Příběhy na vyprávění

Rodina na útěku-část 1.

27. dubna 2010 v 15:00 | HAAS
Zde je nový příběh, a to o 7 částích. Bude to zatím nejkratší příběh série "Pradávný svět". Nezapomeňte, že po tomto příběhu následuje první doslov!

RODINA NA ÚTĚKU-ČÁST PRVNÍ-RODINA AUCASAURŮ:
Východ Patagonie před 81,4 miliony let... Za hustě porostlými pláněmi se nacházejí krásné lesy, za nimi šedé skály, a nakonec, na přesném východu Patagonie leží obrovská solná pláň. Vznikla odplavením moře, ale krusta, která zde pořád leží, je domovem obrů. A když už jsme u toho, Patagonie je přece zemí obrů. Tady náš příběh začíná... Na solné pláni putují každým rokem obrovská stáda býložravců. V tomto přípaadě jde o Argentinosaury. Všichni tito obři putují za jedním cílem: najít zelenou potravu. Stádo se po půl hodině cesty zastavilo, a vůdčí samec se porozhlédl. Cítil nebezpečí. Že by je někdo sledoval??? Argentinosauři se připravily...

Z houští u solné pláně vyběhla skupinka, nebo spíše rodina Aucasaurů. Tito dvounozí masožravci jsou některými postrachy Patagonie, ale před nimi stojí ještě větší dravci: Mapusaurus a Giganotosaurus. Samice, která vyběhla, se jmenoval Jeniffer. Pod ní stáli její synkové: tři malí samečci, jmény:Terence, Gorgo a Pátral. Dále tu byli ještě dvě sestry malých samečků. Rodina byla již hodně vyhladovělá-byl čas na oběd. Argentinosauři se však obrátily k útoku, a bránily se silným řvem... Možná by bylo lepší počkat do večera. Jeniffer se svojí rodinkou udělala krok do kapradí, a mláďata se cpala za ní. Již kus od toho místa byla veliká pláň plná zeleně, kde si každý večer dopřávali trochu klidu menší titanosauři-Saltasaurové...

V co nejbližší době přidám další část, ale upozorňuji, že jsem teď nemocný.

Raptoří útes-část 8.

19. dubna 2010 v 15:35 | HAAS
V minulé části jste se dozvěděli:
Naše smečka se ráno probudila, a zaslechla podivné zvuky. Cizí smečka už takto brzy ráno lovila Protoceratopse, kteří tudy putovali. Naši Velociraptoři se přišli na lov cizí smečky podívat. Nepřítelé lovily oparvdu dobře a strategicky přemýšleli. Lov se nepřátelům zdařil. Měli štěstí... Ale bude mít štěstí vůbec ta naše smečka?

RAPTOŘÍ ÚTES-ČÁST OSMÁ-SMÍR:
Cizí smečka dožrala maso, a vydala se do lesa. Naši Velociraptoři rychle utíkali až k útesu. Mrzout se schoval v křoví, aby pozoroval, jakým směrem nepřátelé utíkají. Zlomený Dráp a Bílé Pírko zatím utíkali varovat samice. Běželi tak rychle, že prach pod nima byl stále hustější a hustější, až nebylo skoro vidět do cesty. Listy, jak oba běželi, padali. Co když je to poslední chvíle na záchranu??? Mrzout mezitím spozoroval, kudy nepřátelská smečka běží. Pomalu se plížil za ní. V těchto chvílích už Bílé Pírko se Zlomeným Drápem byli již u útesu... Všichni čtyři se schovali za kameny, a už se jen připravovali, komu na záda skočí nepřátelský Velociraptor. Jižně od útesu to zapískalo. Bílí Zub se podívala, co se děje. Stáli tam čtyři Velociraptoři z cizí smečky. Naše smečka v zápětí vyběhla. Ale nepřátelé zřejmě namejí v úmyslu bojovat. V tom ze zadu na jednoho z nepřátel skočil Mrzout, a byl připraven zarýt své ostré zoubky do krku soka. Ten ho ale rychle schodil. Mrzout se v zápětí zvedl, a utíkal k naší smečce. Vypadalo to, jako kdyby vůdce té druhé smečky nabízel smečce Zlomeného Drápa smír, a ne boj. Každopádně, Zlomený Dráp to vše rychle přijmul. V té druhé smečce bylo devět Velociraptorů, a v té naší jen pět. Dohromady je to čtrnáct členů. To je úžasně silná smečka. Teď všichni budou žít již šťastně, a beze strachu. Tedy, než přijde krátká smrt, a to písečná duna, která čeká na rozhraní poušti Nemect a Gobi. Ale to už není náš příběh... 

Popisek k obrázku:Teď všichni budou žít na Raptořím útesu, a to beze strachu...

Dotazník o příběhu:
Místo odehrání:Setkávání poště Gobi s pouští Nemect (Mongolsko),
Hlavní hrdinové:Smečka Velociraptorů,
Překlad jména do Angličtiny:Raptor cliff,
Příběh se odehrál před 75 miliony let...
Příběh "Rodina na útěku" by měl vzniknout příští týden...

Pravěká zoo-V Číně ve svrchní Juře 2

17. dubna 2010 v 9:44 | HAAS
Pokud Vám nějak unikla předchozí část, přečtěte si ji v této rubrice: Příběhy na vyprávění . Dnes přináším další část tohoto dlouhého seriálu...

PRAVĚKÁ ZOO-V ČÍNĚ VE SVRCHNÍ JUŘE-část 2/4:
Ráno jsme se probudily kousek od kopce, kam nás zahnali včera Gasosauři. "Vypadá to, že už tu asi nejsou." řekl jsem Johnovi, a opravdu. Jen jeden Gasosaurus za pláňkou malých jinanů požíral mladého Shunosaura. Na písku se páslo stádo Euhelopsů, sedmnáct metrů dlouhých sauropodů... Byla tu rosa, přesto-že odpoledne je tu až vedro. Z lesa vyběhlo stádo Lufengosaurů. Byli nějak vyděšení. "Co si myslíš, že se zase děje, Jacku?" optal se mně John. "To nevím, ale ti Lufengosaurové jsou vyděšení... Nebo tak alespoň vypadají..." odpověděl jsem. Sbalily jsme tábor, a šli jsme se podívat po kraji, zda-li tu nejsou někde Huayangosauři. Kromě Euhelopsů a Lufengosaurů se na pláních nepohybovalo nic... Jeden Lufengosaurus ale v zápětí vyběhl z lesa, a vypadal opravdu zděšeně...

"Co se tu do prčic děje?!" zvolal vyděšený John. Z les se ozval hluk. Oba jsme zároveň skočili do křoví. Z lesa hned vyběhli další Lufengosauři, a volali na poplach. Za keři jsme čekali asi tak půl hodiny, až potom se rozjasnilo, písek zežlutěl, slunce náhle začalo hřát na 28°C. Při těchto chvílích z lesa vyběhli dva jedinci alosaura druhu Yangchuanosaurus. Děsily okolí, a my jsme se dostali přímo do blízkosti těchto obrů. Vypadali opravdu pěkně. Jeden z Yangchuanosaurů se rychle rozběhl na Euholopse. Teď byla příležistost, abych mohl do zoo dostat prvního dinosaura. "Hlídej prosím, kde jsou!" řekl jsem Johnovi. Ten mi rychle přikývl, a já běžel pro portál. Vzal jsem si ho do ruky, a zozběhl jsem se zpět k jinanům. Roszvítil jsem portál několik desítek metrů od tohoto místa, a začal dravce lákat do vchodu. Co se stalo? Vběhl Yangchuanosaurus do časového teleportačního portálu? Čtěte další část, a dozvíte se to!

Ještě připomínám, že v co nejbližší době uveřejním poslední část příběhu "Raptoří útes"!

Pravěká zoo-V Číně ve svrchní Juře

12. dubna 2010 v 13:27 | HAAS
Pokud Vám nějak unikla první část mého dlouhého seriálu, najdete ji v rubrice Příběhy na vyprávění . Tam si můžete přečíst všechny příběhy, nejen tento...

PRAVĚKÁ ZOO-V ČÍNĚ VE SVRCHNÍ JUŘE-část 1/4:
Vstoupil jsem do portálu, a za mnou i John. Viděli jsme tu nádhernou krajinu, portál nás totiž vysadil na kopečku pod plání... Seběhli jsme z kopce, aby jsme se porozhlédli po krajině. Na písku v kapradinách se páslo stádo menších prosauropodů Lufengosaurů. Kousek od jinanů létali nádherní pterosauři, a u jezírka se vyvalovalo několik mloků. Bylo tu vedro, a tak jsme si sundali trička a samozřejmě i svetry... Když nás ale Lufengosauři zpozorovali, varovně zavřískali, a odběhli kousek od místa, mezi jinany. "Nevím, kde tu najdeme Huayangasaura, když tu běhají jenom samí Lufengosauři a vřískají na poplach" řekl John, a měl pravdu. "Musíme být trpělivý." odpověděl jsem mu, a šli jsme dál... Kus odtud byla malá bažina. Váleli se tu mloci, skákali tu taky žáby. Mezi jehličany jsme uviděli pár dvou Shunosaurů-samce a samici. Nad jezírkem zase samí pterosauři, ale v tom se to stalo... Z listí ze západu vylezl starý a unavený samec stagosaurida Huayangasaura, a požádne zařval. Tak takhle opravdu vypadal...

Měli jsme opravdové štěstí! Z křovin a listí ihned vylezl další kolos, samice Huayangasaura. Nebyli asi ve zrovna moc dobré náladě... Za nimi se ozývali hlasy úplně jiných dinosaurů. Tito starší jedinci tedy utíkali před jinými obry, putujícími setjně jako oni ze západu. Ihned jsme vyběhli za Huayangosaury, aby jsme se podívali, kvůli komu utíkají. Stoupl jsem si kousek od pařezu. "Pozor, Jacku, za tebou!" varoval mně John. Když jsem se rychle ohlédl, za mnou stáli nějací obří dravci. "Tetanura, musíme se zachránit!" vykřikl jsem naposled, a doufal jsem, že to nebudou mé poslední vteřiny. Tetanury se za námi jak se patří rozběhli. Byli to Gasosauři! Z tlam jim tekli sliny, a my jsme se strašlivě báli! Naštěstí jsme včas doběhli k jezeru, pobrali věci, a utíkali na severní část lesa, podle počítačové mapy tam měl být kopec. Schovali jsme se až za jedním kilometrem, a  Tetanuři nás už asi nehonily. Brzy přišla noc, a my jsme si postavily stany, a usnuli...

Příští část koncem tohoto týdne!

Raptoří útes-část 7.

8. dubna 2010 v 13:27 | HAAS
Obsah minulého dílu:
Na poušti byla větší smečka Velociraptorů, a Zlomený Dráp a Mrzout se s ní dali do boje. Naše smečka by prohrála, kdyby se neschovala zpět na nalezený útes, který tu zbyl po dávném moři... Ale co připraví další ráno? Co se stane velikého?

RAPTOŘÍ ÚTES-ČÁST SEDMÁ-LOV CIZÍ SMEČKY:
Bylo chladné ráno, písek byl hnědý z nočního vhka, ale samozřejmě se žačali probouzet tvorové, kteří v noci spali. Stádo Protoceratopsů se vynořilo z mokrých kapradin od rosy a putovalo dál, za lepší potravou. Jeden člen byl však nemocný. Postupoval velmi pomalu. Naše smečka se v tu ránu probudila, a ucítila pach té druhé... Cizí smečka se totiž rozběhla na místo, kde putovalo stádo Protoceratopsů. Pouhý výjev jednoho z cizí smečky byl hrozbou. Stádo Protoceratopsů se rychle rozběhlo dopředu, nevnímajíc, že je cizí Velociraptor někam žene. Vůdce stáda Protoceratopsů se ani neohlédl, že přímo vedle něho běží další dravec. Slabý člen stáda byl již úplně vyčerpán, stačilo jen, aby ho stádo opustilo. Namísto toho ale pět Protoceratopsů se postavilo kolem Protoceratopse, a chránili ho. Jeden skok jednoho Velociraptora ale stačil, že pouhý jedinec přestal toho slabého chránit. Na místo hned přiběhli další dva Velociraptorové, a zakousli se do Protoceratopse-tedy do toho slabého. Drápy na nohou vnikli kořisti do kůže, a to Velociraptory přidržovalo... Ihned přišli zkusy čelistí, a býložravec padl... Stádo ho opustilo, prostě se všichni vypařili. Bílé Pírko a Zlomený Dráp to s celou smečkou pozorovali. Byla to opravodvá týmová práce!!! Cizí Velociraptoři přešli ihned k hodům, a sežrali vše, kromě střev a jater... Ostatní maso a vnitřnosti jim zbyli pouze v břiše... Byl to konečný osud Protoceratopse, ale co naše smečka? Jaký je ten její osud??? Chystá se také smrt? Čtěte poslední díl!!!

Popisek k obrázku:Slabý člen stáda byl již úplně vyčerpán, stačilo jen, aby ho stádo opustilo...
Poslední díl přidám v co nejbližší době!

Raptoří útes-část 6.

27. března 2010 v 13:54 | HAAS
Obsah minulého dílu:
Smečka došla až k pralesu, kde se rozdělila, a šla hledat nové teritorium. Při cestě potkali i Saurolopha, ale ulovit ho by bylo zdržení a ztráta času. Zlomenému Drápovi se však podařilo nalézt útes, který tu zbyl po dávném moři... Na něm se naše smečka usídlila, dokud neuslyšela křik druhé smečky Velociraptorů. Co když přijdou znovu o své teritorium? Jaký bude boj se smečkou, která představuje hrozbu?

RAPTOŘÍ ÚTES-ČÁST ŠESTÁ-BOJ S CIZÍ SMEČKOU:
Zlomený Dráp a Mrzout se rozběhli podívat se, jak asi daleko je další smečka... Když ale Mrzout vyšel z lesa, uslyšel znovu řev. Oba Velociraptoři se rychle obrátili, a utíkali zpět na útes. Při cestě však jeden Velociraptor skočil na Mrzouta, a položil mu svůj dráp na krk! Mrzout se nemohl hýbat-byl velmi blízko smrti! Teď stojí život Mrzouta v rukou Zlomeného Drápa. Ten rychle a mrštně skočil na cizího Velociraptora, a rychle ho srazil k zemi. Pro oba naše hrdiny teď platí už jen jedna možnost:útěk! Oba se vydali zpáteční cestou, a však netušili, že cestičky vyšlapané dinosaury tu jsou dvě. Dali se tou špatnou, a zamířili až k poušti. Zlomený Driáp náhle stanul před lesem. Tady nikdy smečka nebyla, to musí být špatná cesta! Zloemný Dráp zařval co nejsilněji, aby ho jeho smečka slyšela. Oba hrdinové však byli najednou obklopeni čtyřmi cizími Velociraptory, a neměli šanci na útěk... Smrt pro ně přišla již brzy. Avšak, stalo se nečekané!!! Ze zadu na nepřátele skočili zbývající členové naší smečky. Ovšem, zase ti z té druhé se vrhli po nich, a jelikož byli ve smečce jen tři samci, a dvě samice, bylo rychle hotovo. Bílé Pírko se utkal z jedním ze silných cizích Velociraptorů. Podařilo se mu ho skolit, ale Zlomený Dráp měl mezitím větší trable! Boj by byl smrtelný, nebýt stáda Oviraptorů, kteří se proháněli krajem. Byli honěni Virosaury, také jednimi z menších Raptorů, a tak oddělili dvě smečky Velociraptorů tak, že boj už nebyl dokonán. Naše smečka se rychlým úprkem dostala zpět k útesu, a schovala se za kameny. Strach z cizí smečky a bolest od ran trápila nejvíce Mrzouta. To on je ten nejslabší ze smečky, to po něm cizí Velociraptoři půjdou... Co připraví následující ráno??? 

Popisek k obrázku:Zlomený Dráp zařval co nejsilněji, aby ho jeho smečka sylšela...

Poračování příště!!!!

Raptoří útes-část 5.

21. března 2010 v 11:32 | HAAS
V minulém díle:
Smečka se dostala až ke kaňonu, kde by měl zemřít Tarbosaurus. Avšak, Bílé Pírko do kaňonu nevstoupil, byl zaujmut bojem Oviraptora s Protoceratopsem... Protoceratopsí samice chgránila svojí snůžku, a také se jí to podařilo. Bílé Pírko potom zavolal ostatní členy, a také se do syta najedli. Ale vytlačeni z teritoria musí putovat dál... Co na ně chystá následující hodina?

RAPTOŘÍ ÚTES-ČÁST PÁTÁ-NOVÉ TERITORIUM

Smečka dorazila až k lesíku... Toto místo bylo poměrně dál od kaňonu, a tak se vydali na průzkum... Zlomený Dráp rozdělil smečku na dvě skupinky takto: Zlomený Dráp a Vylomený Zub půjdou středem lesa, zatímco Bílé Pírko, Mrzout a Fialová Noha půjdou po pravé straně... Skupinka Bílého Pírka šla lesem již chvíly, když to najednou uslyšeli podivný zvuk! Zněl, jakokdyby někdo volal o pomoc... Mrzout by se rád podíval, ale Bílé Pírko ho pobídl, aby šel za nimi. Totéž slyšel i Zlomený Dráp a Vylomený Zub. Vylomený Zub stála kousek od rokle, z které se volání ozývalo, a tak se podíval. A co vidí?! V rokli stál jeden starý samec Saurolopha, který se údajně asi ztratil s pouště. Tito hadrosauridní dinosauři většinou putují pouští, ale toto je jedna z výjimek. Vylomený Zub by ráda zaútočila na slabého hadrosaurida, ale Zlomená Dráp ji povolal zpět. Kdyby ovšem před dvěmi hodinami neměli mrtvého Oviraptora, určitě by jí lov nechtěl kazit. Skupinka Bílého Pírka postupovala o něco pomaleji. Mrzout konečně zahlédl jezírko. Při prvním pokusu o napití mu však Bílé Pírko vysvětlil, jakou cenu může mít nové teritorium. Náhle všichni tři uslyšeli volání Velociraptora. Byl to Zlomený Dráp! Bílé Pírko se se svou skupinkou rozběhl za skřekem... Zlomená Dráp s Vylomeným Zubem našli toto teritorium-útes, který tu zbyl po dávném moři. Ale když se usídlili, z pouště se ozval skřek dalších Velociraptorů! Co když je to také jedna ze silnějších smeček než je ta naše?!

Popisek k obrázku:V rokli stál jeden starý samec Saurolopha, který se údajně ztaratil s pouště...
Pokračování příště!!!

Pravěká zoo-vznik portálu

16. března 2010 v 14:54 | HAAS
Jak jsem slíbil, začíná nový seriál, úplně odlišný od prehistorických příběhů z mé edice Pradávný svět. Tento seriál má stálý název a nebudu ho měnit... Snad si to užijete...
Námět k tomuto seriálu jsem získal díky webu: www.pravekysvet.blog.cz !
Jmenuji se Jack Sectict, a povím Vám, jak to všechno začalo:
Jednoho deštivého dne jsem konečně dorazil domů z výpravy do Austrálie, kde jsem našel téměř celou fosilii jedné Laellynosaury... "Ať už jsem doma!" říkal jsem si sám pro sebe... Kvůli silniční zácpě jsem dojel domů o tři čtvrtě hodiny později. Jak mile jsem však otevřel dveře od domu, byl tu dopis, který mi sem dveřmi hodil můj nejlepší přítel a zároveň věděc John Guar... Prý něco objevil! Navlékl jsem si pláštěnku, a dojel autem až k němu domů. Vešli jsme do laboratoře... Stál tu jeden velmi podivný vynález... John měl v ruce nějakou tyčku, a když jí postavil na zem, a roztočil, objevil se před námi velmi podivný, zelenomodrý, portál... Najednou se v něm ale objevily nějaké hlavy, nejdřív jakokdyby hlava Raptora, ale měnila se velmi rychle v jiné druhy, a dokonce potom i v lidské hlavy, třeba ve hlavu Rudolfa II. a dále... "Mám nápad!" zvolal jsem. "Zadej místo, a čas, a tím pádem se možná dostaneme zpět do minulosti... Přístroj se jmenoval Teleportační portál...
Druhý den jsme se začali připravovat na výpravu do pravěku... Už odpradávna je mým oblíbeným dinosaurem Huayangasaurus z Číny, a tak jsme plánovali návrat v čase do této doby... Tedy: Do svrchní Jury, aby jsme odchytli tohoto dinosaura... Ale nejdříve jsme museli postavit park... Nakoupily jsme vše potřebné, a umístili park na jednom ostrůvku v Anglii. "V zadu je pohoří, a tady moře..." řekl mi John, a proto jsme vybrali právě toto místo... Dělníci začali s výstavbou první klece, a to pro Huayangasaura... "Udělejte to dost pevné, nebo nám Hayangasaurus uteče!" zavaroval naposledy John... Potom nastala ta velká chvíle: Má noha vstoupila do portálu... Ucítil jsem lehkou hlínu, ale neváhal jsem, a vešel do portálu, a za mnou i John... Viděli jsme tu nádhernou krajinu...
Příště: V Číně ve svrchní Juře!

Raptoří útes-část 4.

9. března 2010 v 16:16 | HAAS
Obsah minulého dílu:
Smečka vyrazila ze svého teritoria, a dostala se až ke špinavé tůňce, kde z lesa vyšli Therizinosauři... Ti se začali pást na keřích, a vše by bylo v klidu, kdyby se neobjevil Tarbosaurus... Chtěl zabít samici Therizinosaura, ale samec ji zuřivě bránil. Nakonec roztrhal Tarbosaurovi čelisti svými dlouhými drápy! Pro smečku byla šance najít si novou potravu, ale Tarbosaurus zmizel. Možná šel však do kaňonu...

RAPTOŘÍ ÚTES-ČÁST ČTVRTÁ-BOJ DVOU MENŠÍCH DINOSAURŮ:
Smečka se už dostala na samý kraj kaňonu, a opravdu byla překvapena z velikých stop... Samozřejmě, že patřily jejich vyhlédnutému Tarbosaurovi. Vydali se po nich do kaňonu, ale Bílé Pírko zpozorněl na boj dvou menších dinosaurů. U hnízda vajec stála samice Protoceratopse, a chránila vejce před jedním Oviraptorem. Ten ale stále nepolovoval... Útočil velmi rychle, a tak samice Protoceratopse neměla nejmenší šanci uchránit snůžku. Bílé Pírko už nedbal na to, kde je jeho smečka, byl zaujmut bojem dvou menších dinosaurů, který z nich se asi stane kořistí smečky. Oviraptor zapískal... Samice se v tu ránu lekla, a Oviraptor přiběhl k hnízdišti. Protoceratops se rozběhl, aby protivníka zastrašil! Ale Oviraptor jen vstal, a utekl o kousek dál. Když se on také tak silně rozběhl, Protceratops se vylekal, takže na vejce sedl Oviraptor. Oviraptoři však nejsou zloději vajec-tenhle byl tak hladoví, že musel zvolit tuto možnost. Ale samice to zkusila ještě naposledy, a jak se tak Oviraptor hleděl vajec, jak je sežere, spadl na zem kvůli silné ráně lebkou Protoceratopse... Zraněný, vyčerpaný, Oviraptor se ještě zvedl a odkulhal. Bílé Pírko rychle začal řvát, aby ho smečka slyšela. Naštěstí nikdo nebyl moc daleko, a tak se přece jenom kořist vyplatila... Ale na naší smečku čeká ještě jedno nebezpěčí, než se povídka stane pravdou...

Popisek k obrázku:Samice Protoceratopse odběhla, a v tu ránu na snůžku sedl Oviraptor...

Ještě jedna věc:Omlouvám se, jestli jsem nadával Mojeznamkymu, ale vím, že nejsem sprostý, a že asi ne. Přestlo chci aby Mojeznamky přijmul mou omluvu, i když jsem mu třeba nic neudělal...

Pokračování příště----.

Raptoří útes-část 3.

6. března 2010 v 10:56 | HAAS
Obsah minulého dílu:
Velociraptorům se podařilo ulovit jednu starou samici Protoceratopse, ale sotva když měli tak jedno sousto v žaludku, objevila se smečka, silnější o čtyři členy. Při tom tři z naší smečky prohrály boj. Zbytek smečky musel opustit své teritorium... Ale život v nehostinných podmínkách nebude jen tak lehký...

RAPTOŘÍ ÚTES-ČÁST TŘETÍ-OBŘI S DRÁPY

Pět posledních členů smečky se usadilo alespoň na chvíly pod jehličnany poblíž špinavé říčky... Všichni měli ještě hlad. Bílé Pírko uviděl jednu malopu ještěrku, a tak jí lapl. Nějak mu to ale nepřilepšilo. Nikde nic... Z lesa se ale náhle ozval zvuk. Velociraptoři tyto zvířata znají... Z lesíka vyšel obří dinosaurus, podíval se na oblohu, a zařval znovu. Byl to Therizinosaurus, a za ním vyšla samice. Oba se začli pomalu pást na listech z keřů, a naší smečky si ani nevšímali. Zlomený Dráp by to už nevydržel, a zaútočil by, kdyby se nepodíval na sedmdesáti pěti centimetrové drápy, kterými Therizinosauři trhali listí ze stromů a keřů. Zlomený Dráp alespoň přistoupil k malé špinavé studánce, ponořil do ní čelisti, a napil se hnědé vody. Zapískal. Měl hlad. Záviděl Bílému Pírku, že aspoň ten ulovil malou ještěrku, kterou jen trošku ukojil hlad. Ale z lesa se najednou ozvalo další volání. U stromů se objevil desetimetrový Tarbosaurus, a chystal se vykročit na samici Therizinosaura. Samec ji zuřivě bránil, volal, a pokoušel se o údery. Když se Tarbosaurus přiblížil takto blízko, samec Therizinosaura ho silně bouchl přední končetinou do čelistí... Dravec odešel z lesíka, a krvácel. Smečka měla úmysl tokový, že by mohli Tarbosaura zpořádat k jídlu, až by padl, ale ten úplně zmizel z lesa i z pouště. Mířil si to ale ke kaňonu... Co se tam přihodilo? A co se ještě stane?

Popisek k obrázku:Oba Therizinosauři se začli pomalu pást na listech z keřů, a naší smečky si ani nevšímali...
Pokračování by mělo vyjít někdy příští týden!
 
 

Reklama