Podivuhodné zprávy ze světa pravěku

Prehistoričtí lasicovití: Megalictis

18. března 2018 v 10:32 | HAAS
Projekt Prehistoričtí lasicovití pokračuje... Vrhněme se tedy na popis velkého pravěkého rosomáka Megalictise!

Jméno: Megalictis,
Období: Miocén,
Místo: Spojené státy americké, Severní Amerika.
Počátek Miocénního období v rozmezí mezi 25 až 18,5 milionu let v Severní Americe nazývají paleontologové "cat gap". To proto, že v této době bylo ve fosilním záznamu nalezeno jen několik málo kočkovitých šelem nebo šelem z jiných skupin, které svou anatomií připomínaly kočky. Právě v této době žila v Severní Americe spousta malých i velkých raných psovitých šelem, stejně jako několik nadmíru pozoruhodných lasicovitých. Jedním z nich byl Megalictis, který tvoří tři samostatné druhy: M. ferox, M. frazieri a M. petersoni. Je řazen do vyhynulé podčeledi lasicovitých nazvané Oligobuninae (podle soudobého rodu Oligobunis), jež je typická pro miocénní období v Severní Americe. Megalictis svým vzhledem velmi výrazně připomínal jednoho z nejzuřivějších a nejžravějších predátorů dnešní severní polokoule; rosomáka (Gulo gulo). Tedy s jediným rozdílem, Megalictis totiž dorůstal velikosti medvěda černého. Pokud velký rosomák váží 10 až 20 kilogramů, pak jeho pravěký bratranec Megalictis dosahoval tělesné hmotnosti až 60 kilogramů. Byl o dvacet kilogramů těžší, než už tak gigantická pravěká "lasička" Ekorus (vezměme v potaz, že Ekorus se svou tělesnou stavbou lasicím rozhodně nepodobal) z afrického kontinentu. Stejně jako dnešní rosomák, se kterým se setkávali i naši předkové ve střední Evropě ještě před několika desítkami tisíc let, předtím, než byl z těchto míst vytlačen, byl i Megalictis vybaven krátkýma nohama s nezatažitelnými drápy. Megalictis byl rozhodně vybaven sadou mimořádně ostrých zubů, skvěle se hodících k trhání kořisti. Paleontologové studovali stavbu Megalictisových končetin, především pak klouby spojující jednotlivé kosti, a po porovnání s končetinami současných savčích predátorů dospěli k závěru, že Megalictis na svou oběť číhal v záloze, a když prošla kolem, napadl ji, aniž by něco tušila, a rychle ji zabil. Svou kořist zcela jistě nepronásledoval na velké vzdálenosti. Dnešní rosomáci nepohrdnou ani mršinami, vždyť v chladných oblastech, jež obývají, je každý zdroj proteinů dobrý. Ačkoliv Megalictis nebyl nucen sbírat odpadky, neboť se vyskytoval v oblastech podstatně teplejších než jeho dnešní příbuzní, je také možné, že se čas od času přiživil na nějaké té mršině... Zajímavé je, že u Megalictise můžeme vypozorovat pohlavní dimorfismus, samci se tedy liší od samic, a to velikostně. Byli mnohem větší. Tento fakt lze tvrdit zejména o druhu Megalictis ferox, jehož kosti byly odkryty na deseti různých nalezištích v amerických státech Nebraska, Wyoming a Jižní Dakota.

V brzké době očekávejte další část seriálu Podobnost pravěkých a současných zvířat, stejně jako další části Prehistorických lasicovitých a Psovitých šelem pravěku. Mám také v plánu další nový projekt, tentokráte o současných zvířatech, více zatím neprozradím...

Psovité šelmy pravěku: Vlk etruský

11. března 2018 v 10:35 | HAAS
Projekt Psovité šelmy pravěku nějakou dobu stagnoval, a když už jsem pokračoval v psaní tohoto typu článků, věnoval jsem se podobnému seriálu Prehistoričtí lasicovití... Avšak tato série ještě stále neskončila. V minulosti žilo na naší planetě tolik psovitých šelem, které si zaslouží přinejmenším zmínku... Vlk etruský jistě patří mezi ně!

Jméno: Canis etruscus,
Období: Pleistocén,
Místo: především Itálie a Španělsko, středomořská oblast.
Již vyhynulý zástupce rodu vlků (Canis), který se vyskytoval před 1,9 až 1,6 miliony let na území dnešního Středomoří - to byl vlk etruský. Nikdy nebyla nalezena kompletní kostra, většina fosilních pozůstatků vlka etruského je tvořena pouhými fragmenty. Víme, že nebyl příliš velký, dosahoval zhruba rozměrů dnešního vlka obecného (Canis lupus). Čenich měl poněkud protáhlý. Stejně jako jeho dnešní příbuzní, i vlk etruský se po celý život řídil především vynikajícím čichem. Takový dnešní vlk obecný je schopen ucítit mršinu na vzdálenost 2 až 3 kilometrů, přičemž jeho čich je asi 10 000 lepší než ten náš. Je velice pravděpodobné, že jemu blízce příbuzný vlk etruský měl podobně citlivý čich. Lektotyp vlka etruského byl prostudován italským paleontologem Danilo Torrem roku 1967. Kosti tohoto jedince však byly nalezeny už v 19. století a popsány švýcarským zoologem a paleontologem Charlesem Immanuelem Forsythem Majorem v roce 1877. Od té doby se však o vlku etruském příliš mnoho nevědělo. I dnes jsou naše znalosti tohoto vyhynulého druhu vlka poněkud strohé... Jisté je, že se tato šelma, stavěná na rychlý běh a uštvání kořisti, setkávala s velkými pravěkými hyenami rodu Pachycrocuta. Možné nepřátele mohl mít i v jeskynních lvech. Jelikož nepatřil mezi největší predátory v období, kdy Evropou táhla stáda mamutů a srstnatých nosorožců, pižmoňů a sobů, živil se zřejmě menšími zvířaty. Je možné, že smečka vlků etruských se dala spíše na stopu nějakého hbitého býložravce typu gazely, než aby pronásledovala kupříkladu mamutí mláďata... Většina nalezených kostí vlka etruského pochází z Itálie (proto také druhové jméno etruský), nicméně další kosti byly nalezeny i ve Španělsku. Podle některých autorů obýval tento vlk pouze oblast Středomoří, jiní odborníci se domnívají, že i kosti pravěkých vlků z Číny a Tádžikistánu náleží tomuto druhu. V současnosti je tedy poněkud složité udat přesný areál rozšíření etruského vlka...

Pokusím se v tomto projektu pokračovat častěji, aby mezi publikací jednotlivých částí nebyl tak velký časový rozdíl...

Dinosauří hnízdiště 4.: Massospondylové v Jižní Africe

7. března 2018 v 14:26 | HAAS
Článek, který byl na dlouho poslední částí projektu Dinosauří hnízdiště, jsem napsal 19. ledna minulého roku. Avšak málo významných lokací, jež svět paleontologie obohatily o poznatky ohledně dinosauřího hnízdění, bylo zatím v tomto projektu popsáno... Proto je na čase, aby se projekt Dinosauří hnízdiště vrátil. Nebudu jej psát příliš často, přesto si myslím, že budou i další části...

V roce 2006 Reisz a jeho paleontologický tým lokalizovali úžasné naleziště dinosauřích vajec a mláďat v jihoafrickém Golden Gate Highlands National Park. Toto úžasné místo, ležící v provincii Svobodný stát, nedaleko hranice s Lesothem, je známé svými "zlatými branami", pískovci, z nichž některé jsou okolo dvou set miliónů let staré. Předtím, než učinili závěry o vzhledu dinosauřího hnízdiště a jeho funkcích, našli paleontologové z Reiszova výzkumného týmu celou řadu malých kostřiček jakýchsi prosauropodů. Zároveň se jim tehdy podařilo objevit 34 vajec. Už na místě však bylo jasné, že nebyla nalezena klasická hnízdní kolonie. Pozůstatky vajec a mláďat totiž nebyly nalezeny na stejné úrovni; některá byla hlouběji, jiná výše, což poukazuje na malé rozdíly ve stáří zkamenělin. Ačkoliv šlo o hnízdiště, nebyla to typická hnízdní kolonie. Matky dinosaurů však přicházely na stejné místo rok co rok, aby přivedly na svět svá mláďata. Nestavěly však pro ně speciální hnízda; žádné zkamenělé kruhy či podobně nebyly nalezeny. Je tedy možné, že dinosauří matky jednoduše kladly vejce na zem, možná jen do malé, skoro nepatrné jamky. K jakému rodu dinosaurů patřily? A jak je toto hnízdiště staré? Před 190 miliony let, což je stáří tohoto hnízdiště, žil v Jihoafrické republice jeden proslulý raně jurský prosauropodní dinosaurus. Byl to Massospondylus, přibližně 4 metry dlouhý a až 1 tunu vážící býložravec, blízký příbuzný Plateosaura z období Triasu a tvor, na jehož vzhled se názory od roku 1854, kdy byl Richardem Owenem vědecky popsán, různily. Dlouho byl považován za kvadrupeda, zvíře pohybující se po čtyřech končetinách, posledních jedenáct let je na něj však již správně nahlíženo jako na bipedního dinosaura... V době, kdy Massospondylové v této oblasti Golden Gate Highlands přiváděli na svět nové generace, byla tato lokace v podstatě vysušeným říčním korytem, případně okrajem velkého jezera. Lze to ostatně odhadnout nejen z minerálů zachovaných v pískovcích, ale i díky tomu, že byla část hnízdiště, případně několik částí, tak dobře zachovány. V průběhu tisíců, možná i milionů let, zasáhly hnízdiště povodně, kvůli nimž sice populace Massospondylů utrpěla mírné ztráty, jistě však byly přínosem pro moderní vědu. Zda se Massospondylové o svá mláďata starali či ne, to už z nálezů nevyplývá. Mnozí dinosauři se však o svá mláďata starali, vždyť severoamerická Maiasaura z období Křídy mluví za vše. Ptáci, kteří jsou současnými theropodními dinosaury, prokazují svým mláďatům obvykle velmi důkladnou péči. A stejně tak krokodýlové, blízcí příbuzní ptáků a dinosaurů. Je tedy možné, že i Massospondylus se o svá mláďata staral alespoň několik hodin po narození. Možná, že matka jen zůstávala u hnízda, a po vylíhnutí se mláďata držela v její blízkosti, čímž jim byla zajištěna dočasná ochrana před predátory. Stejně tak je ale možné, že Massospondylové prostě jen nakladli vejce a nechali je opuštěná. Třeba se jednoho dne dozvíme více... Massospondylí hnízdiště v Jižní Africe však zůstává jedním z nejstarších (snad i nejstarším) z dosud objevených dinosauřích hnízdišť...

Neslibuji, že další část tohoto projektu napíši brzy (jak mám občas ve zvyku). Avšak je pravděpodobné, že tento projekt skutečně bude pokračovat...

Prehistoričtí lasicovití: Ekorus

24. února 2018 v 10:17 | HAAS
Po takřka měsíci je zde další část seriálu Prehistoričtí lasicovití. Tentokrát však pojednává o šelmě, která se svým dnešním příbuzným, lasičkám, vydrám či rosomákům, téměř vůbec nepodobá...

Jméno: Ekorus ekakeran,
Období: pozdní Miocén,
Místo: Keňa, Afrika.
Dnešní lasicovité šelmy mají řadu společných znaků, mezi něž patří i poměrně krátké končetiny. Přesto dokáží například lasičky nebo kuny běžet velmi vysokou rychlostí, ačkoliv pouze po krátkou dobu. Většinou se pohybují dlouhými skoky. Lasicovitá šelma rodu Ekorus, která žila na území dnešní východní Afriky, konkrétně pak na území státu Keňa, v období pozdního Miocénu (před 6 až 5,5 miliony let), byla však velmi odlišná. Přestože zuby a tvar lebky zvířete jasně dokazují, že se jednalo o mustelida, délka jeho končetin je přímo v rozporu s anatomií současných zástupců čeledi. Končetiny Ekora byly stavěny jako končetiny levhartů nebo jiných kočkovitých šelem. Přední končetiny byly mohutné a sloužily k položení kořisti, k čemuž zpravidla docházelo po dlouhém výskoku. Zadní končetiny byly o něco kratší, a zvíře při běhu účinně poháněly. Ekorus byl v kohoutku 60 centimetrů vysoký, délka těla bez ocasu činila 1,2 metru, přičemž ocas byl patrně nějakých 40 centimetrů dlouhý, tělesná hmotnost šelmy se blížila pětačtyřiceti kilogramům. Připomínal něco mezi lasicí a kočkou. Avšak Ekorus není ojedinělým případem: i v Severní Americe se v miocénním období vyskytovala lasicovitá šelma, která byla spíše psovitého či kočkovitého vzhledu. Jmenovala se Megalictis. Důvod, proč obě tato zvířata dorůstala podstatně větších velikostí a během vývoje se jejich tělesná stavba změnila, je jasný. V potravním řetězci měla tato zvířata vyšší postavení. Je dosti pravděpodobné, že v době, kdy Ekorus žil, byla Keňa hustěji zalesněná než o něco později, v Pliocénním období, kdy vznikla Velká příkopová propadlina, což způsobilo ústup lesů, vznik savan, a tím pádem i vznik vpřímených hominidů, kteří byli nuceni opustit život na stromech a začít chodit vzpřímeně po travnatých planinách. Ekorus nebyl příliš rychlý, jeho tělo bylo spíše stavěno k poražení velké kořisti. Když se klima a prostředí změnilo, Ekorus jakožto striktně lesní tvor vyhynul. Jeho kořistí se pravděpodobně stával Eurygnathohippus, primitivní kůň se třemi kopýtky, který žil v obdobích Miocén, Pliocén a Pleistocén. Další častou kořistí Ekora mohlo být primitivní prase z podčeledi Tetraconodontinae, pojmenované Nyanzachoerus...

Pokračování projektu brzy...

Podobnost pravěkých a současných zvířat: Gargoyleosaurus a moloch

17. února 2018 v 10:21 | HAAS
První část seriálu Podobnost pravěkých a současných zvířat se zaměřila na obrovitého jurského sauropoda Brachiosaura a současného nejvyššího savce, žirafu. Ačkoliv bychom našli i řadu znaků, jimiž se tato zvířata velmi odlišují, přece jen mají stavbou těla něco podobného. Další tvorové, které si v tomto seriálu přiblížíme, také k sobě nemají vývojově nejblíže, přesto bychom zde jakousi similaritu nalezli...

Během posledních zhruba pěti set milionů let prudké evoluce života na naší planetě se vyvinuli tvorové, kteří jsou si, ač pocházejí ze zcela odlišných živočišných skupin, podobní. Někdy je tato podobnost zcela náhodná, a stojí za ní konvergentní evoluce, typ evoluce, kdy se nepříbuzné druhy vyvíjejí podobným způsobem, neboť je utváří podobné či stejné prostředí, ačkoliv je od sebe dělí celé kontinenty nebo třeba i desítky milionů let. Jindy nacházíme podobnost mezi živočichy, kteří už dávno vyhynuli, a jejich příbuznými, kteří žijí v dnešním světě, a se kterými se člověk může potkat... V tomto seriálu článků se podíváme na zvířata vyhynulá a současná, která si třeba nejsou blízce příbuzná, ale stavbou těla mají něco společného. Druhá část se zaměřuje na jednoho z prvních ankylosaurů, jurského Gargoyleosaura, a v současnosti žijící osnitou ještěrku molocha z vyprahlých oblastí Austrálie. Podívejme se na jejich anatomii, a zjistěme, co mají společného...

GARGOYLEOSAURUS:
S délkou 3 až 4 metry a tělesnou hmotností okolo jedné tuny byl Gargoyleosaurus dobře stavěným a celkově velkým dinosaurem, alespoň tedy na raného ankylosaura, kterým byl. Řadí se do čeledi Nodosauridae, jež se od pravých ankylosauridů lišila tím, že její zástupci nebyli vybaveni kostěnným kyjem na ocase. Pro mnohé z nodosauridů bylo typické nejen důkladné opancéřování zad, ale také řada ostrých výběžků nacházejících se na bocích zvířete. Pravděpodobně se před útoky predátorů chránili tak, že se přitiskli k zemi, čímž znemožnili lovci dosáhnout na nechráněné břicho, a nechali svůj tvrdý zádový kostěnný pancíř terorizovat tak dlouho, dokud lovce nepřešla chuť si takto bezvýznamně hrát. Byli prakticky nezranitelní, tedy v dospělosti. Malí ankylosauři, podobně jako dnešní malí krokodýlové, totiž ještě neměli ztvrdlé kostěnné desky na zádech, což z nich činilo snadnou potenciální kořist. Když při obraně tvrdá záda nepomohla, byly tu ještě ty úžasné ostny, jež dokázaly projet nohou dotírajícího dravce a odstavit ho. Gargoyleosaurus pojídal přízemní rostliny, například kapradiny. Před 154 až 150, případně až 145 miliony let, žil na území dnešního amerického západu. Ve světlých lesích plných kapradin, cykasů a jehličnanů se potkával s různými ornithopody jako byli Dryosaurus a Othnielia, s obrněnými Stegosaury a s velkými sauropody typu Diplodoka nebo Apatosaura. Poměrně celistvá kostra, jež byla odkryta roku 1996 a podle které byl roku 1998 popsán proslulým americkým odborníkem na ankylosaury, Kenem Carpenterem, byla nalezena v Morissonově formaci, tedy na stejném území, jako všechny předchozí jmenované rody dinosaurů tolik typické pro pozdní Jurské období v Severní Americe. Gargoyleosaurus znamená v překladu "ještěr chrlič". Jeho zvláštností bylo, že v přední části čelisti měl sedm zubů. To je mezi ankylosaury velmi neobvyklé, poněvadž pozdější zástupci této skupiny obrněných dinosaurů neměli v zobákovitých čelistech žádné zuby. Jde o primitivní znak, poukazující na to, že Gargoyleosaurus je skutečně jedním z nejranějších zástupců infrařádu Ankylosauria.
MOLOCH OSTNITÝ (MOLOCH HORRIDUS):
V jednadvacátém století žijící tvor, který by se dal připodobnit nejen Gargoyleosaurovi, ale i ostatním nodosauridům a (pomineme-li jejich výrazný kyj na ocase) ankylosauridům, je moloch ostnitý. Moloch je monotypický rod, což znamená, že obsahuje pouze jediný druh, a ten žije ve střední a Západní Austrálii, v pouštních a polopouštních oblastech a v buši. Je však pravdou, že tvor, který se mu výrazně podobá, nemusí být jen obrněný dinosaurus, ale také někteří zástupci čeledi leguánovitých žijící na západě Spojených států amerických. Moloch tedy není jediným současným ještěrem s ostny, je ovšem zřejmě tím nejkurióznějším. Pokud je tento ještěr, v dospělosti dorůstající délky až 20 centimetrů, ohrožen, nastaví protivníkovi své ostny, skryje hlavu mezi přední končetiny a ukáže svou "falešnou hlavu", která se nachází na zádech, a je tvořena měkkou tkání. Tento výrůstek (viz. obrázek) dokáže dravce natolik zmást, že na něj skutečně zaútočí. Když tak však učiní, popíchá se o ostny. Kdyby náhodou zaútočil na molochovu pravou hlavu, také by se pobodal, neboť i ta je porostlá ostny. Moloch je zajímavý ještě dalšími aspekty života. Jelikož žije v pouštních podmínkách, musel se během evoluce naučit nakládat rozumně s vodou. Nalezne-li například malou kaluž v písku, vloží do ní končetinu, a voda se kapilárním pohybem dostane až k jeho tlamě. Když v poušti prší, vystaví se dešti celý, a celým povrchem těla pak absorbuje kapky vody, jež na něj dopadnou. Ani během období sucha není zcela bez vody, v noci totiž jeho tělo pokrývá rosa.


CO MAJÍ SPOLEČNÉHO:
Těm, kteří se o pravěk příliš nezajímají, asi přijde, že Gargoyleosaurus a moloch spolu mohou mít mnoho společného už jen tím, že jsou oba plazi. Avšak plazi jsou parafyletickou skupinou, jednoduše bychom mohli říci, že ne každý je tomu dalšímu příbuzný tak moc, jak bychom očekávali. Ještěři, hadi a dvouplazi patří do podřádu šupinatých, a jsou si tedy blízce příbuzní. Dinosauři sice mají s ještěry a hady společného předka z doby asi před 300 miliony let (jednalo se o diapsidního plaza, jenž byl vybaven dvěma spánkovými jamkami), ale mnohem blíže mají ke krokodýlům a k ptákům, současným dinosaurům. Krokodýlové se někomu mohou zdát jako velcí ještěři, jenže ve skutečnosti mají blíže k ptákům než k jakémukoliv typu plaza. Opusťme však svět taxonomie, který dokáže být pro nezasvěcené dosti složitým. Podívejme se pouze na tělesné znaky. Gargoyleosaurus byl vybaven ostny, které mu vyrůstaly jak po stranách ocasu, tak na bocích. Rovněž moloch je vybaven takovými trny, a zvláště trny na bocích jsou velmi ostré a poměrně velké, kdežto ty na ocase jsou vzrůstově menší. I tím se tato dvě zvířata, jinak se výrazně lišící svou velikostí, podobají. Zřejmě také způsob obrany je podobný. Gargoyleosaurus sice nebyl vybaven "falešnou hlavou", ale při nebezpečí se přitiskl k zemi a spoléhal na ochranu svého brnění. Vystavil se tedy útoku. Stejně tak si v ohrožení počíná moloch ostnitý...


A co nemají společného? Gargoyleosaurus byl dinosaurus, moloch je ještěr z čeledi agamovitých. Gargoyleosaurus byl přinejmenším patnáctkrát delší než moloch. Uveďme ještě, že dospělý moloch váží až 95 gramů, a porovnejme si to s 1000 kilogramy masa, kostí a ostnů jurského Gargoyleosaura... Opět bychom nalezli mnohé, čím se tato dvě zvířata liší. Já však doufám, že se Vám článek o jejich podobnosti líbil. Své názory napište do komentářů.

Podobnost pravěkých a současných zvířat: Brachiosaurus a žirafa

4. února 2018 v 10:50 | HAAS
Už někdy před sedmi nebo osmi lety mne napadlo vytvořit projekt, v němž bych srovnával jednotlivá pravěká a současná zvířata, a přiblížil především znaky, které tyto jinak mnohdy vzájemně nepříbuzné živočichy spojují. Na konci prosince minulého roku jsem si toto znovu uvědomil při prohlížení knížky "Dinosauři-Průvodce stopaře", a tak jsem se rozhodl, že s tímto projektem v dohledném čase začnu. Nyní přichází, je nazván "Podobnost pravěkých a současných zvířat", a já doufám, vážení čtenáři, že si jej s radostí užijete...

Během posledních zhruba pěti set milionů let prudké evoluce života na naší planetě se vyvinuli tvorové, kteří jsou si, ač pocházejí ze zcela odlišných živočišných skupin, podobní. Někdy je tato podobnost zcela náhodná, a stojí za ní konvergentní evoluce, typ evoluce, kdy se nepříbuzné druhy vyvíjejí podobným způsobem, neboť je utváří podobné či stejné prostředí, ačkoliv je od sebe dělí celé kontinenty nebo třeba i desítky milionů let. Jindy nacházíme podobnost mezi živočichy, kteří už dávno vyhynuli, a jejich příbuznými, kteří žijí v dnešním světě, a se kterými se člověk může potkat... V tomto seriálu článků se podíváme na zvířata vyhynulá a současná, která si třeba nejsou blízce příbuzná, ale stavbou těla mají něco společného. První část našeho seriálu se zaměřuje na obrovského jurského veleještěra Brachiosaura, a současnou žirafu. Tato dvě zvířata spolu zdánlivě nemají nic společného, jedno z nich byl obrovský plaz, dinosaurus, kteří vládli světu v druhohorní éře, a to druhé je nejvyšším současným savcem. Podívejme se však na jejich anatomii, a okamžitě si povšimneme pozoruhodné podobnosti...

BRACHIOSAURUS:
Brachiosaurus byl obrovský sauropod, kráčející po všech čtyřech končetinách, s krkem tak vysokým, že plně vzrostlí jedinci mohli požírat šišky jehličnanů ve výšce 12 až 13 metrů. Řadí se k nejvyšším z dinosaurů, ačkoliv jej výškově překonal například Sauroposeidon ze severoamerického kontinentu, z období rané Křídy. Brachiosaurus žil v Jurském období, před 155 až 145 miliony let na území dnešní Severní Amerika, která tehdy spolu s Eurasií tvořila velký kontinent nazvaný Laurasie. Zda je africký Brachiosaurus z Tanzanie na východě kontinentu skutečně Brachiosaurem nebo odlišným rodem, nazvaným Giraffatitan, může být stále předmětem debat, ačkoliv Giraffatitan jako takový byl platně popsán už roku 1988 a je rozhodně vědecky uznáván jako samostatný rod. Jeho kostru mohou návštěvníci obdivovat v hlavním "dinosauřím sále" proslulého Přírodovědného muzea v Berlíně. Brachiosaurus znamená ramenatý ještěr, a tento 13 metrů vysoký, 23 metrů dlouhý a snad až 80 tun vážící gigant si jej zaslouží proto, že jeho přední končetiny byly mnohem větší než zadní, a můžeme tedy říci, že měl velká ramena. Tento postoj pochopitelně zvířeti, jehož hmotnost se rovnala hmotnosti dvanácti dnešních slonů afrických, umožňoval natáhnout krk takřka vzpřímeně. Neznamená to ale, že byl krk se zbytkem páteře spojen jaksi vodorovně, to by bylo naprosto nemožné. Podle mnoha dnešních rekonstrukcí spíše Brachiosaurus svůj krk držel někde mezi horizontální a vertikální rovinou, i když toto tvrzení asi není zcela přesné. Když krk natáhl poněkud výše, připomínal dnešní žirafu. Brachiosaurův blízký příbuzný, Giraffatitan, proto ostatně získal své jméno. A oba tito giganti, patřící do čeledi Brachiosauridae, a stejně tak jim příbuzní Abydosaurus a Cedarosaurus, též patřící do této čeledi, tvorové s lehkou kostrou, tedy alespoň na svou velikost, žirafu svou anatomií částečně opravdu připomínali.

ŽIRAFA (GIRAFFA):
Rod Giraffa se ve fosilním záznamu objevuje v období Miocénu před zhruba 11,5 milionu let. Za tu dobu se vyvinula řada různých druhů, většina z nich vyhynula, a v jednadvacátém století přežívají na naší planetě čtyři druhy. Zřejmě nejslavnější poddruh, žirafa Rothchildova (G. c. rothschildi) patří do druhu severního druhu (Giraffa camelopardalis). Dospělá žirafa může být až 6 metrů vysoká, nápadné jsou její dlouhé, tenké končetiny, přední jsou delší než zadní. Krk dosahuje délky 2 až 2,4 metru, přičemž každý ze sedmi krčních obratlů zaujímá délku 28 centimetrů. První dva krční obratle, tedy nosič a čepovec (atlas a axis) umožňují žirafě zvednout krk poněkud více vertikálně. Zvíře se živí vysoko rostoucí vegetací, například listy akátů, a pomáhá mu v tom dlouhý jazyk. Žirafa je skutečně pozoruhodným výtvorem savčí evoluce, jímž se zabýval i Charles Darwin.CO MAJÍ SPOLEČNÉHO:
Již bylo zmíněno, že jak Brachiosaurus a případně jeho příbuzní z čeledi Brachiosauridae měli delší přední končetiny než zadní. Porovnejte si Brachiosaura s žirafou, a uvidíte, jak se v tomto obě zvířata podobají. To samozřejmě utváří i celkový postoj zvířete, podívejte se na prohnutí páteře. Pak je zde ještě dlouhý krk. Brachiosaurus byl vegetariánem, a stejně tak dnešní žirafa se živí rostlinami ve velké výšce. Obě zvířata k tomu mohla dovést konkurence ostatních býložravců. V období Jury žila na naší planetě spousta velkých býložravých dinosaurů. Někteří, jako například diplodocidi včetně slavného Apatosaura, se živili rostlinami o něco níže než brachiosauridi. Právě zástupci brachiosauridů mohli být ostatními býložravci donuceni živit se listy a šiškami výše, a během evoluce se tak prodloužil jejich krk, zpevnily se jejich krční obratle, a vznikl živočich, který ve svém prostředí neměl co se týká příjmu potravy konkurenci. Stejně tak žirafy, žijící na afrických savanách, jež už od dob Miocénu připomínají ty dnešní, a kde se někteří nosorožci živí trávou, jiní spásají listí keřů, a poté je zde řada antilop a gazel živících se listy v různé výšce, musely prodělat jisté změny. Mít dlouhý krk tedy v obou případech znamená výhodu. Shrňme to: když máte dlouhý krk, ať jste Brachiosaurus nebo žirafa, dosáhnete výš než jakákoliv jiný býložravec. Právě tím jsou si jinak tato jen velice vzdáleně příbuzná zvířata (přece jen patří mezi obratlovce) podobná...


Co tato zvířata společného nemají? Jejich krk není ve zcela stejné pozici, dinosaurus měl šupinatou kůži, žirafa je jako většina savců osrstěna... O časovém rozdílu, který tato zvířata od sebe dělí, jsme se už zmínili... Možná, že bychom nalezli více znaků, kterými se tito tvorové odlišují... Já však doufám, že Vás tento článek o znacích, kterými se naopak podobají, zaujal. Své názory můžete napsat do komentářů.

Nová zjištění o eocénním podnebí mohou ovlivnit budoucí klimatické modely

29. ledna 2018 v 17:31 | HAAS
Mezinárodním tým paleoklimatologů, vedený vědci z Floridského muzea přírodní historie, podrobil výzkumu fosilie drobných mořských živočichů, díky čemuž získal neobyčejné informace o podobě klimatu na naší planetě v období Eocénu. Tým studoval fosilizované dírkonošce staré 56 až 34 milionů let, a především pak jejich chemickou kompozici. Dírkonošci, kteří v té době žili v mělkých tropických vodách, nyní, po desítkách milionů let, odhalili, jaké chemické složení měla voda, kterou obývali, a teplota, v níž žili. Výsledky tohoto fascinujícího výzkumu podle odborníků mohou ovlivnit i způsob, jakým se díváme na současné globální oteplování a s tím související budoucí klimatické modely. Jak totiž výzkum prokázal, rozšíření ledovců na pólech v Eocénním období bylo podhodnoceno o 50 %, a to i v období, kdy průměrná teplota byla na naší planetě o 6°C vyšší než dnes. I tato informace je novým zjištěním, i když bylo už dříve správně předpokládáno, že v Eocénu, kdy tropické deštné lesy pokrývaly i střední Evropu, bylo mnohem tepleji. Je však pravdou, že polární oceány se tehdy oteplovaly mnohem rychleji než oceány tropické. Jak už víme řadu desítek let, celé třetihory byly v podstatě takovou "jízdou na horské dráze". Začaly velkým teplem po vyhynutí dinosaurů. Po většinu Eocénu panovalo i v dnešním mírném pásu tropické podnebí. V Oligocénu se už situace měnila, do mnoha oblastí, jež byly dříve pokryty lesy, vtrhlo sucho, a otevřené planiny pokryté trávou, která se vyvinula právě v tomto období, byly častým pohledem. Pak, na konci Pliocénu, už doba ledová klepala na dveře. Nyní žijeme ve čtvrtohorách, a momentálně se nacházíme v době meziledové. Domněnky o tom, kdy zasáhne další doba ledová, a zda to bude ještě za existence našeho druhu, se různí. Každopádně nové paleoklimatologické objevy významně rozšiřují naše znalosti o podnebí na naší planetě v Eocénním období. Dírkonošci, kteří tyto informace přinesli, pocházejí z Tanzanie, Indonésie a Indie, přinejmenším tedy svědčí o podobě klimatu před více než 34 miliony let ve Starém světě. Tyto jednobuněčné organismy si vytvářejí schránky ve shodě s chemií vody, v níž žijí, a tyto schránky jsou tvořeny uhlíkem, kyslíkem a kalciem. Zejména vápníková složka je pak silná. Avšak jsou to izotopy uhlíku a kyslíku, které o mnohém svědčí. Dírkonošci žijící v chladnějším prostředí měli izotopy těchto dvou látek takřka "zaklíněny" do sebe, kdežto ti z teplejších oblastí ne. Vědci dále pronikli do fosilií laserem, aby našli stopy jak vápníku, tak hořčíku... Výsledkem tedy je, že na naší planetě byla průměrná teplota v Eocénu o 6°C vyšší než dnes, a z toho lze mnohé vyvodit... Možná, že až za mnoho stovek milionů let bude tuto planetu opět obývat nějaká "inteligentní" forma života a její zástupci naleznou fosilie dírkonošců z naší doby, budou moci říci mnohé o globálním oteplování a celkově o našem klimatu. Fosilie dírkonošců jsou totiž excelentními indikátory klimatu. Žijí na naší planetě už 540 milionů let, jsou hojní v mořských sedimentech, a dokáží toho prozradit skutečně mnoho, což tento nález dokazuje...

Přiložena mapa severní polokoule naší planety Země v Eocénním období. Snad se Vám tento paleoklimatologický článek líbil, pokud ano, budu rád za uvedení Vašeho názoru...

Prehistoričtí lasicovití: Algarolutra

25. ledna 2018 v 15:51 | HAAS
Projekt Prehistoričtí lasicovití pokračuje... Minulá část se zaměřila na pravěkého jezevce, v této části se podíváme na jeden druh vydry, který vyhynul docela nedávno, v době ledové...

Jméno: Algarolutra majori,
Období: Pleistocén,
Místo: Evropa.
Do podčeledi vyder (Lutrinae), jež je stejně populární jako podčeleď lasiček a kun (Mustelinae), patří v jednadvacátém století třináct druhů. Jsou to lasicovité šelmy perfektně adaptované k životu zčásti ve vodě a zčásti na souši. Dokáží překvapit svou odhodlaností, chytrostí a hbitostí. Kdysi téměř vyhubená vydra mořská disponuje nejhustší srstí mezi současnými savci. Amazonská vydra obrovská je zase největším současným lasicovitým. Ale prehistorie vyder má také své kouzlo, a to i přesto, že řadu druhů pravěkých vyder známe jen velmi málo. Avšak porovnáním jejich ostatků s jejich dnešními žijícími příbuznými si můžeme udělat dosti dobrý obrázek o tom, jak žili. Algarolutra majori je název, který byl roku 1986 udělen Malatestou a Williamsenem pleistocénní vydře, která ještě před více než 10 000 lety žila v oblasti dnešního Středozemí. Typovou lokací byla jeskyně Dragonara na Sardinii. Kromě toho bylo nalezeno i několik kostí a zubů na francouzské Korsice. Dlouho byl tento živočich nazýván Cyrnaonyx majori, a byl tedy pouze jiným druhem poměrně lépe známé pleistocénní vydry. Ta byla dlouho známá pouze z kontinentální Evropy, zvláště pak z vnitrozemí Francie. Když pak došlo k nálezu zubů druhu Cyrnaonyx antiqua na území Spojeného království, a ty byly porovnány s již nalezenými zuby C. majori, vyšlo najevo, že C. majori je vlastně úplně jiný rod. To však neznamená, že Algarolutra, která byla po tomto nálezu popsána, nebyla s Cyrnaonyxem blízce příbuzná. Ba naopak, šlo o zvířata, která k sobě měla velmi blízko, jistě měla společného předchůdce, ale žila zkrátka na jiných místech a jak se zatím z fosilních nálezů zdá, nepotkávala se tak často. To je nicméně jen domněnka, protože si nemůžeme být jisti, zda ještě fosilie Algarolutry třeba nebudou nalezeny i na evropském kontinentu. Algarolutra se řadila k pravěkým savcům typickým pro poslední dobu ledovou ve Středomoří, a s koncem Pleistocénu a ústupem ledovců vyhynula spolu se sardinskými krtky (v Holocénu už na Sardinii žádní krtci nežijí) nebo miniaturními, zakrslými slony z Korsiky a Baleárů... Algarolutra byla dobře stavěným plavcem. Trávila mnoho času ve sladké vodě, je pravděpodobné, že měla skvělý, vodu nepropouštějící kožich, a chytala ryby, raky a další malá zvířata, se kterými sdílela svůj vodní domov. Čas od času se mohla přiživit i na něčem nemasitém; šlo o všežravce. Pokud víme, byla velikostně zhruba srovnatelná s dnešní evropskou vydrou říční...

Na obrázku vidíte pleistocénní vydry rodů Algarolutra (dole) a Sardolutra (nahoře). Obrázek je z http://dinopedia.wikia.com.

Psovité šelmy pravěku: Sunkahetanka

21. ledna 2018 v 10:46 | HAAS
Projekt Psovité šelmy pravěku pokračuje... Tentokráte se podíváme na psu podobného prehistorického predátora s podivuhodným jménem...

Jméno: Sunkahetanka,
Období: Oligocén a Miocén,
Místo: Severní Amerika.
První psovité šelmy se na naší planetě objevily na konci Eocénu. Tehdy se některé z nich ještě ani nepodobaly dnešním psům. Vypadaly spíše jako cibetky, ale jak čas kráčel, měnila se jejich podoba. V období oligocénním už na severoamerickém kontinentu žili psovití, jež se přinejmenším zčásti podobali svým dnešním příbuzným, se kterými mnozí z nás sdílejí své domovy. Jednou z těchto šelem byla i Sunkahetanka. Její obdivuhodný název nevychází ani z latiny, ani z řečtiny. Sunkahetanka v jazyce Lakota znamená "pes s velkými zuby". Toto jméno dal zvířeti paleontolog J. R. Macdonald v roce 1963, když rod popsal. Macdonald pojmenoval i několik dalších západoamerických pravěkých živočichů v jazyce Lakota, aby tím poctil původní Indiánské obyvatele Velkých plání. Fosilie Sunkahetanky byly však objeveny už roku 1931. Dosud byl popsán jediný druh, a to S. gerigensis, v překladu "Geringův pes s velkými zuby". Ještě v polovině minulého století byl však tento živočich synonymizován s jinou psovitou prašelmou, a to sice s Enhydrocyonem... Sunkahetanka byla poměrně malým predátorem, případně i mrchožroutem. Nalezené lebky prozrazují, že se na spodní čelist upínaly silné svaly, jež umožňovaly zvířeti mimořádně silný stisk. Podle vědců, kteří Sunkahetanku detailně studovali, byl tento masožravec snadno schopen lámat kosti. Pokud byla Sunkatehanka aktivním predátorem, nejspíše se živila malými savci velikosti dnešních zajíců. Narazila-li v otevřené krajině oligocénních a miocénních Velkých plání na nějakou mršinu, zřejmě jí také nepohrdla. Právě zde se hodila její schopnost překousávat kosti. Dospělá Sunkatehanka vážila 12 nebo 13 kilogramů. Šlo o poměrně lehce stavěnou psovitou šelmu, jež byla zařazena do podčeledi Hesperocyoninae. Všichni zástupci této skupiny vyhynuli v pozdním Miocénu. Sunkahetanka samotná byla jedním z těch posledních hesperocyoninů, vyhynula po 4,5 milionech let své existence, a byla nahrazena psovitými šelmami lépe vybavenými k přežití v měnících se podmínkách.

Za obrázek i některé informace vděčím tomuto webu: http://museum.unl.edu/research/vertpaleo/necounties/MorrillFos1.html.

Psovité šelmy pravěku: Vlk jeskynní

7. ledna 2018 v 11:01 | HAAS
Projekt Psovité šelmy pravěku pokračuje i v roce 2018. Ještě zbývá tolik prehistorických psovitých, o kterých se musím přinejmenším zmínit, nebo lépe o nich napsat celý článek... Tato část se zaměřuje na vlka jeskynního...

Jméno: Canis lupus spelaeus,
Období: pozdní Pleistocén,
Místo: západní Evropa.
Dnešní vlk obecný (Canis lupus) má 38 poddruhů, z nichž některé však vlivem člověka v několika posledních stoletích vyhynuly. Ovšem ještě předtím, než začal člověk výrazně ovlivňovat přírodu, existovaly na naší planetě větší poddruhy, jež vyhynuly spíše kvůli klimatickým změnám než kvůli působení lidského druhu, jehož moc tehdy nesahala daleko. V době ledové se po zasněžených pláních západní Evropy procházela stáda mamutů, srstnatých nosorožců, a ti byli následováni pravěkými lidmi, kteří občas nějaké z těch zvířat ukořistili. Z pozdního Pleistocénu ale známe také několik šelem, jež byly v té době dominantními predátory. Možná, že naši předkové se jich skutečně báli. Fosilní ostatky řady těchto tvorů byly nalezeny v jeskyních, proto v souvislosti s nimi tak často zaznívají jména jako hyena jeskynní, medvěd jeskynní či jeskynní lev. Jedním z méně známých "jeskynních dravců" doby ledové je jeskynní vlk. Jedná se o vyhynulý poddruh vlka obecného, jenž však dorůstal větší velikosti, než jeho dnešní bratránek, vlk eurasijský (Canis lupus lupus). Proporce jeho kostí se blížily vlku kanadskému (Canis lupus occidentalis) z Aljašky a Kanady, a jenž se po staletích útlaku pomalu vrací do státu Washington a putuje dále na jih. Pozůstatky vlka jeskynního, velké dravé šelmy žijící nepochybně v dobře organizovaných tlupách, byly nalezeny v Sofiině jeskyni a v jeskyních Zoolithen a Grosse Teufels v Německu. Zvláště z jeskyně Zoolithen pochází více než 380 odkrytých kostí. Naopak Sofiina jeskyně poskytla vědcům možnost studovat vůbec první zachovalé doupě vlka jeskynního. Při výzkumu došlo k mnoha překvapením: nález zpola strávených kostí medvěda jeskynního by se asi nedal označit jinak, než jako vzácný. Jeskynní vlci požírali těla jeskynních medvědů, jež zahynuli při hibernaci. Rány na kostech jednoho exempláře prozrazují, že pravděpodobně bojoval s medvědem, a byl těžce, možná i smrtelně raněn. Zvířata nežila většinu svého života v jeskyních, rozsáhlé chodby ve skalách byly pouze jejich doupaty, nosili si do nich však svou potravu, rodili v nich mláďata a přečkávali v nich nepříjemné počasí. Nicméně důvod, proč využívali jako doupata právě jeskyně, čímž se od dnešních vlků lišili, přesně neznáme. Toto zvíře nebylo ani nějak důkladně prostudováno. O jeho evoluci se toho také příliš neví, zvláště také proto, že dosud ještě nebyla provedena analýza jeho DNA. Pokud k tomu v brzké době dojde, budeme o původu tohoto vlka vědět více. Stavba kostí však jasně prozrazuje, že se jednalo o poddruh vlka obecného. Vyhynul na konci Pleistocénu, nejpozději před 10 000 lety. Snad za to mohla změna klimatu. Byl každopádně nahrazen menšími, lesními vlky, které až o tisíce let později začal utlačovat lidský druh, považující vlky za své nepřátele.

Další část tohoto projektu napíši asi v polovině ledna...
 
 

Reklama