Květen 2013

Obrázek týdne 3. 5. 2013

3. května 2013 v 10:08 | HAAS |  Obrázky týdne
Následující obrázek pochází od Walter Myers z kolekce Mesosoic Earth. Podle mě je více, než jen nádherný...

Popis k obrázku: Spinosaurus putuje řekou a hledá něco k snědku za prehistorické noci v Egyptě před 100 miliony lety. A měsíc tuto noc není jen tak ledajaký...

Obrázek je z Walter Myers. Jestli se Vám také líbil, můžete o tom dát vědět...

Hexinlusaurus

2. května 2013 v 9:24 | HAAS |  Popisy pravěkých zvířat
Hexinlusaurus (ještěr profesora He Xin-Lu) byl menší rod býložravého ornitopodního dinosaura, který žil v Asii v období střední Jury. Zvíře bylo původně popsáno jako druh Yandusaura a He Xin-Luem a Caiem v roce 1983 pojmenováno jako Yandusaurus multidens. Jméno Hexinlusaurus dostal dinosaurus až v roce 2005 od Paula Barretta. Zkameněliny zvířete byly vykopány v terestrických pískovcích slavného čínského souvrství Dashampu, a to konkrétně v oblasti Shachimiao. Před svým přejmenováním z Yandusaura dostal vědeckou přezdívku "Proyandusaurus", ale jako platný název zvířete se samozřejmě neužívá. Živočich patřil do kladu Genasauria. Byl popsán především na základě nalezené lebky...
Hexinlusaurus se příliš často v knihách neobjevuje, ale jeho dokonalý popis je sestaven v The phylogeny of the ornithischian dinosaurs od kolektivu, který mimo jiné tvoří například David Norman.

Příště Wintonotitan!

Monstra ze severní Austrálie 3/10

1. května 2013 v 10:09 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
Minulá část:
Muttaburrasauří samice začaly vytvářet hnízda pro brzy příchozí novou generaci. Většina je připravovala podél pásu pobřeží jezera, ale některé byly nuceny práci přemístit blíže k lesu. Anhangueří samec také zamířil k jezeru, ale něco jej vyděsilo. Na Muttaburrasaury zaútočil velký samec Australovenatora a po chvíli pronásledování skolil starší samici a posléze ji začal požírat. Jenže tento Australovenator nebyl jediným dravcem v okolí...

Monstra ze severní Austrálie 3/10:
Anhangueří samec se ráno probudil, vyčistil si křídla od parazitů a jako obvykle, i tentokrát zamířil přímo k jezeru. Po lese, nad kterým plachtil bez jediného mávnutí křídel, díky stoupavým vzdušným proudům, se rozléhalo hlasité dunění, které přicházelo odkudsi z jihu. Ptakoještěr si nedokázal představit, co jej vyluzuje, a také mu to nedělalo žádné starosti. Jakmile přiletěl k jezeru, všiml si něčeho velice neobvyklého. Po levé straně jezera byla k vidění skupinka Anhanguer - velice neobvyklý jev pro živočichy, kteří normálně žijí samotářsky. Samec brzy zjistil, že to není nic jen tak ledajakého. Velcí samci tady bojovaly o samice, které se na bitky dívaly z nízkých útesů a bedlivě sledovaly, který ze samců je silnější. Náš Anhanguera však o takovéto souboje nejevil žádný zájem. Proletěl nad nimi a při lovu na antarktické rybky se připojil k hejnu Aussiedraců, poněkud menších australských pterosaurů, kteří tu, narozdíl od jeho druhu, zůstávají po celý rok. Každopádně, kolem jezera vůbec nebylo bezpečno. Z mrtvoly Muttaburrasaura u lesa zbyly jen kosti a napravo od útesu leželo rozdrásané mládě Aussiedraca...


Nastalo odpoledne. I přes teplé letní počasí zůstala obloha stále šedá. Každý tvor jakoby očekával déšť, který ale vůbec nebyl v těchto dnech nutný. Naše stará Muttaburrasauří samice se vydala konečně po dlouhém hlídání hnízdící kolonie na pastvu blíže k lesu. Tady strhávala velké větve a čelistmi je potom mírně rozmělňovala. Z ničeho nic ale ucítila silný zápach. Z jakéhokoliv podobného zápachu většinou býložravcům i v dnešní době naskočí husí kůže, byl to totiž pach krve. Samice uviděla dlouhou krvavou stopu, táhnoucí se až k malé mýtince a mizela v temnotě lesa. Kolem krve bylo k vidění množství tříprstých stop dravce. Začalo být jasné, že Australovenator, který se zde včera nasytil, měl v lese ještě společnost...

Pokud se Vám třetí část příběhu líbila, komentujte. Brzy se dočkáte příchodu dalších velkých býložravců na scénu, ale zda-li to bude příště, to Vám ještě neprozradím...