků, a pár dlouhých slin, které je k sobě doslova slepovaly. Potom se uložil do nového pelechu. Ten si vytvořil u značně veliké kapradiny, nedaleko posledního jehličnanu, na východě plání, tedy tam, kde celý den lovil. Starý samec tedy konečně našel druhý domov a bližší seznámení s ním snad ani nebyla nutná...

Pokračování opět příští týden... Pokud se Vám sedmadvacátá část mého příběhu líbila, komentujte...

Pravěké safari II.-25.

18. března 2013 v 15:07 | HAAS |  Naše soutěže
V minulém kole bohužel opět neodpověděl Nony (naštěstí se z blízké smrti jinou odpovědí vykoupil) a Megaraptor. Upozorňuji Vás, že většina se blíží svému cíli, ale záleží na Vašich rozhodnutích, jestli to bude dříve, nebo později. Nyní Vaše cesta za pravěkými živočichy pokračuje...

Deinonych
Deinocheirus je již téměř u tebe. Jakmile obešel dunu a uviděl tě, začal vydávat nízko slyšitelný zvuk, zřejmě je to ultrazvuk. Brzy zaslechneš řev dravce...
A: Utečeš odsud,
B: Stále se ani nehneš, nechceš ho totiž vyprovokovat,
C: Zkusíš použít flaksu.

Megaraptor
Podívej se, prosím, do minulého kola, ale odpověď v podobě zkopírovaného písmene i věty jemu náležící napiš sem, přičemž sem také napiš, který z předmětů si případně vezmeš...

Mosasaurus
Všude je krásně čistý vzduch, z lesa vychází vůně tropického dřeva a po pláních se potulují Stegosauři a sem tam i nějaká ta Othnielia. Les vypadá velmi lákavě na průzkum...
A: Zahájíš průzkum lesa - hledání Saurophaganaxe,
B: Jen tak se po lese porozhlédneš,
C: Schováš se zpět do stanu.

Nony
Odpověď v podobě zkopírovaného písmene i možnosti, prosím, napiš sem, proto se podívej do minulého kola a případně i napiš předmět, který si vybereš...

Alfaraptor
Než jsi stačil přijít k Alanovu stanu, velké zvíře se již objevilo v okolí řeky. Je to zase Acrocanthosaurus...
A: Ani se nehneš, kdyby uslyšel nějaké šelestění, mohl by být nebezpečný,
B: Přesto varuješ Alana,
C: Potichu se odsud odplížíš.

Dinosaurss
V táboře se nachází velká šavlozubá, kočkovitá šelma - Homotherium! Našel jsi svůj cíl! Bohužel se na tebe zadívá s vidinou snadné kořisti...
A: Zastřelíš ho,
B: Pomalu odsud odejdeš,
C: Použiješ flaksu, zvuk by ho mohl vyděsit.

Vašek
Malá loďka se Ti bude určitě hodit. Albertosaura máš tedy z krku. Teď je osm hodin ráno, nastéblech rákosu je rosa a z lesa voní vlhké tropické spadané dřevo...
A: Vydáš se na průzkum lesa,
B: Zahájíš hledání Deinosucha, tvého druhého cíle,
C: Ještě půjdeš na chvíli spát.

SuperL
Jakmile jsi se ponořil, Hynerpetoni tě doslova zavedli k něčemu něuvěřitelnému - v písku se pod hladinou pohybuje malinkaté zvířátko, přirovnal by jsi ho asi k červu. Ale červy ty přeci hledáš...
A: Vezmeš si rukavice a opatrně ho vyneseš na souš,
B: Blíže ho prozkoumáš pod vodou,
C: Oznámíš to svému spolupracovníkovi.

Siamotyran
Musel jsi nejprve překročit řeku a stopy tě zavedly k malinkatému lesíku. Tady už začínají pláně a uprostřed se nachází samotná duna. Pláně jsou poseté Deinotherii a Platybelodony...
A: Popíšeš Platybelodona,
B: Půjdeš dál k písečné duně,
C: Vrátíš se zpět do tábora.

To je vše, další safari tu ale bude už tento týden ve čtvrtek! Proto doufám, že Vás odpoví co nejvíce...

Úmrtí paleontologa Larryho Martina

17. března 2013 v 12:33 | HAAS |  Ostatní zajímavosti
Bohužel, v sobotu 9. bžezna 2013 poprvé přišla na světlo světa velice smutná zpráva - v úctyhodném věku 69 let po těžké a především opravdu dlouhé nemoci zemřel paleontolog Larry Martin, pracující v Univerzitě v Kansasu. Tato zpráva samozřejmě okamžitě oběhla celý svět paleontologie a vyvolala v něm reakce... Larry Martin se narodil v roce 1943 a po vystudování se věnoval paleontologii obratlovců. Stal se kurátorem Muzea přírodních věd v USA a pracoval ve výzkumu biodiverzity na Kansaské Univerzitě. Mezi Martinovy práce patřil například výzkum drobného plaza rodu Longisquama nebo výzkum malého, čínského opeřeného dinosaura Caudipteryxe. Univerzita v Kansasu upozorňuje, že Martin byl předním odpůrcem teorie, že ptáci jsou doslova živoucími dinosaury. Mohli jsme jej zahlédnout také hned v několika dokumentech, například v Prehistorických lovcích (Prehistoric Predators) nebo v Jurském bojišti (Jurassic Fight Club). Jeho úmrtí je, jak už bylo řečeno, velice smutnou zprávou...


Bohužel se jedná o poněkud smutné zakončení týdne, nicméně ten příští tady rozhodně přibydou další články na obvyklá témata...

Objev Deinocheira

16. března 2013 v 12:14 | HAAS |  Podivuhodné zprávy ze světa pravěku
Všiml jsem si, že jakmile postupujeme dobou objevování známých dinosaurů, v podstatě jdeme podle abecedy. A protentokrát jsem si vybral "strašnou ruku", Deinocheira...

Psal se rok 1965, když Zofie Kielan-Jaworowska objevila v lokalitě Altan Ula III, která se nachází v pánvi Nemegt uprostřed drsné pouště Gobi v Mongolsku, pozoruhodné zkameněliny. Mezi zcela nové mongolské dinosaury se zařadil veliký teropod, proslavený obřími ramenními pletenci a dlouhými předními končetinami. O pět let později zvíře popsaly dvě polské paleontoložky; Ewa Roniewiczová a Halszka Osmólska, a pojmenovaly jej Deinocheirus mirificus, což vše dohromady znamená "neobyčejně strašná ruka". Obě paleontoložky se domnívaly, že zvíře muselo mít rozměry T-Rexe. Ale ačkoliv byl Deinocheirus jasným teropodem, nic jemu podobnému do té doby věda neznala. Proto pro něj vědci vytvořili novou čeleď: Deinocheiridae. Roniewiczová a Osmólska si ale při popisu všímaly především velkých kostí se silnými stěnami a to je vedlo k jisté domněnce, aby Deinocheira považovaly za karnosaura a ne celurosaura. Všem náznakům ale odporoval hlavní faktor - štíhlost předních končetin se nápadně podobala stejnému anatomickému znaku ornitomimosaurů, tedy Ornithomima nebo Sthruthiomima. I když se Deinocheirovy drápy podobaly drápům Therizinosaura, pozdější výzkumy ukázaly, že paleontoložky měly skutečně pravdu. Dodnes však samotný rod Deinocheirus patří mezi nejzáhadnější a asi také nejbizarnější dinosaury, kteří kdy existovali...

Figurka Deinocheira

Doufám, že se Vám tento článek líbil, jestli-že ano, nezapomeňte komentovat či hodnotit hvězdičkami...

Obrázek týdne 15. 3. 2013

15. března 2013 v 17:12 | HAAS |  Obrázky týdne
Je 15. března, pátek, což znamená, že je tu další Obrázek týdne. Tentokrát výjimečně není od Mauricia Antóna, ale od Raúla Martína, a je, stručně řečeno, nádherný. Jen posuďte sami...

Popisek k dnešnímu obrázku: Styracosaurus prochází močály v lesích Severní Ameriky v době před 68 milióny lety. Pravděpodobně hledá potravu, které tu ale najde určitě dost...


Jestli-že se Vám obrázek také líbil, komentujte. O víkendu napíši další Objev a možná i poměrně smutnou zprávu, která se týká jednoho paleontologa...

Arthropleura

14. března 2013 v 16:47 | HAAS |  Popisky prvohorních živočichů
Arthropleura byl obrovský členovec, žijící na Zemi v době před asi 300 milióny lety, tedy v geologickém období Karbon, předposledním v prvohorách. Jednalo se o 3 až 4 metry dlouhého živočicha, když se postavila, zřejmě by se podívala člověku do očí. Arthropleura je řazena mezi stonožkovce, ale není zcela jasné, zda-li se jednalo o stonožku, mnohonožku nebo dokonce tisícinožku. Jelikož se jedná o bezobratlého živočicha, dochovalo se z ní jen velmi málo fosilních nálezů, včetně zkamenělých stop na skotském ostrově Aran. Arthropleura obývala teplé, deštné, tropické pralesy, které v té době pokrývaly většinu této planety. Paleontologové se domnívají, že byla tak velká kvůli nadměrnému množství kyslíku v atmosféře, stejně, jako mnoho dalších karbonských členovců. Podle virtuálních zobrazení mělo zvíře velká kusadla, pravděpodobně je používala k trhání listí a byla býložravcem. Tělo jí chránil mohutný krunýř...
Je popsána a zobrazena například v dokumentech Prehistorický Park, Putování s pravěkými monstry - Život před dinosaury nebo Prehistorická monstra.

Příště Seymouria!!!

Objev Corythosaura

13. března 2013 v 13:06 | HAAS |  Podivuhodné zprávy ze světa pravěku
Jak jsem sliboval, opět je tu článek o objevu některého ze světoznámých dinosaurů. Znovu se přesuneme na začátek minulého století a zjistíme, jak to bylo s hadrosauridem rodu Corythosaurus...

Píše se rok 1912. Proslulý hledač fosilií a nálezce prvního exempláře Tyrannosaura Rexe, Barnum Brown, pátrá po zkamenělinách dinosaurů na řece Red Deer v kanadské provincii Alberta. Poštěstí se mu tady objevit krásný kousek - téměř kompletní dinosauří kostru, které chyběly pouze přední končetiny a malinká část ocasu zvířete. V podstatě to vypadalo, jako by si před smrtí živočich lehl na bok a poté skonal. Navíc měl po celém povrchu těla zachovány měkké tkáně s mnoha drobnými strukturami na kůži. A na hlavě měl podivuhodný útvar. O dva roky později jej Brown poprvé popisuje. Ve své vědecké práci upozorňoval především na svislé, souběžné záhyby na kůži. Pojmenoval jej Corythosaurus casuarius, což znamená "ještěr z korintskou přilbou" a druhový název casuarius získal díky svému hřebínku na hlavě, nápadně podobnému australskému kasuárovi. Dále se v popisu velmi specializoval na masité zadní končetiny. Od objevení tohoto hadrosaura došlo k nálezům již mála podobně dobře zachovalých kachnozobých dinosaurů. Na začátku dvacátého století paleontologové brali hadrosaury za obojživelná zvířata, což samozřejmě nebyla pravda. Brown se dále domníval, že útvar na Corythosaurově hlavě mohl sloužit podobně, jako u kohouta. Až ve 20. letech minulého století Lawrence Lambe prokázal, že je v něm ukryta spletitá síť vnitřních trubic... Corythosaurus se stal velmi známým i pro širokou veřejnost a tak není divu, že se v jedné scéně dokonce objevil i ve slavném filmu Jurský park 3...

Brownův exemplář Corythosaura

Corythosaurus pohybující se krajinou

Jestli-že se Vám článek líbil, komentujte nebo hodnoťte pomocí hvězdiček. Další článek o objevech tu bude zase o víkendu...

Pravěké safari II.-24.

12. března 2013 v 14:44 | HAAS |  Naše soutěže
Minule konečně odpověděli zase všichni, tudíž Nonymu smrt nehrozí... Nyní Vaše cesta za pravěkými živočichy pokračuje...

Deinonych
Za dunou se Ti poštěstilo zahlédnout něco neuvěřitelného - Deinocheira, tvůj cíl! Podařilo se Ti jej opravdu najít jako obřího raptora. Něco ale zavětřil a pomalu jde směrem k duně, za kterou jsi schovaný...
A: Utečeš odsud,
B: Použiješ zase flaksu,
C: Ani se nehneš, akcí by jsi ho mohl vyprovokovat.

Megaraptor
Gratuluji, dokončil jsi popis Gigantoraptora! Za to si teď můžeš vybrat jeden ze dvou bonusových předmětů:
1. Puška Einhorn (přímo od mrtvého Coopera z Jurského parku 3, funguje na výbušné střely)
2. Plynové granáty (v případě otevření asi po deseti sekundách vypustí jedovatý plyn, který zvíře odežene).
Nyní můžeš pokračovat, ošetřil jsi i svého společníka. Tomu je teď dobře a navrhuje, abyste pokračovali...
A: A budete pokračovat,
B: Porozhlédneš se po kraji a pak vyrazíte,
C: Utáboříte se v jeskyni a přečkáte tu noc.

Mosasaurus
Podařilo se Ti nezmoknout, ale vypadá to, že pršet bude přinejmenším celé dopoledne. Teď je šest hodin ráno...
A: Porozhlédneš se po kraji,
B: Doběhneš do lesa a budeš dál pátrat po Saurophaganaxovi,
C: Zůstaeš ve stanu.

Nony
Gratluji, dokončil jsi popis Ornithomima! Za to si teď můžeš vybrat jeden z následujících dvou předmětů:
1. Padák (pro každý případ s ním buď odlákáš dinosaura, nebo můžeš skočit z jakékoliv skály při kritické situaci)
2. Puška Einhorn (přímo od zesnulého Coopera z filmu Jurský park 3, funguje na výbušné střely).
Nyní můžeš pokračovat...
A: Zůstaneš u Ornithomimů, můžou přílákat T-Rexe,
B: Budeš dál pátrat po T-Rexovi,
C: Někde se tu utáboříš.

Alfaraptor
Jakmile jsi na raptoří komoru něco zahrál, živočichové rychle utekli. Musí mít z raptorů příšerný strach. Naopak se sem blíží něco daleko většího, než byli oni...
A: Zůstaneš v křoví,
B: Poběžíš směrem, kam šli oni,
C: Půjdeš k Alanovu stanu a varuješ ho.

Dinosaurss
Střelba byla asi jediným možným řešením a vydařilo se. Když se však podíváš na tábor, je celý zdemolovaný. Jde odtamtud řev...
A: Zůstanete na místě,
B: Raději se vrátíte do jeskyně,
C: Půjdete do tábora s připravenou zbraní.

Vašek
Gratuluji, dokončil jsi Albertosaurův popis! Za to si tedy můžeš vybrat jeden ze dvou bonusových předmětů:
1. Puška Einhorn (přímo od Coopera z filmu Jurský park 3, funguje na výbušné střely)
2. Malá loďka (skvělá pro průzkum zdejších vod).
Nyní můžeš pokračovat...
A: Už se vrátíš do tábora,
B: Ještě tu zůstaneš,
C: Zavoláš sem štáb, aby zvíře natočil, a pak půjdete všichni spát.

SuperL
Jsi asi tak dvacet metrů od místa ponoření, tam zrovna sedí tvůj společník a dává si svačinu. Několik Hynerpetonů znovu skočilo do vody...
A: Ponoříš se za Hynerpetony,
B: Ponoříš se a budeš dál prozkoumávat vody,
C: Vrátíš se ke svému společníkovi a taky se nasvačíš.

Siamotyran
Našel jsi tu doslova desítky čerstvých stop, po kterých jste již kdysi šli do lesa. Určitě patří Amphicyoní matce. Směřují k malinké písečné duně, podle GPS se nachází tak sto metrů na východ odsud, musíš však jít přes řeku...
A: Půjdeš za Amphicyoní matkou,
B: Ještě prozkoumáš okolí,
C: Vrátíš se ke zbytku týmu.

Další Pravěké safari tady bude zase za týden! Tento týden na Vás ale čekají ještě články o objevech dinosaurů nebo slíbený popis Arthropleury...