Popisky zvířat z doby ledové

Mastodonti

16. srpna 2009 v 9:58 | HAAS
Tyto tři druhy, které popíšu, nežili samozřejmě jen v Evropě. Jde o tři druhy chobotnatců, mastodontů.
(Platybelodon grangery)
Podivný druh mastodonta, vyznačující se ohromnou dolní čelistí která sloužila k tomu, aby platybelodon mohl hrabat v hlíně, kde nacházel kořeny, které díky této čelisti výborně rozkou-sal. Žil v Severní Americe a Asii. Platybelodon byl mnohem více příbuzný k mastodontu Gomphotheriu než k slonům.

(Gomphotherium angustidens)
Gomphotherium je nejznámnější mastodont. Gomphotherium mělo čtyři kly, dva tam kde dnešní sloni, dva na dolní čelisti. Tento tvor měl poměrně dlouhý chobot. To znamená, že dorozumívání mezi členy stáda bylo slyšet až daleko. Stejně jako Platybelodon, žilo Gomphotherium v Severní Americe. Bylo doslova "zahuštěno" obrovskými chlupy (není divu, žilo v době ledové).

(Deinotherium)
Možná poslední mastodont v tomhle článku. Deinotherium žilo v Africe, Severní Americe, a tro-chu i u Nás. Bylo to ohromné, když vědci vykopali obří lebku v České Třebové. Deinotherium po-znáte podle toho, že má dva dolů zahnuté kly na dolní čelisti. Jen se podívejte na obrázek. Na rozdíl od rodu Gomphotherium, bylo Deinotherium (čti dinotérium) houževnatější.
A tímhle končí tenhle článek.

Příště Homo sapiens sapiens!!!

Lovci mamutů

15. srpna 2009 v 9:50 | HAAS
(Homo sapiens fosiliss)

Tito lovci žili až dávno po neandrtálcích. Někdy jsou také nazýváni slovem "kromagnonci"(čti kromaňonci). Tito lidé už vykopávali jednoduše díry, do kterých chytali mamuty. Žili i u Nás, například v Dolních Věstonicích nebo v Přerově (zde také zanechali sošku mamuta). Dospělý měřil asi metr a osmdesát centimetrů. Měli už i spoustu zbraní, jako třeba oštěpy, pěstní klíny, kamenné palice a spustu dalších zbraní. Lovci mamutů nejdříve žili v jeskyních, později, asi před 18 tisíci lety si začali pomalu vyrábět obří stany. Byl to už prototyp člověka Homo sapiens sapiens.

Příště článek s názvem Mastodonti!

Neandrtálec

13. srpna 2009 v 12:06 | HAAS
(Homo Neanderthalensis)
Toto není zrovna zvíře, ale je to tvor který je důležitý v koloběhu života. Právě on založil velkou skupinu "Homo Sapiens". Druh Homo sapiens Neanderthalensis je známý rovněž po celé Zeměkouli. Poprvé se na Zemi objevil před rovným milionem let, a vymřel před třiceti tisíci let. Jeho zkamenělina byla poprvé nalezena roku 1856. Neandrtálci přežívali také u nás v České re-publice. Zde bylo mnoho mamutů, které lovci člověka neandrtálského chytali do pastí (lépe řeče-no:házeli je ze skal). U koster těchto lidí můžeme najít ta stejná zranění jako na kostrách slavných kowbojů...


Neandrtálci byli také první lidé, kteří kdy pohřbívali (viz. obrázek).


Příště Homo sapiens fosilis (lovci mamutů)!...

Medvěd jeskynní

12. srpna 2009 v 12:56 | HAAS
(Ursus Spelaeus)
Medvěd jeskynní přežíval i v naší přírodě, kde se mu dařilo asi nejvíce. Dorůstal obří výšky, něco přes 120 centimetrů (výška v kohoutku). Měl pravděpodobně jemně hnědé zbarvení. To nejzají-mavější je to, že nežil přesně tak, jako medvěd hnědý. Jeho kořistí se mohl stát dokonce i ma-mut. Proč zrovna toto obří zvíře? Nejde o dospělé mamuty, nýbrž o mláďata. I tak bylo riskantní dostat se do prostřed, aby svoji kořist dorazil. Samci jeskynních medvědů většinou žili samotář-ským životem. A teď si pozorně prohlédněte obrázky, ať dobře víte, jak přesněji vypadal.
A co nám říká Wikipedie:
"Český název medvěd jeskynní, je stejně jako latinský název Ursus spelaeus odvozen z faktu, že se pozůstatky po těchto zvířatech našly převážně v jeskyních. Proto se předpokládá, že zvíře strávilo o mnoho více času v jeskyních, než jeho dnešní žijící příbuzný medvěd hnědý, který tato místa vyhledává pouze pro svůj zimní spánek. Kosti medvěda jeskynního byly odkryty v mnoha jeskyních v celé Evropě.
Medvěd jeskynní byl asi o třetinu větší než medvěd hnědý. Nejlépe pozorovatelný rozdíl mezi o-běma druhy, je kromě velikosti i stavba lebky: Medvědi jeskynní měli vysoké, strmé čelo, namísto toho medvěd hnědý má nizké a ploché čelo.
Medvědi jeskynní byli všežravci, hlavní složkou stravy byly rostliny: živili se bylinami, trávami, bo-bulemi, ale také příležitostně malými zvířaty.
Medvědi jeskynní dosahovali až 2 m délky, okolo 1,7 m výšky a asi 900 kg váhy, samice byly ob-vykle o něco menší.
O způsobu vyhynutí medvědů jeskynních se vedou stále diskuse. Podle některých vědci medvědi vymřeli asi před 27 800 lety, což bylo období významného ochlazení zvaného "poslední glaciální maximum."

Příště člověk Homo Neandertalensis!

Šavlozubý tygr

10. srpna 2009 v 14:33 | HAAS
(Smilodon populator)
Tento "šavlozubý tygr" žil v Jižní Americe. Jeho špičáky dosahovali délky 23 centimetrů. Jeho výška dosahovala ke 120 centimetrům. Vážil asi 260 kilogramů. Oproti němu by se zdál být tygr Ussurijský jako kočička na hraní. První co Vás asi zaujme na obrázcích budou ty jeho špičáky, kterými brutálně zabíjel svou oběť. To však není pravda. Tygři šavlozubí zabíjeli svojí kořist jako dnes ostatní šelmy. Ovšem špičáky se zařízly hlouběji, což urychlilo zabití zvířete. Zuby ale nebyly přizbůsobené k boji. Jestliže jimi Smilodon kousl do nepřítele, lehce by si jej mohl zlomit.

Smilodona populatora proslavil také seriál Putování s pravěkými zvířaty, kde se stal hlavním hrdinou tygr Zlomený Zub. V seriálu byl vyobrazen velice věrohodně. Nad tímto článečkem vidíte obrázek smilodona při lovu. Právě takhle svými špičáky zabíjel oběť. Nejdříve ji vyhledal podle stopy, potom zaútočil, a až kořist ležela na zemi, Smilodon ji kousl. Kousnutím přerazil průdušnici a krční tepnu, čímž urychlil lov. Tlupy se potom scházely, aby snědli to, co jejich lovec ulovil.
Příště medvěd jeskynní!

Mamut

9. srpna 2009 v 8:43 | HAAS

(Mamuthus primigenius)
Mamut je další zvíře a zároveň nejznámější vyhynulé. Jeho pozůstatky se na Zemi objevily před 10 tisíci lety. To tedy znamená, že v této době také vyhynul. Nejen kvůli lovu pravěkých lovců, ale také kvůli "globálnímu oteplení na Zemi". Jeho kostra je i v Pražském muzeu. Avšak život mamutů byl velice těžký. Jakmile nastala zima, museli jít celé kolonie do Alp, v létě se museli zase vrátit do rodné země.


Mamut je vskutku ohromné zvíře. Když byl poprvé objeven právě tento druh chobotnatců, roz-křiklo se, že byli největšími chobotnatci na Zemi. My dnes ale víme, že mamut dosahuje téměř stejné výšky jako slon. Mamuti byli vysocí asi 4-6 metrů. Mamuti vznikli poprvé jako sloni indičtí (nebo jsou jim alespoň blíže příbuzní). Mamuti potřebovali, stejně jako sloni, společnost. Právě proto se scházeli ve stádech s ostatními členy, kteří patřili ke stejnému druhu.

Wikipedie:
"Většinou se mamuti považují za mnohem větší než dnešní sloni. Tato chyba dokonce vedla k používání slova "mamutí" ve stejném smyslu jako "obrovský". Největší z mamutů, mamut císařský (Mammuthus columbi imperator) z Kalifornie, sice v kohoutku dosahoval výšky nejméně 4 metrů a mamuti vážili i 6 až 8 tun, ale většina druhů mamutů byla velká jen asi jako dnešní slon indický. Na Wrangelově ostrově u břehů východní Sibiře byly také nalezeny fosílie trpasličích druhů mamutů."

Blogorgonopid: Kolik měli mamuti zubů?
Wikipedie:
Pro mamuty jsou typickým znakem kly, které se vyvinuly z předních zubů - řezáků. Kromě nich měli mamuti pouze čtyři zuby - na každé čelisti jednu stoličku.
Příště šavlozubý tygr (zítra)!

Nosorožec srstnatý

9. srpna 2009 v 8:19 | HAAS
(Coelodonta antiquitatis)
Toto zvíře bylo vybaveno tak, aby přežilo celou dobu ledovou. Coelodont byl houževnatý nosorožec s dvěma rohy. Jeho srst měla hnědé zbarvení, možná trochu do červena. Byl to býložravec žeroucí trávu a další rostliny z doby ledové, které dnes přežily. Srstnatí coelodonti žili na pláních společně s mamuty. Coelodontův přední roh měřil asi metr. To je ohromná velikost. Byl dvakrát tak větší jako nosorožec dvourohý (jedna z dnešních forem zvířete z dvěma rohy). Měl podobnou stavbu těla jako toto zvíře, ale lišil se výškou. Coelodont vážil přes 2 tuny, což naznačovalo, že je tak obří. Někdy se stával kořistí neandrtálců (další článek který bude v této rubrice). Srstnatých nosorožců existovali i jiné formy, jako třeba Elasmoterium a Dicerorhinus...
Příští článek Mamut!
 
 

Reklama