Naše soutěže

Paleogénní soutěž, 8. kolo

3. září 2014 v 14:05 | HAAS
Je tu poslední slibované kolo Paleogénní soutěže!!! Výsledky: Dinosaurss a Martinoraptor dosáhli 34 bodů a Blogplateosaurus jich má 32. Součástí posledního kola bude i menší poznávačka s obrázky, ale nejprve se můžete vrhnout na klasické vědomostní otázky:

1. NAPIŠTE, JAKÉ ROZPĚTÍ KŘÍDEL MĚL VYHYNULÝ NETOPÝR RODU ACRHAEOPTEROPUS.

2. JE ARSINOITHERIUM ZITTELI JEDINÝM DRUHEM SVÉHO RODU, NEBO JE JICH VÍCE? POKUD ANO, NAPIŠTE POČET.

3. PŘED ZHRUBA KOLIKA MILIONY LET KONČÍ OBDOBÍ OLIGOCÉNU?

4. NAPIŠTE, CO SE NACHÁZÍ NA OBRÁZKU:


5. NAPIŠTE, KTEŘÍ TVOROVÉ SE NACHÁZEJÍ NA NÁSLEDUJÍCÍM OBRÁZKU:


Odpovědi k otázkám z posledního kola opět pište na e-mail haasvojta@volny.cz . Nezapomeňte, že čím dříve napíšete odpovědi, tím dříve tu budou diplomy!!!

Paleogénní soutěž, 7. kolo

25. srpna 2014 v 13:49 | HAAS
Po 19ti dnech dlouhého čekání je zde konečně další kolo Paleogénní soutěže! Výsledky: Dinosaurss a Martinoraptor mají 29 bodů a Blogplateosaurus má 27 bodů. Musím přiznat, že se mi podařilo všechny Vás napálit u třetí otázky týkající se Pseudoltinomyse. Jeden z Vás mne opravil, že se nejedná o druh Pseudoltinomys gaillardi, ale Protictherium gaillardi, avšak pozor, držíme se starších třetihor nebo-li Paleogénu, Protictherium žilo v Neogénu, další z Vás nevěřil zadání o hlodavci též a tipoval na nějakou želvu, zatímco poslední zasouhlasil s mým popisem, nicméně Pseudoltinomys gaillardi nepatřil mezi nejstarší hlodavce Nového světa, nýbrž Starého světa, objeven nebyl v Severní Americe, ovšem v Evropě a žil teprve před 30 miliony lety, nikoliv před 40ti. Jinak Vám všem gratuluji, a můžeme přistoupit k dalším otázkám:

1. PATŘILO LEPTICTIDIUM MEZI BÉRCOUNY?

2. BYL PREHISTORICKÝ KROKODÝL PRISTICHAMPSUS SCHOPEN CHODIT PO ZADNÍCH, ANEBO SE JEDNÁ JEN O VÝMYSL TVŮRCŮ TELEVIZNÍCH POŘADŮ?

3. BYL PAROODECTES ŠELMOU, ČI VAČNATCEM?

4. V JAKÉM STÁTĚ A HORNINÁCH KTERÉHO STÁŘÍ BYLY OBJEVENY FOSILNÍ POZŮSTATKY RODU PAKICETUS? PROČ JE NÁLEZ TAK VÝZNAMNÝ?

5. JE PRAVDA, ŽE DRAVÍ KREODONTI VYHYNULI JIŽ PŘED KONCEM STARŠÍCH TŘETIHOR?

V příštím a zároveň posledním kole bude zřejmě nějaká poznávačka. Odpovědi posílejte opět na e-mail haasvojta@volny.cz. Přeji Vám mnoho štěstí!!!

Paleogénní soutěž, 6. kolo

6. srpna 2014 v 16:10 | HAAS
Průběžné výsledky soutěže jsou takové: Dinosaurss a Martinoraptor mají 25 bodů, Blogplateosaurus má krásných 23 bodů. V tomto kole se opět objeví několik těžších otázek, přece jen se již blížíme ke konci soutěže. Odpovědi na otázky posílejte na haasvojta@volny.cz . Přeji Vám mnoho štěstí, zde jsou otázky:

1. KDY (GEOLOGICKÉ OBDOBÍ) A KDE ŽILO HALITHERIUM?

2. JE PRAVDA, ŽE PHENACODUS MATTHEWI PATŘIL MEZI KONDYLARTRY A V KOHOUTKU MĚŘIL 60 CENTIMETRŮ? POKUD NE, OPRAVTE.

3. JE PRAVDA, ŽE PSEUDOLTIRNOMYS GAILLARDI PATŘIL MEZI HLODAVCE NOVÉHO SVĚTA A ŽIL V SEVERNÍ AMERICE PŘED 40 MILIONY LETY? POKUD NE, OPRAVTE.

4. PANOVALO BĚHEM EOCÉNU V EVROPĚ TROPICKÉ PODNEBÍ?

5. ŽIVIL SE OBROVSKÝ PRAVĚKÝ HAD TITANOBOA ŽELVAMI RODU PNEUTEMYS?

Rozhodl jsem se, že soutěž skončí osmým kolem, tedy zhruba za dva týdny. V osmém kole bude pravděpodobně poznávačka (předložím Vám obrázky a Vaším úkolem bude napsat, o jakého tvora se jedná)...

Paleogénní soutěž, 5. kolo

29. července 2014 v 12:08 | HAAS
V minulém kole jste všichni odpověděli správně. Dinosaurss si může připsat ke svým patnácti bodům dalších pět, takže jich má již 20, stejně jako Martinoraptor! Blogplateosaurus má dále 19 bodů. Tentokrát se však schválně pokusím vymyslet těžší otázky, no a tady jsou:

1. CO JE TO KOHORTA EDENTATA A DO KTERÉHO GEOLOGICKÉHO OBDOBÍ TŘETIHOR SAHÁ JEJICH HISTORIE?

2. VYPIŠTE DVA ZÁSTUPCE ČELEDI AMPHYCIONIDAE, KTEŘÍ ŽILI V PALEOGÉNU. DÁLE NAPIŠTE, PŘED KOLIKA MILIONY LET TATO ČELEĎ VZNIKLA.

3. JE PRAVDA, ŽE ANTARKTIDA BYLA PŘED 50 MILIONY LETY POKRYTA JEHLIČNATÝMI LESY V NICHŽ ŽILI VAČNATCI?

4. KOLIK CENTIMETRŮ MĚŘIL V KOHOUTKU HESPEROCYON?

5. ŽIL ROD QUETZALCOATLUS JEŠTĚ PŘED 64 MILIONY LETY?

Odpovědi opět posílejte na e-mail haasvojta@volny.cz. V jednom z příštích kol Vás bude zřejmě čekat i nějaká poznávačka, ale vše si ještě rozmyslím. Přeji Vám však mnoho štěstí!!!

Paleogénní soutěž, 4. kolo

21. července 2014 v 11:06 | HAAS
Výsledky z minulého kola: Dinosaurss má 15 bodů! Martinoraptor také dosáhl 15 bodů! A Blogplateosaurus má 14 bodů! Všichni jste na otázky odpověděli správně, byl jsem ale velmi mírný a uznával jsem i nepříliš jasné odpovědi. Jeden z Vás mi totiž napsal, že neví, v jakém nalezišti došlo k objevení Machaeoroidese, napsal však alespoň zemi a to jsem uznal. Teď je tu dalších pět otázek:

1. ELOMERYX BYL SAVEC ŽIJÍCÍ V POZDNÍM EOCÉNU AŽ POZDNÍM OLIGOCÉNU, JEHO FOSILNÍ OSTATKY BYLY NALEZENY VE FRANCII A V AMERICKÉ DAKOTĚ. BYL VYBAVEN ŠIROKÝMI CHODIDLY A DLOUHOU HLAVOU PŘIPOMÍNAJÍCÍ KONĚ. JE TO PRAVDA?

2. DO KTERÉHO PALEOGÉNNÍHO GEOLOGICKÉHO OBDOBÍ SAHÁ HISTORIE ČELEDI ANTHRACOTHERIIDAE?

3. MĚL PRAVĚKÝ NOSOROŽEC TRIGONIAS PĚT PRSTŮ?

4. KTERÝM TYPEM OBRATLOVCE BYL NEOCATHARTES GRALLATOR?

5. JE PRAVDA, ŽE PODLE POSLEDNÍCH NÁLEZŮ A VÝZKUMŮ SAHÁ EVOLUCE ČTVRTOHORNÍCH MAMUTŮ AŽ DO POZDNÍHO OLIGOCÉNU?

Odpovědi opět posílejte na e-mail haasvojta@volny.cz. Přeji Vám hodně štěstí, dalšího kola se dočkáte během příštího týdne!!!

Paleogénní soutěž, 3. kolo

14. července 2014 v 9:34 | HAAS
Paleogénní soutěž pokračuje! Výsledky: Dinosaurss má 10 bodů, Martinoraptor také 10 bodů a Blogplateosaurus 9 bodů! V minulém kole jste všichni odpověděli na všechny otázky správně, docela mne rozesmálo, že u poslední odpovědi jste všichni uvedli ty samé živočichy (až na Blogplateosaura, který ještě jednoho přidal). Odpovědi opět posílejte na e-mail haasvojta@volny.cz, jako vždy. Tak, a zde jsou otázky:

1. NAPIŠTE JMÉNO NALEZIŠTĚ, V JEHOŽ VRSTVÁCH BYL OBJEVEN DRUH MACHAEROIDES EOTHEN.

2. ŽIL ENTELODON V EURASII, ANEBO V SEVERNÍ AMERICE?

3. DO KTERÉHO ŘÁDU SAVCŮ PATŘIL PALAEOCHIROPTERYX?

4. PŘED KOLIKA MILIONY LETY ŽIL NEJSTARŠÍ ZNÁMÝ ZÁSTUPCE CHOBOTNATCŮ?

5. KOLIK PROCENT ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ VYHYNULO PŘI VYMÍRÁNÍ NA KONCI EOCÉNU A NA ZAČÁTKU OLIGOCÉNU?

Přeji Vám všem mnoho štěstí!

Paleogénní soutěž, 2. kolo

2. července 2014 v 12:28 | HAAS
Druhé kolo je zde! Výsledky: Dinosaurss má 5 bodů, Martinoraptor také 5 bodů a Blogplateosaurovi se podařilo získat 4 body! Ve druhém kole Vás čeká dalších pět otázek, za každou správně zodpovězenou opět dostanete jeden bod! Tak, přeji Vám mnoho štěstí, tady jsou otázky:

1. CO ZNAMENÁ JMÉNO ŽIVOČICHA RODU "RHYNCHIPPUS"?

2. KDE BYLY OBJEVENY FOSÍLIE PAKICETA A JAKÉHO JSOU STÁŘÍ?

3. VE KTERÉM STUPNI KTERÉHO GEOLOGICKÉHO OBDOBÍ A PŘED KOLIKA MILIONY LETY SE POPRVÉ OBJEVUJE ŘÁD KYTOVCŮ ARCHAEOCETI?

4. PŘEVÁŽNĚ JAKÉ KLIMA PANOVALO NA ZEMI V PALEOCÉNU?

5. NAPIŠTE JMÉNA MINIMÁLNĚ TŘÍ PREHISTORICKÝCH ŽIVOČICHŮ Z PALEOCÉNNÍHO OBDOBÍ NALEZENÝCH V KOLUMBIJSKÉM DOLE CERREJON.

Odpovědi opět posílejte na e-mail haasvojta@volny.cz (počítám tedy s tím, že k tomuto článku zřejmě nepřibydou žádné komentáře).

Paleogénní soutěž, 1. kolo

25. června 2014 v 10:46 | HAAS
Je zde nová, neočekávaná soutěž, pro jejíž vytvoření jsem se rozhodl teprve před pár dny! Tato soutěž se svými otázkami bude zaměřovat pouze na Paleogén, tedy starší třetihory. Během příštích několika týdnů proběhne zatím neurčitý počet kol (minimálně však více, než dvě), vždy s pěti otázkami. Za každou dobře zodpovězenou otázku získáváte jeden bod. Rozhodoval jsem se, zda-li omezím počet soutěžících, nakonec jsem si však řekl, že může být zcela neomezený. Pokud se rozhodnete soutěžit, napište do komentáře, že se hlásíte. Odpovědi pak posílejte na e-mail haasvojta@volny.cz (odpovědi do komentářů jsem zavrhl, jelikož by mohli soutěžící odpovědi svých druhů navzájem opisovat). V přihlašovacím komentáři nezapomeňte uvést Váš e-mail, ze kterého mi zpráva přijde. Tak, a teď se již můžete pustit do řešení otázek:

1. VYJMENUJTE VŠECHNA GEOLOGICKÁ OBDOBÍ PALEOGÉNU (STARŠÍCH TŘETIHOR).

2. KDY (V POČTECH MILIONŮ LET) ZAČALY TŘETIHORY?

3. PŘED KOLIKA MILIONY LETY, VE KTERÉM GEOLOGICKÉM OBDOBÍ STARŠÍCH TŘETIHOR A NA KTERÉM Z KONTINENTŮ SE POPRVÉ OBJEVIL ŘÁD XENARTHRA?

4. KDY A KDE ŽIL ICARONYCTERIS?

5. KTERÝM TYPEM ŽIVOČICHA BYL PALAEOLODUS AMBIGUUS?

Všem Vám přeji mnoho štěstí... Chtěl bych ještě vysvětlit, proč jsem se rozhodl pro soutěž závisející na několika kolech. Během déle běžící soutěže se totiž můžou přihlásit i hráči, kteří se rozhodli soutěžit později.

Diplomy za Pterosauří soutěž

30. dubna 2014 v 17:38 | HAAS
Je tu vyhodnocení Pterosauří soutěže! Do té doby, než jsem soutěž uzavřel, se přihlásili čtyři soutěžící, začež jsem moc rád. Sliboval jsem, že diplomy budou předány již brzy, a také tomu tak je. Asi jsem se nemýlil, když jsem napsal, že otázky nejsou těžké. Diplomy máte výjimečně všechny stejné (kromě barvy textu a rámečku), uznejte totiž, že tak krásných obrázků ptakoještěrů ve vhodné velikosti na internetu není zrovna mnoho... No, a nyní již přejděme k vyhodnocení!

Na prvním místě se umístil, stejně jako vždy, Deinonych! Získal 5 bodů, nechyboval v žádné z odpovědí...


Ale pozor! Na prvním místě neskončil sám! S 5 body se na této příčce umístil i Dinosaurss!


Už třetím soutěžícím, jenž se na prvním místě umístil, je opět s 5 body Martinoraptor!


A nakonec se na druhém místě s 3,5 bodu umístil Jano! Je škoda, že jsi u první odpovědi chyboval, prvním ptakoještěrem nebyl Dimorphodon (žijící až v Juře), ale mnohem primitivnější rody, jako Eudimorphodon, Preondactylus a mnoho dalších. U poslední otázky jsi nenapsal rok objevu Arambourgianie, takže jsem Ti nemohl dát za odpověď celý bod, avšak půlku jsi si určitě zasloužil! I tak doufám, že budeš s výsledkem spokojený!


Možná, že brzy napíši další soutěž a tak budu rád, když se znovu zúčastníte! Jen tak bych chtěl ještě připomenout, že v pondělí bude můj blog slavit půlkulatiny, doufám, že se sem v den narozenin opět podíváte!

Pterosauří soutěž

27. dubna 2014 v 10:54 | HAAS
Dnes jsem si tak řekl, že bych pro Vás mohl připravit malou soutěž, a okamžitě mne napadlo téma: Ptakoještěři nebo-li pterosauři. V soutěži je celkem 5 otázek, za každou z nich je jeden bod. Vítězem bude samozřejmě ten, kdo bezchybně zodpoví všechny otázky a nasbírá tak plný počet bodů. Pokud se to nestane, vyhraje hráč s nejvyšším počtem bodů. Odpovědi na otázky můžete psát do komentářů, může se však stát, že některý z hráčů by pak Vaše odpovědi mohl opsat. Vadí-li Vám to, posílejte odpovědi na můj e-mail haasvojta@volny.cz. Odpovědi posílejte ve formě zprávy, nikoliv v žádném jiném souboru! Mohlo by se totiž stát, že bych program neotevřel a Vaše zpráva by tak skončila ztracena. Počet soutěžících je neomezený!

A teď se již můžete vrhnout na tyto otázky:

1. Který rod pterosaura je prozatím nejstarším známým? V případě, že by jich bylo více, napište minimálně dva.

2. Byl Pterodaustro větší, než Tapejara?

3. Je Hatzegopteryx největším známým pterosaurem? Ano, nebo ne?

4. Napište alespoň tři evropské země, v nichž byly nalezeny zkameněliny Pterodactyla.

5. Ve kterém roce a na kterém místě byla objevena Arambourgiana? Napište také, jak velké bylo její rozpětí křídel.

Diplomy dostanete všichni zřejmě stejné, ale trochu je barevně odliším. Předám Vám je v co nejbližší době, soutěž bude brzy uzavřena. Přeji Vám hodně štěstí a doufám, že se Vás zúčastní co nejvíce (neměly by to být totiž těžké otázky)!
 
 

Reklama