Květen 2017

Získány vzorky DNA pravěkých savců i našich předků

2. května 2017 v 15:55 | HAAS |  Podivuhodné zprávy ze světa pravěku
Dnes napíši o skvělém novém objevu, který na konci dubna nadchl vědce i zájemce o pravěk...

Geologům a dalším vědcům studujícím prehistorické horniny, stejně jako kosti živočichů v nich uložené, vyvinuli novou metodu získávání DNA prehistorických savců. Je to neuvěřitelné, ale kráčíme dobou, kdy už výzkum genetické výbavy našich předchůdců není vzácností. Donedávna byly takové nálezy vzácné, ale s novou metodou se jistě bude dařit získávat více a více vzorků DNA nejen různých nám ne blízce příbuzných živočichů, ale také pravěkých lidí. Výzkumníci z Německa se nedávno pustili do výzkumu Denisova Cave v Rusku. Tato jeskyně je dobrým nalezištěm mnoha kostí zvířat doby ledové. U některých kostí a dalších předmětů, fosilizovaných v jeskyni, se zachovaly malé vzorky DNA. Zřejmě je to tak díky chladnému jeskynnímu vzduchu, který není agresivní a tudíž maličké řetězce genetické informace po desetitisíciletí vážně nenarušil, narušil-li je vůbec. Nakonec se po náročném výzkumu podařilo zjistit, že pozůstatky tvorů doby ledové z Denisova Cave i z některých dalších oblastí, například z jeskyní Chorvatska a Belgie, patřily zástupcům dvanácti odlišných savčích čeledí. Byli mezi nimi srstnatí nosorožci, mamuti i gigantické jeskynní hyeny. U nich byly některé z nalezených vzorků DNA v celkově dobrém stavu. Dále se však podařilo zjistit, jaký "text" měla genetická informace Denisovianů, pravěkých lidí poslední doby ledové. Denisoviané byli blízkými příbuznými neandrtálců. Představovali článek mezi moderním člověkem Evropy a Asie. Získání vzorků DNA Denisovianů může prozradit mnohé o této málo známé skupině pralidí. Už nyní byly vzorky porovnány s již dříve získanými poznatky o neandrtálcích Evropy a pravěkých lidech doby ledové Asie, především Sibiře a Číny... Jak se však mohlo něco málo z genetické informace zachovat, a jak to pak bylo nalezeno? No, jde o analyzaci fragmentů mitochondrií různých živočichů. Jak jsem již zmínil, vzorky se zachovaly pravděpodobně díky mírnému jeskynnímu klimatu. Nikdy však nebyly úplné. Stále je ovšem impozantní, že nesly dostatečné množství informací... Je možné, že již brzy bude odhaleno více o historii lidského rodu i druhu Homo sapiens. Zjištění, jak extraktovat malé množství genetické informace z kostí pralidí je nyní novým klíčem, který již byl pomalu zasunut do zámku, jenž nám dosud bránil dívat se na naše předky s větším množstvím znalostí...

Obrázek je čistě ilustrativní, nenachází se na něm Denisova Cave. Jedná se však o jinou jeskyni, v níž byly objeveny pozůstatky prehistorického člověka...

Lovci kryptidů: Černá stopa (5/6)

1. května 2017 v 10:28 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
Jak již víte, Pierre a Jack nakonec na policii nezavolali. Zhou Len je nechal unést, a dále je chtěl nechat sežrat Mapusaurem Xiem. Jackovi se však podařilo osvobodit se. Navíc zjistil, že Xiovi může sám poroučet. Ve sklepích Zhou Lenovy vily našel mnoho dalších mužů, kteří se pokusili Zhou Lena dostat, vždy však neúspěšně a měl je čekat stejný osud, jako Jack a Pierra. Nakonec muži nalezli Pierra, který se nehýbal...

LOVCI KRYPTIDŮ: ČERNÁ STOPA, ČÁST PÁTÁ:
"Určitě žije!" řekl ten Japonec. Jack dal Pierrovi facku na vzpamatování. "Co blbneš?!" křikl Pierre. Jackovi se ulevilo, stejně jako ostatním. Pierre žije. "No co, hrál jsem mrtvého, aby mě nesežral ten dinosaurus. Slyšel jsem, jak Zhou Len za dveřmi šeptá: 'Hehe, za chvíli bude po tobě, ty hrombidlo.' Tak jsem si řek, nenechám se sežrat, budu hrát mrtvého a pak se odsud nějak dostanu. Jenže vy jste byli rychlejší," vysvětloval Pierre, odcházeje s ostatními z místnosti. Náhle si Arab všiml dalšího strážce se samopalem. Vyběhl proti němu a dříve, než strážce mohl cokoliv udělat, dostal do obličeje takovou ránu, že omdlel. Arab popadl samopal a ukázal ostatním, ať za ním jdou. Japonec šel vedle něho a hned si začali povídat. Chtěli se pomstít Zhou Lenovi za to, že je zde ve sklepích dlouho držel. Jack a Pierre upalovali za nimi, protože tajní agenti šli poměrně rychle. Konečně dorazili do místnosti, kde měl Kanaďan dohlížet na Zhou Lena. Vousatý muž však ležel na zemi a z očí mu tekly slzy. Držel si ruku a naříkal. "Co se stalo, pane?" zeptal se starostlivě Jack a pomohl muži posadit se na zemi. Muž nejprve úpěl, ale pak začal mluvit: "Ten srab umí karate. Asi mi přeťal ruku vejpůl." "To nevadí," řekl agent ze Spojených arabských emirátů, "dohoníme ho. Zhou Len je pomalý jak šnek. Všichni za mnou! Do výtahu!" O pět minut později už stáli v přízemí vily. Jack odvedl Kanaďana pryč z domu. Jen co za sebou zavřeli vrátka před domem, obstoupila je banda deseti ozbrojenců. "Xiu, trhej!!!" zařval Jack. Překvapilo ho, že dinosaurus prorazil přízemní dveře a hned se na desítku mužů hnal. Vysvětlení zde bylo jediné: Xiu ve sklepě nezůstal, protože si ho Zhou Len vzal s sebou, když ze sklepa utekl. Nyní však zase poslouchal Jacka. Pět ozbrojenců se okamžitě dalo na útěk. Moc dobře věděli, jak silný tento malý Mapusaurus může být. Toho, který se jako první postavil zvířeti na odpor, kousl Xiu do kolene levé nohy. Muž pustil na zem samopal a začal řvát, zatímco Xiu mocně držel jeho koleno, přičemž se ozýval nechutný křupavý zvuk. Žádný ze zbývajících čtyřech schopných ozbrojenců se nesnažil Xia zastřelit. Věděli, že je to Zhou Lenův miláček. Zastřelit Xia se rovná nechat se zastřelit Zhou Lenem. Proto se snažili Xia, stále mocně zakousnutého, odtáhnout pryč. Očima je pozoroval, ale čelistmi stále držel koleno a mačkal už jen silněji a silněji. Z po zuby ozbrojených mužů se stali zoufalci. Jack mezitím odváděl Kanaďana hlouběji do lesa. Kanaďan mu řekl, že zde má svou motorku. Před třemi dny sem totiž přijel jakožto agent, aby dopadl Zhou Lena. A přijel právě na motorce, která byla kousek odsud zaparkována. "Vezmu Vás na policii do Šanghaje, je to kousek odsud. Za deset minut jsme tam," řekl vousáč. "Počkejte, a co Pierre a další dva agenti?" optal se Jack. "Ten Japonský pán tu má auto. Arab sem přišel pěšky, aby nebyl nápadný, ale všichni tři se vejdou do auta. Běžte jim honem říct, ať běží k tomu autu. Vím, kde je zaparkováno. Japonec tu byl přede mnou. Auto se nachází tak dvě stě metrů na severozápad odsud. Tak jim to běžte říct!" zněla rázná odpověď. Jack utíkal zpět do vily. Proběhl kolem ozbrojenců, stále se komicky snažících zachránit nohu svého kamaráda, který řval na celé kolo. Xiu už vrčel, nedělalo mu dobře, že ho další čtyři tahali za ocas. Nakonec pustil a po jednom rafl tak, že mu ukousl všechny prsty na pravé ruce-jen palec zůstal. To už však Jack dobíhal k vile. Uvnitř se však dělo něco neuvěřitelného...


Pierre vypadal jako boxer. Mlátil Zhou Lena tak dlouho, než nepřítel padl k zemi a sípal se slovy: "Ne! Ne! Už toho nechte!" "To máš za to, že jsi s pomocí Webera nechal v Kanadě zastřelit mou sestru, ty jeden pitomý ocelový ničemo!" křikl na něj Pierre a Zhou Len si po těch slovech dal instinktivně ruce před obličej. Také, že to bylo dobře, protože Pierre mu do rukou kopl-jinak by to schytal Zhou Lenův obličej. Arab a Japonec drželi v rukou samopaly a mířili na zuby cenícího sluhu a zbylého ozbrojeného vojáka, posledního, který ještě Zhou Lena chránil. "Poslyšte," vyrušil je tak trochu z "práce" Jack, "musíme na policii. Kanaďan mne vezme napřed! Vy nastoupíte do auta tohoto agenta a pojedete s ním." "A já zde zůstanu a budu na ty ničemy dohlížet," nabídl se arabský agent. "Dobrá," zasouhlasil Jack, "tak tedy vyražme!" Opět proběhli kolem ozbrojenců, kteří teď měli dočista jiné starosti. Ten s rozkousaným kolenem ležel na zádech a bědoval, další si hleděl svých ukousnutých prstů a další se snažil Xia dostat ze svého chodidla-Xiu se mu pořádně zakousl do prstů na noze. Další dva, které ty hrůzy ještě nepotkaly, vzali nohy na ramena, motivováni činem svých pěti kamarádů, kteří to udělali už tehdy, když se Xiu objevil. V autě Japonec vysvětloval Pierrovi, co se tu vlastně děje. Stejně jak Kanaďan mluvil k Jackovi při jízdě na motorce: "Zhou Len se zajímá o kryptidy, neboť jsou to podle něj výkonné stroje na zabíjení. Hodlal si vytvořit armádu kryptidů, složenou z Tatzelwurma, obrovského medvěda druhu Arctodus simus a monstra z Aricy, stejně jako se zajímá o Lochnesskou příšeru. Doufal, že některá ze zvířat možná prodá do zoo a získá tak velké peníze, ale především chtěl s jejich pomocí ovládnout svět. Zhou Len věří, že kryptidi jsou tak mocní. Myslí si, že by je vypustil do newyorských ulic a nechal tamní obyvatele požírat tak dlouho, až by to nějak padlo v jeho prospěch. Osobně si myslím, že není možné, aby ten hromotluk ovládl svět. Je to příliš hloupá myšlenka. Ta zvířata by ho sežrala dřív, než by je vůbec vypustil z vily, natožpak někam do Ameriky," vyprávěl Kanaďan a nakonec se zasmál. "Z celého světa sem mířili agenti, aby o něm něco zjistili, ale moc se nám to nedařilo. Vždy někoho zajal a několikrát už zabil. Ale teď je po všem," řekl ještě agent. Už byli v Šanghaji. Od policejní stanice je dělilo jen pár set metrů...

Poslední část již velmi brzy!!!