Popisky prvohorních živočichů

Deltoptychius

14. dubna 2016 v 17:34 | HAAS
Chiméry patří mezi nejtajemnější paryby. Na rozdíl od svých příbuzných, žraloků a rejnoků, přebývají především v hlubokých vodách. To z nich činí tvory, které není jednoduché objevit. Potápějí se do takových hloubek, ve kterých žijí a loví svou potravu, že ani o dnešních chimérách toho příliš mnoho nevíme. Od žraloků, se kterými jsou blízce příbuzné, se chiméry oddělily asi před 400 miliony let. Deltoptychius představoval pokročilý rod chiméry žijící v období raného až pozdního Karbonu. Tak jako jeho moderní příbuzný, byl i Deltoptychius zřejmě převážně hlubokomořský. Fosilie této paryby známe z Evropy, konkrétně ze Skotska a Irska. Deltoptychius byl malým chimérovcem, měřil na délku přibližně 45 až 50 centimetrů. Tělesné znaky byly takřka stejné, jako u moderních chimér-stejně je to i se žraloky, kteří se za svou dlouho trvající evoluci jen málo změnili. Prsní nebo-li pektorální ploutve byly rozloženy do stran, což Deltoptychiovi umožňovalo "prolétávat" vodami. Ocas byl bičíkovitý s malou, vystouplou ocasní ploutví. Hřbetní ploutev byla také malá. Tělo bylo celkově protáhlé: to umožňovalo Deltoptychiovi dobře plavat. Byl to lehký a rychlý plavec. Oči Deltoptychia byly velké, dobře viděl ve tmě. Nelovil velká zvířata, zřejmě se živil měkkýši, korýši a dalšími podobnými zvířaty. V tlamě se nacházely plátovité zuby, jež byly schopny kořist rozdrtit a připravit k pozření. Ačkoliv tento podivuhodný tvor vyhynul s koncem Karbonu, jeho příbuzní a potomci dodnes žijí ve světových oceánech, a stále toho máme hodně, co o nich zjistit...
Popis tohoto málo známého chimérovce najdete v knize Ilustrovaná encyklopedie dinosaurů a pravěkých zvířat.

Příště Hovasaurus!!!

Cheirolepis

4. dubna 2016 v 16:47 | HAAS
Cheirolepis byla kostnatá ryba ze středního a pozdního Devonu. Patřila do podtřídy paprskoploutvých ryb (Acinopterygii). Ze stejné vývojové větve byly i další primitivní kostnaté ryby a mezi jejich dnešními potomky nalezneme například vyzy, lopatonosy nebo známé jesetery. Jakožto jedna z nejstarších paprskoploutvých byla Cheirolepis dokonale vybavena k přežití v devonském moři. Pro všechny kostnaté ryby je důležitá vnitřní kostra tvořená kostní tkání, ne tedy chrupavkou, jako tomu bylo a je u soudobých žraloků. Tělo Cheirolepise bylo 55 centimetrů dlouhé a velmi štíhlé. Řada zkamenělin poukazuje na to, že šupiny byly podobné podivuhodným pravěkým rybám zvaným akantodi. Šupiny byly vesměs hranaté a byly uspořádány do šikmých řad. Navíc z fosilních pozůstatků víme, že byly pokryty tzv. ganoiem, který se podobá sklovině. Kdybychom měli možnost cestovat zpět v čase a ponořit se do devonského oceánu, viděli bychom pravděpodobně šupiny Cheirolepise nádherně zářit v prosluněných vodách. Pozoruhodné je, že velké šupiny pokrývaly horní lalok ocasní ploutve a zpevňovaly ho. Díky tomu byla ryba schopna lepšího ponoru-nahoru ohnutý ocas tlačil rybu více dolů. To zase vyvažovaly prsní a břišní ploutve, zvedající tělo Cheirolepise výše. Tato ryba byla ve vodě dost rychlá. Musela, protože šlo o dravce. Čelisti byly vyzbrojeny malými ostrými zuby, dokonalými k proniknutí do masa menší ryby nebo žraloka. Navíc byl Cheirolepis schopen čelisti široce otevřít. Šlo o další výhodu, díky níž byla tato ryba schopna pozřít kořist až dvou třetin své vlastní délky. Mezi menšími predátory Cheirolepis dominoval. Také velké oči, umožňující skvělou orientaci při rychlých zkoumavých plavbách, sloužily této rybě při lovu. Pro Cheirolepise a jeho příbuzné byly veliké oči jednou z předností a také klíčových znaků vedoucích k úspěchu při lovu. Pokud jde o fosilie, máme o Cheirolepisovi řadu hodnotných důkazů. Nálezy byly učiněny v Evropě, jako především ve Skotsku, Bělorusku a Německu, a také v Severní Americe: v americkém státě Nevada a také v Quebecu, v Kanadě. To nasvědčuje tomu, že tento predátor devonských moří byl tehdy, v době zhruba před 400 až 380 miliony let, hojně rozšířený. První z pěti známých druhů Cheirolepise byl popsán už v roce 1835 známým geologem Louisem Agassizem...
Popis této pravěké ryby můžete najít např. v knize "Ilustrovaná encyklopedie dinosaurů a pravěkých zvířat" od kolektivu autorů, včetně Barryho Coxe.

Příště Deltoptychius!

Palaeospondylus

19. března 2016 v 10:37 | HAAS
Jméno Palaeospondylus znamená v překladu "starodávný obratlovec". Nepatřil sice mezi úplně první zvířata s páteří, ale tento tvor vykazoval mnoho primitivních znaků. Bylo to drobné zvířátko, které je dodnes opředeno mnoha tajemstvími. Palaeospondylus byl poprvé nalezen v roce 1890 ve Skotsku, v jednom dole u města Caithness. Vědci si nebyli jisti, co byl vlastně zač. Měli před sebou pouze otisk ve skále, a ten otisk zobrazoval tělo tvora bez nohou, s malou hlavičkou a ocáskem, poněkud zvětšeným, takže se dal jednoduše rozpoznat od trupu. Zkamenělý jedinec měřil pouhých 6 centimetrů. Paleontologové si nějakou dobu lámali hlavu s tím, co byl vlastně tento tvor zač. Od roku 1890 byly ve Skotsku nalezeny stovky jedinců malého rybovitého obratlovce, kterého paleontologové nazvali Palaeospondylus. Všichni byli zhruba stejně velcí, byli opravdu maličtí. Palaeospondylus žil ve středním Devonu, v době velkých ryb a prvních obojživelníků. Jeho zařazení je ale nejisté. Původně byl považován za bezčelistnatce, poté za lysého pancířnatce (mezi tyto Placodermi patřil například obrovský Dunkleosteus). Později došli vědci k závěru, že to byl chimérovec, takže šlo o parybu příbuznou žralokům. V roce 2004 přišla poslední teorie o jeho zařazení, někteří odborníci si totiž myslí, že Palaeospondylus byl jen larválním stádiem dvojdyšné ryby. Pokud byl Palaepondylus opravdu dvojdyšná ryba, pak mohl přežít i v nepříznivých podmínkách a možná měl nějaká přizpůsobení k částečnému přežití na souši. Dvojdyšné ryby totiž mají plíce. Jiní vědci si zase myslí, že Palaeospondylus byl mládětem velmi primitivního obojživelníka. Ať tak či onak, toto malé šesticentimetrové zvíře nemělo končetiny, určitě to byl vodní živočich. Byl vybaven dlouhou "páteří" s ostny na konci-byla to opora ocasní ploutve. Ploutve chyběly, čelisti též-potravu z okolí přebíral jen malým filtračním otvorem. Navíc se ani neví, zda měl skutečnou páteř, nebo jen primitivní strunu. Také kosti jsou záhadou-buď byly tvořeny pravou kostí, nebo chrupavkou, nejpravděpodobněji zvápenatělou. Celkově by se ale vzhledem dal Palaeospondylus přirovnat k úhoři. Bohužel ani za posledních 120 let nebylo o tomto záhadném obratlovci zjištěno více...
Jelikož není moc známý, neobjevuje se ani v mnoha knihách. Pěkný popis ale najdete v knize "Ilustrovaná encyklopedie dinosaurů a pravěkých zvířat".

Příště Cheirolepis!

Dipterus

7. března 2016 v 16:16 | HAAS
Dipterus je vyhynulý rod ryb, žijících v období středního až pozdního Devonu. Ve fosilním záznamu se jejich zkameněliny nacházejí v období před 376 až 360 miliony let, zhruba ve stejné době, kdy se moři a oceány toulaly velicí pancířnatci, jako například obrovský Dunkleosteus, který by se dal velikostí přirovnat ke kosatce. V této době také na suchou zemi vystoupili první obojživelníci. Dipterus žil v tomto světě asi spíše skrytě. Nebyl to žádný obr, tato ryba měřila pouhých 35 centimetrů na délku. Možná, že se to zdá být málo, ale tahle ryba byla takovým gigantem vývoje. Důvod, proč tomu tak bylo, můžeme zjistit porovnáním zkamělin Diptera s jeho žijícími příbuznými. Dipterus patřil do řádu Dipnoi, což jsou dvojdyšné ryby. V současnosti jsou zastoupeny třemi rody: bahníky Afriky, Austrálie a Jižní Ameriky. Tyto ryby, jimž se někdy také říká "plícnaté" (jelikož mají plíce), se přizpůsobily nejen k životu ve vodě. Dvojdyšné ryby totiž mohou přečkat po dlouhou dobu v blátě. Dipterus nebyl výjimkou. Nebyla to mořská ryba, žil spíše při řekách. Díky delším ploutvím možná mohl překonávat malé plochy souše, když jezírka vyschla. Předkem Diptera mohla být mnohem větší ryba, Dipnorhynchus. Na rozdíl od něj měl však Dipterus spojenou hřbetní ploutev. Fosilní pozůstatky Diptera, jako především krásné otisky ve skále, byly nalezeny v Evropě, konkrétně v Německu a ve Skotsku. Dále však známe i zkameněliny této ryby pocházející z Austrálie. Toto zvíře mělo v tlamě místo zubů jakési zubům podobné pláty, trochu připomínající zuby Dunkleostea (samozřejmě ve zmenšené verzi). Značí, že šlo o masožravce, požírajícího nejspíše bezobratlé, vzhledem k jeho velikosti. Jako dnešní dvojdyšné, měl i Dipterus plíce. Je pozoruhodné, že dvojdyšné ryby přežily dodnes, jde o velký evoluční úspěch... Dipterus patří mezi ty nejstarší známé a jako rod byl popsán v roce 1828.
Popis tohoto druhu prehistorické ryby naleznete v knize "Ilustrovaná encyklopedie dinosaurů a pravěkých zvířat" na straně 45.

Příště Palaeospondylus!

Peltobatrachus

23. února 2016 v 16:18 | HAAS
Peltobatrachus ("žába se štítem") byl obojživelník ze skupiny krytolebců, nebo-li temnospondylů. Žil v období pozdního Permu, před 260 až 250 miliony let. V té době byly všechny kontinenty spojeny v jeden, nazývaný Pangaea, takže je možné, že bylo rozšíření Peltobatracha značně veliké. V současnosti však všechny fosilní nálezy známe pouze z jediného místa, a to z východoafrického státu Tanzanie. Temnospondyli byli velmi různorodí, a během období od Karbonu v prvohorách až po Juru v druhohorách vytvořili některé úžasné variace. Z toho nepřeberného množství druhů byl však permský Peltobatrachus výjimečný alespoň v jednom ohledu. Jak naznačují fosilní pozůstatky zvířete, měl tento obojživelník velmi silný krunýř. Byl tvořen kostěnnými destičkami, jež byly uspořádány do úzkých a dlouhých pásů. Vyskytovaly se na zádech i na břiše, od ramenní až po bederní oblast. Nechráněna byla tedy jen hlava, končetiny a ocas. Takový silný pancíř, díky kterému dostal Peltobatrachus své pozoruhodné jméno, chránil zvíře před potencionálními útočníky. V období Permu byli mezi dominantními dravci souše gorgonopsianti, masožraví savcovití plazi vybavení párem dlouhých špičáků v přední části tlamy. Jediné kousnutí do krku takovými zbraněmi bylo pro kořist smrtelné. Silný krunýř ale Peltobatracha chránil. Musel mít nějakou obranu, protože byl velmi těžký a pomalý. Nemohl jen tak snadno utéci, zřejmě se tedy skrčil k zemi a snažil se útok přečkat tak jako dnešní želvy. Nebyl příliš veliký, měřil maximálně 70 centimetrů na délku, díky čemuž by se dal velikostně přirovnat k mnoha dnešním ještěrům. Vzhledem se ale podobal pásovcům. Zuby Peltobatracha nebyly nikdy nalezeny, ale předpokládá se, že se živil červy, plži, hmyzem a pavoukovci. Obdobný jídelníček mají i pásovci. Jakožto zcela suchozemský obojživelník se Peltobatrachus vracel k vodě jen v období kladení vajec. Vajíčka obojživelníků jsou totiž měkká a musejí se klást do vody, což můžeme spatřit i u většiny současných obojživelníků... Éra pozoruhodných obojživelníků, jako byl Peltobatrachus, byla bohužel zažehnána obrovským vymíráním na přelomu prvohor a druhohor, které vymítilo okolo 90 % živočišných forem na naší planetě. Jednou z obětí byl právě Peltobatrachus, který se extrémně náhlé změně životních podmínek nedokázal přizpůsobit, a vyhynul...
Popis tohoto podivuhodného tvora naleznete například v knize Ilustrovaná encyklopedie dinosaurů a pravěkých zvířat. Dále je vyobrazen i v knížce Dinosauři-nalepovací encyklopedie.

Příště popis Diptera!

Claudiosaurus

11. února 2016 v 13:13 | HAAS
Claudiosaurus byl plaz patřící do skupiny diapsidů, kam se řadí tvorové se dvěma spánkovými otvory v lebce. Samotný řád, do kterého však Claudiosaurus patřil, je nejistý. Patřil k mořským plazům, jež podle některých paleontologů představovali přechodnou formu mezi ranými suchozemskými plazy a pozdějšími notosaury, jako byl například Nothosaurus. Ti zase připomínali velké vodní krokodýly, ale byli úzce spjati s plesiosaury, a Claudiosaurus byl tedy jejich příbuzným. Toto částečně vodní zvíře je ale pro vědce stále záhadou... Claudiosaurus žil v období pozdního Permu, před 260 až 250 miliony let a vyhynul v době, kdy Zemi zasáhlo velké vymírání, jež vymítilo více živočišných forem, než jakékoliv předchozí či následující. Tehdy byly všechny souše spojeny do jednoho velkého superkontinentu nazývaného Pangaea. Fosilie Claudiosaura se ale našly pouze na území Madagaskaru. Byla to madagaskarská specialita a my dnes známe pouze jediný nalezený exemplář. Měřil 60 centimetrů, takže to bylo zvíře vzrůstem i vzhledem alespoň vzdáleně podobné malým varanům či leguánům. Jde-li o způsob života, dal by se Claudiosaurus přirovnat k leguánům mořským, kteří dnes žijí na Galapágách, ale měří až 2,5 metru. O vodním způsobu života Claudiosaura svědčí několik zásadních znaků. Kostra byla totiž z velké části chrupavčitá. To ale znamená, že zvíře mělo problémy s rozložením své váhy při pohybu po suché zemi. Ve vodě byl však Claudiosaurus králem. Spoléhal se zde na sílu vztlaku. Na souši byl nemotorný, jelikož neměl okostnatělé prsní kosti a nebyl schopen dobře kráčet, ovšem ve vodě, to byl už jiný příběh. Značnou část času trávil odpočinkem na břehu, kde se slunil a přijímal sluneční energii, které pak využil při lovu. Byl to znamenitý plavec. Ve vodě přitiskl končetiny k tělu, čímž snížil odpor vody, a spoléhal na pohon svého ocasu. Plaval tedy podobně jako dnešní ještěři nebo krokodýlové. Mezi mořskými řasami, korály, skalisky a v různých otvorech pátral po potravě tvořené zřejmě jak rostlinami, tak i živočichy. Neví se přesně, čím konkrétně se tento plaz živil, ale v moři měl možností spoustu. Ohebný krk mu dovoloval nahlížet mezi porosty vodních rostlin, a malá hlava s širokými čelistmi, které končily až za úrovní očí, dovolovaly Claudiosaurovi bleskurychle a silně sklapnout. Měl také dlouhé prsty a ostré drápky. Některé paleontology to vede k domněnce, že byl vybaven plovacími blanami. Mořskému živočichovi by takový znal jistě zpříjemnil a zjednodušil život v oceánu. Jeho bratrancem mohl být Hovasaurus, další nepříliš dobře prozkoumaný živočich žijící ve zhruba stejné době, tedy v pozdním Permu, avšak navíc i v raném Triasu. Bylo to také madagaskarské zvíře zhruba shodné velikosti se stejnými tělesnými přizpůsobeními. Jen jeho ocas byl o mnoho delší. Následovníci těchto prapůvodních mořských plazů jsou však veřejnosti známi mnohem lépe. V druhohorách se v oceánech objevilo značné množství takových zvířat, od plesisaurů přes pliosaury po ichtyosaury, počínaje placodonty přes notosaury až po varanům příbuzné mosasaury... Byl to zcela jiný svět, v němž Clauidosauři měli potomky, ale sami do těch dob nepřežili...
Popisy Claudiosaura naleznete například v knihách: Dinosauři-nalepovací encyklopedie (Jinny Johnson) a Ilustrovaná encyklopedie dinosaurů a pravěkých zvířat (kolektiv autorů, mj. Barry Cox).

Příště Peltobatrachus!

Moradisaurus

4. ledna 2016 v 10:56 | HAAS
Moradisaurus ("ještěr z Moradi") byl podivným plazem ze skupiny Captorhinomorpha. Dosud je známý jediný druh, a to M. grandis, který žil v období svrchního (pozdního) Permu, tedy na samém konci prvohor, před asi 250 miliony let. Fosilní pozůstatky tohoto zvířete byly nalezeny na území Nigeru, což je pro paleontology velmi vzácná lokace. Dnes je tato saharská země jen těžko přístupná, proto je fakt, že kdysi na tomto území žili různorodí plazi a obojživelníci, poměrně zarážející. Moradisaurus nebyl jediným velkým plazem, který se tehdy v Nigeru vyskytoval. Navíc byly mezi fosíliemi tohoto tvora objeveny i ostatky jiných čtvernožců, například obojživelníků ze skupiny Temnospondyli. To ale znamená, že před 250 miliony let musela tato oblast, nacházející se přímo ve středu tehdejšího superkontinentu Pangaea, vzkvétat. Pravděpodobně se zde nacházely bažiny a mokřiny. Přesto je však nanejvýš zajímavé, že těsně před permsko-triaským vymíráním žilo ve středu Pangaei tolik neobyčejných zvířat. Moradisaurus byl vybaven několika opravdu zvláštními znaky. Byla nalezena celá lebka tohoto zvířete. Měla trojúhelníkovitý tvar, oči zvířete nebyly příliš velké. Moradisaurus měl v čelistech několik řad zubů, jež byly přizpůsobeny k trhání vegetace. Byl to tedy býložravý plaz. Lebka měřila na délku i šířku okolo 40ti centimetrů. Měl také robustní končetiny, jež byly posazeny po stranách těla jako u dnešních ještěrů. Možná se pohyboval pomalu a nemotorně, ale v případě nutnosti mohl rychlost jistě zvýšit. Celkově dosahovalo toto obdivuhodné stvoření délky 2 metrů, bylo tedy delší, než dospělý člověk. Nález Moradisaura byl publikován roku 1982 Philippem Taquetem a Amandem de Ricqlésem, studenty Muséum national d'historie naturelle ve Francii. Zajímavostí je, že Moradisaurus byl prvním nigerským permským plazem, do té doby byly totiž pozůstatky Permské fauny nalézány především na území Jihoafrické republiky a také na Sibiři. Z těch míst pocházejí tvorové jako Gorgonopsianti, Pareiasauridi, Dicynodonti, někteří velcí obojživelníci Labyrinthodonti a mnozí jiní. Až s objevem Moradisaura se i Niger stal důležitým státem, v němž lze najít zkamenělé stopy Permského života. Vždyť tvorové jako Nigerpeton nebo Saharastega jsou toho důkazem! Většina těchto zvířat byla objevena ve formaci Moradi, odkud, jak napovídá název, pocházejí i Moradisauří zkameněliny. Tito tvorové však nakonec podlehli největšímu vymírání, jaké kdy zasáhlo naší planetu, a jež vymítilo okolo 90 % žijících druhů...
O Moradisaurovi se v knihách příliš nepíše, ale výjimku tvoří kniha "Země před dinosaury" od Sébastiena Steyera.

Příště Claudiosaurus!

Aphelosaurus

28. prosince 2015 v 22:21 | HAAS
Aphelosaurus lutevensis je jediným známým gracilním sauropsidem, který byl kdy nalezen na území Francie. Patří tak mezi nemnoho zvláštních, ještěrkovitých plazů, kteří žili v období Permu. Aphelosaurus patřil do skupiny Araeoscelida (či též Araeoscelidia), kterou reprezentuje poměrně známý Araeoscelis, podle něhož byla rodina těchto sauropsidů pojmenována. Araeoscelidi se vyskytovali v Severní Americe a v Evropě, například na území Německa. Byli to pravěpodobně nejstarší diapsidi, tedy živočichové charakterističtí počtem a tvarem spánkových jam v lebce natolik, že patřili do stejné, avšak velké vývojové větve, jako krokodýli, dinosauři a pterosauři. Zároveň byli možná prvními bipedními živočichy, pohybovali se tedy po dvou nohou, i když nepříliš často. Aphelosaurus žil v dnešní Francii před 290 miliony let, ve spodním Permu. Stejně jako tomu bylo u všech araeoscelidů, i Aphelosaurova kostra byla nesmírně lehká. Zadní končetiny byly delší než přední, nicméně jen možná o třetinu. Zvíře se tedy mohlo pohybovat po čtyřech i po dvou. Pozůstatky tohoto obdivuhodného plaza byly nalezeny v 19. století a uloženy ve sbírkách Muséum national d'histoire naturelle v Paříži. Paleontologové podrobili tomuto druhu řadu výzkumů. Ukázalo se, že Aphelosaurus byl alespoň občasně bipední, nebo dokonce stromový živočich. Drápy zvířete byly dost dlouhé na to, aby se s jejich pomocí udržel na větvích stromů. Navíc byly ostré a zakřivené. Mohl tedy představovat jakousi prehistorickou podobiznu dnešních anolisů, leguánů, bazilišků a jim podobných ještěrů, jež tráví život jak na zemi, tak v korunách stromů a příležitostně (i když v případě některých druhů celkem často) ve vodě. Aphelosaurus měl dlouhý ocas, při běhu jej mohl zvednout a možná s jeho pomocí mohl rychle zatáčet, tak jako to dělají dnešní gepardi, když pronásledují kořist. V takovém případě však Aphelosaurus mohl utíkat po zadních, čímž se podobal již zmíněným baziliškům. Končetiny byly umístěny pod tělem. Aphelosaurus byl 50 centimetrů dlouhý, což je méně než 2 stopy, mohl tedy patřit na jídelníček větších predátorů. S největší pravděpodobností to byl masožravec, zřejmě se specializací na lov hmyzu. Je však problémem to určit, nezachovaly se totiž zuby a čelisti, vlastně se vůbec nezachovala hlava. To byl důvod, proč bylo po 150 let těžké určit, do jaké živočišné skupiny vlastně Aphelosaurus spadá. Když jej roku 1858 popsal Paul Gervais, ukázalo se, že složitější skládanku francouzští paleontologové ani nemohli získat. Tehdy byly navíc znalosti o prvních plazech, jimiž sauropsidi byli, omezené. Podle zbytku kostry jej až nedávno zařadil do systému Jocelyn Falconnet. Paleontolog Sébastien Steyer se později spolu s ním vrátil do lokality Tuiliéres, kde byla fosílie prazvláštního plaza nalezena. Lomy jsou již uzavřeny, ale výskyt keřovitých rostlin rodu Walchia podle Seteyra posiluje domněnky o stromovém životě Aphelosaura...
Popis tohoto málo známého pravěkého tvora naleznete v knize Země před dinosaury od S. Steyera, vydané roku 2011.

Příště Moradisaurus!

Suminia

16. listopadu 2015 v 21:54 | HAAS
Suminia getmanovi byl druh podivného synapsidy, nebo-li savcovitého plaza, patřícího do nepříliš dobře známé a tajemné čeledi Otsheridae. Zástupci této skupiny savcům podobných plazů byli objeveni pouze na území Ruska, jde tedy o východoevropskou až severoasijskou specialitu. Navíc žili v relativně krátkém období, ti nejstarší se objevili asi před 267 miliony let, přičemž zmizeli po velkém Permském vymírání o 17 milionů let později. Suminia žila takřka na sklonku Permské éry a také na sklonku existence otsheridů. Její zkameněliny se datují do doby před 260 až 255 miliony lety, žila tedy v pozdním Permu. Byl to neskutečně podivný živočich. V dnešním světě nemají savcovití plazi celkově žádné obdoby, ale Suminia byla něčím, co se by se vymykalo lidské představivosti. Měla krátkou lebku, čelisti plné zubů, dlouhý ocas, končetiny postavené při bocích jako dnešní ještěři (např. varani) a žila na stromech! Byla velice zajímavým příkladem evoluční cesty savcovitých plazů, nicméně nešlo jen o nějakou slepou vývojovou větev. Suminia byla totiž prvním čtvernožcem, který se mohl skutečně pást jako dnešní přežvýkavci. Zní to neuvěřitelně, ale někteří paleontologové díky tomuto faktu přezdívají Suminii "Permská ovce". Její dokonale zachovalá a vypreparovaná lebka poukazuje na vysoké a robustní čelisti, prodloužený čenich a savčí typy zubů (řezáky, třenové zuby a stoličky). Jsou to právě diferencované zuby, jež prozrazují, že Suminia nejprve trhala listí, poté jej žvýkala a teprve poté jej pozřela. Právě takový velmi specializovaný chrup dovoloval tomuto malému synapsidovi rozmělnit rostliny, jimiž se živil. Šlo výhradně o býložravce. Navíc paleontologové pod mikroskopem zjistili, že zuby byly trochu opotřebované, díky čemuž se povedlo zjistit, že žvýkání potravy probíhalo zpředu dozadu. Dalšími charakteristickými znaky Suminie byl například trojúhelníkovitý tvar lebky nebo poměrně velké očnice. Někteří současní tvorové s velkýma očima bývají aktivní převážně v noci. Dalo by se předpokládat, že i Suminia byla nočním živočichem, ale stejně tak mohla řádit mezi rostlinami ve dne. Velké oči buďto pomáhaly nočnímu vidění, nebo zkrátka zvířeti dodávaly lepší zrak i při denním světle a tím i větší šanci zahlédnout možné predátory. Před několika lety se odborníkům podařilo zjistit, že Suminia byla s velkou pravděpodobností arboreální (tzn. že žila na stromech). Upozorňují na to hlavně chápavé končetiny s ostrými a dlouhými drápy. Dnešní plazi žijící na stromech, myšleno ještěři jako varani, teguové apod., jsou též vybaveni ostrými drápy a končetinami dost vytáhlými na to, aby mohli dělat delší kroky. Takže Suminia vlastně byla v bezpečí před většinou dravců, neboť šplhala po stromech. Dlouhý ocas ji možná pomáhal při lezení vyrovnávat hmotnost těla. Dáme-li všechna tato zjištění dohromady, zjistíme, že Suminia byla nejstarším dosud známým stromovým obratlovcem vůbec! Nešlo o příliš velkého tvora, měřil něco málo přes metr. Zkameněliny byly objeveny pouze na území Kotelniče při ruské řece Vyatka. Suminia getmanovi sdílela své životní prostředí s gorgonopsianty, pareiasauridy, dicynodonty a dalšími klíčovými aktéry Permské éry. Podobně jako oni, nedokázala však přežít největší masové vymírání, jež na konci prvohor smazalo z planety asi 90 % všech druhů. Avšak kombinace plazích a savčích znaků, jež toto zvíře charakterizuje, vytvořila ze Suminie naprosto unikátního živočicha. Jistě byla perfektně vybavena k přežití...
Popisy Suminie se v knihách neobjevují moc často, ale jednu z výjimek tvoří knížka "Země před dinosaury", jejímž autorem je francouzský paleontolog Sébastien Steyer.

Příště Aphelosaurus!!!

Balanerpeton

7. října 2015 v 16:41 | HAAS
Balanerpeton woodi je vyhynulý obojživelník ze známého řádu Temnospondyli. Žil zhruba před 335-330 miliony let, v období raného Karbonu stupně Viséan, tedy v době obrovského hmyzu a počátku růstu obratlovců, mezi něž se řadil. Fosílie tohoto obojživelníka byly objeveny Stanleym Woodem (odtud druhové jméno živočicha) v lomu East Kirkton ve Skotsku, Velké Británii. Šlo o nejběžnějšího tetrapoda v horninách East Kirktonu, a dost možná i na celém území prehistorického Skotska v době, kdy ještě žil. Nalezeno bylo 30 koster, každá z nich byla dlouhá několik desítek centimetrů. Všechny byly stočeny jedna na druhé, zakonzervovány uvnitř dutého zkamenělého kmenu vysokého nesmírně vysoké stromové plavuně, jež se stala jejich hromadným hrobem. Proč však tito tvorové zemřeli na místě? Proč všichni zahynuli ve stejnou dobu a v této poloze zůstali nezměněni po více než 300 milionů let? Paleontologové se domnívají, že močál pravěkého Skotska zřejmě postihla nějaká záplava, zničující proud bahna nebo vody, který zdevastoval krajinu a pozabíjel místní zvířata. Balanerpetoni byli snad takovým proudem unášeni a nakonec všichni nalezli poslední útočiště v dutině stromu, předtím, než se dost možná pár minut poté všichni utopili ve vodě, která mezitím kmen vyplnila. Takový scénář si můžeme jen představovat a s největší pravděpodobností nikdy nezjistíme, jak to s hromadnou smrtí Balanerpetonů doopravdy bylo, ale jde o nejvíce uznávanou teorii. Kdyby nic jiného, pak nám smrt těchto úžasných tvorů přinesla spoustu informací o tom, jak vypadali a jak žili. Balanerpeton byl 20 až 50 centimetrů dlouhý obojživelník, jehož charakteristickým znakem byla zakulacená, plochá lebka. Tělo však bylo prodloužené, což mu dodávali vzhled mloka. Avšak, nejen to. U Balanerpetona se také setkáme s pojmem dignatická heterodoncie, lépe řečeno, pohled do jeho čelistí naznačuje velice zvláštní způsob obživy. Balanerpeton měl totiž v dolní čelisti dvacet zubů, ovšem v horní jich měl čtyřicet-tedy dvakrát více, a to není u vyhynulých obojživelníků zrovna obvyklé. Podle některých byl tento živočich masožravec lovící menší obojživelníky nebo malé ryby, ale zároveň se mohl živit hmyzem a dalšími bezobratlými. Těch koneckonců v období Karbonu nebylo málo-mluvíme o období v dějinách Země, které se proslavilo nadměrným vzrůstem hmyzu a pavoukovců. Balanerpeton byl vybaven velkými očnicemi, lze předpokládat, že měl celkově dobrý znak. Končetiny byly dobře osifikované (zkostnatělé), takže toto zvíře netrávilo čas jen ve vodě, ale také na souši. Možná ani nešlo o dobrého plavce, zato v pohybu na souši byl mistrem. Stejně jako naprostá většina obojživelníků, musel se však i Balanerpeton vracet do vody při kladení vajíček, jež jsou u této skupiny obralotlovců velmi měkká a zranitelná. B. woodi je v současnosti jediným známým druhem, byl popsán roku 1994 britským paleontologem Andrew Milnerem. Zároveň patří mezi vůbec první dobře prozkoumané suchozemské krytolebce...
Popis Balanerpetona se v knihách o pravěku příliš neobjevuje, jednu z výjimek však tvoří kniha Země před dinosaury od Sébastiena Steyera.

Příště Suminia!
 
 

Reklama