Lovci kryptidů 2: 459 (2/5)

7. května 2018 v 12:50 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
V minulé části se Jack Owen v astronomickém centru v Londýně dozvěděl, že družice 459 po čtrnácti letech přestává fungovat. To není nic neobvyklého, vždyť tyto družice mají čtrnáctiletou životnost. Avšak informace nasbírané ve třech skříňkách satelitu zahrnují i informace o kryptidech. Vzhledem k tomu, že si Nieto vytváří armádu kryptidů, a není sám, kdo má o kryptidy velký zájem, jsou tyto informace v nebezpečí. A navíc jsou zneužitelné. První box ze satelitu dopadl do Jakutské oblasti na Sibiř. Další má dopadnout do arktické Kanady... Na Sibiř se již vypravili Roger a Pauline s cílem skříňku najít. Bohužel zjistili, že na místo dříve dorazili roboti X-77, a jak se později ukázalo, tak i Metaller. Zatímco Roger vykopává box ze sněhu, jsou Pauline a malá holčička Tuskulaana ve velkém nebezpečí...

LOVCI KRYPTIDŮ 2: 459, ČÁST DRUHÁ:
"Rogere!!!" zařvala Pauline ze všech sil, až ji rozbolelo v krku. Tuskulaana hrůzou kvílela. Pohled do kovového obličeje s červenýma, zářícíma očima, ji nesmírně děsil. Na Metallerově tváři se objevil úsměšek. Pauline se zvedla ze země a přemýšlela, co dělat dál. Trvalo to jen pár vteřin. Pak totiž do Metallerova ostří, vyčnívajícího z jeho zápěstí, uhodil laser. "Padejte odsud! Obě!!!" vykřikl šedivý Kanaďan a hodil po Metallerovi malou výbušninu. Dopadla přímo k jeho nohám. Po menší explozi už Tuskulaana přímo řvala hrůzou a slzy mrzly v jejím obličeji. Pauline ji v náručí odnášela k Rogerovi. "A teď pryč!" zavelel Roger. On i Pauline totiž moc dobře věděli, že výbušnina Metallera vůbec nezastavila. A také, že ne. Skřípot jeho kovových rtů se mísil s hrůzným smíchem. "Máš ten box?" zeptala se ve spěchu Pauline. "Mám ho v kapse... Ale... Sakra..." nedořekl větu Roger. Přímo před nimi na zasněžené planině přistáli dva roboti X-77*. Tuskulaana už samým strachem omdlévala. Pauline se musela dost snažit, aby ji alespoň trochu uklidnila. Vysocí roboti pochodovali přímo k naší trojici. Roger napřáhl ruku s laserovou pistolí a trefil se do hlavy jednoho z robotů. Jak ale věděl po zkušenostech s těmito roboty v Mexiku, nemělo to smysl. Laser se odrazil od země a zasáhl sníh, který, zbarvený paprskem do ruda, vyletěl snad tři metry do vzduchu. Zezadu se k Pauline, Rogerovi a Tuskulaaně řítil Metaller. Roger se v rychlosti otočil a zasáhl laserovou pušku, která se o pár vteřin předtím vysunula z levé Metallerovy ruky. Puška explodovala. Metaller se zastavil. Příšerně se chechtal. Pomalými kroky přicházel k obklíčené trojici. Stejně pomalými kroky k nim přicházeli i roboti X-77. "Kde máte Cryptid Swift?" zeptal se s úsměškem Metaller. "Ty o něm víš? O našem letounu?" odpověděl otázkami Roger. "Hm, otec ví vše," odpověděl Metaller s trochou posvátné úcty k Deylinu Nietovi. "Proč jste tady? Hledá tatínek nějaký poklad nebo si tu zapomněl trenýrky a ty mu je máš donést?" pokračoval Roger. Metaller vytasil z pravé ruky ostří. "Dej mi tu skříňku. Dělej!!!" zařval Rogerovi do obličeje. Pauline stále držela Tuskulaanu, která již strachem omdlela. Metaller popadl dívčinu ruku a vytrhl ji z Paulinina sevření. Tuskulaana křičela. Metaller by jí byl schopen rozdrtit ruku! Roger skříňku pohotově vytáhl z kapsy svého spandexového obleku a hodil Metallerovi doslova do tváře. Metaller skříňku překvapivě jemně chytil, přestože jeho ruce byly tvořeny kovem, jenž pokrýval i zbytek jeho těla, a jenž byl schopen rozdrtit prakticky cokoliv, sevřel-li Metaller své prsty. Upustil Tuskulaanu, která teď brečela i bolestí. "Co s námi chceš udělat?" zvolala na Metallera Pauline. "Chci, abyste řekli Jacku Owenovi, že jste na Sibiři prohráli," pousmál se Metaller. Přišel k jednomu z robotů, jenž natáhl ruku. Do otvoru v ruce vložil Metaller získaný box. Otvor byl pak přikryt tvrdým kovovým krytem. Metaller si stoupl k robotu zády, X-77 jej objal a pak s ním vyletěl do výše. Pár vteřin nato tak učinil i druhý robot. A Nietovi poslové zmizeli... Při cestě zpět do vesničky se Tuskulaana trochu uklidnila. Byla to Pauline, která k ní neustále mluvila a snažila se, aby se hned vypovídala z toho strašného traumatu. Roger měl hlavu v myšlenkách. Nakonec popadl vysílací zařízení a oznámil Jackovi, co se stalo. "Nezlobím se, Rogere. Určitě jste dělali, co jste mohli. Zbývají dvě skříňky. Uvidíte, že je získáme. A tu první... Tu pak tady nějak vybojujeme zpět," řekl ušlechtile Jack krátce předtím, než se s Rogerem a Pauline rozloučil a vypnul své vysílací zařízení... "Nechci nic říkat, ale prohráli jsme tak trochu kvůli tobě," řekl Roger Tuskulaaně, když ji konečně dovedli k jejímu domku. "Nebojte, neřeknu to tatínkovi," řekla Tuskulaana. "Jako bychom se ho měli bát," pousmál se Roger. "Byla jsi odvážná. Ale příště nechoď za cizími lidmi. Věř mi, není to dobrý nápad," řekla jí ještě Pauline. "Myslíte, že nastane konec světa?" zvolala na ně z dálky Tuskulaana, když odcházeli. "Ne!" odpověděla jí jednoduše Pauline. Roger k ní při chůzi přiklonil hlavu. "Konec světa už skoro byl. A chlápek, který ho měl v plánu způsobit, umřel. Zhou Len**," připomněl Roger dávné vítězství své kolegyni... Temnými hlubinami jezera Nikaragua, nad kterým se ve střední Americe snesla noc, prorazily tři objekty. Poté, co se ocitli v odčerpávací místnosti podvodní základny Deylina Nieta, pustil konečně X-77 Metallera. A ten se okamžitě vydal na cestu do vyšších pater budovy, aby se setkal se svým stvořitelem. Opatrně položil kovový box na jeho plastový stůl. "Výtečně, synu," řekl bizarní muž s knírkem pěstovaným pouze nad koutky rtů. "Zapojím jej do počítače," dodal ještě. O několik minut později se už na stěně místnosti, ve které měli kdysi Jacka Owena roztrhat Nietovi podvodní dráčci, promítaly obrazy všeho možného. Satelitní záznamy, tak bohaté, že se Nieto nedokázal zlověstně nesmát, když si je procházel. "Hleďme, tak tohle Pentagon dělá," usmíval se. "A co je tohle? Že by se Rusové chystali na další válku?" hihňal se, když sledoval satelitní snímky nějakých převážených zbraní, které mu svou jednoduchostí připadaly až komické. "Toto je něco pro mě. Rakouské Alpy... Domov Tatzelwurma..." pousmál se Nieto. "Víš, synu, Tatzelwurm byl použit jako biologická zbraň Zhou Lenem, tím bláznivým Číňanem, kterého Jack Owen zabil, v New Yorku. To zvíře se osvědčilo... Jenže potřebuji další záznamy... Další skříňky... A informace o dalších kryptidech. Armáda je skoro kompletní, synu. Získej pro mě ty další boxy!" rozpovídal se Nieto. Metaller poslušně pokýval hlavou a opustil místnost.


Roger a Pauline museli v krutém sibiřském mrazu počkat na vyzvednutí o něco déle. Tak si alespoň dali teplý čaj v malé, nepříliš voňavé hospůdce uprostřed vesničky. Až pro ně Akihiko v Cryptid Swiftu přiletěl, řekl jim, že se zdržel, neboť už musel odnést Jacka na další misi. A protože zatím mají Lovci kryptidů jeden letoun, musel prostě upřednostnit Jacka před nimi... Jack se nacházel na půdě ostrova Ellesmere v Kanadě. Bylo mu ohlášeno, že právě sem spadla druhá skříňka z dosluhujícího satelitu číslo 459. Zde se setkal s Mikem Brownem***, který sem přiletěl ze Sachs Harbour na Banks Island. Po přátelském pozdravu se vydali na štreku po tající arktické tundře kamsi do středu ostrova, obývaného arktickými vlky a pižmoni. Právě tam se měl box nacházet. "Mikeu, jak se žije pižmoňům na Banks Island?" zeptal se Jack svého kamaráda. "No, řeknu Ti, právě dělám na parádním vědeckém výzkumu, který..." nedořekl větu Mike. Jack gestem naznačil, aby ztichl. Slyšel totiž něčí kroky. Hbitě přeběhl malý zasněžený kopeček. Nikdo tu nebyl. A pak náhle uslyšel cvaknutí pistole za zády. "Jste bystrý, Jacku," ozval se ženský hlas. Jack se ještě neotočil, ale s úlevou i mírným zděšením řekl: "Agentko... Co tady děláte?" Teď se obrátil a opravdu uviděl Barbaru Kentovou, jak na něj míří pistolí. "Jsem tu s vámi," řekla sebejistě a pistoli schovala do pouzdra. "CIA chce doprovodit Lovce kryptidů? A jeho vědeckého spolupracovníka?" optal se Jack a dal se do kroku. Stejně tak agentka. "O ztrátě první skříňky nás informovali krátce potom, co vám ze Sibiře volal váš kolega. Nebyli jsme nadšeni," mluvila agentka. "Nebyla to jejich chyba," řekl Jack. "Věřila jsem vám víc," zastavila se agentka a chytla Jacka za paži. "Nenechám už Lovce kryptidů, aby do toho šli sami. Proto jsem tady. Jestli se tu objeví nějaký robot, bude toho sakra litovat," dodala. "Jsem rád, že to říkáte, agentko," odpověděl Jack a vytrhl se z jejího sevření. Pochod pustinou, obývanou pouze bělokury a sněžnými králíky, byl dlouhý. Ale jeho monotónost něco přece jen přerušilo. Jakýsi písklavý zvuk. Ozývající se z dálky. Pronikající do jejich uší. Byl tak příšerný. A Jackovi tak povědomý! Jistě. Z nebe se snesla monstra... Hejno létajících ptakoještěrů, těch z Yuliríii v Mexiku****, se náhle ocitlo tady, na ostrově Ellesmere, aby Jacka, Mikea a agentku Kentovou terorizovali. Nieto vyslal část své armády, a hodlá se zmocnit druhé skříňky. Jack sice sestřelil laserem dva pterosaury, posílené zřejmě Brickellovým sérem agresivity, ovšem ten zbytek se s uši rvoucím skřekem vrhnul na něj, na Mikea, na agentku, a nehodlal v útoku ustat do té chvíle, než někdo tu skříňku najde. A to ji ještě Jack ani neviděl... V základně Lovců kryptidů bylo skoro prázdno. Pauline už byla doma, ve svém bytě. Roger popíjel studený čaj v nedalekém baru. Akihiko a Fahad byli v astronomickém centru. Každou chvíli se měli dozvědět, kam dopadne třetí box. Pierre jen tak postával u okna v hlavní místnosti v základně, a pozoroval auta projíždějící ulicí. Pak náhle někdo zaklepal na dveře. Pierre se trošičku vyděsil. Vždyť je tady sám! Vešel snad někdo dveřmi, když se nedíval? Jsou už Akihiko s Fahadem zpátky? Neváhal a otevřel dveře. Ta rána rukojetí pistole se ještě dala snést. Ale obličej, který Pierre zahlédl, jako by jej sám hodlal uvrhnout do mdlob. I když přesně na to útočník nemyslel. Pierrovi se zhroutil celý svět. Všechno bylo takové matné, vracely se mu vzpomínky, vzpomínky na Sabine, vzpomínky na to, že Jack prý Sama Webera v Gabonu prostřílel, udělal z něj řešeta*****! A on teď tady stál před Pierrem, mířil na něj pistolí, a pochechtával se. Muž, který zemřel, kterého Jack vlastnoručně zabil a pomstil Pierrovu sestru, a Pierrovu bolest, stál teď tady jako pán, živý jako nikdy předtím! "Kde najdu třetí skříňku?" zeptal se Pierra. Ten nedokázal odpovědět. A když se za zlověstným obličejem Sama Webera objevila hlava konžského důstojníka Clauda Ngoye, jež se sama od sebe začala pokrývat zeleným slizem, byl už Pierre skoro v bezvědomí...

* - robot X-77, komiks Lovci kryptidů (červenec 2017) a 4. kapitola 2. série - V hnízdě okřídlených netvorů
** - nepřítel Lovců kryptidů v 1. sérii, útok na New York v 10. dílu 1. série - Svět před záhubou
*** - Mike Brown, Jackův spolupracovník z univerzity, 6. díl 1. série - Hledání medvědí nestvůry
**** - 4. kapitola 2. série - V hnízdě okřídlených netvorů
***** - "smrt" Sama Webera, 9. díl 2. série - Vítejte v bažině

Co přesně hodlá Nieto udělat s Tatzelwurmy a dalšími kryptidy, o nichž se chce co nejvíce dozvědět právě pomocí sbíraných skříněk ze satelitu? Co čeká Jacka, Mikea a agentku Kentovou na ostrově Ellesmere v Kanadě? Podaří se jim zbavit se dotěrných ptakoještěrů a získat druhý box? A proč je Sam Weber na živu, když ho Jack Owen zabil?! A tím pádem, proč jde Ngoy po třetím boxu? Pokračování příště!!!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Který díl Monster pravěkých oceánů je nejlepší?

1. Sedm nejnebezpečnějších moří 53.4% (326)
2. Do smrtelných čelistí 23.2% (142)
3. Pekelné akvárium 23.4% (143)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama