Nejnovější zkameněliny

Objeven největší evropský dravý dinosaurus

8. března 2014 v 9:48 | HAAS
Torvosaurus gurneyi převzal před pár dny před veřejností titul největšího zatím nalezeného teropodního dinosaura Evropy. Rod Torvosaurus je všeobecně pokládán za jednoho z největších jurských masožravců vůbec, společně například s Allosaurem nebo Edmarkou, kteří všichni měřili více, než 10 metrů. V Evropě tak velký druh ale zatím objeven nebyl. Tedy až doteď. Torvosaurus gurneyi dosahoval délky 10 metrů, což je 33 stop, a vážil přibližně 4,5 tuny. Kosti byly nalezeny na sever od Lisabonu, hlavního města Portugalska. Horní čelist obsahovala jedenáct výborně zachovalých dlouhých zubů. Z Portugalska v posledních letech přichází množství nálezů hlavně z Jury, jelikož proslulé souvrství Lourinha nabízí skvělý pohled do jurského světa prostřednictvím pradávných hornin, v nichž došlo k zachování kostí množství tehdejších živočichů. Protože před 150 miliony let, kdy Torvosaurus gurneyi pochodoval Portugalskem, byla Eurasie se Severní Amerikou spojena v jediný kontinent Laurasie (též zvaný Velký severní kontinent), je možné, že by mohlo dojít k odkrytí jeho pozůstatků i na severoamerickém kontinentu, i když to není zrovna nic pravděpodobného. Druhové jméno "gurneyi" bylo dinosauru dáno na počest Jamese Gurneyho, autora a ilustrátota proslulé knižní série Dinotopie...

O této novince jsem se dozvěděl díky stránkám National Geographic a Discovery News. Myslíte si, že se jedná o významný objev?

Obývali Spinosauridi i Malajsii?

22. února 2014 v 9:56 | HAAS
A zase nějaká dinosauří novinka. BBC News o ní informovala teprve před dvěma dny, 20. února. Za posledních několik let totiž probíhá paleontologický výzkum i v zemích, které zatím nebyly takto prozkoumány (např. v nedávné době to byly nálezy dinosauřích kostí ze Saúdské Arábie). Jihovýchodní Asie je také jednou z takových oblastí světa. Před pár lety byl v Laosu objeven pozůstatek Ichthyovenatora, nového spinosaurida. Nový nález z Malajsie byl také součástí jakéhosi spinosaurida. Nalezen byl zub, podle vědců starý cca 75 miliónů let. Tvor tedy žil v období pozdní Křídy. Všechny výzkumy, které badatelé provedli napovídají tomu, že zub patřil nějakému spinosauridovi. Nápadně se totiž podobá zubům evropského Baryonyxe, nebo afrického Suchomima či Spinosaura. Stejně, jako všichni jeho příbuzní, i neznámý spinosaur byl rybožravcem. Mohl však požírat také mršiny dalších dinosaurů. Jedná se však o vůbec první dinosauří nález z Malajsie, nikdy předtím z této země nebyl ohlášen žádný paleontologický objev, který by se týkal druhohor! Univerzita Malaya také uvedla, že bude pátrat po pozůstatcích dinosaurů dál, zub by mohl být dobrým spouštěčem malajsijské dinosauří horečky!

Obrázek je z www.bbc.co.uk/news . Doufejme, že v Malajsii budou objeveny i další fosilie dinosaurů!

Úžasný nález týkající se mořských plazů

19. ledna 2014 v 9:40 | HAAS
Každý přírodovědec touží po tom vědět, jakou barvu kůže, peří či srsti měla dávno vyhynulá zvířata. Za posledních pár let vědci odhalili zachovalé pigmenty peří několika dinosaurů a prehistorických ptáků. Peří by ještě snad mohlo zachovat pigmenty jeho barvy, ale o kůži už vědci jako o samozřejmosti nemluvili. Každý by chtěl vědět, jakou barvu kůže měl T-Rex nebo Triceratops, ale podle vědců a veřejnosti bychom museli zajít hodně daleko, abychom to skutečně zjistili. Ale tento nový skvělý nález všechno změnil. Už 8. ledna 2014 napsala Science Daily článek popisující vědeckou senzaci. Pigmenty barvy kůže se totiž skutečně zachovaly v pradávných skalách! Vědcům se tak podařilo zjistit zhruba barvu kůže tří mořských plazů, z nichž ani jeden nežil ve stejném období, jako ten druhý: 55 milionů let starý druh kožatky, 85 milionů let starý mosasaur a cca 196 milionů let starý ichtyosaur. Vzorky analyzoval Technický výzkumný institut ve Švédsku. "To je fantastické!" řekl o objevu pigmentů mořských plazů vědec Johan Lindgren, "když jsem začal studovat na univerzitě v Lundu roku 1993, dávali poprvé film Jurský park a to byl jeden z důvodů, proč jsem se začal zajímat o biologii a paleontologii." Per Uvdal, jeden ze spolupracovníků na studii, řekl: "Nyní můžeme konečně použít sofistikované molekulární a zobrazovací tehniky, abychom zjistili, jak tato zvířata vypadala a jak žila." Ze studia otisků v pradávných skalách vyplývá, že prehistorická kožatka měla podobné zbarvení, jako její dnešní příbuzné. Zkoumaní mořští plazi z dob dinosaurů měli tmavou barvu kůže. Je to další úžasný objev, který zase posunul dějiny paleontologie o velký krok dál...

Více informací se dozvíte na adrese stránek Science Daily. Pokud Vás stejně jako mne objev zaujal, komentujte...

V Saúdské Arábii poprvé našli dinosaury

13. ledna 2014 v 15:54 | HAAS
Někteří lidé, kteří se o pravěk příliš nezajímají, si možná myslí, že dinosauři byli nalezeni opravdu doslova po celém světě. Je to pravda, ale ne ve všech státech světa. Nejčastěji vykopávkám fascinovaných paleontologů brání politická situace v zemi nebo jiné faktory. A v Saúdské Arábii nemohly žádné vykopávky kvůli rizikové situaci také probíhat. Pak se ale vědecký tým právě z této země s pomocí paleontologů pocházejících z Austrálie a Švédska podíval po dinosauřích zkamenělinách uprostřed arabské pouště. Povedl se jim velmi fascinující objev! Našli totiž pozůstatky hned několika druhohorních zvířat, která tudy kdysi chodila. Byl zde nalezen nějaký nový druh abelisaurida, který byl podle odhadů týmu dlouhý tak 6 metrů a také nějaký nový titanosaurid. Zvláště tento nález je uchvacující, protože titanosaurid měřil podle všeho až 20 metrů. To je na dinosaury slušná velikost. Oba žili před 70 miliony let. Problém ve zkoumání života v prehistorické Saúdské Arábii spočíval dříve v tom, že výzkumy dovedli vědce k informaci, podle které byla tato země a vůbec většina poloostrova, na němž leží, zalita druhohorním mořem. Zcela jistě se tu ale musely nacházet minimálně nějaké ostrovy, na kterých žili opravdu gigantičtí dinosauři, jako nově nalezený sauropod. Pro začátek roku 2014 je to významný objev, snad z ostatních lokalit naší planety budou vědci nalézat i další a další kosti pravěkých živočichů...

Na obrázku vidíte nalezené obratle a zuby... O tomto objevu jsem se dozvěděl především díky stránkám Fox News a DinosaurusBlog. Doufám, že Vás objev potěšil!

Dvojí objev z Hell Creeku

2. ledna 2014 v 11:44 | HAAS
Tyrannosaurus Rex se na svých toulkách pravěkou Montanou mohl potkat se spoustou slavných dinosaurů - třírohým Triceratopsem, různými druhy hadrosaurů jako byl například Edmontosaurus, jeden z největších své skupiny, žila zde spousta potencionální kořisti pro tohoto pravého krále dinosaurů. T-Rex zřejmě neměl konkurenci. Byl 12 metrů dlouhý, v čelistech měl zuby dlouhé 30 centimetrů, skus čelistí je odhadován na 4 tuny. I přesto oblast pravěkého Hell Creeku, což je dnes jedno z nejslavnějších nalezišť dinosaurů v Montaně, sdílel s dalšími, menšími dravci. Teď došlo ke dvěma významným objevům, které posunují hranice našeho poznání života v prehistorii dál. Prvním objevem je nález nového druhu dromeosaurida, dinosaura se srpovitým drápem na zadní končetině, jenž je příbuzný legendárnímu mongolskému Velociraptorovi. Dostal jméno Archeroraptor. Jedná se o velice významný nález, protože jeho zkameněliny pocházejí z doby zhruba před 65 miliony let. To ale znamená, že žil ještě deset milionů let po Velociraptorovi. Takže je vlastně zatím nejmladším známým raptorem. Další objev nezahrnuje fosilní pozůstatky pravěkého živočicha. Nalezly se však jeho stopy. Zvíře nemá jméno, prozatím. Vědci si ale myslí, že tento dinosaurus byl příbuzný mongolskému Oviraptorovi. V Hell Creeku byly totiž objeveny perfektně zachovalé stopy tohoto všežravce. Stopy měřily 60 centimetrů, to prozrazuje, že zvíře nebylo naštěstí větší než Tyrannosaurus. I tak ale tento gigant měřil 7 metrů, soudě podle délky stop! To prokazuje, že oviraptoridi skutečně obývali Severní Ameriku (prozatím byl jistý jen rod Chirostenotes)...


Na obrázku vidíte rekonstrukci Archeroraptora. Upřímně doufám, že tento rok bude na nálezy pravěkých zvířat tak bohatý, jako ten minulý...

Nový děsivý lovec z Utahu

9. prosince 2013 v 15:57 | HAAS
Siats meekerorum je zvláštní jméno pro nově objeveného teropoda, který patřil mezi vůbec největší, kteří kdy kráčeli Severní Amerikou. Ve skutečnosti ale jméno není tak podivné, jak se na první pohled může zdát. Tento ohromný masožravec se jmenuje podle jedné indiánské mytologické příšery. Siats žil cca před 100 miliony let, takže ve střední Křídě. Měřil 9 metrů, takže byl o něco menší než jurský Allosaurus nebo Tyrannosaurus Rex z konce období Křídy stejné velikosti. Siats se řadí mezi karcharodontosauridy, kde najdeme také jeho jiného severoamerického příbuzného-Acrocanthosaura. Nález však může být užitečný ještě v jednom: Před 100 miliony lety se mohli na severoamerickém kontinentu pohybovat menší tyranosauroidi, vzdálení příbuzní T-Rexe. Větší tyranosauroidi, patřící do čeledi Tyrannosauridae, se objevují až potom, co karachorodntosauridi vymizeli z místního fosilního záznamu. Je snad možné, že by se dinosauři jako je legendární Tyrannosaurus nevyvinuli bez vymření potomků obrů, jako byl právě Siats. Začíná se před námi rýsovat další paleontologické tajemství...

Děkuji webu www.dinosaurss.blog.cz, díky kterému jsem se o tomto nepřehlédnutelném objevu dozvěděl. Obrázek pochází z www.news.com.au .

Další tyrannosaurid

11. listopadu 2013 v 15:58 | HAAS
Lythronax argestes - tak se jmenuje nejnovější popsaný druh tyrannosaurida. Žil v Utahu před 80 miliony let. Stal se tak vůbec nejstarším známým tyrannosauridem, protože spolu s Tyrannosaurem Rexem, Tarbosaurem, Albertosaurem, Gorgosaurem, Siamotyranem, Alioramem, Alectrosaurem a mnoha dalšími sdílí mnohé znaky. Lynthronax byl dlouhý 8 metrů a vážil cca 2,5 až 3 tuny. Lynthronax možná trochu připomínal jen o 5 milionů let mladšího Albertosaura. Jméno Lynthronaxe znamená "král násilí", což sice není úplně nejhezčí jméno, mohlo mu být uděleno jiné. Byl popsán paleontologem Markem Loewem. Bohužel, spousta mediálních společností přijala Lynthronaxe za zcela přímého předka T-Rexe, tomu tak ale nebylo, protože Lynthronax vymizel maximálně o dva miliony let později, než se objevil, a k T-Rexovi tak měl daleko. Je to určitě skvělý objev a doufejme, že objasní mnohé záhady o skupině tyrannosauridů...

Pokud se Vám můj článek líbil, komentujte...

Nález malého Parasaurolopha

6. listopadu 2013 v 14:11 | HAAS
Dinosauřích celebrit je už několik, jako například Allosauří samec Big Al, známý ze speciálního dílu Putování s dinosaury Balada o Alosaurovi, nebo Sue, největší objevený Tyrannosaurus (přes její jméno stále nevíme, jestli se jednalo o samici nebo samce). Jsou tu Tyrannosauři Jane (mládě) a Stan (nejzachovalejší lebka T-Rexe), Velociraptor bojující proti Protoceratopsovi a také několik dalších. A teď je tam dokonce i Parasaurolophus!!! Nově objevené mládě se jmenuje Joe, říká se mu také Little Joe. Student Kevin Terris objevil fosílie Joea už v roce 2009. Joe byl dlouhý jen 2,5 metru, zatímco dospělci jeho rodu dosahovali délky 10ti metrů. Ostatky pocházely z utažské přírodní rezervace Grand Starcaise-Escalante National Monument. Joe se nám velice dobře dochoval a zkamenělina obsahuje dokonce otisky jeho kůže. Kůže, která pokrývala jeho tělo před 75,5 miliony let, kdy možná nějak tragicky zahynul. Parasaurolophové jsou nicméně známí především svým útvarem na hlavě, kterým se zřejmě svolávali. Joeovi tento útvar jen rostl, takže měl na čele takovou zvláštní bouli. Joe se právě stal zatím údajně nejroztomilejším mládětem dinosaura všech dob...

Joe se stal tak populárním, že o něm byl vytvořen i samostatný web - www.dinosaurjoe.org, možná o něm bude napsána i kniha a kdo ví, jestli o něm nevznikne i film...

Nový objev pravěkého obojživelníka ze Sibiře

19. října 2013 v 15:03 | HAAS
Teprve včera byla uveřejněna zpráva o dalším senzačním objevu ze Sibiře. Tvor, který tu byl objeven, zatím nedostal žádné jméno a je to úplně nový druh. Za nálezem stojí ruští, francouzští a švédští vědci, kteří na odkrytí fosilií pracovali nepřetržitě tři roky. Nový druh pravěkého obojživelníka žil v období Karbonu před 350 miliony let a na internetu se mu začalo říkat "Ryba nebo plaz?". Tým vědců našel 28 vzorků na řece Urjup a také v oblasti Kemerova. Dále došlo k objevu 300 úlomků kostí pravěkého živočicha, které jsou zatím pouze zkoumány, ale brzy se už určitě také vynoří z hlubin zapomění prehistorické Sibiře. Tento senzační objev jistě obrátí na Sibiř pozornost mnoho dalších vědců. Prozatím totiž paleontologové o vyhledávání zkamenělin pravěkých zvířat na Sibiři zájem takřka neměli. Ruští vědci si myslí, že právě jedinečná oblast Sibiře by mohla být kolébkou obratlovců ještě starších, než je nově nalezený tvor a možná po nich budou pátrat i nadále...

O tomto nálezu jsem se dozvěděl díky stránkám lidovky.cz, z tohoto webu je také obrázek. Doufejme, že na Sibiři budou z hornin pradávna odkryty i další pozoruhodné zkameněliny...

Nový dinosaurus připomínající býka

21. září 2013 v 11:34 | HAAS
Nasutoceratops titusi je název pro paleontologii docela nového taxonu, dinosaura, který žil za období Křídy před asi 75 až 76 miliony let. Fosílie Nasuceratopse byly získány již před několika lety, ale dinosaur byl popsán až před dvěma měsíci. Jeho jméno znamená "rohatá tvář s velkým nosem". Nasuceratops jakoby byl křížencem tří živočichů, z nichž ten poslední se od prvních dvou zcela liší, a to sice Pachyrhinosaura (kterého připomíná díky svému "velkému nosu"), Triceratopse (ke kterému díky týlnímu štítu neměl daleko) a býka - jeho podivné rohy opravdu připomínají býčí rohy. Nasutoceratops byl 5 metrů dlouhý a obýval Utah v období pozdní Křídy. Nicméně před 75 miliony let Severní Ameriky nevypadal stejně, jako dnes, ale byla rozdělena na tři samostatné ostrovy. Nasutoceratops žil na největším z nich, na Laramidii. Autorem studie Nasutoceratopse je známý paleontolog Scott Sampson (známý pro svou odbornou spolupráci k seriálu Planeta dinosaurů)...


S Nasutoceratopsy se v poslední době roztrhl pytel, jeho popis tedy najdete také na bezpočtu dalších stránek...
 
 

Reklama