Nejnovější zkameněliny

Nový objev hobitta

17. srpna 2009 v 19:56 | HAAS
Tohoto tvora proslavila Tolkienova kniha "Pán prstenů". Hobitt je pravým latinským jménem Homo florensiensis. Je to tvor trochu zblíženě příbuzný druhu Homo erectus. Hobitti lovili "miniaturní slony" a "obří krysy". Druh "Homo florensiensis je skvělým druhem člověka.

Co nám říká Wikipedie?:
První nálezy učinil spojený australsko-indonéský tým paleoantropologů a archeologů, kteří na ostrově Flores hledali doklady pravěké migrace H. sapiens z Asie do Austrálie, v září roku 2003. Objev nového druhu neočekávali a nález kostry hominida ve vápencové jeskyni Liang Bua, označeného jako LB1, je překvapil. V blízkosti pak objevili ještě čelist dalšího jedince, kterého označili jako LB2. V průběhu následných vykopávek v roce 2004 odkryli části sedmi dalších koster pocházejících z období před 38 000-13 000 lety, označené jako LB3-LB9. Jedna nalezená pažní kost, rovněž předběžně připisovaná H. floresiensis, je asi 74 000 let stará. Na rozdíl od téměř kompletní kostry LB1, jediné s celou lebkou, byly tyto další nálezy velmi neúplné. Nejkompletnější z nich je kostra označená jako LB6, sestávající ze spodní čelisti, vřetenní kosti, části loketní kosti, části pravé lopatky, jedné kůstky z chodidla a několika kostí prstů horních i dolních končetin. Vřetenní kost nese známky vyléčené zlomeniny. Kromě toho se v jeskyni nacházely též důmyslné kamenné nástroje, jejichž rozměry naznačují, že je užívali lidé vysocí asi 1 metr. Tyto nástroje pochází z archeologických horizontů datovaných do doby před 95 000-13 000 lety a zřejmě se používaly ke zpracování zabitých mláďat trpasličí formy Stegodona, o nichž se předpokládá, že byly kořistí LB1.
Nalezené kosti nejsou zcela fosilizované, jejich konsistence po nálezu připomínala mokrý savý papír. Po odkrytí bylo nutné je nejprve nechat vyschnout a potom je teprve archeologové mohli vykopat. Výzkumníci původně také doufali, že v nich naleznou zachovanou mitochondriální DNA, kterou by mohli porovnat se vzorky z podobně nefosilizovaných koster Homo neanderthalensis a H. sapiens. Možnost nálezu využitelného vzorku DNA je však v kostrách velmi malá, neboť DNA obvykle teplému tropickému prostředí rychle podléhá, často během několika desítek let. Vyloučit nelze ani možnost kontaminace z okolního prostředí.
Archeologové se do jeskyně znovu vrátili v roce 2007 a od té doby odkryli řadu dalších kostí, kte-ré připsali H. floresiensis. Podle zpráv z konce roku 2008 byly objeveny části koster již 14 jedinců, ovšem žádná z nich není ani zdaleka tak úplná, jako LB1. Mezi nálezy nebyla ani žádná další lebka.


Zkamenělina "Mamuta Zeda"

14. srpna 2009 v 10:48 | HAAS
Mamut Zed byl objeven teprve nedávno, v roce 2008. Nálezem se stal mamutí zub, nalezený v A-merice. Zed byl vysoký stejně jako jiní mamuti (jestli si chcete přečíst článek o nich, klikněte na rubriku Popisky zvířat z doby ledové). Jen jeho zbarvení bylo asi více červenější. Není divu, však to byl druh Severoamerického mamuta. Zed možná přežil déle než ostatní mamuti, je odhadová-no asi na jeden tisíc let. Tomuto zvířeti se už určitě dobře nedařilo protože vyhynul až po globál-ním oteplení. Je však pravda, že Zed možná byl mastodontem.

A nakonec ještě:... 
 

Reklama