Příběhy na vyprávění

V době prvních čtyřnožců-část 3.

Neděle v 12:18 | HAAS
V minulé části se Hugh vydal na průzkum řeky. Chtěl najít vraha Acanthostegy a domníval se, že mohlo jít o nějakého devonského žraloka. Po setkání s několika obdivuhodnými obyvateli řeky nakonec skutečně nalezl tohoto zabijáka. Byl to Xenacanthus. Jakožto teritoriální zvíře se bohužel Hughovi postavil, ale místo toho aby jej kousl, použil svého hlavového ostnu a bodl Hugha do nohy, přičemž vypustil jed. Nyní je Hugh sám, vzdálen od naší doby o 365 milionů let a nemá protijed...

V DOBĚ PRVNÍCH ČTYŘNOŽCŮ, ČÁST TŘETÍ:
Postupně jsem ztrácel vědomí. Snažil jsem se zaměřit svůj zrak na stěny mého stanu, se kterými si pohrával vítr. Nedokázal jsem se však udržet. Oči se mi zavíraly nejen nenadálou únavou, ale i bolestí. Noha mě pálila, cítil jsem, jak jed postupuje směrem k srdci. Pak jsem se náhle vzchopil. Prudce jsem se posadil, což se mi však nevyplatilo. Hlava se mi zatočila tak, že se mi udělalo špatně. Začal jsem mít mžitky před očima. Ve strachu, že by mě jed mohl zabít, jsem si nohu obvázal svým svetrem. Nic lepšího jsem po ruce neměl. Vchod do stanu ani nebyl zavřený. Pokusil jsem se dosáhnout na zip. Ruka se mi třásla, bylo mi malátno. Svalil jsem se zpět na záda. Do stanu fičel vítr. Venku asi nastávala pořádná bouřka. Všechno, co bylo světlé, mi náhle ztmavlo. Jako by někdo zhasnul žárovku... Nevím, jak dlouho jsem byl v bezvědomí, ale když jsem se probudil, skoro jsem nohu necítil. Měl jsem však dost síly na to, abych nahlas vykřikl. Možná jsem křičel o pomoc, nepamatuji si to však přesně. Bylo mi to každopádně k ničemu. Byl jsem tu sám. Opřel jsem se o lokty a zůstal v poloze mezi sedem a ležem. Venku svítalo. Spal jsem snad celou noc? Nebo několik dnů? Když jsem se dotkl zraněné nohy, vyrazily na mém čele krůpěje studeného potu. Vážně jsem ji necítil. Pokusil jsem se nohu trochu rozpohybovat. Stále mi nebylo nejlépe a navíc mne sužovala žízeň. Po pár minutách zoufalého ranního cvičení jsem usoudil, že asi jen tak nevstanu. Začal jsem se obávat, že snad nervy v mé noze odumřely... Napadaly mne všemožné hrozné scénáře. Musel jsem se ze stanu vyplazit po břiše. Ke krabicím s pitnou vodou to nebylo daleko. Popadl jsem první láhev a celou ji vypil. Kdyby mne někdo spatřil, asi by si myslel, že jsem opilec, který sedí opřen zády o krabice plné alkoholu a nemůže se nabažit téhle láhve. Teprve nyní, na denním světle, jsem si začal prohlížet své zranění. Při pohledu na tu nehezkou ránu, jež navíc začínala hnisat, mi vstávaly vlasy na hlavě. I když jich tam moc nemám. Přece jenom jsem po chvíli vstal, i když jsem se potácel opravdu jako opilec. Pokusil jsem se o krátký krok. Cit se do nohy vracel. Konečně jsem se cítil lépe. Najednou na krabici s láhvemi naplněnými vodou usedla Strudiella. Šlo o jednoho z nejstarších zástupců hmyzu, který patřil do skupiny Dicondylia, jenž zahrnuje všechny v našem světě existující zástupce hmyzu kromě chvostnatek. Pamatuji si, že jsem kdysi četl o fosilním exempláři tohoto hmyzu, který ještě neměl křídla. Paleontologové se domnívali, že šlo o mladého jedince. To se mi teď potvrdilo. Tato Strudiella totiž měla křídla. Připomínala mi jepici, byla vlastně trochu podobná Rhyniognatě, jež jsem zde již potkal nesčetněkrát. Zaujaly mne především její tykadla. Strudiella je neměla moc dlouhá, až jsem se sám sebe ptal, zda vůbec fungují stejně jako u dnešního hmyzu. Položil jsem vedle Strudielly ruku. Ulekla se a odlétla. Pěkný zážitek na začátek dne... Až do pozdních večerních hodin jsem zůstal v táboře. Mezi zásobami jídla, které tvořily především plechovky s hrachem, fazolemi, sójou, kukuřicí a další nakládanou zeleninou, jsem nalezl balení s krevetkami. Přišlo mi to trochu zvláštní, když devonský les provoněla vůně holocénských krevet s holocénským česnekem. Během oběda jsem pozoroval Rhiniognathy, tančící v loužích ve štěrku. Bouřka, kterou jsem propásl, asi musela být pořádná. Louží tu bylo jako nikdy předtím. A právě do nich kladly Rhiniognathy svá vajíčka...


Myslím, že Xenacanthův jed nebyl dost silný na to, aby zabil savce, kteří v této době byli ještě pod kamenem, a to na dalších 125 milionů let... Při spánku jsem účinky jedu potlačil. Důvod, proč jsem se cítil tak unaven, byla podle mne reakce mého těla na jed. Nutně jsem potřeboval dlouhý odpočinek k tomu, aby se mi udělalo lépe a aby jed mé tělo neohrozil... T táboře jsem zůstal ještě dva dny. Bál jsem se, že by třeba jed mohl mít ještě nějaké dlouhodobé účinky, jež by se později projevily, avšak mýlil jsem se. Nebyly to nudné dny, i když jediná zvířata, která jsem měl šanci pozorovat, byl raný devonský hmyz. V okolí tábora jsem však sbíral různé rostliny a snažil se je identifikovat. Po pravé straně od mého stanu rostla spousta přesličkovitých rostlin rodu Pseudobornia. Prohlížel jsem si i popínavé rostliny rodu Sphenophyllum, jež zdobily kmeny stromových Archaeopterisů. Čím déle jsem studoval místní rostliny, tím více mne zajímaly... Můj následný výlet na pobřeží byl dosti zajímavý. Pláž byla poseta padlými kmeny Archaeopterisů. Jako nadšený přírodovědec jsem přiběhl k prvnímu jezírku stojaté slané vody. Bylo to vězení, uzavřené kmeny Archaeopterisů, a malá zvířata, která v něm uvízla, už neměla šanci vrátit se do moře. Zvíře tu však bylo jen jedno, i když úlomky vápenatých schránek měkkýšů prozrazovaly, že ještě nedávno mu někdo dělal společnost. Malý Climatius, jen 7,5 centimetrů dlouhý akantod, už zabil všechny další vězně tohoto "jezírka". Bylo mi ho líto, a tak jsem si řekl, že ho z vody vynesu a přemístím do moře. Jakmile jsem do vody ponořil ruku, chňapl po mém prstu. No tedy, to byla síla! Ty zuby prokously můj prst až skoro na kost. Litoval jsem, že jsem se do záchrany Climatia pustil. Ránu jsem si raději vydensifikoval. Pak jsem přišel s mnohem lepším plánem. Místo toho, abych rybu chytal do ruky, prostě jsem ji odchytil do sítě. Vypuštění do moře bylo otázkou několika málo vteřin. V dalších podobných jezírkách jsem našel například 9 centimetrů dlouhé korýše rodu Angustidontus. Nemohl jsem však pomoci každému z těchto zajatců. Zatímco jsem je zkoumal, obloha opět potemněla. Bouře se měla vrátit. Příboj začal bít do pobřežních skalisek. Nedokázal jsem tomu uvěřit, ale začínalo se mi zdát, že se příliv nějak mohutně zvětšuje. Teď asi nebyla úplně nejlepší doba na procházku po pláži...


Co ještě čeká Hugha na pláži? Jeho vyprávění bude brzy pokračovat.

V době prvních čtyřnožců-část 2.

5. července 2018 v 12:12 | HAAS
V minulé části jsme se seznámili s vypravěčem Hughem Beeleyem, který se prostřednictvím nějakého blíže nepopsaného zařízení sloužícího k cestování v čase vypravil do období Devonu před 365 miliony let. Žije v lese v podhůří Kaledonského horského pásma a zažívá zde různá dobrodružství s pravěkými zvířaty... Je možná jediným člověkem, který na Zemi v této době žije... Co ho tedy čeká?

V DOBĚ PRVNÍCH ČTYŘNOŽCŮ, ČÁST DRUHÁ:
Nasadil jsem si potápěčské brýle a šnorchl a v modrém neoprénu se ponořil do vody v řece. Byla kalná, ale už jsem viděl i kalnější vodu. Můj první pocit při ponoru by se dal popsat jen jako zklamání. Věřil jsem, že tady nic neuvidím. Řeka byla obvykle poněkud čistší, ale nedávné deště způsobily, že někde dál proti proudu do řeky napadala spousta sedimentu. Pokud Acanthostegu skutečně zabil žralok, musel tu mít své loviště. A nic mu nevyhovovalo tolik jako kalná voda, ve které většina jeho potenciálních obětí neuvidí na pár desítek centimetrů před sebe. Takové prostředí je k útoku dokonalé, zvláště pro predátora, který se orientuje pomocí elektroreceptorů a ne pouze podle zraku. Zajímalo mne, jak hluboko se nachází dno. Řeka byla docela hluboká, nějakých sedm metrů, možná i víc. Nejsem zdatným potápěčem, proto jsem se u dna příliš dlouho nezdržel, docházel mi totiž dech. Šnorchloval jsem pak na hladině a doufal, že spatřím nějakého toho devonského živočicha, který nazývá tuto řeku svým domovem. Až po asi osmi minutách strávených ve vodě, a když jsem začal opravdu litovat, že jsem si ke koupání nevybral lepší dobu, mi přímo pod břichem proplavala ryba Pterichthyodes. Tedy nebyla to ryba jako taková, spíše šlo o pancířnatce, plakoderma. Vzápětí se pode mnou prohnalo celé hejno. Každý z těchto rybovitých obratlovců měřil jen asi dvacet centimetrů na délku a jeho tělo bylo pokryto mohutným klenutým pancířem z velkých desek. Nepřekvapilo mne, že se mě Pterichtyodesové vůbec nebáli. Plavali kolem mě, ale nepředváděli žádné úžasné kousky. Nedokázali ani pohybovat hlavou, protože jejich tělní pancíř byl celistvý a neuvolňoval krční oblast. Byli to praví čelistnatci, čas od času otevřel nějaký z nich své drobné čelisti, umístěné na přední straně hlavy, a chňapl po menší rybce. Po chvíli se hejno vrátilo tam, kde se opravdu cítilo doma, tedy na dno řeky. Na hladinu asi vyplouvali jen velmi vzácně. Měl jsem u sebe fotoaparát a chtěl jsem si nějakého z nich vyfotit, avšak oni zmizeli tak rychle, že jsem ani nestačil z opasku vytáhnout. Přinejmenším se mi potvrdilo, že knížky, které jsem o devonské fauně četl, měly pravdu. Pterichtyodesové byly skutečně sladkovodními "rybami", nikoliv mořskými. Odvážil jsem se opět trochu hlouběji. Myslel jsem na žraloky. Na dně mě překvapil tvor, kterého jsem si zprvu spletl s nejbližšími příbuznými žraloků: s rejnoky. Ale ten talířovitý, zhruba pětadvacet centimetrů dlouhý živočich, vybavený ostrým ocasem a ležící na dně jako trnucha, nebyla žádná paryba. Byl to další pancířnatec, Gemuendina. Ležel nehybně ve štěrku na dně. Dokázal jsem si představit, jak jeho čelisti dokáží v rychlosti nasát jakoukoliv potravu, jež se k němu přiblíží. Jen co jsem se ocitl nad ním, hbitě se zahrabal do štěrku a zůstaly mu koukat ven jenom jeho oči.


Další živočich, který náhle proplaval kolem mě, mi způsobil malý šok. Jako torpédo se totiž asi tak tři metry ode mne prohnala mladá Hyneria, nozdratá ryba příbuzná latimérii podivné. Přestože dospělci měřili přes 3,5 metru, tato ryba byla teprve asi metr dlouhá. Musela být dost mladá. Přesto mě znepokojovala. Jak tak plavala kolem mě, beze strachu z mé přítomnosti, začal jsem si uvědomovat, že vlastně zkouší zjistit, zda jsem k snědku. Mávl jsem ploutvemi na nohou. Náhlý pohyb jí zahnal. Brr... Představa, že tady nebo v pobřežních vodách žijí její mnohem větší příbuzné, srovnatelné svou velikostí s některými druhy krokodýlů, mě skutečně děsila. Odvážil jsem se doplavat až k druhému břehu. Chvíli jsem vylezl a naskytl se mi pohled na porost Archaeopterisů, který jsem ještě neprozkoumal. Ale teď nebyl čas na dlouhé pochody tou řídkou devonskou džunglí. Zpátky ve vodě jsem konečně nalezl to, co jsem hledal. Zcela bez očekávání se před mýma očima objevil žralok rodu Xenacanthus, brázdící prostor mezi padlými větvemi Archaeopterisů, jež se navěky usadily na dně řeky. S délkou 70 centimetrů se to byl druhý největší živočich, kterého jsem při tomto ponoru viděl. Divoce máchal svou ocasní ploutví, která byla shora i zezdola potažena výrazným ploutevním lemem. Ploutevní lem na zádech by býval celistvý, kdyby jen před ocasem nebyl na pár centimetrů zcela přerušen. Xenacanthus na mne nepůsobil tak primitivně, jak jsem očekával. Měl pět žaberních štěrbin jako většina našich holocénských, moderních žraloků. Takové bahnité, kalné prostředí mu vyhovovalo. Byl zde pánem. A nebyl sám. V dálce se brzy objevil další Xenacanthus. Skoro jsem ho ve špinavé vodě neviděl, ale byl o poznání větší než ten první. Pro případ, že by mne nějaký žralok zkusil ze zvědavosti ochutnat, jsem si připravil malou vidli. Věřil jsem, že její ostří přesvědčí jakéhokoliv predátora, že se nedám sníst. Jeden Xenacanthus začal plavat v mé blízkosti. Švihl ocasem, až jsem cítil proud vody, jak zasáhl můj obličej. Rozhodl jsem se vyplavat na hladinu, v plicích mi už docházel vzduch. A vtom se to stalo! Xenacanthus mne asi považoval za vetřelce v teritoriu. Člověk by čekal, že po vzoru všech žraloků použije svých zubů, aby mi ukázal, kdo je pánem. Ale on namísto toho zabodl svůj hlavový trn do mého lýtka! Na chvíli jsem byl ochromen. Divoce jsem se začal zmítat ve vodě, mával jsem kolem sebe rukama a svíral v rukou poraněné lýtko, zatímco žralok nadobro odplouval. Měl jsem pocit, že mou nohu zasáhla šílená křeč. Vyplavat na hladinu mi činilo problémy. Jakmile jsem se nadechl devonského vzduchu, musel jsem bolestí vykřiknout. Nebyl tu nikdo, kdo by mi hodil záchranný člun. Poprvé po delší době jsem pochopil, že zkoumat tento svět pravěkých zvířat zcela sám asi nebyl dobrý nápad. Dosud jsem si myslel, že mi zde nehrozí žádné nebezpečí, a pak mě Xenacanthus přesvědčil, že jsem se zcela mýlil. Po pár minutách jsem se už dral na břeh. Lýtko silně krvácelo. Ta bolest byla příšerná. Neměl jsem nejmenší pochyby o tom, že Xenacanthus do rány vpravil jed. Vědci už dlouho spekulují o významu toho hlavového trnu. Ale já byl první, kdo to celé ověřil, a teď jsem měl zažít skutečně mučivou bolest. Nevybaven protijedem, který by mohl účinkovat proti tomuto zcela neznámému, pravěkému jedu, ulehl jsem do stanu. Snažil jsem se udržet se vzhůru. Nešlo to, omdléval jsem...


Je jasné, že Hugh účinky jedu přežil, když vypráví tento příběh, ale jak se mu je podařilo přečkat? To se dozvíme v příští části...

V době prvních čtyřnožců-část 1.

3. července 2018 v 16:22 | HAAS
Téměř po roce přináším příběh, který se netýká Lovců kryptidů. Jelikož druhá série těchto příběhů na konci června skončila a já si chci od jejich psaní trochu odpočinout, rozhodl jsem se, že v červenci bude na mém blogu zcela jiný příběh... Napadlo mne napsat jej už minulý rok, na jaře 2017. Tehdy, v dubnu, jsem napsal článek o oceánu Iapetus, který zanikl v období Devonu. K napsání toho článku a vzniku námětu na tento příběh mne vedl dokument Zázračná planeta II: Cesta na souš... Na psaní příběhu V době prvních čtyřnožců jsem se velmi těšil. Bude spíše poklidný, i když sem tam nějaká ta akce také přijde a bude se odehrávat celý v pravěku. Doufám, že se Vám bude líbit... Pokud ano, dejte mi o tom vědět... Myslím, že je na čase začít...

V DOBĚ PRVNÍCH ČTYŘNOŽCŮ, ČÁST PRVNÍ:
Jmenuji se Hugh Beeley. Narodil jsem se do doby, ve které technologický pokrok umožnil lidskému druhu proniknout tam, kam se vždy chtěl podívat. Je to už několik desetiletí, co jeden nechvalně proslulý vědec objevil, jak překonat rychlost světla, celý proces zvrátit opačným směrem a cestovat do minulosti. Pamatuji si, že nás o tom učili ve škole. Musel jsem o tom napsat esej. Byla špatná. Poté, co mi ji učitel vrátil se známkou schválně napsanou černou propiskou v červeném kroužku, praštil jsem s celou prací o víko popelnice před naším rodinným domkem a nechal jsem ji tam ležet. Nikdy jsem pořádně nepochopil, jak ten přístroj fungoval. Přístroj, který se během mého života měl ještě rozvinout. V nedaleké budoucnosti všichni, kteří si to mohou dovolit, odjíždějí na cesty za dinosaury, létajícími obludami a mořskými příšerami, fotografují je, někteří pobláznění konspirátoři dokonce věří, že je i přes zákaz vozí do našeho světa, jinak nudného, přemnoženého lidmi, přestavěného městy a poničeného strašnými konflikty minulého století, jež byly vyvolány pomocí zbraní sotva srovnatelných s těmi, kterými disponují dnešní politici. Každý, kdo může, utíká z toho strašného světa do minulosti, kochá se pohledem na putující dinosauří stáda, táboří s mamuty na sněžných pláních Sibiře... Jednou jsem na otázku svého známého: "Co budeš dělat, až ti firma zkrachuje?" odpověděl: "Odcestuju do minulosti a budu tam žít." Smál se tomu. Ale já věděl, že mluvím pravdu. Něco se stalo, můj život se změnil. Zavrhl jsem svou současnost a obrátil se na minulost. Každý chce vidět dinosaury a žít mezi nimi. Avšak já se rozhodl pro něco jiného. Smluvil jsem si cestu do období Devonu, do doby před 365 miliony let. Nechtěl jsem, aby mne ohrožovali dinosauři. V mých pětapadesáti taky nejsem zrovna nejrychlejší a byl bych nerad, aby mne nějaký ten pravěký netvor zakousl. A doba Devonská je k životu ideální. Tehdy už rostly první vysoké zelené rostliny produkující na souši dostatek kyslíku k tomu, aby se na ní udržel život. A přitom neběhali všelijací zubatí predátoři, kteří by člověka mohli ohrozit. Vzal jsem všechno, co jsem ke své cestě potřeboval. Zabalil jsem si pár stanů, nějakých osmnáct metrů lana, pro případ i dvě pušky, nafukovací člun, prvotřídní fotoaparát a nějaké ty zásoby jídla. Prodal jsem dům a za peníze vyměnil dohodu, že každý měsíc za mnou někdo přicestuje z mé doby a doplní mi zásoby. Já mu za to zaplatím ze svých celoživotních úspor, které krach mé firmy přece jen tolik nepoznamenal (trochu žertuji). A tak jsem změnil svůj život a stal se dobrodruhem žijícím před 365 miliony let nedaleko Kaledonských hor, tehdy teprve nedávno vzniklých, a na pobřeží moře. Neměl jsem ani potuchy o tom, co zde zažiji...


Tábořím v malém hájku tvořeném převážně Archaeopterisy, až deset metrů vysokými rostlinami podobnými kapraďorostům. Můj základní tábor se nachází přibližně sto padesát metrů západně od široké řeky, která teče z hor a po nějakém půl kilometru cesty po jeho proudu se spolu s několika dalšími, ovšem mnohem menšími řekami, vlévá do moře. Nikdy nezapomenu na můj první den v tomto hájku. Tehdy jsem totiž spatřil svou první Rhyniognathu. Nejstarší nám lidem známý hmyz, podobající se malé jepici, ovšem mnohem primitivnější, se vyhříval na padlém kusu kmenu Archaeopterise. Podle kladélka jsem poznal, že je to samička. Protahovala si svá blanitá křidélka, která se v odpoledním slunci leskla jako ty nejkrásnější démanty. Pořídil jsem si tehdy její fotografii. Nemotorně vzlétla, narazila do objektivu a pak se vznesla ještě výše, a já z ní nedokázal odtrhnout oči, až mne do nich zasáhly sluneční paprsky. Nejstarší hmyz se ztratil někde mezi bujnými, zelenými korunami Archaeopterisů a já se radoval ze svého prvního zážitku s devonským zvířetem... Během asi šesti měsíců života v této naprosto nespoutané, pravé, prehistorické divočině jsem se naučil, jak vystopovat některé z prvních obojživelníků. Dnes, na začátku slunného, teplého odpoledne, jsem nalezl pár stop Acanthosteg v čerstvém blátě jen kousek od řeky. Nedávno pršelo, bláto bylo hezky mělké a tak se Acanthostegy, jinak trávící většinu času ve vodě, odvážily na souš. Je možné, že tam pátraly po dalších primitivních bezobratlých, kteří do kaluží v blátě kladli svá vajíčka. Následoval jsem stopy až k břehu řeky, kde se mi naskytl pohled na mrtvou Acanthostegu. Zdravotně byla v dobrém stavu. Měla však v břiše krvavou ránu. Ze zájmu jsem ji zvedl a pozorně si ji prohlédl. Za několik vteřin se mi potvrdilo, že můj prvotní úsudek byl správný. Napadl ji jeden z malých říčních žraloků. Zatím jsem se s nimi nesetkal, ovšem nález kořisti jednoho z těchto říčních ďasů mne přesvědčil, že bych si měl vzít plaveckou výstroj a do řeky se konečně po těch měsících života zde ponořit. Bohužel jsem nevěděl, jak nebezpečný ponor to bude...

Hughovo vyprávění bude brzy pokračovat... Doufám, že se Vám zatím příběh líbí...

Lovci kryptidů 2: Vězni války (7/7)

24. června 2018 v 10:39 | HAAS
Jejich čas nadešel... 2. série Lovců kryptidů je u konce. Nyní píši poslední část dílu Vězni války, který je 12. kapitolou (či dílem) tohoto příběhu. Byla to skutečná desetiměsíční odysea, a já jsem rád, že ji nyní mohu zakončit... V minulé části se Lovcům kryptidů podařilo osvobodit Yettiho s pomocí malého Tatzelwurma, jehož obojek je schopen rušit signál z Nietových obojků. Lovci kryptidů vnikli do Nietovy podvodní základny na dně jezera Nikaragua. Fahad a Akihiko byli bohužel přemoženi robotem X-77, Pierre nyní bojuje s Nietem a Metallerem. Jack konečně zjistil od doktora Brickella, jaký kov tvoří Metallerovo tělo. Je to meteokolosium, prvek, který se na Zemi prakticky nevyskytuje. Ať už k němu Nieto přišel kdekoliv, Jack teď ví, jak ho porazit. V základně našel ostří z meteokolosia a hodlá ho použít v souboji... Nad základnou už krouží helikoptéry CIA, brzy se přidá i armáda... Otázkou je, podaří se jim Nieta zastavit dříve, než dojde k nějaké katastrofě?

LOVCI KRYPTIDŮ 2: VĚZNI VÁLKY, ČÁST SEDMÁ:
Jack sekl ostřím po Metallerově obličeji. Překvapivě to fungovalo! Poprvé byl Metallerův obličej zjizven. Robot samozřejmě necítil žádnou bolest a tak nereagoval. Ale pak se vzpamatoval a uslyšel Nietovo zvolání: "Všechny je pozabíjej!" Znovu se v něm probudila nutnost poslouchat svého "otce", a tak rovnou vyběhl po Jackovi. Ale ten způsobil další šrám ostřím, tentokrát na hrudi. Metaller se zastavil. Takhle to přece nemělo být! Pohlédl na svého otce. Jack toho využil a ze strany mu vybodl oko. Metaller už viděl jen na jedno, naštval se a vysunul ze zápěstí své ostří. Ale Jack ho přesekl. Nieto v zoufalství vytáhl pistoli z kapsy a vystřelil po Jackovi. Jenže kulka nedolétla až k cíli. To totiž Akihiko vyhodil šuriken, který kulku zastavil. S pomocí dalšího šurikenu se pak dostal ven ze sítě. Kopl Nieta zezadu do krku. Jack mezitím napadl robota X-77. Jedinou ránou ostřím mu usekl hlavu. Robot byl zničen. Nieto hrozivě, nelidsky zařval. Nedokázal se smířit s možnou porážkou. Vyběhl proti Jackovi a strhl ho k zemi. Dal mu chabou ránu pěstí, načež ho Jack převalil na břicho, ruce mu zalomil za zády a ještě silněji ho přitiskl k zemi. "Je po všem, Nieto. Armáda kryptidů byla zastavena. Přechytračil jsem tě. Připravil jsem Metallera o oko. Na tvou základnu už míří armáda. Tenhle svět neovládneš..." řekl mu Jack. "Metallere," oslovil pak Jack robota, "nesplnil jsi, co jsi měl. Budeš za to potrestán. Není to tak, Nieto?" Metaller zůstal stát. Asi nedokázal zareagovat na taková slova. Ale strach z jakéhosi trestu, ať jím mělo být čímkoliv, byl v něm jistě velký. "Jak vypnu Metallera?" zeptal se Jack Nieta. "Nedá se vypnout... Metallere, zabij je! Dělej!!!" odpověděl Nieto, načež opět rozkázal svému "synovi". Metaller se rozběhl proti Jackovi. Nabodl se na ostří, které mu Jack nastavil. Uvnitř jeho těla asi došlo ke zkratu, a Metaller padl na zem. "Tak to je teda něco!!!" zvolal Pierre. Všichni si oddechli. Když už byl poražen Metaller, znamená to, že všechno bude v pořádku... V poslední chvíli se ale stalo něco neočekávaného. Do místnosti přiběhl doktor Brickell, který se právě probral z mrákot. "Á, doktore, jsem rád, že jste tu," řekl Jack, "zrovna, když jsem myslel na to, že bychom vás také měli odvést a předat zákonu." Brickell vrazil Jackovi do ruky injekci s nějakou jemu neznámou látkou. Nieto se následně vytrhl z Jackova sevření. Pauline ho kopla do zad, ale kopnutí ho asi nebylo účinné. Oba vyběhli z místnosti. Akihiko, Roger, Pauline i Pierre se dali do jejich pronásledování. V místnosti zůstali jen Fahad a Jack. "Jacku, nechtěl bys mě osvobodit z té slizové pasti?" optal se Fahad. Ovšem Jack neodpovídal. V šoku a bolesti ležel na zemi a držel si ruku. "Co se děje?" zeptal se Fahad. "Něco mi bodl. Ach, kruci! Cítím se hrozně slabý..." odpověděl Jack. Přesto vzal do druhé ruky laserovku a prostřílel sliz, který držel Fahada u zdi. "Musíme pryč z téhle pekelné budovy," řekl Fahad, "pojď, zvednu tě. Už jsi toho udělal ažaž..." V místnosti o patro výše zrovna Brickell a Nieto stiskli pár tlačítek, díky nimž všichni roboti X-77 po celém světě začali mířit na jisté místo útoku - na australský Perth. Jakmile do místnosti vtrhli jejich čtyři pronásledovatelé, bylo už prý pozdě. Nieto a Brickell skončili v mrákotách. Pierre doufal, že cílený útok robotů zastaví. Bohužel se nedařilo. Až o pět minut později dovedl Fahad do místnosti Jacka. Ten si sedl k počítačům, a přestože byl zcela znaven, odvrátil útok robotů. Všichni popadali do Indického oceánu... "Zachránil jsi to město... Zachránil jsi celý svět..." pousmál se Pierre. "Jo," řekl znaveně Jack, "vlastně ne. My jsme ho zachránili."


Když do místnosti pronikla agentka Kentová v, jak řekl Jack, "zastaralé potapěčské výstroji", bylo už po všem... Trvalo celé dny, než byly z podvodní budovy odvlečeny všechny zbraně, než z ní byl Yetti přemístěn na souš. Všechny zásoby meteokolosia byly odvezeny též. Status Deylina Nieta se změnil z pohřešovaného a mrtvého na živého, a také, k jeho zarmoucení, odsouzeného. Stejně tak byl odsouzen doktor Brickell. Roboti X-77 byli v podstatě zničeni. O dva dny později měla agentka Kentová rozhovor s Jackem Owenem na břehu jezera, ze kterého zrovna potápěči vynášeli všelijaké zkumavky a zbraně... "Je zajímavé, že někdo postavil takovou základnu na dně jezera, že?" začala Kentová. "Nanejvýš. Ale doufám, že jste mi nepřišla říci, že ji odpálíte. Byla by to věčná škoda a způsobilo by to ekologickou katastrofu," odpověděl Jack. "Vy jste chytrej," řekla agentka a odvrátila svůj zrak na jezero, "samozřejmě, že ne. Všechno z Nietovy základny bude přemístěno do Ameriky. Domluvili jsme se s vládou Nikaragui. Heh, jak byli šokováni, když se dozvěděli, co se dělo v největším jezeře v jejich vlastní zemi." Jack pokýval hlavou. Byl na odchodu. "Owene," oslovila ho ještě agentka, "děkuji." Jack pokynul. Vrátil se k Lovcům kryptidů. Následoval už jen návrat domů... Deylin Nieto i doktor Brickell tedy skončili ve vězení. Black Spier bohužel zmizel poté, co jej Jack shodil do Temže. Po Samu Weberovi nebyla ani stopa. Buď zemřel na břehu jezera, spálen skoro jako jeho mrtvý boss Claude Ngoy, nebo nějakým zázrakem přežil, kdo ví. Metaller měl být původně spálen v peci o teplotě, při které meteokolosium tálo, ale na přímluvu Jacka Owena byl zneškodněný robot s přestříhanými dráty uvnitř těla zavřen do jakési speciální cely v jednom tajném podzemním bunkru kdesi v USA... A Nietovi kryptidi? A Ngoyovi kryptidi? Trvalo to týdny a týdny, ale všichni, co přežili, byli vypuštěni do divočiny. Jen malý Tatzelwurm, jediný člen zvířecí armády Lovců kryptidů, zůstal. A zůstal právě s Lovci kryptidů. Jelikož všichni Tatzelwurmové byli vypuštěni zpět do rakouských Alp, mohli si Lovci kryptidů jednoho zástupce jejich vzácného druhu ponechat. Mládě se ukázalo být neobyčejně hravé. Domov našlo v zahradě na základnou Lovců kryptidů, kde neustále děsilo kosy a sýkorky... Lovci kryptidů byli opět prohlášeni světovými hrdiny, přímo superhrdiny, získávali dary, a chystali se na své další výpravy... Za teplého letního večera, když se už stmívalo, se všichni shromáždili na střeše jedné vysoké budovy v Londýně. Pierre měl krátký telefonní hovor s Kate. Potom už konečně přišel k ostatním. Jack jim chtěl jen něco říci: "Lovci kryptidů... Tak jsme si začali říkat, když jsme já, Pierre a jeho sestra Sabine začali pátrat po kryptidech v dalekých končinách naší planety... Vidíte, jak se věci změnili. Kryptidi už nejsou tajemná zvířata, všichni o jejich existenci víme, a někteří lidé je zkusili využít k ovládnutí planety... Zastavili jsme je... Svět nás potřebuje... Jsem rád, že jste tu." Těch šest postav v černých spandexových oblecích zůstalo na střeše budovy stát ještě velmi dlouho...

KONEC.
Co způsobilo Pierrovi sérum agresivity? Co se s ním bude dít dál? Jaká budoucnost čeká Lovce kryptidů? Nieto, Ngoy, Martin, ti všichni byli poraženi... Ale možná není všemu konec... A stále jsou zde otázky, na něž nebylo zodpovězeno... V srpnu začne 3. série Lovců kryptidů!!!

Lovci kryptidů 2: Vězni války (6/7)

23. června 2018 v 11:58 | HAAS
Město Granada na pobřeží jezera Nikaragua je takřka zničeno. Lovcům kryptidů se však podařilo najít způsob, jak Nietova zvířata zastavit - s pomocí malého Tatzelwurma, který má na krku obojek, jímž dokáže měnit rozkazy, které dostali od Nieta ostatní kryptidi. Tak koneckonců Jack zastavil řádění Nietových kryptidů v Londýně... Claude Ngoy je mrtvý. Bitva mezi Ngoyovými a Nietovými muži na břehu jezera dopadla špatně pro obě strany poté, co mezi ně Lovci kryptidů vhodili bombu. Všichni zemřeli, kromě příšerně zmrzačeného Sama Webera... Nyní Lovci kryptidů znovu pronikli do Nietovy podvodní základny na dně jezera. Tam je však čekalo překvapení. Pauline byla napadena Yettim, který jí nedávno zachránil život v Himálaji. I on má obojek a je ovládán Nietem... Jak celý souboj dopadne?

LOVCI KRYPTIDŮ 2: VĚZNI VÁLKY, ČÁST ŠESTÁ:
Porazit těch pár vojáků nebylo pro Jacka s Rogerem složité. Stačilo pár laserových ran, a všichni leželi na zemi. Pauline se jim však ztratila z dohledu. Jack, který měl mládě Tatzelwurma ve zvláštní torbě na zádech, jej konečně vypustil. Pauline mezitím míjela všechna ta skla, zatímco je Yetti svými masivními pěstmi rozbíjel na tisíce drobných kousíčků, jež létaly vzduchem. Byl jen pár centimetrů za Pauline. Konečně jí chytil za rameno a silně trhl. Pauline ale nebyla úplně bezbranná. Vytáhla laserovku a trefila Yettiho do hlavy. Sněžný muž ji pustil, sklonil se a chytil se za hlavu. Pauline ho kopla do břicha. Sněžný muž poklekl. Takový odpor nečekal. Ale jeho obojek hned nato zapípal a bez ohledu na bolest, ovládán s pomocí obojku zcela jinou bytostí, totiž člověkem, vrhl se znovu do útoku. Pokusil se dát Pauline ránu pěstí, kterou by jí jistě zabil. Pauline vyskočila, a tak Yetti zasáhl jen další sklo. A pak konečně přiběhl malý Tatzelwurm. Signál z jeho obojku úplně přerušil ten v Yettiho obojku. Sněžný muž opět poklekl a nahlas vydechoval. Obojek, který ho škrtil, jediným trhnutím zničil. Pauline na něm viděla, jak je celý vyjevený a nechápe, co se vlastně děje. Poslední vzpomínky měl zřejmě z Himálaje. Snažil se pochopit, proč je teď tady, v nějaké skleněné místnosti. A to ani nevěděl, že se vlastně nachází na dně největšího středoamerického jezera, tisíce a tisíce kilometrů od své domoviny. U tvora tak inteligentního a přemýšlivého vyvolávala otázka "Proč jsem zde?" velkou tíhu. Jack a Roger byli na místě o několik vteřin později. Nevěděli, co s osvobozeným Yettim udělat... Akihiko, Fahad a Pierre při svém útěku párkrát vystřelili na robota X-77, jenž je pronásledoval, ale moc dobře věděli, že lasery se od něj jen odrazí. Robot je nahnal do velké modré místnosti. Jakmile vešel, zavřely se za ním dveře. Nad plastovým stolem se rozsvítilo světlo. Deylin Nieto zde seděl se složenýma rukama. "Dostali jste se až sem," usmál se pod vousy pěstovanými jen nad koutky rtů. "Jo, kámo, a já ti teď naflákám na p..." vykříkl Akihiko. Vytáhl svou kovovou tyč a přistoupil ke stolu. Zezadu jej samozřejmě do sítě chytil robot X-77. Síť byla nabita elektřinou, a tak se Pierrovi a Fahadovi naskytl úděsný pohled na řvoucího, elektrizovaného Akihika. "One down," usmál se Nieto. Fahad hned poté vystřelil po Nietovi z laserovky. Ale Nieto zpod stolu vytáhl štít, který laser odrazil. Jistě byl tvořen stejným materiálem, jako Metallerovo tělo a těla robotů X-77. Robot po Fahadovi vystřelil velkou kouli slizu, jež Fahada přilepila ke stěně místnosti. Ať se snažil sebevíc, nedokázal se vyprostit. "A tady je, Pierre Leroy," řekl Nieto a skoro až posvátně vstal od stolu. Rozložil ruce. Pierre nevěděl, co má dělat. Za ním stál robot, před ním byl Nieto. Mohl sice použít svou laserovou pistoli, ale co by mu to bylo platné? "Poprvé na vlastní oči vidím, co se z tebe stalo. Úžasné, Pierre," rozesmál se Nieto a přistoupil k němu. Pierre ani nemukl. Ale uvnitř se třásl. Měl se teď dozvědět, co s ním Nieto za ty měsíce nechal udělat? "Amano odvedl v Tokiu dobrou práci*," řekl dotěrně Nieto a otočil se na Akihika, dosud ležícího v síti. "Ale bylo to málo. To, co pro mne udělal Claude Ngoy, a sice to, že ti vpíchl do krve více séra agresivity, to teprve způsobilo věci," pokračoval Nieto, "a se z tebe stalo něco... Řekněme... Vyššího..." Pierre na Nieta poprvé promluvil: "Nevím, co jste mi provedl, ale já s vámi teď vytřu podlahu." "Můžeš to zkusit," usmál se Nieto. Nato dostal takovou ránu do obličeje, že se mu div nezlomila čelist. Dopadl až ke stolu. Těžce se od něj zvedal. Robot vystřelil po Pierrovi síť. Ten ji však jediným pohybem rukou přetrhl. Projel mezi robotovýma nohama, skočil mu na záda, a pak se vymrštil na podélný výstupek ze zdi, který se táhl po celém obvodu kulaté místnosti. Nebyl zde nijak v bezpečí, ale měl alespoň přehled o tom, jak místnost vypadá. "Pierre," usmál se Nieto, kterému po rtech tekla krev, "ty nejsi obyčejný člověk. Ještě o tom nevíš, ale tvůj potenciál je ohromný... Sérum agresivity z tebe udělalo můj nejlepší, nejúžasnější výtvor!"


Yetti patroloval po chodbě. Jack, Roger a Pauline, a také malý Tatzelwurm, pronikli do temné výzkumny. Jack okamžitě laserem spálil kameru, umístěnou nad dveřmi, jež je natáčela. "Deyline? Jsi to ty?" zeptal se nevěřícně nějaký muž, sedící v rohu místnosti u pracovního stolu. "Brickell!" vykřikl Jack. Po několika skocích už tiskl Brickellův obličej na stůl. "Owene, co to děláte? Proboha, co to děláte?!" řval doktor Brickell. Jack přiložil k Brickellově bradě malý nožík. "Rád Vás zase vidím, doktore. Mockrát jsme se od Montany nesetkali. Jen v Mexiku a potom v Británii, když jste si prohlížel, co sérum agresivity udělalo s Pierrem," řekl mu Jack. "Chci Vám jen říct, že základna je obklíčena, doktore. Jsme tu, a nejsme sami," dodal ještě. Byla to pravda. Nad rozlehlým deštným lesem už hlučely desítky helikoptér. CIA, agenta Kentová... Blížili se... Ale v základně o tom ještě nikdo nevěděl. Protože Lovci kryptidů je zaměstnali... "Proč pracujete pro Nieta?! Chci slyšet celý příběh, ty jeden lišáku," zařval mu Jack do obličeje. "Dobře," pousmál se Brickell, jako by se v něm probudila jeho lidštější stránka, "když jste mi dal v na univerzitě v Heleně Metallera k výzkumu** a odešel jste z místnosti, probudil se a rekrutoval mě k Nietovi. Chápete, nabídl mi toho spoustu... No, tak jsem se k němu přidal... Stvořil jsem sérum agresivity... Poslali jsme ho přednímu japonskému gangsterovi, nepříteli toho vašeho Yukimury, aby ho na něm vyzkoušel... No, a pracoval jsem na tvoření robotů X-77, hodídích se k odchytu kryptidů a ničení lidí... To je všechno, Owene, víc říct nemůžu, protože už není co!" rozpovídal se Brickell. "Z čeho je Metaller? Měl jste mi to napsat před devíti měsíci!!! A z čeho jsou ti zatracení X-77?!" zeptal se Jack a nožíkem mírně nabodl Brickellovu bradu. "Řeknu vám to, proboha, hlavně mě nezabijte!" vykřikl Brickell, a pokračoval: "Jmenuje se to meteokolosium. Má podobné složení jako kolosium, ale je to prakticky neznámý prvek, kov, extrahovaný z meteoritů. Nieto k němu přišel sotva před dvěma lety a nechal z něj stvořit Metallera. Vlastní obrovské množství tohoto kovu, který je všechen tady v základně. Taje při teplotě 3000 °C." "Cože?! Vždyť teplota slunce je, pokud vím, nějakých 5500°C," poznamenal Roger. "No právě. On je to prvek mimozemský," usmál se skoro nadšeně Brickell, "nedokážete si představit, co se s ním ve vesmíru dělá." "Jak to myslíte?" zatřásl s Brickellem Jack. "No, řekněme, že Nieto toho ví o... Hehe... O meteokolosiu a jeho využití víc, než kdokoliv jiný... Oni... Che... Víte... On ten prvek asi existuje někde a... Někde se využívá... Ale... To já nevím... A není to podstatné, ne pro nás, ne pro Nieta, ne pro jeho plány!" odpovídal zdlouhavě Brickell.


Brickell byl následně omráčen. Jack pronikl do malé plastové místnosti, kde se údajně měla nacházet velká zásoba meteokolosia. Byl překvapen, že zde našel již hotové výrobky. Metallerových ostří, které inteligentní robot, "Nietův syn", dokázal vysouvat ze zápěstí, tu bylo obrovské množství. Jacka překvapilo, jak byla ostří lehká. Jediným mávnutím přeřízl stěnu plastové místnosti. Popadl dvě taková ostří a utekl z místnosti... Nad jezerem už kroužila spousta vrtulníků. Zatím se z nich však střílelo na pterodaktyly, kteří na ně útočili... Po břehu pochodovala postava Metallera. Minul ohořelého Sama Webera, kterému chyběla polovina obličeje a nohy. Nehybně ležel u jezera, prsty natažené k vodě, ale nedosáhl. Byl mrtvý či ne? To Metallera nezajímalo. Ponořil se. Netrvalo dlouho, a stanul u základny. Vešel dovnitř. Vstoupil do místnosti s ochycenými Akihikem a Fahadem, s Pierrem, dosud stojícím na té "římse" pod stropem. "Zabij ho," poručil mu Nieto. "A když mě nezabije?!" vykřikl Pierre. Byl si moc dobře vědom, že takto se Metallerovi ubrání. Metaller byl sice robot, ovšem po takové otázce musel skoro jako člověk obrátit svou hlavu na Nieta. Jako by se ptal: "Ano, co když neprovedu to, co po mě chceš, otče?" "Metallere, jsi posluhovač nebo máš svobodnou mysl? Jsi zrůda nebo člověk?" provokoval ho Pierre. Ztracen v otázkách o vlastním životě, o tom, čím vlastně je, a na co se neptal, přestože intelekt na to vždy měl, hleděl Metaller na svého "otce", v zapomenutí, že musí poslouchat jeho rozkazy, a čekal na odpovědi. "Zabij ho!!!" zařval Nieto. V jeho hlase se ozvalo zoufalství. Ztratil teď autoritu. "Sakra!" zařval Nieto. Na jeho rozkaz vystřelil po Pierrovi robot X-77, stále přítomný v místnosti. Sestřelil žlutým paprskem celou římsu. Z výšky několika metrů dopadl Pierre na hlavu. Přežil. Nebyl už pouhým člověkem. To sérum agresivity mu dalo něco víc. Zvedl se ze země, nevěřil, že po takovém pádu žije a neteče mu krev. Teď na něj hleděl Metaller. V těch rudých, žhnoucích očích, bylo zoufalství, podobné tomu Nietovu. Emoce, těmi se přece dá Metaller zastavit... A nejen tím... Otevřenými dveřmi sem vtrhl Jack Owen s Metallerovým ostřím z meteokolosia v ruce...

* - Lovci kryptidů 2, díl 3.: Tatakai
* - Lovci kryptidů 2, díl 2.: Ozubený teror

Bude Nieto poražen? A bude poražen neporazitelný Metaller, teď, když Lovci kryptidů konečně vědí, z jakého kovu je složeno jeho tělo? To se teprve ukáže... Ve zcela poslední části dílu Vězni války, který zakončí 2. sérii Lovců kryptidů!

Lovci kryptidů 2: Vězni války (5/7)

20. června 2018 v 10:34 | HAAS
Po smrti svého bosse, Clauda Ngoye, kterého nechal zničit samotný Deylin Nieto, nechal Sam Weber vyslat na dno jezera Nikaragua jednoho z obrovských, pětimetrových plazů, které Ngoy choval ve svých bažinách v Gabonu. Monstrum však bylo zabito Nietovým kovovým mužem Metallerem. Jack přivezl do Londýna mládě Tatzelwurma, jemuž připevnil na krk obojek. S jeho pomocí pak zastavil všechny další Tatzelwurmy, Nietovy dráčky a pterodaktyly, kteří na Londýn útočili, Buckshawskou příšeru byl však nucen zabít. Nyní se chystá vyrazit do Nikaragui, kde s Nietovými kryptidy, též ovládanými obojky, bojují ostatní Lovci kryptidů. Akihiko konečně získal vzorek kovu z Metallerova těla. Je na čase zjistit, jak ho lze porazit...

LOVCI KRYPTIDŮ 2: VĚZNI VÁLKY, ČÁST PÁTÁ:
Cryptid Chaser se ocitl před základnou Lovců kryptidů. Jih Londýna byl v neklidu. I když všichni ti netvoři ještě před chvílí řádili celé desítky kilometrů odsud, lidé byli vystrašení, skrývali se ve svých domech... Jack auto prudce zabrzdil. Na displayi se ukázalo varování. Na asfaltu před ním se nachází kulatý předmět o průměru dvou centimetrů. Jakmile auto zastavilo, předmět explodoval. Kusy asfaltu dopadly na přední sklo, ale nerozbily ho. Jack vystoupil z auta. V prachu sice nic neviděl, ale byl si jist, že míří správně. Stiskl spoušť laserovky a cosi zasáhl. Zřejmě to však nebylo nic živého. Prach trochu opadl a Jack spatřil základnu. Byla neporušená, avšak z přední zdi byly vysunuty laserové pušky. Někdo tu byl a zkoušel se dostat do základny. Jack obrátil svou pozornost ke střeše protější budovy. Stál na ní muž, celý v černém. Black Spier! Jack vyhodil z rukávu lano, jehož konce byly opatřeny magnety. Lano obepnulo Black Spierovy nohy. Upadl. Jack vystřelil z další pistole lano s hákem, jenž se zachytil na okraji střechy. Brzy stanul před Black Spierem. Ten, přestože bezmocně ležel na zemi, neschopen se postavit, po něm vystřelil z pistole. Jack udělal salto, vyhnul se kulce a vykopl mu pistoli z ruky. Laserovku mu přiložil na čelo. "Co jsi tady hledal?" zeptal se ho. "Čekal jsem na tebe," odpověděl krátce Black Spier. Pak chytil Jacka pod krkem, ruce měl totiž volné. Jack na to reagoval prudkou hlavičkou, po které Black Spier div neomdlel. Jack mu pevně sevřel ruce a převrátil ho na břicho. "Co? Chceš mi nasadit pouta a odvést mě na policejní stanici?" zeptal se výsměšně Black Spier. "Není to špatný nápad," odpověděl Jack. "Ztrácím s tebou čas," odpověděl Black Spier. Jack náhle dopadl na kraj střechy. Naštěstí vybalancoval svou pozici a tudíž nespadl. Mohl už jen sledovat Black Spiera, jak odlétá pryč. To ty jeho boty ho vznesly do vzduchu, i když nohy měl stále svázané. Jack neváhal. Okamžitě si svlékl horní část svého spandexového obleku. Na zádech měl připevněný jetpack. Vyhnal se do vzduchu. Brzy Black Spiera dohnal. Střelil do něj laserem. Black Spier se zřítil. Dopadl do řeky. "Taky s tebou ztrácím čas," řekl ještě Jack a okamžitě dolétl zpět na základnu. Bylo na čase přivolat Cryptid Swift, který byl v Nikaragui, a dopravit se tam...


Z toho důvodu se ostatní Lovci kryptidů nemohli na čas ukrýt ve svém letounu. Zatímco byl Cryptid Swift na cestě do Londýna, řízen autopilotem, skryli se všichni v malé poničené budově někde na kraji Granady. Akihiko přejel po získaném kousku Metallerovy kovové kůže speciálním zařízením, jež však kov nedokázalo identifikovat. "Stále nic nevíme," řekl po chvíli, "ale myslím, že odpověď na to, co je to zač, se dá najít v Nietově základně." "Je na čase tam proniknout," řekl na to Pierre. "Můžu se tě jen na něco zeptat, Akihiko? Z čeho je ta tvoje dýka?" vyrušil je Fahad. "Je z kolosia," odpověděl mu Akihiko. "Co to je? Značka zmrzliny?" "Ne, chytráku. Je to velice vzácný kov, který se na téhle planetě nevyskytuje," řekl neklidně Akihiko. "Takže mi chceš říct, že jsi ho získal od emzáků?" zasmál se Fahad. "Přestaň se tak hloupě ptát," zasupěl Akihiko a chytl ho pod krkem, "a koukej radši zjistit, co je zač tenhle kov, protože tohle kolosium rozhodně není!!!" Pak s ním praštil o zeď. "Akihiko!" zařval varovně Roger a chytil ho za ruku. "Uklidni se," zašeptal ještě. V budově zůstali skryti ještě několik desítek minut. Pak konečně přiletěl Cryptid Swift. Vyběhl z něj Jack se svým "ochočeným" mládětem Tatzelwurma. "Musíme zastavit všechny ty kryptidy! A dokážeme to s pomocí tohohle drobečka!" usmíval se Jack a ukázal jim svůj úlovek. Všichni se na něj nedůvěřivě podívali. "No nehleďte na mě jako na zjeveného ducha," řekl jim Jack, "myslíte si, že jsem Londýn od všech těch nestvůr zachránil jiným způsobem? Funguje to, koukejte." Na signály vysílané obojkem na Tatzelwurmově krku nejprve reagovali všichni Nietovi Tatzelwurmové, kteří ohlodávali lidské mrtvoly v blízkých ulicích. Shromáždili se kolem Lovců kryptidů a očekávali další rozkazy. "Navrhuju, abychom zaútočili na Nietovu základnu! A to teď hned!!!" ozval se Pierre. "Dobrá. Získané Tatzelwurmy tam sice nevezmeme, ale tomuhle drobečkovi bychom mohli dát nějakou plaveckou výstroj. A obrátíme základnu vzhůru nohama!" odpověděl s nadšením Jack. Šestka Lovců kryptidů okamžitě zaběhla do Cryptid Swiftu pro potřebné potápěcí vybavení.


Na břehu docházelo k masakru. Nietovi ozbrojení muži, vojáci v těžkých neprůstřelných vestách, bojovali proti neméně dobře vybaveným vojákům již nežijícího Clauda Ngoye. Sam Weber, který před nedávnem opět Pierrovi unikl, je vedl skoro jako zkušený bojevůdce. Schytal během tohoto souboje stovky ran, a přesto jej nikdo nedokázal zabít. Jeho tělo se rapidně rychle hojilo, a on svýma rukama škrtil nepřátelské vojáky, střílel z kulometu jako vyšinutý, zabíjel kdekoho... Jakmile to uviděli Lovci kryptidů, napadlo je jediné: uklidit si cestu. Nacházeli do té vřavy několik bomb. Chvíli museli počkat, až na břehu zavládne klid. Jakmile byl břeh jezera vyklizený, skočili do vody. Po břehu se mezitím plazil jediný přeživší toho strašného boje. Opět ten, kterého nešlo jen tak zabít. Exploze si na něm však vybrala svou daň. Podobně jako Ngoy nebyl Sam Weber schopen přežít zapálení ohněm. Při výbuchu přišel o nohy a o půlku obličeje. Plazil se k vodě ve snaze uhasit plameny, jež mučily jeho tvář. Pierre si to možná ani neuvědomoval, ale vrah jeho sestry právě trpěl nejvíce ve svém životě... Pod hladinou docházelo k dalšímu souboji. Nietovi vodní dráčci byli vysláni k Lovcům kryptidů. Rogera jeden dokonce kousl do ruky, Pauline zase dva dráčci téměř překousli šňůru dýchacího zařízení. Zvláště Jack a Akihiko se však laserovkami pod vodou oháněli tak rychle, že lasery kosily jednoho dráčka za druhým. Tentokrát plně vybaveni, zničili Lovci kryptidů sloupy s laserovými puškami, jež se měly vysunout pokaždé, když se k základně někdo přiblížil. Několik laserů pak zničilo vstup do potápěcí místnosti. Otvor se okamžitě uzavřel novým, neporušeným. Nic nového, to už Lovci kryptidů zažili, když sem poprvé pronikli. S pomocí laserů si vytvořili únikový východ z místnosti. Na vysokém stropu bílé chodby se okamžitě objevily všelijaké pušky k jejich odstranění, avšak i ty byly zničeny. Horší to bylo, když sem přišel jeden z robotů X-77. Též tvořený kovem, který nelze zničit. Lovci kryptidů se museli rozdělit. Jack, Pauline a Roger se dali jedním směrem, až skončili v jakési skleněné místnosti, snad nějaké chemické laboratoři. Robot se dal do pronásledování zbylých členů týmu, Akihika, Fahada a Pierra. Schválně je hnal do místnosti, kde je už Nieto očekával, a byl připraven se jich zbavit... Ve skleněné laboratoři se ozval výhružný řev. Všichni ztuhli, zvláště však Pauline, která ten hlas znala... Byl to Yetti, Yetti, který jí kdysi zachránil před muži Gregoryho Martina*! Aniž by to Lovci kryptidů věděli, byl odnesen sem, do Nietovy základny na dně největšího středoamerického jezera... A měl obojek na krku. Okamžitě se dal do jejich pronásledování. A znovu si vyhlédl Pauline, tentokrát ne proto, aby ji chránil, ale proto, že ji chtěl jednoduše rozrhat na cáry. Jak za ní utíkal, pěstmi ničil všechny ty skleněné stěny kolem nich. Byl to hrozný chaos... Pauline si jen přála uniknout spárům Yettiho. Mezitím Jack a Rogera obklíčilo pár Nietových vojáků, kteří ještě v základně zůstali...

* - Lovci kryptidů 2, díl desátý: Pauline a sněžný muž

Podaří se Lovcům kryptidů Nieta porazit? Jaká budoucnost čeká všechny jeho kryptidy, zvláště pak Yettiho? Pokračování příště...

Lovci kryptidů 2: Vězni války (4/7)

18. června 2018 v 10:01 | HAAS
Claude Ngoy byl zabit Deylinem Nietem. Na město Granada na pobřeží jezera Nikaragua útočí desítky Nietových vodních dráčků, Buckshawské příšery, pterodaktylové, roboti X-77 a mnozí další. Pětičlennou výpravu Lovců kryptidů zde přitom vede Pierre, který už svedl boj se svým úhlavním nepřítelem, vrahem své sestry, Samem Weberem. Po Ngoyově smrti Weber nařídil svým lidem, aby vypustili jednoho z Ngoyových západoafrických netvorů do jezera a nechali jej zaútočit na Nietovu základnu na dně. V Londýně je mezitím Pierrova přítelkyně Kate svědkem hrozné události. Nietovi kryptidi a roboti zaútočili i zde. V relativním bezpečí je jen Jack, který zamířil do rakouských Alp. Zde nalezl možná posledního Tatzelwurma, mládě. Chce jej použít jako jediného zástupce své armády kryptidů, a s jeho pomocí zastavit všechno to řádění. Jak? To se teprve ukáže.

LOVCI KRYPTIDŮ 2: VĚZNI VÁLKY, ČÁST ČTVRTÁ:
"Vidíš, synu?" optal se Nieto Metallera, ukazuje na monitor. "Ngoyovi lidé vypustili toho netvora..." řekl skoro monotónně Metaller. "Až se přiblíží k naší pevnosti," pokračoval Nieto, "vysunou se všechny ty sloupy s laserovými vystřelovači. Ale nemyslím, že ho zastaví..." Stalo se přesně tak, jak Nieto předpokládal. K jeho mírnému zděšení lasery netvora s cibulkovitým čenichem vůbec nezranily. Všechny paprsky se od jeho tlusté, šupinaté kůže, snad nějak vylepšené, odrážely ke dnu jezera, kde vířily písek. Jediným mávnutím ocasem pětimetrový monstrózní plaz povalil několik těchto sloupů. Již se blížil k základně. "Metallere, ven! Okamžitě!" zařval Nieto. Bez odpovědi vyběhl Metaller z místnosti a mocně zakřičel na několik chlapů v zelených uniformách a žlutých maskách, aby napustili vodu do potápěčské komory a následně otevřeli otvor směrem ven. Během necelých tří minut už Metaller plaval při stěně základny. Najít zde útočníka vůbec nebylo těžké. Prozrazovala ho jeho velikost. Metaller se jako torpédo vyřítil ze svého dočasného stanoviště a přitom vytasil z obou zápěstí své "mačety". Zabodly se do plazovy kůže tak hluboko, že se i pod vodou ozval jeho tlumený, bolestný řev. Krátký krk ohromného monstra se otočil, a Metaller skončil mezi jeho zuby. Zvíře opět úpělo v šoku. Většinu zubů si přitom vylámalo. Metallerovo tělo, tvořené dosud neznámým kovem, bylo prakticky nezranitelné. Pár ran z kulometu zabudovaného v jeho zápěstí, a chřtán Ngoyova netvora opustilo značné množství krve. S tělesnými záškuby upadl na dno. Metaller se však do základny nevrátil. Nieto mu přes vysílačku okamžitě poručil, aby vyplaval na břeh. Prý jsou tam Lovci kryptidů. Musí je zastavit. A tentokrát nesmí zklamat... Do základny Lovců kryptidů na jihu Londýna pronikl Jack Owen se svým úlovkem, malým Tatzelwurmem. Nebyl tu nikdo, kdo by mu mohl pomoci malého ďáblíka zkrotit. Jack věřil, že to zvládne sám. Položil probouzejícího se kryptida na stůl a na krk mu připevnil malý obojek, zrovna takový, jaký mají na krku všichni Nietovi kryptidi. Jackovi však bylo jasné, že technologie, kterou Nieto používá k ovládání svých kryptidů je mnohem lepší. Tento obojek fungoval v podstatě na stejné bázi, jako obojky kryptidů Zhou Lena*. Jack doslova strčil malého Tatzelwurma do malé bedničky, skočil do automobilu Cryptid Chaser, položil bedničku na zadní sedátko, nastartoval motor, opustil garáž... A akce začala... Netrvalo dlouho, a ocitl se přímo ve středu Londýna. Mračna pterodaktylů terorizovala oblohu. Někteří seděli na Big Benu. Jen kousek od východního břehu Temže pobíhala Buckshawská příšera a svými beraními rohy kosila každého člověka, který před ní nestačil útéci. A ozýval se tu také skřek Tatzelwurmů. Takže i ty Nieto vypustil! Jack doufal, že tak jeho nepřítel učinil. Protože právě teď bude mít šanci je všechny do jednoho porazit s pomocí svého Tatzelwurmího mrněte... Opustil Cryptid Chaser s bednou v levé ruce a s laserovou pistolí, nabitou nejsilnějšími lasery, v pravé. Na prvního Tatzelwurma nemusel čekat dlouho. Ošklivá, černý hybrid kočky a červa zrovna ohlodával prsty nějakého mrtvého muže, jehož obličej ležel v kaluži krve. Zaměřil se na Jacka. Ten okamžitě vypustil z bedny svého kryptida...


Jakmile se před Tatzelwurmem ocitl jedinec jeho vlastního druhu, zvláště pak mládě, zastavil se a nejprve pozorně naslouchal jeho kňourání. A toho dokázal Jack využít. Trefil laserem dospělého Tatzelwurma do hlavy a zabil ho. Bohužel neměl na vybranou... Okamžitě přiběhl k jeho obojku a sundal mu ho. Svého Tatzelwurma k sobě zavolal s pomocí ovladače rádiových vln. Zvíře, jehož nervový systém byl napojen na obojek, na ně reagovalo. Malý Tatzelwurm tedy Jacka poslouchal! V Cryptid Chaseru se Jack pokusil obojek trochu zanalyzovat. Technicky byl neuvěřitelně složitý. Jacka napadlo, že by mohl najít dalšího Tatzelwurma a zjistit, jak se bude chovat, zkusí-li na něm něco odvážného. V další ulici narazil hned na dva. Jeden z nich byl větší než ostatní. Jack opět vypustil svého malého kryptida, který jedince svého druhu na chvíli odlákal od ničení a zabíjení lidí. Jack, sedící v autě, s pomocí pouhého šroubováku upravil nějaký kontakt v získaném obojku. Zaujalo ho, že velký Tatzelwurm, zřejmě vůdce skupiny, zareagoval na změnu také. To proto, že všechny obojky byly na sebe nějak napojeny. Stačila změna signálu, a Nietův Tatzelwurm se začal chovat úplně jinak. Po pár úpravách na získaném obojku se Jackovi podařilo získat na svou stranu obě nalezená zvířata. Ale nejvíce ho překvapilo, že všichni Tatzelwurmové z okolí se po pár minutách nahrnuli do této ulice. Stoupli si k vůdci smečky. Poslouchali ho. Také ptakoještěři přestali krákat. Zdá se, že vůdcem odnože Nietovy armády vyslané do Londýna byl právě ten velký Tatzelwurm. Když ho teď ovládal Jack, "poslouchali" ho i všichni ostatní kryptidi. Jen Buckshawská příšera stále řádila. Jack vyběhl z ulice. Zamířil na to zvíře malým kulometem s jedovatým plynem. Náhle však kulomet sklopil. Kdyby zvíře nezasáhl, nejspíše to odnese ta osoba před ním utíkající. Okamžitě poznal, o koho jde, vždyť to byla Kate. Rozběhl se tedy směrem k ní a tedy i k Buckshawské příšeře. Hbitě přeskočil několik aut. Konečně stanul v dostatečné blízkosti Buckshawské příšery. Ta zrovna nahnala Kate k vysoké zdi. Nebylo úniku. Kdyby tu tedy nebyl Jack. Ten konečně vypustil jedovatý plyn z kulometu, a Buckshawská příšera zhynula. "Přišel jste právě včas," vydechovala Kate a z očí se jí ronily slzy. "Odvezu Vás k nám na základnu, tam budete v bezpečí. I když v bezpečí už je celý Londýn. Já teď musím za svými přáteli do Nikaragui!"


Na přísně tajné základně CIA zrovna padl rozkaz. "Vypustit rakety!" zařvala agentka Kentová, až se rozlehlo po celé místnosti. CIA totiž právě zaměřila jeden z těch Nietových letounů, onu "kostku, ze které se po opuštění země vysunou křídla". Mířila neuvěřitelnou rychlostí z Velké Británie na pobřeží USA, ale mělo se za to, že se zřejmě vrátí zpět do Nikaragui. Pár atomových raket ji zasáhlo i přesto, že letěla rychlostí, o které se ani pilotům stíhaček nesnilo. "Cíl zasažen, agentko," řekl tlustý chlápek, který rakety odpálil, a zanořil své zuby do hranolek s kečupem, jako by se nic vážného nestalo... Na pobřeží jezera Nikaragua právě Akihiko odrovnal dalšího vodního dráčka. Fahad s Rogerem postříleli pár mladých Sandwalkerů, jež měli na svědomí desítky lidských životů. Pauline zase zabila pár raptorů. Z oblaku prachu, jenž levitoval mezi troskami domů, náhle vystoupil Metaller. Působil jako duch, který se přišel pomstít. "Zasáhněte ho vším, co máte!" zařval Pierre, jenž byl Metallerovi nejblíž. Věděl, co bude následovat. Dlouhé ostří se pomalu vysouvalo z Metallerových zápěstí. Jako by si to kovový muž vychutnával. "V Kanadě jsi neuspěl, tak mi to řekl Jack," řekl Pierre třesoucím se hlasem. Ani se nesnažil Metallera zasáhnout laserovkou. Vždyť by to stejně bylo k ničemu. Metaller se zarazil. V jeho rudých očích se cosi zalesklo. Byla to snad lítost z nedokončení mise? "Díky, že máš emoce," dodal Pierre. Zezadu na Metallera vystřelila Pauline ze svého žlutého kulometu. Jakmile prach usedl, spatřili Metallera ležet v malém kráteru v zemi, zrovna tak jako kdysi v Montaně**. Ale věděli, že robot se zase probere. Akihiko k němu tedy přiskočil a zarazil do jeho kůže dýku. Všichni spustili čelist. Ta dýka se do kůže mírně zarazila. "Co... Co... Co... to je?! Co to má znamenat?!" koktal Pierre. "Asi kov o něco méně silnější než ten jeho. Vypůjčil jsem si ho od pana Makoto," pousmál se Akihiko. Uštípl kousek Metallerovy kůže. Schoval ji do kapsy ve spandexovém obleku. Nato se Metaller probral. Akihiko odskočil. Pauline ho Metallerovi vypálila znovu. Ohromná rána, jež Metallera opět paralyzovala, dala týmu šanci na dočasný ústup. Teď bylo na čase zjistit, co je ten kov zač. Teď, měli vzorek...


* - Lovci kryptidů 1, 10. díl: Svět před záhubou
** - Lovci kryptidů 2, 2. díl: Ozubený teror

Podaří se zabránit globální katastrofě a zastavit Deylina Nieta? Zjistí po všech těch měsících naši hrdinové, jak zničit nezničitelného Metallera? Příběh ještě nekončí...

Lovci kryptidů 2: Vězni války (3/7)

16. června 2018 v 9:45 | HAAS
V minulé části dílu Vězni války se gabonský humanoid Claude Ngoy, schopný přeměnit své tělo tvořené nestálými molekulami prakticky v cokoliv, úspěšně pokusil proniknout do Nietovy základny na dně jezera Nikaragua. Nieto a jeho "syn", kovový robot Metaller, ho však nakonec uzavřeli do budky, kterou nechali přemístit na pobřeží jezera, v níž ho spálili. Ngoy je mrtvý... Ale nechal sem přece přivést svou armádu kryptidů, není to tak? A co Sam Weber? Lovci kryptidů se zatím rozdělili. Všichni až na Jacka zamířili do Granady na pobřeží jezera, kde řádí Nietova zvěř a roboti. Jack pátrá v Rakousku po Tatzelwurmech, kteří se stali posledními rekruty Nietovy armády. Chce zde najít odpovědi na šílené a důležité otázky... Pierrova přítelkyně Kate je mezitím svědkem velkého útoku kryptidů v Londýně. Podaří se jí utéci před ohromným "vepřo-beranem", Buckshawskou příšerou?

LOVCI KRYPTIDŮ 2: VĚZNI VÁLKY, ČÁST TŘETÍ:
Kate, ztracená v davu chaoticky se pohybujících lidí, snažila se dostat se k nejbližší budově. Nejraději by otevřela dveře jednoho domu a vtrhla do něj, ale v tom zmatku nebyla ani schopná najít kliku. Ohlédla se a spatřila Buckshawskou příšeru, jak nabírá na své zakulacené rohy tři lidi naráz a vyhazuje je do výšky asi čtyřech metrů nad zemí. Jeden z mužů spadl na hlavu, kolem se rozprostřela krev, asi byl mrtvý... Mexičtí ptakoještěři klovali do jednoho člověka za druhým. Kolem Kate právě proběhla starší paní, která měla úplně pokousané ruce. Kate vůbec nevěděla, co má dělat. Myslela, že omdlí. Teprve, když se schovala v malém průjezdu, pokusila se o zachování klidu. Vytáhla svůj telefon a zavolala Pierrovi. Vzal to, jen aby jí řekl, že už přistávají v Granadě. Když mu sdělila, co se děje v Londýně, nebyl zrovna nadšen. Jen jí řekl, ať se odtamtud nějak ztratí. Z toho Kate nebyla nadšena, skutečně šlo o prvotřídní radu. Ale Pierre musel právě řešit něco jiného... Pětice Lovců kryptidů vyběhla z Cryptid Swiftu. Jestli v Londýně zavládl chaos, pak tady to byl přímo konec světa. Kdysi poklidné město bylo úplně poničeno. Ze spálených domů se kouřilo, dým zahaloval horizont, takže nebylo ani vidět na pobřeží jezera Nikaragua. Skřek kryptidů a zvuk pálení laserů z rukou robotů se ozýval z dálky, avšak Lovci kryptidů věděli, že nějaká hrozba brzy přijde. Čekání nemělo dlouhého trvání. Z šedé temnoty dýmu se náhle enormní rychlostí vyřítili dva Sandwalkeři, obrovští krabi z Arábie. Odolávali laserovým střelám, přestože je rány bolely. Jeden předstoupil před Fahada a téměř ho sevřel klepety. Fahada včas k zemi přitiskl Pierre. "Seš docela dobrej vůdce, to jo," poznamenal Fahad. Hned nato však Pierrovu nohu popadla Sandwalkerova klepeta. Pierre byl odpudivým bezobratlým zvednut do výše. Rána z raketové pistole, kterou v ruce držela Pauline, však Sandwalkerovu chuť na Pierrovo maso okamžitě potlačila. Když celé klepeto uletělo, dopadl sice Pierre těžce na zem, ale byl v pořádku a nezraněný. Ukázalo se, že malé výbušné raketky dokáží Sandwalkery zničit. "Škoda tak krásných zvířat... Za jejich smrt může Nieto, ne my. To on je unesl a udělal si z nich armádu..." řekl Fahad. Utíkali směrem k pobřeží. Museli se s pomocí laserových pistolí probít skrze hejno pterodaktylů. Nikdo nebyl zraněn, jen všichni ti překrásní létající plazi museli být usmaženi. Nikomu z týmu nebylo u srdce zabíjet kryptidy. Ale teď, když jde o lidské životy, neměli na vybranou. V jednom polorozbořeném domku se skrýval malý chlapec, na kterého útočili dva Nietovi vodní dráčci. Chlapcův řev okamžitě zaujal Akihikovu pozornost. Udělal několik dlouhých kroků, přiběhl ke stavení, vtrhl dovnitř, aniž by věděl, co jej čeká uvnitř, a už praštil prvního dráčka po hlavě svou kovovou tyčí. Druhému zabodl do krku šuriken. Zvedl brečícího chlapce a vynesl ho ven. Ten kluk jen něco vykřikoval španělsky, a hned jak jej Akihiko pustil, rozběhl se kamsi do dáli. Zřejmě hledal svou rodinu. Kousek odsud pomáhal Roger na nohy malé stařeně, jež silně krvácela z ramene. Anglicky moc neuměla, ale dle jejího popisu jí asi napadl také jeden z Nietových dráčků. Pauline jí rameno ošetřila. Stařena jen něco blábolila, a pak náhle usnula. A již se neprobudila. Snad za to mohl šok? "Pamatujete, jak v prosinci vyslal Nieto dráčky do centra Londýna? To byl teprve začátek. Zkoušel tehdy, jak se ta monstra osvědčí... A osvědčila se znamenitě..." řekl Akihiko. Pauline se nezdráhala odebrat mrtvé stařeně krev. "Ta barva se mi nelíbí. Jsem si jistá, že dráčci jsou jedovatí," konstatovala. Na místě se už tým dlouho zdržet nemohl. Mezi domy se prudce zastavili dva z těch raptorů, jejichž výzkumu se už takřka před rokem věnovali v Montaně. "Sakra! Zpátky!!!" zařval Akihiko a vyhodil po jednom šuriken. Raptor se rychle letícímu předmětu bravurně vyhnul a rozzuřen, pustil se do pronásledování japonského zuřivce. Akihikovi nezbylo, než po něm vypálit z laserové pistole a tím ho odrovnat. "Střelba z laserovky není zrovna tvůj styl," podotkl Fahad. Před druhým raptorem vyšplhali pronásledovaní Roger, Pierre a Pauline na nevysokou zeď, jež se jim doslova drolila pod nohama. Roger jen taktak vytáhl svou nohu nad úroveň, na níž mohl raptor dosáhnout. Také stačila rána, tentokrát laser vypálil Pierre, a raptor byl po smrti. "Jestli to takhle půjde dál, zásobníky dojdou. Po každém zvířeti už pálíme nejsilnější lasery..." řekl o chvíli později, když seskákali ze zdi. Okamžitě se vydali k pobřeží jezera. Probíhali ulicemi, v nichž to doslova vřelo. Jeden člověk zakopával v hrozném útěku o druhého. Raptoři zabodávali své srpovité drápy do krků a hlav každého, koho potkali. Lovci kryptidů stěží stačili všechny zabíjet. Rogera dokonce jeden skoro kousl, naštěstí ke zranění nedošlo, a to díky skvělé týmové práci Lovců kryptidů. X-77 stříleli své výbušné paprsky do každého domu, na který narazili. I zde byla Buckshawská příšera. Zaměřila se na Lovce kryptidů, zrovna když vešli do bývalého přístavu, jenž byl nyní jen spáleništěm trosek, po kterých pobíhali raptoři a Nietovi dráčci. Dříve, než Buckshawské monstrum stačilo nabrat někoho z týmu na rohy, skončilo v ohromném mraku jedovatého plynu, který Pierre vystřelil z kulometu...


Tisíce kilometrů odsud, v nádherném, letním lese rakouských Alp, pročesával Jack husté křoviny a stopoval poslední Tatzelwurmy, kteří v této oblasti žili. Nikomu neřekl, co přesně zde chce zjistit. Vždyť takový Jack byl, dobrý vedoucí, ale zároveň člověk tajemný, nechávající si své poznatky často až do poslední chvíle pro sebe. Dlouho však týmu nic nezatajil. Tak proč tak učinil tentokrát, když šlo o budoucnost celého světa? Jack byl ponořen ve svých myšlenkách, zatímco přicházel k doupatům Tatzelwurmů. Vzpomněl si, jak je kdysi s Pierrem nalezl, a jak celá nehoda v těchto lesích nakonec vedla k odhalení prvního nepřítele Lovců kryptidů, zlého Zhou Lena, který je již po smrti. Rozsvítil baterku, připravil si pistoli vcelku malé ráže, a pronikl do jednoho z doupat. Přišlo mu zajímavé, jak byla půda v doupěti neporušená. Čas od času spatřil stopy po drápech Tatzelwurmů, ovšem jinak nic... Napadlo ho, jak byli Tatzelwurmové z doupat vytaženi. Jistě s pomocí nějakého lana. X-77 jsou vybaveni vším, co se hodí k odchytu kryptidů... Jacka z přemýšlení vytrhlo zařvání. Mládě Tatzelwurma zaútočilo na jeho obličej. Jack překvapením vykřikl. Ostré drápy malé kočky s červím ocasem se zasekly do jeho čela. Jack naštěstí věděl, jak si poradit. Chytil zvíře za krk a odtrhl jej od svého obličeje. Tohle mládě bylo asi poslední. Byl to možná poslední divoký Tatzelwurm na celé planetě... Jack dobře uchopeného drobka odnesl z doupěte. Vytáhl z batohu injekční stříkačku se sedativy a uspal ho. Musel ho odsud odnést v rukou. Jak úžasný pocit to byl, nést v rukou něco tak tajemného, malého a zabijáckého... Jack sem přišel přesně pro to, co hledal. Lovci kryptidů potřebovali kryptida... Třeba jen jednoho... Ale ve válce, kde se kryptidi užívají jako zbraně, neměli na vybranou. Třebaže tím Jack riskoval osud život toho posledního Tatzelwurma. Proč si vybral zrovna tento druh, to věděl moc dobře. Plán měl totiž moc dobře promyšlený. A možná, kdesi v hloubi srdce, kde byl Jack trošičku namyšlený, což koneckonců pro vedoucího týmu bylo pozitivum, věřil, že právě s pomocí tohoto drobečka zachrání svět...


Sam Weber klečel u zbytků budky, ve které Nieto nechal zničit Clauda Ngoye. Bylo mu hořko. Mezi uhlíky nalezl jakousi černou hmotu. Jistě to byl natvrdo spálený sliz z Ngoyova těla. Nevěděl, co si počít. Jeho bos byl mrtev. Sam se obrátil směrem k Ngoyovým mužům, prostým lidem, stojícím kousek za ním. "Nemáme na vybranou. Přebírám velení. Vypusťte zvěř do jezera!" zařval mocným hlasem. Jeden z vojáků k němu přistoupil. "Tady nemáme šanci. Kdyby byl Claude živ..." oponoval. "Ale on není naživu... Ale část jeho těla je stále přítomna v tom mém. Vidíš?!" vykřikl na něj Weber a protáhl si krk. Mezi póry kůže se zaleskl sliz. "Ngoyův druh vyhynul. Ale jeho část stále žije ve mne. Takže máme naději! Útok!" dodal. Muži se odebrali k letounu. Z obrovské "krabice", kterou sem letoun přinesl, vylezlo to monstrum s cibulkovitým čenichem. Jeho krátké nohy nesloužily mu moc dobře k pohybu na souši. Avšak ve vodě to bylo jinak. Pětimetrový netvor zmizel v hlubinách. Měl napadnout Nietovu základnu... Weber osaměl na pobřeží jezera. Stále si prohlížel ten nestvůrný stroj, který Nieto zbudoval jen proto, aby se zbavil Clauda Ngoye. A Ngoy přece pomohl Weberovi z vězení poté, co byl minulý rok Zhou Len poražen... Vztek teď vládl Weberovi... A pak náhle se na pobřeží ocitlo pět postav v černých spandexech. Lovci kryptidů! "Weber!!!" zařval instinktivně Pierre. "Vrahu!!!" oslovil jej s naštváním. Rozběhl se proti němu, zatímco tasil svou laserovku. Kdesi v hlavě jako by se mu odehrála scéna, kterou nikdy nezažil. "Pierre," oslovila ho Sabine, když seděli na posečené louce na francouzském venkově, "nezabíjej ho." "Proč?!" vyhrkl Pierre. "Nebudeš přece jako on," odpověděla Sabine. "Vždyť tě zastřelil... On tě zastřelil!!!" "Nedělej to. Nebuď jako on... Nebuď monstrum..." "Já už jsem se monstrem stal, Sabine," odpověděl Pierre. "Ještě ne. A máš šanci tomu zabránit..." řekla Sabine. "Co ty o tom víš?!" "Co já o tom vím? Necítíš se jinak?" "Necítím se jinak? Něco ve mě je, to je pravda... To sérum agresivity..." zakončil jakýsi imaginární rozhovor, načatý jen z čistých emocí, Pierre. "Sabine!!!" zařval, když loktem vrazil do Weberova obličeje, povalil ho na zem a začal do něj mlátit laserovkou. Weber ho mocně popadl za krk a trhl. Ale Pierre mezi jeho ruce vsoukal své koleno a zatlačil na jeho bradu. Weber uvolnil své sevření. Jeden laser za druhým procházel Weberovou hlavou. Ostatní členové týmu tento berzerk sledovali s údivem. Pierre byl úplně bez sebe. Teprve, když Weberovi úplně chyběla hlava, spadl vedle něj na záda a těžce vydechoval. Celý útok však neměl jediného účinku... Nestálé molekuly doslova vyzdvihly novou hlavu z Weberova krku. Jediným nadlidským skokem se Weber dostal až do jezera. Tam zmizel v hlubině... Zatím...

Jak zastavit Deylina Nieta? Jak porazit Sama Webera? A jak konkrétně chce Jack s pomocí mláděte Tatzelwurma zachránit celou naši planetu, uvrženou ve velké nebezpečí ostatními kryptidy, zotročenými Nietem a již nežijícím Claudem Ngoyem? Toť otázky, na něž bude odpovězeno... V příštích částech!

Lovci kryptidů 2: Vězni války (2/7)

9. června 2018 v 9:22 | HAAS
V minulé části byli obyvatelé městečka Granada na pobřeží středoamerického jezera Nikaragua svědky neuvěřitelné podívané; desítky a desítky robotů X-77 opustily Nietovo doupě na dně jezera a zamířily neznámo kam. Na městečko brzy zaútočili Nietovi vodní dráčci, asi metr dlouzí, oranžoví zabijáci, se kterými se už Lovci kryptidů několikrát setkali. Naši hrdinové brzy prožijí zkoušku ohněm. A stejně tak Claude Ngoy... Doslova... Zatímco jsou Jack a Pauline v poničeném centru Los Angeles a zbytek týmu se nachází v Londýně, stávají se obyvatelé Granady masivního útoku... A Ngoy doufá, že teď, když Nieto vyslal značnou část své armády robotů a kryptidů do světa, podaří se mu ovládnout jeho základnu...

LOVCI KRYPTIDŮ 2: VĚZNI VÁLKY, ČÁST DRUHÁ:
Ponořivši se do vody, proměnil se Claude Ngoy ve velký chuchvalec slizu, jehož jednotlivé segmenty se brzy zcela rozdělily. Ani zkušený potápěč by nerozeznal tenké vrstvičky slizu, proplouvající vodou jako tenká vlákna, jen nepatrně se pohybující ze strany na stranu jako had, když plave. Ngoyovo tělo, tvořené z nestálých molekul, se ve vodě zkrátka rozplynulo, ale rozdělené na snad stovky slizkých vlákýnek, nezadržitelně se blížilo k Nietově základně na dně jezera. Ve vodě byl zmatek. Základnu opouštěl jeden robot za druhým. Malý shluk vláken Ngoyova těla dokonce rozrazila skupina Nietových dráčků, velkou rychlostí plovoucí k hladině. Ngoy proplul nad vysouvacími sloupy s laserovými puškami, které měly překvapit kohokoliv, kdo by se k budově na dně přiblížil. Na Lovce kryptidů kdysi zaútočily. Na Ngoye teď ne. Zelené vlákno se přichytilo na vnější stěně budovy. Postupovalo po ní jako ruka slepého člověka, který hledá vchod. Jakmile objevila malou škvíru, nahrnula se k ní další vlákna, podobně pátrající po celé délce zdi. Ano, zde se nacházela skulina těsně vedle otvoru do potápěcí místnosti. Skulina vedla do složitého potrubí v budově. Z díry neustále odcházel proud vody. Pro Ngoye však nebylo těžké plavat proti proudu. Jednotlivá vlákna se pomalu vsunula do trubky. Jakmile Ngoyovy hmatové buňky ucítily, že se prostor rozšířil, začala se vlákna skládat dohromady. Z malé trubky v potápěcí místnosti, nyní zaplavené vodou tak, že by dospělému člověku sahala po kolena, vylezl slizký netvor. Nejprve se utvořilo jeho tělo, pak s lupnutím vylezla z něho bizarní hlava se žlutýma očima vybavenýma vertikálními zorničkami. Ngoy se zde dlouho nerozhlížel. Přistoupil ke dveřím do místnosti a těsnění netěsnění, obrovskou silou je vytrhl. V Nietově základně se strhl poplach. Ngoy pomalu kráčel dlouhou, bílou chodbou. Ze dveří, které se otevíraly po jejích stranách, vybíhali Nietovi vojáci. Stříleli do Ngoye, co to šlo. Rány v těle tvořeném hmotou, která se ani nedá zničit, nezasáhne-li jí jediný živel, se zacelovaly. Ngoy natahoval své ruce jako chapadla a slizem pokrýval obličeje jednoho vojáka za druhým. Zatímco se jeho oběti dusily, vyrvával už další dveře. Takto se to celé opakovalo ještě několikrát, než dorazil do středu budovy. Ve velké modré hale se mu postavil zřejmě poslední robot X-77, kterého zde Nieto měl. Pro Ngoye nebylo složité odhodit dva prsty ze své levé ruky, které zasáhly robotovu hlavu. Okamžitě se na ni nalepily, přeměnily se v lepivou pokrývku a jako těsto, jež je odstraňováno z plechu, natekly mezi hlavu a tělo robota. Tento prostor zacpaly. Robot těžce dopadl na zem. Ngoy prošel kolem něj, sliz se opět vrátil do jeho těla, postoupil až na jeho ruku a znovu zformoval jeho prsty. Ještě jedny dveře byly vyrvány, a pak se Ngoy ocitl v hlavní místnosti. Hrála zde poklidná hudba, nahrávka nějakého klasického klavírového představení. Deylin Nieto seděl na otáčecím křesle, zády ke Ngoyovi. Zadní část místnosti byla zcela zatemněna. "Vítám tě, Claude," řekl Nieto a prudce se na křesle otočil. "Vidím, že ses důmyslně dostal do mé základny... Jak... neočekávané," vydechl Nieto. Ngoy neodpovídal. Jen pomalu přistupoval k Nietovi. "Co? Peníze ti nestačily? Přišel sis pro víc? Co vlastně chceš?" ptal rychle Nieto, aniž by mu gabonská dvounohá příšera odpověděla. "Ať už to s Pierrem Leroyem dopadlo jakkoliv, svůj úkol jsi tehdy splnil. Odzkoušel si na něm sérum agresivity doktora Brickella. To je vše. Nelíbilo se ti, že jsem ti zaplatil dokonce víc, než jsem ti původně slíbil? Víš, doufal jsem, že budeme mít dobré vztahy. Proto jsem to udělal. Ale jestli jsi mi přišel vrátit peníze, nemám nic proti. I když za chvíli už pár pitomých bankovek potřebovat nebudu. Budu mít vše..." rozpovídal se bizarní muž s vousy pouze nad koutky rtů, předtím než ho Ngoy chytil za krk a mocně sevřel. "Myslíš že budeš mít vše?" zašeptal mu do obličeje Ngoy a stiskl sevření ještě více. "Nepochybuju o tom," odpověděl dusící se Nieto. Ve chvíli, kdy Ngoyovi odletěla hlava od těla, musel se začít smát. Z temnoty totiž vystoupil Metaller a usekl Ngoyovi hlavu s pomocí svého ostří, jež vytáhl ze zápěstí levé ruky.


Pro Ngoye však nebyl problém svou hlavu rozpustit a jednotlivými proudy slizu ji znovu připojit ke svému tělu, které Metaller pitval svými ostrými meči. Ngoyovo tělo obalilo celého Metallera a pokusilo se sevřít, co to šlo. Ale neznámý kov nešlo zničit. Sliz přeskočil na Nieta, ale Metaller ho od svého "otce" včas odtrhl. "Tvůj čas nadešel, Deyline," řekl Ngoy, jehož tělo se znovu zformovalo asi tak dva metry od nich. "Mě zničit nedokážeš! Prohrál jsi," řekl arogantním tónem a ďábelsky se usmál. "Ne," odpověděl na to Metaller, "ty jsi prohrál." Z jeho ruky se vysunul plamenomet, který Ngoye zapálil. Jediný způsob, jak ho zničit - plazmou, ohněm - byl právě uplatněn. Řvoucí Ngoy, zapálen, jako by se vůbec nedokázal rozdělit na několik částí. Metaller ho chytil za hlavu a zmáčkl. "Odnes ho do vězení. Do Ngoyova vězení," přikázal mu Nieto... Los Angeles se stále vzpamatovávalo z hrozného útoku Nietových robotů. Ve zmatku, který stále vládl na jeho ulicích, utíkali Jack Owen a Pauline Jetkinsová. Mířili zpátky ke Cryptid Swiftu. Jack svolal pomocí vysílacího zařízení všechny členy týmu do základny v Londýně. Cryptid Swift opustil L. A. Mířil zpět, jen proto, aby nabral několik členů týmu, a vrhl se do toho chaosu v Nikaragui. Jack totiž sledoval záběry v přímém přenosu na svém tabletu, a věděl, že jde do tuhého. Nemusel hádat, že už zemřely stovky lidí. Vždyť záznam ukazoval jejich mrtvoly prakticky všude...


Pierre přiběhl opět jako poslední. Byla s ním i Kate, která ho přemluvila, aby ji vzal do základny s sebou. Jackovi to moc nevadilo, stejně už Kate, přestože nebyla členkou týmu, základnu jednou hlídala a moc dobře to tu znala. "Poslyšte, lidi, musíme jednat rychle. Navrhuju, abyste se všichni vypravili do Granady v Nikaragui. Sežeňte si vybavení a potopte se do jezera. A předtím samozřejmě zastavte všechna ta monstra..." mluvil rychle Jack. "Pierre, chci abys je vedl!" rozkázal. "Co... Já?!" zněla odpověď. "Co... On?!" zasupěl Akihiko. "Počkej, počkej, to je vtip?" zeptal se Fahad a opřel si loket o Akihikovo rameno, který jej hned strhl. "Bude velet Pierre, vy hluchoni! Zvládneš to! Druhá vedoucí je Pauline," řekl Jack. "Proč nemůže být první? Pierre není dobrý nápad. Hele, nic proti, kámo, ale ty se nedokážeš ovládat..." namítl Akihiko. "Klidně to vezmu, Jacku," nabídla se Pauline. "Dost! Mám pro to důvody. Pierre, vedeš je. Teď poslouchejte, sakra! Já se vydám do Rakouska. Tam, kde jsme s Pierrem kdysi byli a pátrali po Tatzelwurmech. Přišla mi zpráva o tom, že roboti X-77 byli nedávno zahlédnuti, jak tam míří a něco odnášejí v sítích... Jestli to byl Nietův poslední plán, to nevím, ale chci zjistit, co tam hledali... Nějak je mi jasné, že tam najdu odpovědi na důležité otázky!" křičel jako správný velitel Jack a pak se odebral z místnosti. Nechal se letadlem odnést do Rakouska. Cryptid Swift zamířil s pěti Lovci kryptidů do Nikaragui. Kate, která opustila základnu, zamířila okamžitě domů. Uprostřed Londýna bohužel musela čekat ve velké dopravní zácpě. Taková smůla! Anebo ne jen smůla, ale... Ve chvíli, kdy do aut před tím jejím začala vrážet tlustá, vepři podobná příšera vysoká v kohoutku tak 2,5 metru, začala ječet strachy, hrůzou a zděšením. Okamžitě s autem couvala, kvůli čemuž narazila do vozů vzadu. Vyběhla ven z auta, stejně jako všichni, které to zvíře ještě nenapadlo. Buckshawská příšera byla vyslána do Londýna. Nad Big Benem prolétala skupina agresivních ptakoještěrů z Mexika. I tady se mělo brzy něco stát... Claude Ngoy se probral v malé místnosti. Vlastně to byla budka bez oken, bez dveří. Jak byl do ní dostán, nevěděl. Nikde žádná skulina, kterou by se mohl protáhnout. Už nehořel, ale tělo ho příšerně pálilo. Nebylo mnoho chvil v jeho životě, kdy pocítil fyzickou bolest. Ovšem teď měl pocit, že se podruhé narodil po smrt definujícím zážitku. Bohužel či bohudík nemělo mít toto znovuzrození dlouhého trvání... Budka se nacházela kousek od pobřeží jezera. Zřejmě sem byla vynesena z podvodní budovy. Na její stěny zaklepal Nieto, který postával poblíž. "Claude, víš, na co je to vězení, co jsem nechal vyrobit speciálně pro tebe?" zeptal se. Ngoy neodpovídal. Rozhlédl se po malém prostoru budky a spatřil několik kulatých vývodů těsně pod nízkým stropem. Zděsil se. Začal nahlas dýchat a sýpat. Nieto to venku slyšel. A řehtal se. "Chtěl jsi ovládnout mou základnu? Chtěl jsi mě zabít?" ďábelsky šeptal u stěny budky. "Já ti to oplatím. Sbohem, Claude. Tvá rasa, tvůj druh, všechny ty miliony let vývoje ve skrytu západoafrického pralesa, jsou ty tam. Sbohem..." řekl ještě. Pak přikázal Metallerovi, aby stiskl tlačítko na ovladači, který držel v ruce. Na Ngoye, křičícího bolestí, vytrysklo uvnitř deset ohnivých plamenů. Hluk uvnitř budky ustal až za deset minut. Pak Nieto poručil Metallerovi, aby ostřím vytvořil do budky otvor. Jeho "syn" tak učinil. Uvnitř už po Ngoyovi nebylo ani památky. Byl zničen.

Další aktér už ze hry vypadl. Claude Ngoy byl spálen. A s ním, zdá se, vyhynul i celý jeho druh, tolik toužící po pomstě lidstvu... To o Ngoyovi ani nevědělo. Zato o Nietovi se má brzy dozvědět. Doufejme, že ne jako o budoucím vládci planety. Co přesně hodlá Jack najít v Rakousku? A jak se Lovci kryptidů vypořádají se strašným chaosem, všemi těmi zuřícími kryptidy a vše ničícími roboty v Nikaragui? A nezapomeňme také, že Nietova "armáda" zaútočila na Londýn... Pokračování příště!

Lovci kryptidů 2: Vězni války (1/7)

2. června 2018 v 10:04 | HAAS
Jejich čas nadešel. Před rokem se utkali s čínským magnátem Zhou Lenem, který vypustil svou armádu dokonale ovládaných kryptidů do světového vělkoměsta New Yorku s cílem přesvědčit svět, že on je jeho vyvoleným vládcem. Jeho nezdar byl jen první z celé série událostí, které od té doby Lovci kryptidů zažili. Již dávno nejde o pouhý výzkumný tým, běhající za záhadnými zvířaty. Kryptidi existují a celý svět o nich ví. Více a více lidí se stává jejich nepřáteli, více a více lidí je chce využít jako zbraně. Je to už deset měsíců, co se Lovci kryptidů seznámili s Deylinem Nietem na své výpravě na dno jezera Nikaragua. Po celou tu dobu byli nuceni držet informace o něm, jeho zbrojení a odchytávání kryptidů v tajnosti, jinak by se Nieto pomstil na celém lidstvu. Nyní Lovci kryptidů vědí, že nejsou sami, kdo Nieta sledoval. CIA má o jeho projektu velmi zajímavá data, získaná satelitem 459. Lze ještě zabránit konfliktu? Jisté je jedno. Musí nadejít den, kdy Nieto ze svého úkrytu zaútočí. Pak bude celý náš svět v ohrožení... Dvanáctá a poslední kapitola je závěrem druhé série Lovců kryptidů, a já nyní přináším její první část...

LOVCI KRYPTIDŮ 2: VĚZNI VÁLKY, ČÁST PRVNÍ:
Stmívalo se. Parný den ve středoamerické Nikaragui byl u konce. Obyvatelé městečka Granada na pobřeží největšího středoamerického jezera se odebrali do svých domovů, aby si společně povídali o skončeném pracovním dni. Jen pár rybářů ještě pilně pracoval v malé loďce na hladině jezera. Zrovna vysypali ze sítě poslední rybí úlovek. Zatímco jeden z nich si rybu prohlížel a usmíval se, jelikož byl z úlovku opravdu šťastný, ten druhý líně pádloval směrem ke břehu. Tam je pozoroval Sebastián Mateo*. Mával na ně, gesty jim ukazoval, aby už přirazili ke břehu. Měl jim ještě něco předat, možná denní výplatu či něco jiného. Byl nedočkavý, vždyť už tady nechtěl postávat, ale vrátit se domů. V únavě zíval a kroutil hlavou, nevěřil, že to těm mužům tak dlouho trvá. Pak se ozvala rána jako z děla. Mateo zvedl hlavu. Zatím v šeru viděl jen své dva rybáře, jak hledí kamsi dozadu, do dálky, odkud ten hluk vyšel. Vodní hladina ještě stále duněla. Ozvala se další rána. Musela vyjít z hlubin jezera. Loďka se zachvěla. A potom náhle z vody vyletěla obrovská postava. Robot X-77, jenž opustil základnu Deylina Nieta. Na dně jezera to příšerně dunělo. Muži pádlovali ke břehu, Mateo na ně řval, aby zrychlili, a v pozadí, v té temnotě, mezitím jezero opouštěl jeden robot za druhým. Celá armáda X-77 se vznášela do vzduchu, jako by dostala povel k útoku. Mizeli ve výši, v dálce, blikající světlo na jejich nohou se ztrácelo mezi hvězdami. Loďka se převrátila. Mateo řval jako vyšitý. Měl o své zaměstnance nebývalý strach. Přiběhl ke břehu, rozsvítil svítilnu a přejížděl světlem po vodní hladině. Ani po mužích, ani po loďce zde nebyly stopy. Nedokázal úlekem ani vykřiknout, když jej cosi zubatého popadlo za nohu a stáhlo do vody. Mlátil tomu svítilnou o hlavu ve snaze zbavit se toho. Byl už ponořený pod vodou a zubatá tlama jeho nohu tiskla silněji a silněji. Pocítil, jak se jeho ruka dotkla oka toho tvora. Přejela po jeho šupinaté hlavě. Nějakým záhadným způsobem se mu nakonec podařilo zvíře odkopnout a vyplavat na hladinu. Kraulem plaval zpátky ke břehu, a ve svitu měsíce viděl, že plave v krvi. Možná ve vlastní, možná v krvi svých dvou rybářů. Na břehu stál hlouček lidí, kteří vyběhli ze svých domů, a povzbuzovali Matea. Jakmile doplaval na břeh, omdlel. Krátce na to se ne na pobřeží jezera objevila celá smečka dráčků Deylina Nieta, agresivních hybridů schopných napadnout takřka cokoliv. Lidé, z nichž někteří nesli Matea, unaveného k smrti, se rozprchli. Dráčci nahlas syčeli, pískali, řvali, a do toho z dálky, z hlubin jezera, vylétali další a další roboti. Obyvatelé Granady neměli pochyby o tom, že přišel jejich soudný den... "Ať už je to jakkoliv, sdílet náš svět nikdy nebylo definujícím atributem lidstva..." řekl si Jack, když pohlížel z okna základny Lovců kryptidů v jižním Londýně, zkoumajíce očima všechny ty zelenající se keře v nádherných, posečených zahradách. "Tak nějak to kdysi řekl profesor Xavier, vzpomínáte?" usmál se a otočil se na své kolegy, sedící kolem kulatého stolu v poradní místnosti. Chyběl jen Pierre. Všichni se strachovali, co s ním zase je, ale nakonec vesele přiběhl do místnosti s nově koupeným pop cornem, kterým se ládoval, a zahuhlal: "Jo, to byl jeden z nejlepších filmů. Ta scéna v Bílém domě na začátku, propána, já toho modrýho chlapa miloval!" "Tak, jsme tu všichni, to jsem rád," řekl Jack, výjimečně po staru oblečený ve své modré košili. "Ze CIA nám poslali data ohledně Nietovy základny. Některá z nich jsou teprve tři měsíce stará. Zkoumal jsem všechny ty obrázky, a dospěl k závěru, že Nieto nechával odesílat vždy jednoho robota X-77 každý týden. Vždy to bylo v nějakou noc. Kam odlétali? Do různých částí světa, což je znepokojující. A nikdy se nevraceli..." vysvětloval Jack. "Skoro jako by to byli nějací první vyslanci armády, nemyslíš?" skočila mu do řeči Pauline. "Myslím, že to je víc než pravděpodobné," zatvářil se poněkud tajemně Jack a položil kupu fotografií na stůl. "Co navrhuješ udělat, kámo?" zeptal se Pierre, zatímco do sebe rval pop corn. "Nezbývá nám, než čekat. Musíme počkat, co Nieto udělá. Vydat se tam teď na vlastní pěst nemůžeme," odpověděl Jack. Tým Lovců kryptidů vyšel z poradní místnosti. Bojová trojka, Akihiko, Fahad a Roger se tentokrát nechystali na menší cvičení v podzemní části budovy, v tělocvičně vybavené všelijakými laserovými zbraněmi, kterým se dalo celé hodiny uhýbat, čímž si cvičili své reakce. "Nikdy jsem netušil, že se dostaneme do takové války. Můžu Vám říct, chlapi, že když jsem přišel k Lovcům kryptidů, doufal jsem, že na chvíli zapomenu na to honění po světě, špehování lidí a rvaní se s nepřáteli. Nevím, jestli je dobře nebo špatně, že to teď celé zažíváme ve velkém, že se pereme ještě víc, než kdysi, když naše kariéry..." řekl Roger, ale Fahad ho přerušil. "Já jsem docela rád, že to takhle je. Protože kdyby jsme se tu nervali my, tak kdo?" pousmál se a otočil se na Akihika. "Já rád někomu useknu hlavu. Jestli to bude Nieto, tak klidně dneska odpoledne. Ale že bych tohle v životě chtěl, to ne. Nestal jsem se bojovníkem proto, že bych chtěl lidem ubližovat..." zasyčel jako vždy a odpochodoval. Pierre si vyšel ven za Kate, která už na něj čekala před budovou. Chvíli se líbali v parku, a když už je takto vidělo až příliš mnoho lidí, prostě se ztratili. Jack a Pauline byli sice spolu v pracovně, ale na něco takového rozhodně nemysleli. Zvlášť potom, co Jack zvedl svůj mobilní telefon, a v uších se mu ozval sladký hlas nepříjemného, arogantního tónu - agentka Kentová ze CIA. "Sledujete televizi, pane Owene?" zeptala se. "Ne, agentko, mám moc práce. A na telenovely se stejně nedívám." "Hm, tak právě vám uchází ta nejlepší. Zapněte si sakra televizi, jakýkoliv kanál!" zakřičela agentka do telefonu. Jack tedy neváhal. "Proboha!!!" vykřikla Pauline, když uviděla ten strašný výjev na obrazovce. "Co to sakra...?!" zašeptal údivem Jack. "Okomentuju vám to. Tohle je Los Angeles. A to, co vráží do těch mrakodrapů, jsou roboti Deylina Nieta!" řekla ještě agentka. Záznam v přímém přenosu brzy skončil. Helikoptéra s kameramanem spadla. "Kde jste, agentko?!" zařval Jack do telefonu. "Opaluju se na střeše svého domu," zkusila Kentová říci co možná nejvěrohodněji, přičemž se vyhnula padajícímu tělu robota X-77. Nacházela se přímo v centru toho strašného dění, v centru L. A. "Letíme tam za vámi!" zněla Jackova slova. Zavěsil telefon. O pár minut později opustil základnu Lovců kryptidů letoun Cryptid Swift. Jack a Pauline ani nebyli ve svých spandexech. Jen doufali, že se na místo dostanou včas...


Takovému letounu, jakým je Cryptid Swift, netrvalo dlouho, než přeletěl oceán a celý severoamerický kontinent. Ale když se ocitl v Los Angeles, nevypadalo to tu tak strašně. Jen centrum města bylo poničené. Letoun přistál na střeše. Jack a Pauline vyskočili ven s připravenými laserovými pistolemi i rozkládajícími žlutými kulomety připevněnými k zádům. Agentka Kentová Jackovi sdělila, že se nachází kousek odsud, asi tak kilometr chůze na východ. Když se s ní setkali, vypadala docela v pořádku. "Rád vás vidím agentko," pozdravil ji Jack. "Pěkná košile," řekla agentka a otočila se na Pauline, Jackovu přítelkyni, "hezky ho oblíkáte." "Co se tady stalo? Ničemu nerozumím," přiznal Jack. "Přiletěla skupina robotů, srovnala centrum města se zemí a zase odletěla. To je všechno. A byli od Nieta, to už víte," odpověděla rychle agentka. "Nějaký vzkaz od Nieta?" "Zatím žádný. Pokud tedy tohle nebyl vzkaz. Jako že asi byl, což jistě chápete." "Kam ti roboti odletěli?" zeptal se Jack. "Do Nikaragui. Zpátky domů. Tohle byl první útok, pane Owene," odpověděla spěšně agentka a se svými kolegy se vrátila ke svým pracovním záležitostem... Na recepci v malém tříhvězdičkovém hotelu v městečku Granada zrovna Jane a Miroslaw Hareovi, zaměstnanci hotelu z Evropy, vyřizovali nějaké formuláře. Jejich pracovní doba už skončila. Miroslaw ustavičně pohlížel na své hodinky a říkal Jane, ať pohne, ať už můžou z práce odejít. V tom se ozvala děsivá rána. Oba se otočili. Do budovy vnikl jakýsi dvounohý netvor, s otrými zuby, srpovitě zahnutými drápy na zadních končetinách. Hrozivě syčel, a oba pracovníci hotelu jen v paralýze pohlíželi na jeho rozevřenou tlamu, k nim se nemilosrdně blížící. Nebylo útěku. V celé Granadě to vřelo. X-77 létali nad městem jeden za druhým. Minutu za minutou, hodinu za hodinou, přibývalo obětí. Raptoři, odchycení Metallerem z Montaně**, zabíjeli každou živou bytost, kterou potkali. Roboti stříleli paprsky do domů, jejichž polorozpadlé střechy zasypávaly celé rodiny v nich žijící. Klon obrovské Buckshawské příšery se dostal až na náměstí Granady a vnikl do radnice, kde zabil pár důležitých městských představitelů. Nad celým dílem zkázy prolétala pomalu létající kostka, v jejíž řídící místnosti seděli u obrazovek Deylin Nieto, jeho kovový posluhovač Metaller a dále také mladý špión Black Spier. Nechyběl ani doktor Brickell, který jim přišel říci, že právě aplikoval sérum agresivity na všech dvacet pterodaktylů, jež měli být v pár příštích vteřinách vypuštěni z letounu ven s cílem terorizovat místní obyvatele. "Dobře to začíná," usmíval se ďábelsky Nieto. "Mohu vám s hrdostí oznámit, že jsem asi tím nejsilnějším mužem na celém světě," blábolil. Mezitím pohlížel na obrazovky, jež zobrazovaly přímý záznam z očí robotů X-77. Tolik ničení a zkázy... A Nieto to pozoroval jako pohádku, kterou si vždy přál mít zfilmovanou. "Vsadím se, že se zde brzy objeví Lovci kryptidů," dodal ještě Nieto, "Metallere, víš, co máš udělat." Z jezera vylétal jeden robot za druhým, vylézaly z něj smečky dráčků, domy na pobřeží už byly úplně poničeny, nebylo zde živého člověka... Jen mezi těmi troskami ukrývali se dvě bytosti, s jejichž zničením by si žádná z těchto Nietových příšer neporadila. Claude Ngoy, poslední ze slizkých gabonských humanoidů vyhubených lidmi, a Sam Weber, muž, kterého Ngoy obdařil svými jedinečnými schopnostmi. "Za chvíli v podvodní základně zbyde jen pár robotů a kryptidů," řekl Ngoy svému příteli. "bude za pár minut. Vrhnu se tam a uskutečním náš plán. Jakmile ti dám naše znamení, zavoláš Henrymu. Pokusíme se základnu ovládnout."

* - Lovci kryptidů 2: Záhada v jezeře Nikaragua
** - Lovci kryptidů 2: Ozubený teror

Lovci kryptidů se brzy stanou vězni války. Ta nakonec rozhodne o osudu naší planety, o osudu lidstva, zvířat nám známých i neznámých. Boj mezi několika skupinami lidí na pozadí nejhorší bitvy, která naše hrdiny postihla od událostí v New Yorku... Vítěz může být jen jeden, jen jedna skupina tuto válku vyhraje... Nebo ne?! Pokračování již brzy...
 
 

Reklama