close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červen 2019

Lovci kryptidů 3: Invaze (8/8)

30. června 2019 v 12:40 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
Třetí série Lovců kryptidů je u konce. Cesta, která začala minulý rok v srpnu na Portoriku, dnes skončí! Lovci kryptidů si za poslední rok prošli skutečně strastiplnou etapou existence týmu. Jejich názory je rozdělily, postavily je proti sobě, jen proto, aby se tým znovu dal dohromady a čelil nebezpečím jak ze strany kryptidů, tak lidí, jež se je snaží ovládnout, zneužít či dokonce vyhubit. Byla to cesta plná slz a řevu, během níž někteří, zvláště Pierre, prošli nebem i peklem, zažili nejkrásnější i nejhorší chvíle svého života. A zjistili, že ať se stane cokoliv, vždy tu budou mít své přátele. Přátele, kteří budou bojovat po jejich boku do posledního dechu. Právě Pierrův příběh, který započal nočními můrami na samém začátku druhé série a pokračoval vnitřní nestabilitou, sklony k pití, proměnou v monstrum, útěkem před svou novou identitou a následnou ztrátou tohoto úkrytu, a jenž končí přijmutím sebe samého, končí zde... Stále zde však zůstávají otázky: Co bude s kryptidy? Jsou nebezpeční a mají být loveni, nebo si zaslouží být chráněni?

LOVCI KRYPTIDŮ 3: INVAZE, ČÁST OSMÁ:
Jack zařval. Chvíli měl pocit, že tu strašlivou sílu neudrží. Briddimský drahokam započal svítit jako malá hvězda, jež má brzy vybuchnout. Každý, kdo jeho souboj s The Fatherem sledoval, musel zavřít oči. Jen Jack se stále snažil hledět na astrální formu mocné kosmické entity, a pomalu přistupoval k její vzdouvající, smršťující se hlavě. Držel diamant před sebou. Ruka se mu třásla. Démant opouštěly vlny doslova kosmických rozměrů. Střetávaly se s The Fatherovou astrální formou a procházely jí, třebaže byla nehmotná, do hloubi vesmíru, kde se skrýval. "Nech toho!!! Jsi si vůbec vědom toho, co děláš?!" zaduněl krajem The Fatherův hlas. "Jsem," zašeptal Jack, "ničím tě." Jack náhle ztuhl. V jeho mysli bylo bílo. Doslova. Byla prázdná. Stál uprostřed nicoty. Pomalu se otáčel na všechny strany a vyděšeně sledoval tu nicotu. Každý jeho pohyb byl doprovázen do uší bijícím zvukem. Pak se v tom prostředí objevila obrovitá fialová hlava. Jack se začal dusit. Něco stisklo jeho břicho. Snad to byl neviditelný velký palec? Křičel. Ale v jeho mysli bylo ticho. Nemohl nic dělat. Byl bezmocný. Popadal dech. Udělalo se mu fyzicky špatně. Omdléval. Ovšem poté pomyslel na to, že je vybaven Briddimským drahokamem. Předmět se zjevil v dlani jeho pravé ruky. The Father se rozplynul. Jack se vrátil zpět do reality. "Jacku?! Proboha, jsi v pořádku?!" zakřičela na něj Pauline. "Myslím, že jo," zašeptal Jack, aniž by jej Pauline mohla slyšet. Stále s nataženou rukou postupoval k The Fatherovi, již pomalu mizejícímu. "Mě nemůžeš zničit! To už sis kdysi uvědomil, ne?" řekl Jack. "Jistě. Nikdy jsem tě nepodceňoval, Jacku Owene. Tvá rozhodnost je přece jen... záviděníhodná," odpověděl The Father. "Za to, cos provedl mým přátelům, jak jsi je oklamal... Jak kvůli tobě trpěli... Zaplatíš," zasyčel Jack. Rychle se obrátil na Quartermainea. "Otevři portál! Teď!!!" vykřikl. Quartermaine natáhl levou ruku s drahokamem, a před Jackem se vyrýsoval obrovitý vchod do temných hlubin vesmíru. Jack jím ani neprošel, zkrátka se vypařil. Portál se uzavřel. The Father a Jack zmizeli. "Proboha," řekla Pauline a zakryla si obličej. "Jacku... Kamaráde," zašeptal Pierre. "Kámo, proč jsi tohle udělal?" poznamenal Akihiko. "Co teď? Lidi, co budeme dělat?" ptal se ostatních Roger. "Byl odvážnější, než jsem myslel... On... se obětoval?" řekl Gregory Martin. "Ani nevím, kde je. Kam ho ten portál přemístil?! Co, Jakeu?!" vyhrkl Quartermaine. "Jen ať toho sprostýho grázla zničí. Tenhle... člověk... nakonec nebyl tak špatný," řekl Claude Ngoy.

Jack se ocitl na kusu skály plujícím nekonečným vesmírem. Ptal se sám sebe, jak je možné, že ještě žije. Byla tu zima, nemohl zde dýchat, a přesto už zde stál několik vteřin. The Father levitoval přímo před ním. Byl enormní! Jack měl pocit, že hledí na entitu velikosti Slunce! A přesto ji dokázal vnímat. Celý ten vjem dokázal pojmout, a věděl, jak ji porazit. The Father promluvil. Tentokrát se však jeho rty pohnuly: "Nikdy jsem příliš nezasahoval do dění ve vesmíru. Lidský druh mne však po několik posledních tisíciletí naprosto fascinoval. S těmi nejúžasnějšími lidskými bytostmi, totiž s vámi, Lovci kryptidů, jsem učinil malý experiment. A za tento experiment mě chceš ty, Jacku Owene, navždy zničit? Učinil bys tak před jedním rokem? Před dvěma roky? V době, kdy se tento tým dal dohromady jako malá parta dobrodruhů, a tys ani nevěřil, že nějací kryptidé vůbec existují? Jacku, tak moc ses změnil! Oba to víme moc dobře. Tvůj smysl pro spravedlnost byl pokroucen. Své lidi jsi uvrhl do nebezpečí. Celý svět jsi uvrhl do nebezpečí. Byla to tvá chyba. Invaze krvelačných příšer - tvá chyba! Já jen využil situace. Po poslední desetitisíce let jsem využíval situací v celém kosmu. Malinko jsem si pohrával s jeho obyvateli. S jeho obyvateli, o nichž nemáš ani ponětí. Můj milý příteli z lidských řad, nemáš vůbec ponětí o tom, co je možné. Jak svět, jak vesmír, jehož jsi se stal součástí, z jehož atomů ses zrodil, vůbec funguje." Jack nemohl promluvit. Dusil se. Ale věděl, že s The Fatherem může přinejmenším telepaticky komunikovat. "Možná sis malinko pohrával s některými obyvateli vesmíru, ale to, žes tak učinil s mými přáteli, s mou planetou, tě bude stát všechno," promítl Jack do The Fatherovi mysli. Pohlédl na Briddimský drahokam. Na cokoliv pomyslel, stalo se skutečností. Náhle byl schopen dýchat kyslík. Mohl nasměrovat obrovitý asteroid, aby narazil do hmotného těla The Fathera. Byla to rána doprovázená pekelným zvukem. "Ať už to dělám pro kohokoliv - pro Pierra, pro Akihika, pro Fahada, i pro Ngoye, nebo pro celou svou planetu a její obyvatele - zničím tě, The Fathere," vykřikl náhle Jack, opět schopný mluvit. Jeho myslí však v tu chvíli prolétla řada myšlenek. Tak rychlých, a přesto tak zničujících. "Jsem bytostí schopnou vytvářet alternativní reality. Zničíš-li mě, nebude nic, co by tyto alternativní reality drželo daleko od sebe. Řetězec událostí může být nečekaný, nekontrolovaný a nekontrolovatelný. Víš, co tím myslím," pronesla kosmická entita. Jack uviděl vše možné; Lovce kryptidů jako opěvované hrdiny, jako zločince zavřené ve vězení, uviděl jejich mrtvoly nabodnuté na ostré hroty uprostřed pustiny, spatřil, jak nějaký hrdlořez doslova ukrojil jeho přítelkyni Pauline hlavu... Uviděl mladého muže chránícího Pauline před monstry tak nepopsatelně zrůdnými, že Jack zařval hrůzou. Uviděl však i Lovce kryptidů sedící poklidně v hlavní místnosti londýnské základny. Třináct lidí, dokonce včetně Martina a Ngoye, plánujících obyčejnou výpravu za záhadnými zvířaty. Spatřil Clauda Ngoye zachraňujícího lidské dítě před požárem, jež pohltil mrakodrap. Viděl, jak on sám, Jack Owen, sedí s úsměvem ve své pracovně a hledí z okna na novoroční ohňostroje... Bylo toho mnohem víc. "Tolik možností. Tolik vesmírů. Tolik realit. A jen jedna z nich je ta tvá. V tomto vesmíru," zazněl The Fatherův hlas. "Ale já jsem rozhodnut. Nedovolím, abys mým přátelům znovu ublížil! Dám na ně pozor..." pronesl Jack a v tu chvíli se začal The Father vypařovat. Bodavé paprsky vycházející z drahokamu jej doslova vysávaly zevnitř. "Jacku," zazněla jeho poslední slova, "my oba víme, co přijde."

The Father vybuchl. Entita, která svých neobyčejných schopností využívala po miliony let, zanikla. Zničil ji člověk - cílevědomý, vždy myslící na blaho přátel. Možná již Jack Owen nebyl tím, kým býval dříve, možná provedl na Zemi strašlivé chyby, stále v něm však něco zůstalo. Jeho smysl pro spravedlnost nebyl pokroucen. The Father lhal. Jack zničil tvora, jenž jeho přátelům ublížil, a zasloužil si být potrestán. Exploze zasáhla i Jacka. S pomocí drahokamu vytvořil kolem sebe silové pole, jež však nedokázal dlouho udržet. Připadal si ztracen. Všude kolem něj jen výheň, a on sám, zde ve vesmíru... Ztracený hrdina, jenž však udělal správnou věc. V silovém poli se pak najednou objevil portál, a Jack jím byl vtáhnut zpět do našeho světa. Na Zemi, do Spojených států amerických, do New Orleans. Spadl z výšky dva metry na beton. Quartermaine uzavřel portál. "Tys mi dal zabrat, kámo," vydechl Quartermaine a otočil se na svůj stín, "jasně, Jakeu, ty mlč. Tys tentokrát nedělal nic." Pauline přiběhla k Jackovi a objala ho. Jack jí ale od sebe odtrhl. Musel nutně odhodit Briddimský drahokam; spálil mu ruku. Smrskávající se předmět dopadl na zem a se strašlivou září zanikl. Teprve teď se Jack s Pauline zase objali. Pierre si utřel slzy. "Tenhle chlap je prostě skvělej," poznamenal, "ne všechna jeho rozhodnutí byla dobrá, ale... pomáhal mi." "Hlavně už nechtěj být nikým jiným, Pierre," řekla mu Kate. Quartermaine si taky utíral slzy. Kentová a Lyonsová k němu přistoupily. "Doják, co?" řekla ostře Kentová a bodla loktem Quartermainea do ramena. "Jo, to jo... Kopie nejmocnějšího předmětu v celém vesmíru zmizela... Vypařila se... Teď už je tu jenom jeden Briddimský drahokam," brečel Quartermaine. Lyonsová a Kentová se na sebe podívaly a zasmály se. Amanda pak vytrhla Quartermaineovi předmět z ruky. "Jakeu, ona krade!!!" vykřikl. "Myslím, že taková na první pohled nestabilní osoba by u sebe neměla mít nejmocnější předmět ve vesmíru," řekla mu do očí Amanda. "Hele, já na to dám pozor. Je to moje věc. Nikoho s tím nezabiju. Čestný slovo!" vyhrkl Quartermaine. Pak se otočil na Kentovou. "Vždyť mě znáte. Nekoukejte na mě jak na zločince. Zločinec je tamten," - ukázal na Martina - "chtěl mi ustřelit hlavu." Amanda se zadívala na Barbaru. Ta kývla hlavou. Amanda vrátila drahokam Quartermaineovi a ten ji poplácal po rameni, udělal velmi ošklivý obličej se zkroucenými rty a přivřenýma očima a zakřičel: "Jé, a jé, a jé!"


Večerní slunko ozářilo poničené centrum New Orleans. Třináct Lovců kryptidů stálo u letounů Cryptid Swift a Velox 76 a mluvilo spolu o děsivé bitvě s Chupacabrami a s The Fatherem. Jack zavolal Lukeu Wrightovi do Austrálie a poděkoval mu za pomoc. Pierre zase kontaktoval doktora Brickella. Též mu poděkoval - za to, že pro něj vyvinul antisérum, jež potlačovalo jeho schopnosti. Sdělil mu však, že nyní jej již nepotřebuje - bude sám sebou. Ví, jak své schopnosti ovládat. Brickell se nesměle usmál do monitoru v letounu a ukázal symbol OK. Akihiko, Fahad, Roger a Curupira popíjeli pivo, a pozvali k sobě i Gregoryho Martina. Akihiko mu chrstl pivo do obličeje. "Jen tak ze srandy, kámo," řekl mu, "tak co budeš dělat teď?" "No," řekl s arogantním a iritovaným výrazem v obličeji Martin, "potom, co jsem si tady tak zalovil, asi odejdu do důchodu. Vzhledem k tomu, že jsem při svém posledním lovu kryptidů tak trochu zachránil svět..." "Hej," řekl Fahad, "dík za pomoc." Quartermaine vytvořil portál, kterým byli Ahoolové přemístěni zpět na Sumatru. Látku otupující jejich smysly pak v džungli přirozeně vyloučili. Ewet se se všemi rozloučil, dokonce si dal pusu na rozločenou s Pierrem a s Kate, nasedl do svého osobního letadélka a portálem proletěl zpět do své konžské domoviny. Kentová a Lyonsová se setkaly s Collinsem a též mu poděkovaly. "Tak Vás vítám mezi námi," řekla mu Kentová. Collins se na ní podíval s výrazem nespokojenosti a pochybností. "Tím chci říct - nabízíme Vám práci v CIA. V naší divizi," dodala Kentová. Collins se usmál a pomalu zakýval hlavou na znamení souhlasu. Nedlouho poté odletěl domů, do New Yorku. Když se stmívalo, předstoupil Jack před své kolegy a zeptal se jich, zda jsou připraveni odletět do Seattle. Kam jinam než na Konferenci o lovu a ochraně kryptidů...

Následující den, hned ráno, se na konferenci strhla vášnivá debata. "Kryptidi jsou nebezpeční! Útok Chupacaber v New Orleans je toho důkazem!" "Odkud se ty potvory vzaly?!" "Co budeme dělat?!" ozývalo se sálem. Až při projevu konžského premiéra Gilmara Mbuyi se politici zklidnili. "Přátelé, proč neustále mluvíte o kryptidech jako o celku? Je to jako dávat dohromady kobry, lvy a žirafy. Někteří jsou možná nebezpeční, jiní snad ne. Mohu Vám prozradit, že jsem jednomu muži jménem Ewet Mbenga udělil státní vyznamenání za pomoc při celé situaci v New Orleans. Ano, a tento muž z mé země, jenž se již mnohokrát setkal s kryptidy, tvrdí, že nejsou nebezpeční. A to stejné tvrdí i jiní lidé. Například lidé, se kterými spolupracoval..." mluvil poklidně Mbuyi. "Promiňte, pane premiére," vložil se do toho Harold Mayson, "ale které lidi máte na mysli? Snad ne ony slavné 'Lovce kryptidů'? Právě vychází najevo, že zeleným monstrem, které před několika měsíci řádilo ve Venezuele, byl člen jejich týmu. A objevují se teorie, že za útok Chupacaber mohou Lovci kryptidů! Slavní ochránci! A i kdyby ne, vidíte, co jsou někteří kryptidi zač. Tedy, většina kryptidů!"

V tu chvíli do sálu vešlo třináct osob. Jack Owen, Pauline Jetkinsová, Pierre Leroy, Kate Henshallová, Akihiko Yukimura, Fahad Ghazalli, Roger Neill, Curupira, Barbara Kentová, Amanda Lyonsová, Archibald Quartermaine, a dokonce i Gregory Martin a Claude Ngoy - proměněný při této příležitosti v konžského důstojníka. Martin se podíval na Ngoye a zašeptal mu do ucha: "Tak co? Nevyužijete situace? Pozabíjíte všechny tyhle osoby, patřící k druhu, který vyhubil ten váš?" Ngoy se sarkasticky usmál: "Byl by to dobrý nápad." Jack přistoupil k mikrofonu: "Pane Maysone, kryptidi nepředstavují žádné nebezpečí. Řeknu Vám pravdu. Chupacabry, jež zaútočily na New Orleans, byly nakaženy parazitem, který pocházel ze zvířete jménem Tatzelwurm, které jsme nelegálně - ano, přiznávám, nelegálně - po celé měsíce chovali ve své základně v Londýně." V celém sálu se začalo nahlas diskutovat. Jack však pokračoval ve svém projevu: "A bylo mou chybou, že Chupacabra infikovaná tímto parazitem byla vypuštěna zpět na Portoriko, odkud se pak s ostatními zástupci svého druhu dostala na americké pobřeží. Byla to má chyba, a já ji přiznávám. To ovšem neznamená, že kryptidi představují pro člověka nebezpečí. Nebezpečím je člověk samotný - člověk, který je chce využít nebo dokonce vyhubit. My, Lovci kryptidů, udělali několik chyb. Mnohé z toho, co se na internetu tvrdí o mém příteli, Pierru Leroyovi, je pravda. Ano, zabil člověka ve Venezuele. Již to přiznal na sociálních sítích. Nebyl však při sobě. A tím, kdo mu to způsobil, byla osoba, která chtěla kryptidy využít. Udělat z nich, a z lidí, monstra. Lovci kryptidů jsou tu proto, aby takové lidi zastavili. Aby zabránili konfliktu. A zkáze. A zkázou může být právě vyhubení druhu, není to tak, pane Maysone? Vy jste v dubnu tohoto roku lovil Orang Pendeky na Sumatře. Nekruťte hlavou. Je to pravda. Tuto konferenci jste svolal jen proto, aby byl lov kryptidů zlegalizován po celém světě. Abyste je mohl střílet." Na tabuli za Jackem byl ukázán záznam, který Lovci kryptidů pořídili na Sumatře, stejně jako fotografie Orang Pendeka zavřeného v kleci. Na jedné z pořízených fotografií byl i Gregory Martin. Ten přišel k mikrofonu a potvrdil, že Jackova slova jsou pravdou, a že s Maysonem spolupracoval. Mayson zrudl.

"Všechny chyby, které jsme MY, Lovci kryptidů, učinili, budou napraveny," slíbil Jack, "Wendigo, za jehož přepravením z Kanady do Kentucky jsem stál mimo jiné já - a byla to další z mých chyb - je v tuto chvíli přenášen zpět do své původní domoviny. Nebude tedy představovat 'nebezpečí' v Kentucky - je ovšem pravdou, že za měsíce svého života v tamních lesích nezabil jediného člověka. Chupacabry sice ve své původní domovině, na Portoriku, připravily o život pár lidí, ale to vše bylo velmi výjimečné. I žraloci - a ti nejsou v žádném případě nebezpeční - zabili za posledních pár let více lidí... A ano, bylo jich jen pár... Tatzelwurma si ponecháme. Je náš, a rakouská vláda to moc dobře ví. Souhlasila s tím." "A jak můžeme vědět, že si nebudujete armádu kryptidů?" vložil se do toho Mayson. "To nemůžete vědět," pokýval hlavou Jack, "ale i kdybychom ji budovali, nejsou to kryptidi, kteří jsou nebezpeční. Jsou to lidé." Mayson ukázal na Pierra. "Já se budu sám zodpovídat z toho, co jsem provedl. Ovšem to s kryptidy příliš nesouvisí," poznamenal Pierre. Několik lidí mu zatleskalo, včetně dvou venezuelských politiků, načež se Pierrovi na tváři vykouzlil příjemný úsměv. "Navrhuji, aby kryptidi byli po celém světě chráněni, a aby nebylo možné je legálně lovit," řekl Jack. Mnoho státníků souhlasilo. Mayson zuřil, ale nedával to najevo. "Přesto za to, co Lovci kryptidů provedli v Londýně, i jinde... Ztrácí váš tým oficiální status chráněné skupiny ve Spojeném království," řekl třesoucím se hlasem Mayson. "To nám nevadí, pane premiére. My si na sebe dáme pozor," odpověděl s úsměvem Jack. "Pamatujte si, že kryptidi ani ostatní zvířata nejsou nebezpečná. Nejsou pro nás ohrožením. Nejsou něčím, co bychom měli zavřít do klece nebo zastřelit jen proto, že mají zuby a drápy. Lidé jsou nebezpeční," dodal ještě Jack. Mayson na to reagoval jen jednou řečnickou otázkou: "Jste si tím jistý?"


Exploze hmotného těla The Fathera zasáhla celý solární systém, nacházející se kdesi v nekonečných hlubinách vesmíru. Výbuch spálil dvě velké planety, mezi nimiž se nacházel jeden obrovitý objekt, z určitého úhlu připomínající soví zobák...

Nad americkým městem Point Pleasant padla noc. Něco se mihlo za oknem místnosti v psychiatrické léčebně. Zde před mnoha měsíci žil po nedlouhou dobu mladý muž jménem Roderick. Předtím, než spáchal sebevraždu, nakreslil na stěnu, blízko okna, jasný znak; dva velké kruhy a soví zobák mezi nimi. Za oknem zazářily obrovské červené oči. Symbol toho, co přijde...

KONEC.

Lovci kryptidů 3: Invaze (7/8)

29. června 2019 v 13:43 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
V červnu se vždycky bojuje s pomocí armády kryptidů, není to tak? A ani tentokrát tomu není jinak. The Father ovládl mysl nakažených Chupacaber a obrátil je proti Lovcům kryptidů. V minulé části však Lovci kryptidů získali také svou armádu kryptidů - Ahooly, které telepaticky ovládá Ewet, a jež jsou trochu otupeni jakýmsi sérem, jež vyvinul Luke Wright. To ale neznamená, že Lovci kryptidů zvítězí. The Father je totiž nesmírně mocnou entitou. Vždyť Lovci kryptidů ani pořádně neví, jak ji porazit! Ale jak tedy zachránit New Orleans před zkázou? Mezitím je Claude Ngoy na honbě za pomstou. Chce zabít Deylina Nieta, muže, který ho přesně před rokem, před začátkem bitvy v Granadě, nechal upálit (ale nepovedlo se)... A co bude s Pierrem? Dokáže v sobě najít dost rozhodnosti a klidu na to, aby v sobě stabilizoval to strašlivé monstrum, ve které se opět proměnil?

LOVCI KRYPTIDŮ 3: INVAZE, ČÁST SEDMÁ:
Nieto, celý roztřesený, vytáhl lékárničku. Popadl obvaz a vyhodil ho z kufříku. Omylem se řízl nožíkem, který byl též součástí lékárničky. Chtěl zasyčet, ale strach ze smrti mu to nedovoloval. Byl příliš vyděšen. Letoun jel na plný pohon, a Ngoy ho přesto stahoval k zemi. A hroty z těla gabonského slizouna procházely zadní částí letounu jako jehly probodávající papír. Po chvíli úporného hledání Nieto konečně našel to, co hledal. Zapalovač! Neváhal, vytáhl ruku z rozbitého okna a přiložil jej ke chapadlovitému výrůstku, kterým Ngoy ovinul levé křídlo. "Sakra!!!" vykřikl Claude a okamžitě chapadla stáhl k sobě a proměnil ve své přední končetiny. Letoun vytryskl takřka rychlostí světla - takřka - a zmizel v dáli. Ngoy jednoduše odloupl zapálenou část levé ruky a odhodil ji na zem. Část jeho těla se před ním spálila během několika desítek vteřin. "Ty svině jedna," zaklel Ngoy, "jednou tě stejně dostanu. Tebe a celý tvůj prohnilý druh." Nieto měl z pekla štěstí. Nebýt ohně, nikdy by Ngoyovi neunikl. Teď spokojeně mířil na jih až jihozápad. Usmíval se sám pro sebe, utíral si zpocené čelo, pokukoval po spící Chupacabře a v duchu se vysmíval Ngoyovi při pohledu na díry v zadní části letadla. Rychle se zacelovaly; nechtějte technické vysvětlení. Ngoy musel hroty, jimiž díry vytvořil, stáhnout a vytvořit si z nich novou část postižené končetiny. "Uvidíme, jak se teď věci budou mít," zašeptal si pro sebe Nieto.

Tři mladé Chupacabry vletěly jako divé do malé uličky. The Father nejspíše opustil jejich mysl. Utíkaly ve strachu o život. A takový strach ještě nikdy neměly! Hrůza je ovládla natolik, že potlačila i účinky onemocnění, jež z nich ještě před několika minutami činilo neporazitelné stroje na zabíjení. Hnal se za nimi štíhlý, zelený gigant, dvoumetrový, člověku podobný tvor s keratinovými drápy dlouhými několik desítek centimetrů, vyrůstajícími z každého prstu na rukou i na nohou. Byl rychlý; z vlastní zkušenosti věděl, že dožene třeba i automobil. Touto nadlidsky silnou příšerou byl Pierre Leroy. První Chupacabru, kterou dohnal, roztrhl na dva kusy. Na další skočil a pokoušel se ji zadupat do země. Mezitím jeho drápy prorážely její hlavu, a zatímco krev nebohé příšery prýštila na Pierrovu nohu, ozýval se z jeho hrdla slabý, smíchu podobný zvuk. Poslední z trojice Chupacaber skočila do okna polorozbořené budovy. Chtěla se ukrýt uvnitř, v šedé místnosti, jež ovšem neskýtala dobrý úkryt. Pierre se strašnou řachou proskočil zdí, popadl Chupacabru za zadní končetinu a začal s ní mlátit okolo sebe. Házel s ní o zem, o strop, pak ji položil přímo před sebe a dával její mrtvole rány pěstí do hlavy. Pak ještě zabodl své keratinové drápy do hrudního koše kryptida a několikrát jím projel, jakoby chtěl Chupacabře provést harakiri, jen o něco výš nad břichem. Nato zařval jako netvor - ale vždyť on byl opět netvorem - a s hlasitým oddechováním odešel. Vyskočil z budovy na ulici, a zdemoloval něčí osobní vozidlo. Chvíli měl pocit, že tu byl sám. Že měl tu chvíli jen pro sebe. Ale u nízké šedé zídky stála Kate, oblečená v černé spandexové uniformě Lovců kryptidů, a pozorovala ho. Pierre se úplně zatřásl. Jeho přítelkyně ho právě viděla jako monstrum, ovládané nepříčetným berzerkem. Rychle se ovšem uklidnil. "Takhle jsem tě už jednou viděla*," řekla Kate, "ale připadal jsi mi mnohem víc při sobě. Proč tohle děláš, Pierre?" Když k ní přistupoval, měnil se pomalu zase v člověka. Drápy mu zalézaly zpět do rukou a nohou, zelené žíly postupně ustupovaly. "Něco ve mě je, Kate..." odpověděl Pierre. "Určitě je to něco jiného, než to, v co se měníš." "Máš pravdu. Je to něco abstraktnějšího. Zloba. Nenávist vůči... komu vlastně? Samu Weberovi? The Fatherovi? Nebo vůči sobě samému? Kate, mám pocit, že jsem to přehnal. S celou tou 'léčbou'. Měl jsem zůstat sám sebou. Pravda, byl jsem strašně nestabilní. Zabil jsem lidi**. Ale jediný důvod, proč jsem v sobě toho netvora neovládl, byl jen ten, že jsem potlačoval, kým opravdu jsem. Tohle jsem já. Pierre Leroy je nejen člověk, ale i zelený netvor. A jen když akceptuji, kým jsem, třebaže ten zelený netvor není mou přirozenou součástí, dokáži se ovládat," řekl Pierre. Na obou bylo vidět, že se zase rádi vidí. A jen tehdy, když byl Pierre sám sebou, uvědomoval si, kdo je Kate, osoba, která pro něj znamenala v životě nejvíc. Se smrtí Sabine se už vyrovnal. Získal nové přátele, včetně Curupiry, která mu také hodně pomohla. Ale Kate pro něj byla úplně nejdůležitější.

Jen když si Pierre a Kate všimli, že je zabírá kameraman ve vrtulníku, jenž nejspíš natočil celé Pierrovo šílené řádění a jeho následnou proměnu v člověka, zděsili se.


"Kate? Kate?! Slyšíš mě?!" křičel do vysílačky Jack. Kate se mu ohlásila a sdělila mu, že Pierre je v pořádku. Je opět ve své lidské podobě. Jack si oddychl. Ale jeho klid nebyl věčný. Trval jen několik vteřin. "Koukám na to, co právě beželo v televizi," řekla mu agentka Kentová a ukázala mu záznam Pierrova berzerku na monitoru umístěném na náramku. "Krucinál," zašeptal Jack. Jakmile se Kate s Pierrem vrátili, Jack přišel k Pierrovi s poměrně vyčítavým pohledem. "Nikdo na světě by si nemyslel, že tou příšerou řádící ve Venezuele*** jsi byl ty. To, žes zabil našeho hostitele na Portoriku se nám podařilo před světem skrýt****. Jenže teď je tvoje tajemství odhaleno. Všichni lidi viděli, že tou zelenou potvorou jsi byl ty. Každý si to spojí s útokem ve Venezuele. Prozradil ses, Pierre," řekl Jack. "Tak ponesu následky. Myslím, že to je lepší, než v sobě toho netvora potlačovat," odpověděl Pierre, ukázal ampulku s Brickellovým antisérem a rozbil ji o zem. "Je to pravda, Jacku," přidala se Pauline, "a já budu na Pierrově straně." "My všichni budeme," přidal se do toho Akihiko. "Lidi musíte přijímat takové, jací jsou. Ne takové, jaké byste je chtěli mít, Jacku," dodal Fahad. Jack se usmál: "Máte pravdu. Zase jsem udělal hloupost." Pak se podíval na Pauline. Oba si vzpomněli na to, co si pověděli v Cryptid Swiftu předtím, než byla infikovaná Chupacabra znovu vysazena na Portoriku - v únoru. "Ještě ne, Jacku. Teď ještě ne," zakroutila hlavou Pauline.

Ewet proletěl se svým letadlem velmi nízko nad střechou One Shall Square. Náhle na něj skočila Chupacabra a začala se sápat ke kokpitu. Ewet poručil nejbližšímu Ahoolovi, aby ji popadl mezi drápy a shodil. Ahool tak učinil. To byla poslední Chupacabra, která zemřela tímto způsobem. Ty ostatní už Jack s pomocí Zhou Lenova přístroje přemístil do The Fatherovy domoviny. Quartermaine mu v tom pomáhal. "Jedna Chupacabřička odletěla, druhá se nám vypařila, třetí už je v háji, Jakeu!" řval si sám pro sebe tak, aby to všichni slyšeli. "Woohoo, woohoo, woo, woo, woo," broukal si pro sebe, přičemž ostatní jen kroutili hlavami. "Tomu chlapovi bych nejradši ustřelil hlavu. Pěkná trofej by to byla," poznamenal Gregory Martin. "Cože? Cože jsem to slyšel, Jakeu? Ten chlap by nás... odrovnal? Neb jen mě? Neb jen mě, Quartermainea? Jak bys beze mě žil, Jakeu? Jakeu!!! Jakeu, né! Né! Né! Né!" začal Quartermaine hysterčit přímo před Martinem. Pak natáhl k jeho pušce ruku s Briddimským drahokamem, a puška se vypařila. "Puťá, slepičko, zmizelo vám zrníčko!" zaradoval se Quartermaine, roztáhl ruce a objal Martina. Pak se opět věnoval boji proti Chupacabrám. "Já fakt musím být blázen," zakroutil hlavou Martin a bolestně sevřel své čelo. "A jak se teď jako mám ubránit?!" zařval ještě, ale nikdo na to nereagoval.

Poté, co Jack přemístil do neznámé dimenze poslední Chupacabru, nastalo ticho. Ahoolové se shromáždili na střechách mrakodrapů. Jejich křídla již netřepetala. Ewet kroužil se svým letadlem kdesi v dálce nad severní části města, kde už armáda též porazila všechny Chupacabry. Collins stál v jedné z ulic východní části New Orleans a oddychoval po děsivém boji. Lovci kryptidů hleděli před sebe. Čekali, co se teď stane. Mohlo se přihodit cokoliv. Amanda chytla Barbaru za ruku. Podívaly se na sebe; jejich pohledy znamenaly jediné. Stejně tak se na sebe dívali Jack s Pauline. Jack cítil, že možná právě teď nastane jeho chvíle. Ke dvanáctičlenné skupince se brzy přidal Claude Ngoy, přemisťující se v tisících slizových praméncích. "A tys byl kde?" zeptal se Pierre. "Nemyslím, že teď je podstatné o tom mluvit," odpověděl Ngoy, "teď chci svou pomstu. Cítím ho. Je tady. Taky ho cítíte ve svých hlavách?" Před třinácti Lovci kryptidů se objevila astrální forma The Fathera. Obrovská, průhledná fialová hlava s nikdy se nezavírajícíma bílýma očima bez čoček. Se zavřenými ústy. "Vskutku zajímavý experiment," promluvil dunivým hlasem The Father, aniž by se jeho ústa pohnula, "ale co jste vlastně dokázali?" "Vypořádali jsme se s invazí příšer, stejně jako se teď vypořádáme s tebou!" zařval Pierre. Jack zapnul mezidimenzionální přístroj. "Zaútočil jsi na náš svět! To tě bude stát život, pokud tedy nějaký máš!" vykřikl. "Měl jsem paralelní dimenzi zničit do posledního detailu," přiznal svou chybu The Father, "a jako jsem spálil dvojnici tvé sestry, Pierre, jako jsem nechal vypařit dvojníky tvých rodičů, Akihiko, jako jsem zničil tvé mirumilovné představy o rovnosti všech, Fahade, a jako jsem zničil poslední zástupce kopie tvého druhu, Claude, měl jsem zničit i toto zařízení, vybudované ničím jiným, než kopií velmi inteligentního, avšak nestabilního člověka jménem Zhou Len." Přístroj zmizel. Jack už nedržel v ruce nic. Jen zděšeně hleděl na Briddimský drahokam, jenž padal k jeho nohám. Pomalu ho zvedl. "Hele, nevím, co jsi zač, kámo, a normálně na ostatní kámy nemluvím - že, Jakeu? - ale jedno bys měl vědět; když vytvoříš kopii tohohle světa do nejmenšího detailu, s Briddimským drahokamem, musíš taky vědět, že Briddimský drahokam nejde zničit. Lze ho stvořit, nelze ho zničit. Není to drahokam, pitomý slovo. Je to... Jakeu? Pomoz mi najít slovo," řekl Quartermaine. Jack zamířil drahokamem na The Fathera. Jeho astrální forma byla narušena. A nejen to. Ve své hmotné formě, kdesi v dalekých koutech vesmíru, začal pociťovat bolest. "Dost! Dost!!! Nevíš, co děláš, člověče!!!" zaduněl The Fatherův hlas.


Metaller se vrátil do Barryho základny v New Jersey. Nedokázal uvěřit vlastním očím. Deylin Nieto uprchl ze svého skromného vězení. V místnosti bylo na podlaze červeným sprejem napsáno: "Víš, kde mě hledat, synu. Domov."

* - viz 3. kapitola 3. série Lovců kryptidů, "Schizma"
** - Pierre jakožto hybridní netvor zabil několik lidí ve městečku Socopó ve Venezuele v 9. kapitole 3. série nazvané "Pierrova pomsta"
*** - Záznam Pierrova řádění ve Venezuele se dostal na internet, ale nikdo samozřejmě nevěděl, že tou zelenou příšerou byl Pierre Leroy
**** - viz 1. kapitola 3. série, "Ztělesnění noční můry"

Podaří se The Fathera zničit? Jak to bude dál s Pierrem? Stane se z něj pronásledovaný zločinec nebo bude očištěn? A jak bude svět po událostech v New Orleans nahlížet na kryptidy? To vše v poslední části...

Obrázek týdne 28. 6. 2019

28. června 2019 v 8:04 | HAAS |  Obrázky týdne
Červen se již nachýlil ke konci, a to znamená jediné - Obrázky týdne si znovu dají přestávku. Příští týden tedy očekávejte návrat Dana Jamesona, Správce dinosauřího parku! Ovšem ještě předtím, než budu nucen editovat Danovy rádoby vtipné zápisky ze života na Tedově ostrově, představím Vám jeden nádherný obrázek, na který jsem narazil doslova před pár minutami.


Popis k obrázku: Stádečko primitivních rohatých dinosaurů rodu Yinlong hledá rostlinnou potravu na docela neobvyklém místě - totiž mezi kostmi gigantického sauropoda. Dvoumetrové ceratopsiánky to ale nijak nezneklidňuje, ba naopak, zdá se, že se tu cítí celkem bezpečně. Lézt po mohutných kostech padlého obra je pro dva z nich nejspíš zábavou. Celá scéna se odehrává v čínské provincii Sin-ťiang před 156 miliony lety.

Autorem obrázku je Sergey Krasovkiy. Doufám, že se Vám líbí... Obrázky týdne se samozřejmě vrátí, avšak zatím nemohu s jistotou určit, kdy k tomu dojde. Správce dinosauřího parku bude páteční náplní mého blogu od příštího týdne minimálně po celý červenec a srpen...

Lovci kryptidů 3: Invaze (6/8)

27. června 2019 v 15:53 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
Ve včerejší části se Lovcům kryptidů opět zjevil The Father - podivně se nazývající, tajemná a nesmírně mocná entita - a obrátil proti nim stovky hladových Chupacaber. Většina obyvatel New Orleans by již měla být v bezpečí; na severu města je již armáda, připravená čelit invazi krvelačných příšer, a na jeho východě zabíjí jednu Chupacabru za druhou statný svalouš Collins. Jack, Pauline, Pierre, Akihiko, Fahad, Roger, Kate, Curupira, Barbara Kentová, Amanda Lyonsová, Gregory Martin, Archibald Quartermaine a Claude Ngoy jsou však v obklíčení. A kdo ví, co ta kosmická entita ještě zamýšlí. Dostane Claude konečně šanci pomstít zánik svého druhu v paralelní dimenzi? Ale jak ty Chupacabry porazit, a jak porazit The Fathera? Situace se má brzy zkomplikovat, neboť do města míří proslulý Deylin Nieto - jediný svého druhu. A má své plány...

LOVCI KRYPTIDŮ 3: INVAZE, ČÁST ŠESTÁ:
"Lidi!" oslovil Roger své kolegy. "Schovejte se! Posílám jim dáreček!" zakřičel a hodil mezi desítky Chupacaber bombu. Dříve, než bezduché příšery stačily zareagovat, byly roztrhány na cucky. Roger jen taktak uskočil do bezpečí. Tepelná vlna jen strhla kus látky z jeho černých, spandexových kalhot. "To je mi lov kryptidů!" zaradoval se Gregory. "Užijte si ho, protože tenhle lov je váš poslední," řekla mu na to Curupira a následně vrazila dýku do hlavy další útočící Chupacabře. "S vámi jsem si chtěl dlouho promluvit, má milá," usmál se děsivě Gregory, "jste snad poslední svého druhu? Co se stalo s Curupirami?" Curupira ho obráceným chodidlem kopla do obličeje, až Gregorymu z úst vytryskly sliny. "Zničili je právě lidi jako vy," sykla Curupira. "Ale no tak, dívenko..." smál se ďábelsky Gregory a mnul si zrudlý obličej. "Jsem agender," řekla sebejistě Curupira, a dál pokračovala v boji s Chupacabrami, nevšímajíce si Gregoryho. K tomu se jen na chvíli obrátil Claude Ngoy: "Tento tvor tu není jediný, kdo je posledním zástupcem svého druhu. A i ten můj byl zničen lidmi jako jsi ty, ty jeden proradný prevíte. Řekneš ještě jedno blbý slovo, a já ti nahrnu část svého těla do uší a proměním ji v ostnatý drát, který se v tvé hlavě bude spirálovitě točit..." "To stačí, kámo!" vtrhl do toho celého Fahad spálil laserem hlavu Chupacabře, jež hodlala vrhnout na Gregoryho. "Teď jsme jeden tým," dodal ještě. Ngoy neřekl ani slovo. Jeho oči se zaměřily na objekt, jenž se zcela náhle objevil daleko na horizontu. Ale rychle se blížil, a Ngoy moc dobře věděl, co byl zač. Letoun Stephena Barryho. Vzhledem k tomu, že Barryho zabil Wendigo, a všechny jeho lidi později brutálně zavraždil Metaller, mohl v tom letounu sedět jen jeden člověk. Ohyzdný obličej gabonského humanoida se úplně zkřivil. Objevil se na něm úsměšek, při němž z jeho širokých úst vylézaly tenké, ostré zoubky. Oči mu téměř vystouply z hlavy. Nejen, že zde, v té strašné hrůze, se může pomstít kosmické entitě, kvůli které tolik trpěl. Kvůli které podruhé v životě ztratil svůj druh. Bude se zde moci pomstít i člověku, jenž z nějakého důvodu přiletěl do New Orleans, a udělal tak chybu svého života. Tu největší, a snad i poslední? Letoun dosedl kamsi mezi zapálené trosky uprostřed města. Ngoyovi se v hlavě vybavila strašlivá bolest, kterou pocítil před rokem v Granadě, když byl zapálen v malé budce na břehu jezera Nikaragua*. Bylo téměř zázrakem, že tu plánovanou vraždu přežil. Teď je tu Nieto sám. Nikdo ho nebude chránit. Stopadesát centimetrů vysoký Nikaragujec s bizarním knírkem a nulovými bojovými schopnostmi versus gabonská příšera schopná proměnit se takřka v cokoliv. Ngoy neváhal. Rozplynul se v tisíce pramenů slizu a zamířil k Nietovi.

Mezitím Jack spatřil další dvě Chupacabry, jež se vrhaly na Pauline. Zapnul Zhou Lenův mezidimenzionální přístroj a jeho kuželovitou hlaveň na ně namířil. Myslel na to, že by Chupacabry přemístil někam... do jiného světa. Že by je snad teleportoval do jiné dimenze! Ale kam? Jak to udělat? Pomyslel na to, že by je přemístil tam, odkud je samotný The Father. Do jeho světa, ano! Ať se tam s nimi vypořádá sám! Kolem obou Chupacaber se to jen zablýsklo, a byly fuč. "Páni! Měla jsem pocit, že mě každou chvíli rozcupují," postěžovala si Pauline. "Pozor, Jacku!" ozval se Akihikův hlas zezadu. Další Chupacabra byla lehce zraněna šurikenem, jenž se jí zarazil do ramene, čímž Jack získal trochu času na to, aby zareagoval. A útočící monstrum pak také poslal do The Fatherovy domoviny, ať už byla kdekoliv. Nemusel si ji konkrétně představit. Stačila abstraktní představa, a Briddimský drahokam umístěný v přístroji Jackovo přání splnil. "Pořád jsou jich tu hory... Hory Chupacaber! Kdy konečně přiletí ta tvoje pomoc?" řekl Akihiko. Jackovy zasvítily oči. "Dostal jsem odpověď. Prostřednictvím toho... předmětu," odpověděl Jack, "teď." V jeho vysílačce se ozval hlas Lukea Wrighta: "Pane Owene, kontaktoval mne doktor Larry Brickell. Máte to, co jste chtěl. Zhou Len a Deylin Nieto nebyli jedinými lidmi, kteří přišli na to, jak kryptidy ovládat." Nad městem se otevřel obrovský portál a z něj vyletělo letadlo řízené Ewetem. A za ním poslušně letěla skupina Ahoolů ze Sumatry. "Tak jsme nakonec taky skončili u armády kryptidů," poznamenal Akihiko. "Jednou... A proč ne?" usmál se Jack. "V jejich krvi koluje sérum, které působí na zbytek těla a utlumuje jiné než základní životní funkce, a instinkty. Vašemu příteli z Konga umožňuje je ovládat," komentoval to do vysílačky Wright. "Ano, a Ewet má mou 'telepatickou korunku'**, jestli tomu tak můžu říkat," usmál se Jack, "vidíš, Akihiko? Ty pokusy s telepatií přece jenom byly k něčemu dobrému!"


Desítky obrovitých kaloňů se vrhly na šílené Chupacabry, popadly je za ramena, vynesly nad město a postupně je začaly shazovat. "Z tohohle by měl být film. Válka kryptidů," řekl Roger. "Wooohooo! To je úžasný! Poslouchají mě úplně... na myšlenku! Prostě ohromný!" ječel do vysílačky Ewet, kroužící svým malým osobním letadélkem nad tou strašnou bitvou. Některé Chupacabry se bránily, ovšem Ahoolům zkrátka nemohly ublížit. Když je Ahoolové vypouštěl z výšky několika desítek, ba i stovek metrů, házely Chupacabry rukama kolem sebe a řvaly jako vyděšené lidské děti. Lovci kryptidů vydechovali. Najednou jedna Chupacabří mrtvola dopadla přímo mezi ně. Fahad se příšerně vylekal, spadl na zem a nějak si narazil záda. Nemohl se chvíli postavit. "Kámo, počkej... Napravím tě," řekl Akihiko a sevřel Fahadova ramena. "Ne, Akihiko, to bude v pohodě... Přece jenom nemám tak pohyblivou páteř, víš... To je tím meteokolosiem," odpověděl Fahad. "Kde je Kate? A Pierre?" zeptala se náhle Amanda. "No, pár minut jsem je neviděla," odpověděla Pauline. "A kde je Ngoy? Jacku?!" ozvala se Kentová. "Proboha, aby se jim ještě něco nestalo," řekl vyděšeně Jack.

Deylin Nieto procházel troskami a města a pohlížel na rozpárané a rozstřílené mrtvoly Chupacaber. "Taková škoda, taková škoda..." kroutil hlavou Nieto. "Jak by se taková zvířata dala skvěle využít. A tihle maniaci je prostě rozstřílí," pokračoval v mluvě pro sebe. Pak do kupy cihel Ahool schodil Chupacabru, která zřejmě pád přežila. Měla však zlámané končetiny. Nieto se jí podíval do očí. Byly nejprve fialové, ale barva z nich pomalu slezla. A zraněná Chupacabra, uvědomující si, že až doteď byla ovládána čímsi jiným, bolestí zaskřekala. "Chudinko moje malá," řekl Nieto. V jeho slovech byla opravdovost - skutečně té nebohé bytosti litoval. Zabodl jí do krku uspávací sérum a odtáhl ji do svého letounu. Tam jí do žíly vpustil Wendigovu krev smíšenou s práškem z Briddimského drahokamu. "Za pár hodin už budeš v pořádku, má milá. Za pár hodin už mi svět bude opět o pár centimetrů blíž," mumlal si pro sebe. Pak jej z letounu něco vytáhlo. Táhlo jej to po zemi. Kolem jeho nohy byl obmotán slizový provazec. Zvedl se jako chapadlo s Nietem několikrát praštil o zem. Pak ho pustil. "Taková škoda, taková škoda..." řekl Claude Ngoy a stáhl slizový provazec do svého těla. Nieto se těžce postavil a rozpřáhl ruce: "Claude! Propána, přišels mi na pomoc?" "Přišel jsem ti na pomoc, to ano," odpověděl Ngoy a pomalu přistupoval k Nietovi, "pomůžu ti jednou provždy opustit tenhle svět!" "A já doufal, žes byl uškvařený... Neříkej, že celá ta tvá rivalita začne odznovu... Zaplatil jsem ti dobře. A jak vidíš, ještě jsem tě nechal žít, aniž bych o tom věděl! Já blbec..." smál se Nieto. A nato začal upalovat zpět do letounu.

Ngoy roztáhl své ruce a pokusil se jej chytit. Nieto za sebou zabouchl dveře letounu. "Autopilot! Okamžitý odlet!" zařval Nieto. Letoun vzlétl, ale Ngoy předními končetinami, přeměněnými v chapadla, obtočil jeho křídla. Tlačil ho k zemi. Z Ngoyova břicha vyletěl ostrý, tvrdý výrůstek. Probodl zadní část letounu. Hrot uvnitř vylezl přímo vedle obličeje spící Chupacabry. "Proboha!!!" řval hrůzou Nieto a držel se sedadla. "Jeď na 150 procent!!!" zařval Nieto na řídící systém. Letoun se dostal o něco výš, ovšem Ngoy byl silný. Stále jej tlačil k zemi. Teď měl Nieto pocit, že je všemu konec... Nakonec to nebude Metaller, kdo ho zabije. Bude to někdo jiný, pomstychtivý Claude Ngoy... Další hrot prorazil zadní část letounu. A pak další. Ngoyova pomsta byla již téměř uskutečněna...


* - Claude Ngoy měl být Deylinem Nietem zabit ve 12. kapitole 2. série, "Vězni války"
** - Stejný přístroj, který Jack používal při pokusech s Chupacabrou a později k navázání kontaktu s Lizard Manem v 10. kapitole 3. série, "Zachtělo se mi telepatie"

Pomstí se konečně Claude Ngoy Deylinu Nietovi? A co pak bude s Nietovou Chupacabrou? I když se týmu téměř podařilo porazit Chupacabry, neznamená to, že The Father je odrovnán. Ba naopak! Jenže jak jej zničit? A jaké to bude mít důsledky? A kde jsou Pierre - proměněný ve štíhlého zeleného netvora s keratinovými drápy - a Kate? Pokračování příště!

Lovci kryptidů 3: Invaze (5/8)

26. června 2019 v 16:21 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
V minulé části začal Gregory Martin bojovat po boku Lovců kryptidů. Nic jiného mu už vlastně nezbývá; zachránili ho jen vteřiny před jistou smrtí. V centru New Orleans stále řádí stovky Chupacaber, které zabijí zkrátka cokoliv, co jim přijde do cesty. To se ale brzy může změnit. Metaller se totiž rozhodl Zhou Lenovo zařízení z paralelní dimenze předat Jackovi. S pomocí této "krabice s kuželem vystřelujícím energii" naděje na výhru bitvy rostou. Nyní se však zdá, že se do celé situace chce zaplést ještě jeden aktér. Entita, jež Lovce kryptidů sledovala po celé měsíce, možná i roky. Říká si "The Father" a byla už zodpovědná za tolik utrpení jednotlivých členů týmu. Nyní začíná telepaticky ovládat bláznivé Chupacabry. Lovci kryptidů jsou ve velkém nebezpečí. Bitva jejich životů začíná...

LOVCI KRYPTIDŮ 3: INVAZE, ČÁST PÁTÁ:
Agentka Kentová přiběhla k Jackovi. "Oblast už je zajištěná. Sever města byl obsazen armádou..." informovala jej. Pak pohlédla na Zhou Lenův mezidimenzionální přístroj. "Tohle by se mohlo hodit, co?" usmála se. "Mohl se hodit už dřív... Možná jste ho nakonec měli zavřít někde v trezoru... Každopádně teď..." rozpovídal se Jack, ale poslední větu nedokončil. Curupira mu dala vysílačkou vědět o člověku, kterého právě chránila před útočícími Chupacabrami. Nutně potřeboval pomoci, a Curupira nedokázala útočící monstra sama odrazit. Jack s jetpackem na zádech vyletěl do nejvyššího patra obytného domu, doslova proletěl oknem a stanul před trojicí Chupacaber, téměř se tisknoucí k nebohému teenagerovi oblečeném v tričku, pokapaném krví. Curupira svírala lano kolem krku jedné z nestvůr. Když už se zdálo, že by mohla být udušena, vyskočila Chupacabra tak prudce, že Curupira téměř nestačila zareagovat, odrazila se od zdi a povalila Chupacabru na podlahu. Teenager řval jako vyšitý. Další dva kryptidi už mu slinili na obličej. Jack neváhal a zapnul přístroj. Z jeho kuželovitého útvaru vyrazilo ven několik fialových vln, jež proměnily Chupacabry v prach. "Páni... Ani jsem nevěděl, co to udělá. Jen jsem pomyslel na to, že by se mohly proměnit v prach... Jako v jednom slavným filmu, kde takový velký chlap luskl prsty a půlka vesmíru*..." promluvil Jack. "Nech toho kecání, prosím," řekla na to Curupira a s teenagerem v jedné ruce a s lanem v druhé vyskočila z okna. Odnášela ho do bezpečí; na sever města. Jakmile Jack stanul opět v ulici, pokryté hořícími troskami, sdělil vše ostatním. "Kdo ví, co vlastně Zhou Len v té šílené paralelní dimenzi vytvořil..." dodal. "No, rozhodně něco lepšího, než v téhle dimenzi. Armáda kryptidů... Ale no tak, to může napadnout jenom nějakého pit..." řekl na to Pierre. Agentka Kentová v tu chvíli dostala zprávu od Arika Thomsona. Collins prý informoval ostatní agentky o Chupacabře s fialovýma očima. Všichni to slyšeli. "Fialová je moje oblíbená barva," usmál se Roger, "na Philly Pride jsme přece měli na tvářích fialové vlaječky..." Akihiko ho přátelsky poplácal po rameni. "Může to souviset s tím parazitem?" zeptala se Pauline a obrátila se na Jacka. "Je to zvláštní... Svítivé fialové oči... Připomíná mi to..." zašeptal tajemně Jack.

"Přátelé," ozvalo se veselým hlasem s lancashirským přízvukem ze vzdálenosti několika metrů. Barbara vrhla pohled na Amandu. "Včas. Jako vždycky," usmála se Amanda. Zpoza rohu vyšel Quartermaine se svým blyšitivým drahokamem. "Co vy tady děláte, pošuku?" vyhrkl naň Jack. "Já že jsem pošuk? Jakeu, slyšíš ho? On... on... né! Né! A né! A né! A né! On o mě řekl, že jsem... Ty jo! To ne! Ty jo!!!" předvedl se hystericky Quartermaine, mluvící ke svému stínu. "Quartermaine," oslovila ho agentka. "Jsem snad šílenec?!" řval hystericky muž povídající si s vlastním stínem a před všemi se rozbrečel. Klekl si a zakryl si obličej. "Jakeu, Jakeu! Proboha, pomoz mi!!! Zabij toho maniaka!" vykřikoval. Agentka ho zezadu nakopla. Quartermaine vstal a usmíval se, jako by se nic nestalo. Ještě zvedl obočí, když se díval agentce do očí. Vypadal při tom docela děsivě. "Můžeš toho nechat?" okřikla ho agentka. "Přátelé," pokračoval dál Quartermaine, "chci Vám říct jednu věc. Vím, že v té staré bečce, co pan Owen drží v ruce, se nachází podivuhodná věc. Naprosto úžasný předmět, jenž dokáže vše možné. A nedělám si srandu. Že, Jakeu?" Všichni jej pozorně sledovali. Jack se mračil. Quartermaine ukázal Briddimský drahokam, a všichni se vyděsili. "Tak dámy a pánové... Jakeu... Tohle jsem si sehnal v Tibetu. Zadara, a výhodně. Před pár měsíci. A studoval jsem to. Jo, jo, studoval jsem to, jak nejpřesněji jsem jen mohl. A ty vado, ať do mě blesk uhodí, jestli nemluvím pravdu, zjistil jsem, že je to silný. Fakticky fakt silný. Cože, Jakeu? Jo, jo, jo, později. Později. Takže... Je to silný. Ty jo, silný! Takže... Silný. Jo, Jakeu, teď na mě sakra nemluv..." pokračoval Quartermaine, přičemž ostatním už opět lezl na nervy. "K věci," řekl naštvaným hlasem Akihiko a rozkousl párátko mezi zuby. "Ta podivuhodná věc, co se nachází v té bečce, je ta samá věc! Podivuhodná, a samá, zkrátka stejná. Prostě Briddimský drahokam. A proč? No, přátelé, vím, že ten předmět není z tohoto světa. Je z kopie tohoto světa, ale není z tohoto světa. Je prostě... Z paralelní dimenze!!!" vysvětloval vše Quartermaine. Poslední větu zařval na celé kolo. "Přesně tak," řekl hořce Pierre, "která nám způsobila dost obtíží..." "Takže, lidi," pokračoval Quartermaine, "tenhle hnus dokáže všechno, na co pomyslíte, když na to pomyslíte. A tím pádem mu dáte příkaz, aby něco provedl. Tak to funguje. No... A protože ta kopie tohoto světa, paralelní dimenze, byla tak úžasně detailní, ten, co ji vytvořil, a já vím, že to byla taková podivná entita - četl jsem to v záznamech - hele, Jakeu, agentka Kentová koulí očima, no, ehm... Teď jsem se ztratil. Jakeu, kde jsem byl? No jasně! Díky, kámo! Ta entita vytvořila taky kopii tohoto drahokamu. Ale není to jen drahokam. Né, to né. Je to prostě... něco úžasnýho!!!" Všichni se na sebe podívali, jako by se téměř nic nedozvěděli. Jen Pierre nadšeně zakýval hlavou. "Já to chápu," řekl. Hned nato se ozval skřek. Na skupinu zaútočila další smečka Chupacaber. A tentokrát ovládnutých tou tajemnou entitou...


Lovci kryptidů se ji pokusili odrazit. Nešlo to. První z útočících přejela kovová tyč Akihika po hlavě snad desetkrát. Zdálo se, že Chupacabry se zkrátka nevzdají. Nemohly. The Father je kompletně ovládl. "Je to jasný! Je tady! The Father je tady! Chraňte nás božstva, kdo ví, jestli to zase není nějaký z jeho experimentů!" ozval se Jack. Zapnul Zhou Lenův přístroj; vlny jím vydávané hned odrazily skupinku Chupacaber a proměnily ji v prach. Stejně se bránil Quartermaine s pomocí Briddimského drahokamu. Ale ostatním se nedařilo. Jedna Chupacabra kousla Curupiru do ramene! Šíleně to bolelo! Pauline se Chupacabru pokusila rozstřílet laserem nejvyššího stupně, ale něco lasery jako by blokovalo. Příliš Chupacabře neubližovaly. Jejich účinek se snad snižoval či co! Náhle do celé té hrůzy vjelo několik pramenů slizu. Během několika sekund se z nich utvořilo několik bodných zbraní, které Chupacabry rozsekaly na kusy. Mrtvým zvířatům přestaly svítit oči fialově. Byla pokořena. Claude Ngoy se mezi Lovci kryptidů dal dohromady, do podoby gabonského humanoida, posledního svého druhu. Bylo to zvláštní, hledět na něj, kdysi nepřítele Lovců kryptidů, jak je chrání. "Rozhodl jsem se přijít na párty. Doufám, že mě nevyženete?" pousmál se. Fahad ťukl Pierra do ramene: "Zdá se, že konečně rozumí sarkasmu, ironii a všemu mezi tím." "Takoví lidi se nám líběj, že, Jakeu?" zasmál se Quartermaine. "Lidé nejsou víc než trus," reagoval na to Ngoy. "Jsem rád, žes to řekl. Ale trochu specifikuj, o kterých lidech mluvíš," dodal Roger, "protože někteří lidé utlačují ostatní, a právě takoví lidé, takoví šikanéři, nejsou víc než trus." "A jsou i jiné bytosti, které nestojí za nic," řekl na to Ngoy. Nad scénou se vyrýsovala obrovská, průhledná fialová hlava. The Father byl konečně přítomen v centru zkázy.

"Zdá se, že se Vám daří," řekl nejprve, "jak úžasné. Lidský druh... A také jiné druhy, Claude... Je zkrátka schopen přežít. Pierra Leroye zasáhl děs v podobě smrti sestry Sabine. A přestože není sám sebou, žije. Fahade, Akihiko, Rogere, Jacku. Jacku, můj milý, ty ses tak dlouho nenechal zničit. Až tvá arogance..." "Co tady chceš?!" zařval Jack. "Provést experiment," odpověděl monotónně The Father. "Experiment s vámi," zašeptal pak. "Ovládnu telepaticky tato zvířata a nechám je, aby útočila jen na Vás. Jen na Vás! Chci vidět, jak se s tím vypořádáte. Chci vidět, jak úžasnými tvory jste. Jaké je Vaše odhodlání. Budu to sledovat jako nádherné představení," pokračoval The Father. "O to ti jde? O zábavu? Radši si někde v hlubokým vesmíru zapni emzáckou televizi. Určitě tě pobaví víc," reagoval na to Pierre. "Sebrals mi všechno, co jsem v tvé paralelní dimenzi našel! Dělal sis se mnou pokusy! Sabine v tom světě nikdy nebyla skutečnou Sabine! Mohlo mě to zničit!!!" řval Pierre. "Ovšem pozorovat opětovný zánik mého druhu byla ta nejotřesnější věc, kterou mi kdo mohl provést," řekl ďábelským tónem Claude Ngoy a vyrval Jackovi Zhou Lenův přístroj z ruky. Zapnul ho. Vlna, která z něj vyšla, Ngoye od přístroje odrazila, ale dala ránu The Fatherovi. "Raději se odsud klidím, než mne příliš ohrozíte**," řekl The Father a zmizel. Pak na se na skupinu snesla masa Chupacaber, mocnou entitou ovládaných.


"Tohle nedáme!" zděsil se Roger. "Dáme. Jako tým," řekl Jack a zatnul zuby. "Claude," oslovil Ngoye, "jestli Ti to nevadí..." "Rád," pousmál se gabonský humanoid. Jack mu pod břicho položil senzor, ze kterého se doslova vyklubal pásek s logem Lovců kryptidů. "Vítej v týmu," usmál se Jack. "A ty, schizofreniku! Tady máš odznak!" zvolal na Quartermainea. "Tak jo," zašeptal Pierre, "jdeme do toho." Třináct osob se přitisklo k sobě do kruhu.

Jack Owen, Pauline Jetkinsová, Pierre Leroy, Akihiko Yukimura, Fahad Ghazalli, Roger Neill, Barbara Kentová, Amanda Lyonsová, Curupira, Kate Henshallová, Gregory Martin, Archibald Quartermaine a Claude Ngoy.

Lovci kryptidů.

Snesla se na mě masa Chupacaber. Obklopila je. Skákaly na ně, ale nedokázaly je zabít. Claude vrátil Zhou Lenův přístroj Jackovi, aby se mohl bránit s jeho pomocí. Sám rozťal několika Chupacabrám hlavy ostny, v něž se proměnily jeho ruce. Tisíce sliznatých pramenů obtekly bránící se třináctku, a z nich vylezly další hroty, jež nabodly několik desítek Chupacaber zároveň. "Tak jo, Jakeu," usmál se Quartermaine na svůj stín, "tohle je síla!" "Lepší než Austrálie před třemi lety, že?" reagovala na to Kentová. "A lepší než Benátky, Kentová," řekl na to Gregory Martin. Šil z pušky, co to jen šlo. Pár monster se chystalo zabít Kate, bránící se do posledního dechu s pomocí laserové pistole. Curupira ji zachránila a několika údery monstra zabila. "Dík," usmála se Kate. "Vadí ti má přítomnost?" zeptala se jí Curupira. "Proč by měla?" zatvářila se Kate zmateně. Curupira ukázala na Pierra. "Ne, vůbec. Ale mám o něj starost," řekla Kate. Pierre vstal a zařval. "Pierre! Co se děje?!" vykřikl Jack. "Promiň, kámo," řekl Pierre a rozdupal všechny injekce s antisérem, "The Father měl pravdu. Nejsem sám sebou. Ne dokud nepřijmu, čím jsem. Třebaže to není přirozené." Proměnil se zeleného netvora s keratinovými drápy vystupujícími z prstů všech končetin. "Bez mého pravého já to nepůjde," řekl hlubokým hlasem a pak probodl několik Chupacaber. "No skvělý," řekl Jack. Pauline mu sáhla na rameno: "Je to tak dobře." "Potřebujeme další pomoc. Quartermaine!" zvolal Jack. Archibald se na něj otočil poté, co Briddimským drahokamem odrovnal pár ze svých nepřátel. "Vytvoř s pomocí toho portál!" zařval Jack. "Proč?! To nejde!" reagoval na to Quartermaine. "Půjde," potřásl hlavou Jack a zamířil na určené místo Zhou Lenovým přístrojem. S Quartermaineovou pomocí otevřel portál. V tu chvíli byl Jack vysílačkou doktorem Brickellem informován o postupu Lukea Wrighta. "Že má sérum, které použije na kryptidy, jež ho pak budou následovat? Skvěle!" vykřikl Jack.


Jack proběhl portálem. Ocitl se v konžské vesničce, v té, do které před lety poprvé přiletěl s Pierrem a Sabine. A několikrát se do ní od té doby vrátil. Všichni na něj hleděli s údivem. Z jedné z chatrčí vyběhl Ewet***. "Jacku! Sledoval jsem v televizi, co se děje v New Orleans... Co tady...?" zděsil se Ewet. "Kamaráde, před pár měsíci jsem Ti řekl, že tě rád mezi námi zase přivítám... Potřebujeme tvojí pomoc! Řeknu Ti, co máš udělat!" řekl Jack.

Pak Jack zase vběhl zpět do New Orleans a portál se za ním uzavřel. "Pomoc je na cestě. Bude tu za pár minut," informoval ostatní. "A my musíme za každou cenu zjistit, jak porazit The Fathera! Jacku, tohle nebude jednoduchý. Ale jestli se máme těch příšer nějak zbavit..." sykl Akihiko. "Měl bych ještě jeden nápad," pokýval hlavou Jack. Mezitím však do New Orleans mířil letoun s člověkem, jenž měl situaci opět zkomplikovat. Už z dálky si Deylin Nieto mnul ruce, když pohlížel na zdemolované město...

* - Jack mluvil o Thanosovi z Avengers: Infinity War (2018)
** - Zhou Lenův mezidimenzionální přístroj, obsahující Briddimský drahokam z paralelní dimenze, je tím jediným, co dokáže The Fathera, jinak nezničitelného, ohrozit. Už se tak stalo v 8. kapitole 3. série, "Sen se hroutí"
*** - Ewet, dávný přítel Pierra a Sabine, jenž se objevil v jedné kapitole 1. série, jedné kapitole 2. série a nyní již sedmi kapitolách 3. série. Člen Lovců kryptidů z paralelní dimenze v době, kdy byl tým rozdělený (kapitoly "Schizma" až "Sen se hroutí")

Jak se třináct Lovců kryptidů vypořádá s invazí Chupacaber? Podaří se Ngoyovi pomstít se The Fatherovi? Co bude s Pierrem, který se po mnoha měsících opět proměnil v monstrum? Jak zničit The Fathera? A co provede Deylin Nieto? Pokračování příště!

Lovec krokodýlů - Setkání s kobrou jávskou

23. června 2019 v 10:23 | HAAS |  Videa
Setkání s kobrou jávskou. Během pobytu na ostrově Komodo, při němž se štáb soustředil především na varany komodské, se Stevovi povedlo narazit na kobru. Bohužel si všiml, že jde o plivající kobru až ve chvíli, kdy mu stříkla jed přímo do obličeje! Tohle bylo poprvé, co se kdy Steve setkal s plivající kobrou, konkrétně kobrou jávskou, v indonéském pralese. Jako vždy měl naštěstí u sebe sluneční brýle Lennon; plivající kobry často míří na oči, a ochrana je potřebná. Kobry jávské bývají větší než tento jedinec - zdá se, že tento exemplář byl docela mladý.

Ukázka z epizody "Plivající kobry" (Spitting Cobras of the World) ze seriálu Lovec krokodýlů (The Crocodile Hunter) z roku 2000.


Lovci kryptidů 3: Invaze (4/8)

22. června 2019 v 12:01 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
Zatímco stovky nakažených, nesmírně agresivních a krvelačných Chupacaber útočí na New Orleans, zamýšlí britský premiér Mayson využít celé situace k démonizaci kryptidů a následné legalizaci jejich lovu v mnoha částech světa. Ostatně zdá se, že právě přesvědčit světové státníky o výhodách lovu těchto tvorů byl důvod, proč svolal Konferenci o lovu a ochraně kryptidů v americkém Seattle. Jeho známý, Gregory Martin, se rozhodl zalovit si Chupacabry v New Orleans, což jej téměř stálo život. Nebýt zásahu Kate a Pauline, zemřel by. Ať chce či nechce, musí teď pomoci Lovcům kryptidů. Agentka Kentová již zavolala pro neporazitelného Collinse, to však určitě nebude stačit. Vést boj s invazí Chupacaber je zkrátka obtížné. Mezitím do New Orleans míří Metaller s ukradeným mezidimenzionálním přístrojem, jediným předmětem, který se zachoval z The Fatherovy již zaniklé paralelní dimenze, a také gabonský humanoid Claude Ngoy, jenž Metallera sleduje, aniž by si to kovový gigant uvědomoval. Deylin Nieto uprchl z Barryho základny a též míří do New Orleans, přesvědčen, že invaze Chupacaber využije pro svůj prospěch... Svět kryptidů zasáhla krize. Jejich osud je v sázce.

LOVCI KRYPTIDŮ 3: INVAZE, ČÁST ČTVRTÁ:
V polorozpadlé budově začínalo být pořádně dusno. Jakmile světla baterek odhalila obličej zachráněného, ozvalo se několik nadávek. Nikdo nebyl očividně nadšen z toho, že tím spaseným byl Gregory Martin. S ovázaným čelem a náplastmi na krku si sedl do rohu. "Měli jste ho nechat zdechnout," řekl naštvaně Akihiko a vsunul si párátko mezi zuby. "Tenhle chlap už dávno neměl být živý. Chupacabra toužící po jeho zabití měla stokrát větší právo na život," dodal Fahad. Jack se na Martina otočil a pousmál se: "Nikdo tu není nadšen z toho, že stále žijete." "Co je mi po tom," odsekl Martin a protáhl si ruce, "jsem starej chlap." "Přesně tak," reagoval na to Akihiko, "strčte ho do domova důchodců a bude." Martin se urazil. Přistoupil k Akihikovi. "Smrade," řekl mu Martin do obličeje. Akihiko ho hned nato popadl za límec u krku, jenž mu stáhl kolem hrdla. "Akihiko, klídek," vložil se do toho Roger a poplácal svého japonského přítele po rameni. Akihiko Martina pustil, ale pořád se mu, byť v pološeru, díval do očí. Měl ten typický vražedný výraz, jeho přivřené oči sledovaly každý Martinův pohyb, a dělaly si lepší obrázek o zranitelnosti arogantního staříka. "Nějak jste změkli," zasmál se Gregory Martin, "ještě před nedávnem jste mě chtěli zastřelit. Na tu tvou ránu laserem do břicha* nikdy nezapomenu, Japončíku." "Drž tlamu, dědku," řekl na to Akihiko, a dál si ho už nevšímal. "Martine, vezmete si pušku, a až s rozedněním vylezeme z tohoto, ehm, stavení," rozmluvila se Pauline, "budete střílet po Chupacabrách, co to jen půjde. Protentokrát vám každý opustí, že si zastřílíte na kryptidy." "A zapomeňte na své vazby na Maysona," dodal Jack. Gregory jen mlčel. Představa střílet jako divý po Chupacabrách se mu ovšem líbila. Těžko říci, zda si uvědomoval, že tak bude chránit lidské životy, těžko říci, zda vůbec na něco takového myslel. Ale byl pro.

Temnými, opuštěnými ulicemi ve středu města běžely dvě postavy. Muž a jeho stín. A v temnotě noci by tento stín ani nebyl vidět, nenesl-li by muž zářivý drahokam, totiž Briddimský drahokam, v pravé ruce. Upaloval před hordou krvelačných monster. Ty poskakovaly po zdech, po střechách poničených domů, a rychle se k němu blížily. Nakonec se jedna Chupacabra po hlavě vrhla z pětipatrového obytného domu přímo na Quartermainea, který její útok ani nečekal! Ten jen taktak uskočil. Chupacabra se převalila po zemi. Asi si pádem zlomila nohu. Už nic nezmohla. Ovšem Quartermainea její útok, byť nevydařený, zpomalil. Ze všech stran ho teď dvounozí kryptidi obklíčili, a velká Chupacabra, nejspíš vůdkyně celé skupiny, vydala z hrdla povel k útoku. Ostatní Chupacabry se začaly soustředit na Quartermaineovu mysl. Chtěly si vychutnat lov nebohého člověka. Dát mu takový psychický šok, aby byl paralyzován, aby se před nimi zmítal, a ony jej mohly dorazit. Místo toho se v jejich tvářích objevily hrůza a děs. Do Quartermaineovy mysli nešlo proniknout. Podivné, bizarní myšlenky místo toho posílaly jedna druhé. Začaly na sebe skřekat. V hlavě se jim vyjevily všemožné hrůzy; Chupacabry uvězněné v kamenných kostkách levitujících nad pestrobarevnými, měnícími se útvary, krvavé lázně, krev sající jazyky obepínající jejich těla. Quartermaine zaútočil na jejich mysl stejně jako ony chtěly útočit na tu jeho. Obrátil myšlenkový proud, telepatický útok, proti nim. Tím je paralyzoval. Chupacabry nebyly schopny pohybu. Zraněná Chupacabra, jediná, která se stále mohla pohybovat a proto pomalu táhla zlomenou zadní končetinu za sebou, jako jediná řvala na celé kolo ve snaze probrat své bratry a sestry. Quartermaine se na ní otočil: "Pššt!" Pak natáhl ruku s Briddimským drahokamem k vůdkyni skupiny. Rozplynula se přímo před jeho očima. Přejel drahokamem před hlavami ostatních. Vypařily se během vteřiny. Pak se Quartermaine otočil na svůj slavný stín, zjevující se v záři drahokamu. "Začíná mě to bavit, Jakeu... Cože? Proč s tebou mluvím? Někdo nás pozoruje, Jakeu. Někdo tady křičí. Někomu se to nelíbí! Huhu!" mumlal a při posledních slovech se otočil na toho zraněného jedince. A ten se též vypařil. Quartermaine se sebral a pokračoval ve svém běhu. Ze střechy jiného domu ho sledovala ještě jedna Chupacabra. Její oči však svítily fialově, ne červeně. Avšak jen na chvíli. Jakmile fialová z jejích očí zmizela, Chupacabra se vrhla dolů, a také zaútočila na Quartermainea. Nečekal jí však dobrý osud.


Za svítání vyšli Lovci kryptidů, agentka Kentová, Amanda Lyonsová a nově také Gregory Martin z úkrytu. Cryptid Swift zrovna zkoumaly dvě z Chupacaber, takoví menší jedinci. Jack a Pauline je prostříleli lasery nejvyššího stupně dříve, než krvelační živočichové vůbec mohli zapřemýšlet o útoku. Kentové se ozval Arik Thomson. CIA prý do New Orleans vysadila Collinse. Měl by být na opačné straně města. Jeho úkolem bylo vyklidit ho. Zkrátka pozabíjet všechny Chupacabry, jež mu tam přijdou do cesty. "Dobrá, a my se budeme držet ve středu města," řekla Kentová. "Agentko," oslovil jí Jack, "přemýšlel jsem o tom, že bychom se mohli pokusit vyrobit nějaký lék, něco, co by tu nemoc, kterou Chupacabry trpí, potlačilo či vyléčilo." "Myslíte, že je to možné, Jacku?" "Teoreticky ano," zněla Jackova jistá odpověď. V Cryptid Swiftu, stále postaveném na zemi, se spojil s Larrym Brickellem**. Pierre to ignoroval, Pauline však na Brickella na obrazovečce hleděla s podezřením. Doktor Brickell byl zrovna v Británii a samozřejmě sledoval dění v New Orleans, a nepřekvapovalo ho, že se tam Lovci kryptidů nacházeli. "Nejsem takový expert na kryptidy, pane Owene," namítl Brickell, "o těch parazitech nic nevím." "Barbara Kentová vám pošle víc informací o parazitovi, který to onemocnění způsobuje," řekl Jack. "Dobrá, pokusím se něco vymyslet," reagoval na to Brickell. "Spojte síly s tímto chlapem: Luke Wright***, z Perthu," mluvil dále Jack a poslal Brickellovi všechny informace. "Pana Wrighta moc dobře znám... Tedy, nikdy jsme se nesetkali, ale..." znejistěl Brickell, "víte, Nieto ho chtěl zlikvidovat****. Proto ostatně poslal na Perth roboty X-77. Předtím, než jste je zneškodnil." "Ano, to mi už došlo... Co? Máte z Wrighta strach?" Brickell se zvláštně usmál. "Ne, je to nejlepší světový expert na kryptidy." Jack pak blábolil o tom, jak Wrightovi také příliš nevěří, ale že by v tom případě nemusel věřit ani Brickellovi... Neřekl však ani slovo o tom, co s Pierrem dělá Brickellova protilátka. Ne, že by nechtěl. Nebyl na to však čas. Na letoun se vrhla další četa Chupacabřích zabijáků. Bojová trojka - Akihiko, Fahad a Roger - společně s Curupirou, Amandou a Gregorym Martinem se jí z venku pokoušela odrazit. Martin po zvířatech šil jako šílenec. "Tohle... si... užívám!!!" křičel Martin. "Jako malej kluk. A to je mu přes sedmdesát," kroutila hlavou Amanda. Pak ale jedna Chupacabra skočila po ní a povalila jí k zemi. "Amando!!!" vykřikla v hrůze Kentová, skrytá v letounu, a okamžitě z něj vyběhla. Martin byl ale rychlejší, a prostřílel Chupacabře hlavu skrz na skrz. "Woohoohoo!!!" zapištěl Martin. "Díky," řekla nejistě Amanda. "Lidi, přemístím Cryptid Swift někam na střechu. Vy zatím... dělejte, co děláte nejlépe!" informoval ostatní přes vysílačku Jack.

Akihiko mlátil Chupacabry po hlavách svou kovovou tyčí, zarýval své šurikeny do jejich hrudníků, Fahad a Roger stříleli z laserovek, Curupira skákala mezi domy, houpajíc se na svých lanech, a ostatní prostě jen stříleli další a další odpudivé kryptidy. Z Cryptid Swiftu, bezpečně ukrytého vedle letounu Velox 76, pak Jack a Pauline vyletěli s jetpacky na zádech a stříleli na Chupacabry ze vzduchu. Zvířata byla po městě různě roztroušena, většinou tedy naráželi na malé skupinky, jež se daly zneškodnit už z dálky. Na opačné straně města právě Collins rozbíjel hlavu pořádně velké Chupacabře. Její hlava ležela v louži krve. Collins nechtěl být tak brutální, byl však zaplacen za to, že svou práci odvede dobře. Mrtvé Chupacabře ovšem náhle zasvítily oči. A zasvítily fialově. Collins to uviděl. Kopl do zvířete, a to se rozletělo na dva kusy. S nechutným třepetáním masa dopadly na zem. Oči Chupacabry už byly opět netečné, mrtvé. Collins si však uvědomil, že tohle není jen tak. Co to asi bylo? Proč se jí tak náhle rozsvítila její velká, mrtvá kukadla? Collins vytáhl vysílačku. Byl odhodlán o tom podat zprávu dalším pracovníkům CIA.

"Město je zajištěno," řekla Kentová Amandě a Fahadovi, který se k nim na chvíli připojil při útěku před stádečkem Chupacaber. "Lidi, tři, dva, jedna, teď!!!" vykřikl Fahad. Trojice se otočila na skupinku krvelačných příšer a pozabíjela je. Pak ale na Fahada skočila další z příšer, povalila ho k zemi, a roztrhla drápy jeho spandexový oblek. A jiná potvora zase skočila po Kentové, chytila jí za nohy a strhla na zem, načež však Amanda zamířila na hrudní koš Chupacabry a opět ho celý prostřílela. Kentová sice skončila s pramínky Chupacabří krve na obličeji, byla však alespoň naživu. Fahad si sám poradil s útočící Chupacabrou. Přitiskl svá záda na zeď, a tak k ní tedy přitiskl i samotné monstrum. Pak jen zvedl ruku, zmáčkl spoušť pistole a trefil se do jeho hlavy laserem nejvyššího stupně. Chudák Chupacabra klesla k zemi jako poražený býk. Z její hlavy se ještě kouřilo; byla spálena na teplotu snad několika stovek stupňů. "To by byla pečínka, co, lidi?" poznamenala Amanda. "Tohle vepřový bych neochutnal," řekl na to Fahad. Všiml si, že Rogera zahnala do rohu jiná skupinka Chupacaber, a vyběhl mu na pomoc. Snad jen díky jeho pomoci nakonec Roger nebyl zraněn...


Mnohem víc kouře však vycházelo z hořících zbytků jakéhosi obchoda. Vznítil se poté, co do něj vtrhly Chupacabry a nejspíše, možná omylem, překousaly nějaké dráty. Do dýmu se usadil letoun, z něhož vyšel dvoumetrový kovový zabiják. Metaller, nově nosící černý spandexový oblek, pomalu procházel tou zkázou. Líbilo se mu to. Mezi šlehajícími plameny, jež ho nedokázaly nijak zranit, si připadal jako bůh. Byl zkrátka neporazitelný. A věřil, že se již brzy pomstí svému stvořiteli, kterého nechal v Barryho základně v New Jersey - nevědom si toho, že Nieto opět unikl. Nyní však Metaller nesl Zhou Lenův mezidimenzionální přístroj. Držel ho opatrně. Nechtěl, aby mu vypadl z rukou. Chupacabra, jež ho jako první spatřila, se zatřásla. Na chvíli přestala vnímat. A jejíma očima se na přístroj, a na samotného Metallera, podíval někdo jiný. Mocná kosmická entita, jež dokáže navázat telepatické spojení s každým tvorem ve vesmíru. The Father. Dosud jen sledoval hrůzu, ke které docházelo v New Orleans. Ale teď, když se jediný předmět z jím vytvořené paralelní dimenze ocitl v centru zkázy, zachtělo se mu celé situace využít. Kéž by však mohl ovládnout Metallerovu mysl! Nebo na něm něco vyzkoušet! Metallerův mozek byl pro něj nedostupný. Nebyl totiž živ. Musel čekat... V tuto chvíli se z letounu spustily tisíce pramínků slizu, opět nikým nepozorované. Plazily se mezi plameny, až se nakonec daly dohromady. Nikoliv v gabonského humanoida, ale ve zkrvaveného přeživšího tohoto děsu. Claude Ngoy se tak maskoval. A z bezpečné vzdálenosti následoval Metallera. Kdyby mohl, už by se Zhou Lenova přístroje zmocnil, ale čekal. Chtěl vědět, kam ho Metaller nese.

Jack a Gregory Martin se k sobě museli přimknout při útoku tří velkých Chupacaber, jež chtěly naučit své mládě jak lovit lidi. Ale nevybraly si dobrý cíl; Jack byl zkušený střelec, a jeho laserové pistoli se nic nevyrovnalo, a Martin zkrátka střílel ze své pušky jako blázen. Postřílel dvě velké, a mláděti téměř ustřelil hlavu. Jack propálil hruď pouze jedné Chupacabře. "Vy jste se do toho nějak opřel," poznamenal Jack. "To víte... Tohle mě celý život baví," usmál se Martin, jakoby nic. "Nepřemýšlel jste někdy o tom, že byste svých skvělých střeleckých schopností využil k něčemu jinému? Třeba k ochraně lidstva?" "Haha," zasmál se Martin, otevřel pusu a chtěl něco říci, ale spatřil jen Jackův bílý obličej. "Co tady dělá?!" zašeptal Jack. Kovový muž prostupující dýmem na horizontu, mezi zbytky budov, byla tak surrealistická podívaná! Zaujala každého. K Jackovi s Martinem okamžitě přiběhli Pierre, Kate a Curupira. "Budeme vás krýt," řekl Pierre. "Nebude třeba," zatvářil se tajemně Jack a dal se do kroku vstříc Metallerovi. Ten položil na zem Zhou Lenův přístroj. "Tohle použijte," řekl Metaller svým skřípavým hlasem. Jack nevěřil vlastním očím. Co to? "Díky," řekl nevěřícně. "Neděkujte. Jen jsem nevěděl, co bych s tím sám dělal. Všichni od Barryho jsou mrtví... Téměř," řekl ještě Metaller a odešel. Opět se ztratil v dýmu. Jackovi bylo jasné, kdo jediný nebyl zabit - Nieto, a Metaller myslel jen na jeho smrt. Zvedl Zhou Lenův přístroj jako dar. "Tak fajn, lidi... Tohle by se dalo dobře využít," zasmál se Jack a podíval se na svítící modrý drahokam umístěný v přístroji. Jeho záře byla tak jasná! Jasnější, než když Jack přístroj studoval v základně Lovců kryptidů před několika měsíci*****. Za rohem domu mezitím Jackovu reakci sledoval Quartermaine. A pohlížel na svůj modrý drahokam. "To je neuvěřitelný, Jakeu," řekl a otočil se na svůj stín. "Dva Briddimské drahokamy? A to má existovat jen jeden! Zkrátka zázrak. Ale já věděl, že my na to... Počkat, co? Cože, Jakeu? Proč na tebe mluvím? No, nejsme přece sami! Koukni na toho zkrvavenýho chlapa, támhle! Víš, co mi říká ten drahokam, že to není člověk... Jen někdo, kdo se jako člověk maskuje..." mluvil dále na svůj stín.

Několika Chupacabrám obklopujícím celou tu scénu opět zasvítily oči fialově. Jenže tentokrát to nemělo být dočasné. Tentokrát měly být skutečně ovládnuty tou tajemnou entitou, pro níž celá situace znamenala jen další experiment. Ale jeho důsledky by mohly být fatální!

* - Připomínka bitky mezi Akihikem a Gregorym Martinem v Nepálu, 11. kapitola 3. série "Návrat zabijáka kryptidů"
** - Larry Brickell, bývalý Nietův spojenec, byl na Jackovu žádost propuštěn z vězení v únoru 2019. Následně vyrobil protilátku potlačující sérum agresivity v Pierrovi, a také umožnil Fahadovi, aby po téměř smrtelném zranění opět mohl chodit.
*** - Luke Wright se objevil v kapitole "Návrat zabijáka kryptidů"; dočasně zaměstnával Quartermainea. Jak se ukázalo, je vědcem studujícím kryptidy.
**** - Jack si na konci kapitoly "Návrat zabijáka kryptidů" uvědomil, že vyslání robotů X-77 z Nietovy podvodní základny v jezeře Nikaragua v červnu 2018 (12. kapitola 2. série, "Vězni války") na australský Perth nebyla náhoda, nicméně dobře promyšlená věc - Nieto měl v plánu se někoho zbavit, a tím někým byl Luke Wright. Nieto pro to měl určitě dobré důvody.
***** - V únoru 2019 se Zhou Lenův mezidimenzionální přístroj nacházel v základně Lovců kryptidů - Jack díky němu prováděl telepatické experimenty na Chupacabře, přístroj byl posléze ukraden Deylinem Nietem a tehdy ještě žijícím Stephen Barrym (10. kapitola 3. série, "Zachtělo se mi telepatie")

Zdá se, že v New Orleans jsou snad všichni! Lovci kryptidů, pracovníci CIA, Gregory Martin, Quartermaine, na chvíli i Metaller, teď Claude Ngoy... Do města míří Deylin Nieto... Co bude dál? Co hodlá Quartermaine provést? A co jsou zač ty svítivé modré diamanty? Jeden z nich vlastní Quartermaine, a drahokam mu propůjčuje úžasné schopnosti. Je snad ten samý předmět v Zhou Lenově přístroji? Pokud ano, jak je to možné, když má existovat jen jeden Briddimský drahokam? Podaří se zastavit invazi Chupacaber? A co provede The Father, který, jak se zdá, začíná mít zájem o účast v boji? Pokračování příště!

Obrázek týdne 21. 6. 2019

21. června 2019 v 9:31 | HAAS |  Obrázky týdne
Nadešel nejdelší den v roce. A léto začíná! I když si letních teplot užíváme už přinejmenším několik týdnů... Minulý týden jsem do Obrázků týdne zařadil jeden s ptáky moa a původními obyvateli Nového Zélandu, tentokrát se přeneseme trochu hlouběji do minulosti a trochu blíže domovu (ale ne zas moc blízko!), a setkáme se s pozoruhodnými pliocénními chobotnatci...

Popisek k obrázku: Skupina velkých chobotnatců známých jako Gomphotherium putuje africkou savanou. Zvědavé mládě běží napřed, celé radostné z poznávání světa kolem sebe. Starší zástupci stáda jsou poměrně nervózní. Po dlouhá léta spící sopka se opět probudila k životu, a dává to svému okolí jasně najevo... Scéna se odehrává ve východní Africe v Pliocénu před 3,6 miliony let.

Zatímco píši tento článek, Lovci kryptidů stále bojují s Chupacabrami v New Orleans, a jejich příběh bude v příštích dnech pokračovat. Pomalu se také blížíme ke konci června, což znamená jedno: Správce dinosauřího parku se brzy vrátí!

Lovci kryptidů 3: Invaze (3/8)

20. června 2019 v 13:08 | HAAS |  Příběhy na vyprávění
Útok Chupacaber, jež se na americké pobřeží dostaly na lodi plující z portorického Hatilla, na město New Orleans začal. Stovky agresivních, Tatzelwurmovým parazitem nakažených krvelačných monster teď postupují do středu hlavního města Louisiany a zabíjejí další a další nevinné lidi. Akihiko, Fahad, Roger, Pierre, Curupira, Barbara Kentová a Amanda Lyonsová se jim již postavili a zachránili několik lidských životů, zatím však neví, jak přesně se s invazí vypořádat. Na místo již míří Jack Owen, Pauline Jetkinsová a do týmu nově a konečně najatá Kate Henshallová, která má strach o Pierra, který, jak se zdá, na ní z určitého důvodu zapomíná. A Pauline si myslí, že za to může právě protilátka, jež potlačuje Pierrovy schopnosti, které jsou účinkem Nietova séra agresivity... Deylin Nieto byl zavřen v malé místnosti bez oken v Barryho základně v New Jersey. Barry samotný byl zabit Wendigem, všichni ostatní byli zavražděni Metallerem a ten navíc ukradl Zhou Lenův mezidimenzionální přístroj a vydal se s ním z neznámého důvodu do New Orleans, následován Claudem Ngoyem... Budoucnost kryptidů je v ohrožení. Co když státníci na Konferenci o lovu a ochraně kryptidů spatří invazi Chupacaber jako důvod ke zničení tajemných, málo známých zvířat po celém světě?

LOVCI KRYPTIDŮ 3: INVAZE, ČÁST TŘETÍ:
Nedávno zvolený konžský premiér Gilmar Mbuyi* vystoupil na Konferenci o lovu a ochraně kryptidů s nádherným projevem. "Naše země je, jak už to vypadá, bohatá na kryptidy. Nezdají se býti nebezpečnými. Nezdají se býti nepřátelskými. Jsou to tvorové žijící tak daleko od lidí, jak to jen jde. Donedávna na ně mnoho lidí nevěřilo. A to je dobře. Měli klid, skryti v pralese, daleko od lidských rukou, které by je chtěly svázat, rozkrájet, rozpitvat a zmrazit. Musíme zajistit, aby se to nikdy nestalo. Aby naši kryptidi, nebo jiné vzácné druhy zvířat, nikdy nepoznali zlo lidské chamtivosti. Jsem přesvědčen, že za zabití kryptida by měl člověk do vězení," přednesl Mbuyi na konci své pětiminutové řeči, načež mu řada politiků bouřlivě zatleskala. Premiér Mayson, zastávající spíše lov než ochranu kryptidů, tleskal jen ze slušnosti, aby si konžského premiéra, muže silné, rozhodné osobnosti, neznepřátelil. Uslyšel v uchu pípání z malého přístroje, jež do něj uložil. Zmáčkl ho, a byl tak informován o tom, co se právě dělo na jižním pobřeží Spojených států amerických. Někteří státníci už živý přenos z New Orleans sledovali na tabletech. Zvláště ti američtí. Mayson se prudce postavil a předstoupil před politiky v sále. "Chtěl bych poprosit naše techniky, aby na velké obrazovce za mnou ukázali, co se právě děje ve městě, jež je rodištěm jazzu," pousmál se Mayson. Mayson tak zabránil argentinskému předsedovi vlády v projevu, jenž měl následovat, z čehož byli všichni nejprve otráveni, ale po chvíli na vše zapomněli. Letecké záběry Chupacaber skákajících po mrakodrapech New Orleans a zabíjejících v ulicích nevinné oběti byly skutečně strašlivou podívanou. Několik amerických politiků z kongresu na celou hrůzu hledělo s otevřenými ústy a vykulenýma očima. "Pan Mbuyi měl překrásný projev o kryptidech. O tom, že je musíme chránit," spustil přesvědčivým tónem Mayson, "ale já, dámy a pánové, věřím, že některé z těchto bytostí jsou nebezpečím pro lidstvo. Všimli jste si, že ti tvorové, kteří zabíjejí v New Orleans, jsou tím stejným druhem, jehož jeden jedinec způsobil dříve v tomto roce chaos v Londýně? Já osobně nevěřím, že kryptidi jsou nebezpeční. Musí se vyšetřit, jak se tam ti tvorové dostali, a jak se s nimi vypořádat!"

Během přestávky se v davu lidí Mayson setkal s jedním ze svých blízkých přátel. Mužem, který byl na konferenci přítomen jako vážený host. Zajistil mu to právě Mayson, vždyť mu také vděčil za pomoc při lovu Orang Pendeků na Sumatře**. Byl to Gregory Martin, slavný zabiják kryptidů, hbitý a čiperný stařík, který vidí kryptidy jen jako trofeje. "Překvapuje mě, kolik politiků nahlíží na kryptidy jako na vzácný poklad," začal Martin. Mayson se zachechtal. "Nevím, co dělají portorické Chupacabry na americké pevnině... Ledaže by to mělo nějakou souvislost s tou agresivní Chupacabrou, která způsobila chaos v našem hlavním městě v únoru... A s Lovci kryptidů," řekl Mayson. Martin pokrčil čelo a ďábelsky se usmál. "Myslím, že odteď už nikdo na kryptidy nebude nahlížet jako na vzácný poklad. A nám celá tahle situace na Konferenci jen pomůže. Gregu, myslím, že jsme se jen díky tomuto incidentu dostali dál, než bylo vůbec možné. Celosvětová legalizace lovu kryptidů je na dosah ruky!" šeptal mu Mayson. "Nechceš si zaletět do New Orleans a pár z těch bastardů zastřelit? Chupacabru přece ve sbírce ještě nemáš? A každý tě bude považovat za hrdinu, když se těm hnusným potvorám postavíš," navrhl Mayson. Martin se musel začít smát. Takový návrh se mu líbil. "Konečně se zase procvičím," řekl tiše a klidil se pryč. Co nevidět měl být ze Seattle přepraven do New Orleans, kde měl tedy pomoci čelit té děsivé invazi...


Chupacabry skákaly z jednoho domu na druhý. Desítka po krvi lačnících příšer obklíčila jeden větší obytný dům a následně pronikla do jeho nejnižšího patra. Dvě Chupacabry okamžitě zabily uklízečku, které zkrátka rozsápaly obličej, a pak se vrhli na šestnáctiletého teenagera, až dosud poslouchajícího hudbu v chodbě. Vydal ze sebe nelidský skřek, načež padl k zemi s rozkousnutým břichem. Starší pán a paní, asi sedmdesátníci, se jak nejrychleji jen mohli, zavřeli ve svém bytě. Největší z Chupacaber však proskočila dveřmi a drápla po staříkovi, který se jí postavil pouze s holí. Vytrhla mu hůl z rukou a švihla ji po staré paní, která jen tak tak uhnula. Pak náhle oknem proskočil Akihiko a Chupacabru dvakrát trefil laserem z pistole. Následně zasunul pistoli do pouzdra, vytáhl šuriken a hodil ho Chupacabře po hlavě. Prasknutí její lebky bylo nahlas slyšet, a starému páru se udělalo špatně. "Pojďte! Tady nemůžete zůstat!!!" křičel na ně Akihiko a vedl je k rozbitému oknu. Zezadu se na ně vrhlo pár dalších Chupacaber. Akihiko jednu z nich práskl do hlavy kovovou tyčí, ovšem druhá na něj skočila a povalila ho na zem. "Ty hnusná bestie!" zařval Akihiko a vtlačil kovovou tyč do její otevřené tlamy, čímž jí zlomil několik zubů. Chupacabru tím jen naštval. Zmáčkla jeho krk. Právě v ten moment se na scéně objevila Curupira. Proskočila do bytu dalším oknem, a hned na Chupacabru vrhla své lano s přilnavým koncem. Ten se zachytil o jeden ze zádových ostnů zvířete, Curupira jen trhla rukama, a kryptid se ocitl na druhé straně místnosti. Náraz o stěnu mu asi způsobil otřes mozku. "Díky, seš drsná," poznamenal Akihiko. Hned nato však oba padli na kolena, držíce se za hlavu. Snad jim měla puknout lebka či co! Stali se totiž terčem telepatického útoku Chupacaber. Akihiko se plazil ke vstupu bytu, slinil, a tekly mu slzy. Jakmile se přiblížil ke vchodu, vytáhl další šuriken a nešikovně jej hodil po Chupacabrách, jež měly celé to mučení na svědomí. Netrefil se. A Chupacabry se k němu blížily. Pomalinku. Vychutnávaly si Akihikův bolestný řev. "Nenávidím vás... Vždycky... jsem vás... nenáviděl," vydával ze sebe Akihko, zatímco slzy stékaly po jeho tvářích. Pak náhle zeď chodby protnulo několik dalších laserů, jež postupně zasáhly a odrovnaly všechny Chupacabry. Do chodby vletěl Pierre, a to doslova. Měl jetpack na zádech. "Já se nosím ve vzduchu, a vy se tu plazíte po zemi?" ptal se udiveně. Akihiko na tuto otázku nereagoval. Přiběhl k oknu, chtěl se přesvědčit, že jím dva staří lidé, jež ještě před chvílí chránil, prolezli. Ke svému zděšení je uviděl pod oknem mrtvé. Oba měli hluboké rány v krcích. Akihiko zařval zlostí, přišel k Chupacabře, kterou porazila Curupira, a zarazil jí svou kovovou tyč do břicha. Pak se sebral a odešel. "Přilétá Cryptid Swift. Do středu města," oznámil Pierre.

Zatímco Cryptid Swift pomalu přistával v troskami poseté ulici nedaleko náměstí New Orleans, pozoroval celou tu zkázu ze střechy mrakodrapu jeden vskutku obdivuhodný člověk. Spatřiv na zem dosedající letoun Lovců kryptidů, obrátil se na svůj stín a usmál se na něj. "Jsou tady, Jakeu," řekl tiše. Pak vytáhl z kapsy nádherný, zářivý, modrý předmět. Briddimský drahokam***, onen nádherný předmět propůjčující svému vlastníkovi skutečně neobyčejné schopnosti. Otočil se. Na mrakodrap právě vylezla Chupacabra a s rozevřenýma rukama se k němu rychle blížila. Quartermaine jen natáhl ruku s drahokamem, a Chupacabra se vypařila. "Bye bye, pozdravuj své mrtvé sestry," řekl a pak se opět otočil na svůj stín. Chtěl mu něco říci, ale uvědomoval si, že je tu sám a nikdo ho nesleduje. A když Quartermainea nikdo nesleduje, nehraje si na šílence. Tedy alespoň většinou...


Začalo se stmívat. Slunce snad už nechtělo pohlížet na tu úděsnou zkázu. A na člověka, který ji nepřímo způsobil. Když Jack Owen vycházel z Cryptid Swiftu, Akihiko se mračil. Lovci kryptidů mlčeli. "Tohle je tvoje chyba, Jacku," řekl mu Akihiko přímo do obličeje. "Proč by to měla být zrovna má chyba?!" naštval se trochu Jack a gestem Akihikovi naznačil, aby se trochu vzdálil od jeho obličeje. "Ty Chupacabry jsou nakaženy parazitem, jenž se na ně přenesly od Tatzelwurma. Toho, kterého máte doma, v základně," vysvětlila vše krátce Jackovi agentka Kentová. Pak dodala ještě několik dalších podrobností. Jack se se zděšením podíval na Pauline. "My jsme tu Chupacabru vypustili do divočiny, aniž bychom si uvědomili, že..." řekl zamračený Jack. Úplně se mu zrychlil tep. Pak se podíval kolem sebe. "Takže tohle všechno... Za tohle všechno můžu já?" zeptal se nevěřícně a dal se do kroku. Měl pocit, že omdlí. Jack nikdy nebyl špatný člověk. Ale nikdy také nedělal chyby. Měl pocit, že v tuto chvíli se zcela zhroutil svět. Musel se vydýchat. Při pohledu na lidské mrtvoly mezi troskami mu bylo do pláče. Nic z toho by se nestalo, kdyby tolik nechtěl testovat telepatické schopnosti Chupacaber****. Pauline k němu přistoupila a dotkla se jeho ramene. "Jacku, nenech se tím zastrašit. Něco s tím uděláme," řekla mu jemně. Jack pořád vyděšeně dýchal: "Nevím, co se dá dělat, Pauline. Minulý rok jsme bojovali proti kryptidům, jež zdemolovaly město na příkaz šílence, který chtěl ovládnout svět. A před dvěma roky to samé se Zhou Lenem... Tohle je něco jiného. Ty Chupacabry neposlouchají nikoho. Jsou nakažené. Jsou jich tu stovky a zabíjejí a zabíjejí... A chtěj to nebo ne, Mayson si teď v Seattle mne ručičky a..." Jack rozkopl cihlu. Pak se otočil. "Máš pravdu, Akihiko. Byla to moje chyba. Všechno to byla moje chyba. Tu Chupacabru jsi měl v Londýně zabít. Nikdy jsme ji neměli vrátit na Portoriko! Vzhledem k sociálním vazbám, které na sebe Chupacabry mají, mne mělo napadnout potenciální nebezpečí. I kdyby nebyla nakažená, hrozilo by, že by se chtěla lidem pomstít. Vždyť já sám byl uvnitř mysli Chupacabry. Jsou to neuvěřitelně sofistikovaní tvorové," přiznal vše Jack. "Něco vymyslíme. Ochráníme před nima město, a pak se uvidí. Maysona si stejně ještě podáme," řekl Fahad. "Přesně tak. Jack možná udělal chybu, ale mnohem větších chyb se dopustili lidi jako Zhou Len, Deylin Nieto, Harold Mayson a další pitomci," poznamenal Roger. Pierre se podíval na Kate, jež zrovna vystoupila z letounu. Chvíli měl pocit, že omdlí. Curupira ho chytla za ruku. "Jsi v pořádku?" zeptala se starostlivě. Když je Kate viděla takto spolu, zděsila se. Byla si vědoma toho, že musí být jen přáteli; vždyť Curupira ani není člověkem, nemůže s ní mít vztah. Jenže pořád na ní byla naštvaná. Ta bytost s obrácenými chodidly pro ní představovala rivala. "Kate?" vyhrkl Pierre a zakroutil hlavou. "Ahoj Pierre," odhodlala se Kate k několika slovům, "jak se Ti daří?" A usmála se. Pierre se podíval na Curupiru, a pak zpátky na Kate. Pak zahleděl do očí Jackovi, jenž na něj zrovna vrhl pohled. A následně se chytl za čelo. Začal se motat. Kate přiběhla k Pierrovi a jemně se ho dotkla. "Co to... sakra?!" syčel Pierre a zmáčkl Kate ruku. "Kate... Promiň. Proboha, promiň! Já nevím, co se se mnou děje! Kdes byla?!" začal hysterčit. Pak si z opasku vytáhl další dávku antiséra a bodl si ho do ruky. Zelenající žíly na jeho spáncích zase zmizely. Podíval se na Kate tak tupě, jako by jí nikdy neviděl. Pauline praštila Jacka pěstí do ramene. "Vidíš? Měla jsem pravdu. Ta látka s ním něco dělá," řekla. "Nějak se s tím vypořádáme," řekl Jack. Pak všem rozkázal, aby jej následovali.

Jack, Pauline, Pierre, Kate, Curupira, Akihiko, Roger, Fahad, Barbara Kentová a Amanda Lyonsová se ukryli v polorozbořené budově. Nad městem padla noc. "Tak jo, co navrhujete udělat?" zeptal se Jack. "Pobít je do jednoho?" zamračil se Akihiko, zatímco leštil svou kovovou tyč. "Haha," řekl ironicky Jack, "ani nevíme, kolik jich tu je. Jak je chceš všechny najít?" "Možná by se hodila nějaká pomoc," řekla Kentová, podívala se na Amandu a obě zakývaly hlavou. "Jaká pomoc?" zeptal se Jack. "Zavolej Thomsonovi," řekla Kentová Amandě, "ať pošlou Collinsovi***** dvacet tisíc babek." Amanda vytáhla z kapsy lokační zařízení, sledující Collinsův pohyb po New Yorku.****** "Počkat, vy víte, kde se nachází Collins? To ho sem chcete zavolat? Co ten zmůže?" řekl Jack. "No, aspoň srovná se zemí pár Chupacaber," odpověděla arogantně Kentová. Amanda vyšla ven a zavolala Thomsonovi. Hned nato ale vběhla zpět do budovy. "Nad městem létá vrtulník, a z něj se střílí na Chupacabry!" křičela. Jack vyběhl z budovy právě ve chvíli, kdy jedna Chupacabra vyskočila z mrakodrapu, chytila se vrtulníku a začala rychle lézt do otevřené kabiny. "Do Cryptid Swiftu! Hned!!! Musíme ty lidi z helikoptéry zachránit!" vyhrkl Jack. Do letounu stačili vletět jen on, Pauline, Kate a Pierre. Ti se však na sebe ani nepodívali. Nebyl na to čas.

Ve vrtulníku se nacházel Gregory Martin! Šil po Chupacabře co to šlo, jenže ji zkrátka nedokázal trefit! "Do prkýnka dubovýho!!! Sleť už!!!" řval vyděšeně. Nakonec se pokusil Chupacabru praštit pažbou pušky do přední končetiny. Chupacabra po něm skočila a sekla ho drápy do obličeje a do krku. Martin začal krvácet. Pilot se na zvíře otočil a vystřelil po něm z pistole. Chupacabra to dostala do ramene, ovšem pak na pilota skočila a rozhryzala mu obličej. Vrtulník šel dolů. Z Cryptid Swiftu do něj s jetpackem na zádech vletěly Pauline a Kate a Martina z něj včas vytáhli. Pak se helikoptéra zřítila, následoval výbuch. Během exploze opět zemřelo pár Chupacaber, stejně jako pár lidí. V Cryptid Swiftu se Martin nedočkal příliš uctivého přivítání. "Vy!" zařval na něj Jack a chytil ho pod krkem. "Jacku, klídek, jo?" řekl Pierre. "Tady pán krvácí," dodal. "Ty mi o klidu povídej," pousmál se Jack a mrkl na Pierra. Ten se jen zachechtal. Mlčky ošetřoval Martina. "To bylo super, Kate," řekla Pauline své nové kolegyni, "byla jsi to ty, kdo ho odtamtud vytáhla. Vděčí ti za život." "Poslal mě sem Mayson. Prý abych si zalovil," přiznal se těžce oddychující Martin. "Hlupáku!!!" zařval na něj Jack. "Mohlo vás to stát život! I když byste si smrt zasloužil, ty vaše hony na kryptidy..." rozohnil se vůdce týmu, nicméně Pauline ho přerušila. "Myslím, že teď už je to jedno, Jacku... Tady pan Martin aspoň ví, jak střílet. To by se mohlo hodit. Nechtěl byste aspoň odznak Lovců kryptidů? Na ten váš kabát? Myslím, že byste nám mohl pomoci, a dočasně se přidat k týmu," řekla Pauline a usmála se na naštvaného Jacka.


Metaller se možná domníval, že Nieto by mohl být v malé tmavé místnůstce bez oken zcela bezradný. Seděl v ní několik desítek minut, dokud si nebyl skutečně vědom toho, že jeho "syn" nečíhá za dveřmi. Pak se konečně odhodal udělat něco se zamčenými dveřmi, a uniknout odsud. Nechal zde pro svého "syna" malý vzkaz... Poté zamířil na zámek dveří svou kovovou rukou, konkrétněji kovovým ukazováčkem. Ruka, kterou mu Stephen Barry vyrobil, byla napojena na jeho mozek. V Nietově kůži se nacházelo několik čipů, jež toto spojení umožňovaly. Nieto pouhou myšlenkou vysunul z ukazováčku tenký drátek. Pak další, a pak ještě jeden. Spojil je dohromady, a vsunul do klíčové dírky. Jednoduše odemkl. Byl volný! A věděl, že až se sem Metaller vrátí, nebude moci jej zabít. Ba naopak, přečte-li si vzkaz, možná o něčem opět zapřemýšlí... Nieto měl jasný cíl: také odletět do New Orleans. S práškem z diamantu, jenž se nacházel ve Zhou Lenově přístroji, a s Wendigovou krví by teď mohl něco udělat! Chce-li armádu kryptidů, stačí dostat jednu z těch příšer, které útočí na město! Usedl za knipl posledního z Barryho vysokorychlostních osobních letadel, a zamířil do Louisiany...

* - Gilmar Mbuyi se objevil už v kapitole "Sen se hroutí", ale jeho jméno v ní nebylo uvedeno - byl zmíněn jen jako vysoce postavený konžský politik, který se přijel podívat na uzavírající se portál do paralelní dimenze. Od té doby pořádně povýšil, a nedávno se stal premiérem.
** - Mayson a Martin společně lovili Orang Pendeky na Sumatře v předchozí kapitole, "Hnízdo smrti".
*** - Quartermaine získal Briddimský drahokam na konci 11. kapitoly 3. série, "Návrat zabijáka kryptidů".
**** - Jack prováděl experimenty s Chupacabrou v 10. kapitole 3. série, "Zachtělo se mi telepatie". A jak se zdá, byla to zkrátka velká chyba...
***** - Collins, v nedávné době zápasník v ringu v Bronxu v New Yorku, ale kdysi jeden z vojáků Deylina Nieta. V listopadu 2017 jej Jack omylem "posílil" Nietovým sérem agresivity (ve 4. kapitole 2. série, "V hnízdě létajících netvorů").
****** - Při jejich zatím posledním setkání v předchozí kapitole, "Hnízdo smrti", připnula Amanda Lyonsová Collinsovi malý lokátor na kabát, jenž jí a agentce Kentové umožnil sledovat pohyb tohoto neporazitelného svalouše.

Dokáží se Lovci kryptidů vypořádat s invazí Chupacaber? Jak jí zastaví? Jaké je řešení této takřka bezvýchodné situace? Jak velkou pomocí bude Collins, rozhodne-li se do jít do akce? A jak týmu pomůže Gregory Martin, jenž asi teď nemá moc na výběr? Co provede Deylin Nieto? A proč do New Orleans zamířil Metaller? Otázkou také zůstává, co bude dál s Pierrem. Protilátka, kterou bere, nejen že potlačuje jeho schopnosti, ale také otupuje jeho mysl. Napadne Kate, co s tím dělat? Pokračování příště...

Mirischia

19. června 2019 v 11:40 | HAAS |  Popisy pravěkých zvířat
Mirischia ("krásná kyčel") byl malý masožravý dinosaurus, který žil v rané křídě na území Brazílie. Dosahoval délky dvou metrů a vážil přibližně sedm kilogramů. Popsal jej britský paleontolog Darren Naish v roce 2004 a zařadil jej do čeledi Compsognathidae. Ve svém popisu se Naish zmínil o jedné zvláštnosti holotypu, na základě kterého zvíře popsal. Mirischia měla asymetrickou sedací kost. Avšak nejen to; v útrobí jejích pozůstatků se nacházely pozůstatky měkké tkáně, konkrétněji zbytky střev a vzdušných vaků. Právě o vzdušných vacích neptačích teropodů se již před objevem rodu Mirischia dost mluvilo; tento dinosaurus jen potvrzuje, že neptačí teropodi byli vzdušnými vaky skutečně vybaveni. Podle nálezu zbytků vnitřností dokázali odborníci přesně potvrdit jejich polohu v pánvi. Jde-li o vzezření tohoto dinosaura, v mnohém se podobal Compsognathovi a jeho příbuzným, proto byl ostatně také zařazen do čeledi Compsognathidae. Malými, ale pohyblivými předními končetinami si Mirischia mohla podávat potavu až k tlamě. Ta byla vybavena malými ostrými zoubky, skvěle se hodícími ke zneškodnění drobné kořisti. Mirischia slídila po pobřeží a v lesích prehistorické Brazílie a hledala ještěrky, primitivní savce, větší hmyz, ale možná se přiživovala i na mršinách. Fosilie Mirischie byly nalezeny v pánvi Araripe, kterou před zhruba 110 až 100 miliony let obývali i spinosaurid Irritator nebo tyrannosauroid Santanaraptor.
Popisek Mirischie najdete například v knize "Atlas dinosaurů - Úžasná cesta zaniklým světem" od Johna Malama a Johna Woodwarda.

Příště Telmatosaurus!