Sopky, láva... Události ze současné přírody

Žraločí řády: Squaliformes (ostrouni)

27. května 2018 v 10:40 | HAAS
Žraloci už na naší planetě žijí po nějakých 400 milionů let. Ačkoliv se za tu dobu vyvinulo a také vyhynulo nepřeberné množství druhů, jejich anatomie se příliš nezměnila. Ba naopak, zdá se, žraloci si udrželi svůj tvar těla i způsob života po celé stovky milionů let. Patří k nejúspěšnějším živočichům, kteří se kdy vyvinuli. Přežili velké Permské vymírání, největší vymírání v historii naší planety. Přečkali i náraz meteoritu a sérii kataklyzmatických událostí, jež následovaly, a které vyhubily dinosaury, ptakoještěry, mořské plazy a amonity. V současnosti jim hrozí vůbec největší nebezpečí: každý rok je 73 milionů žraloků odchyceno a zabito. Mnozí jsou loveni pro své ploutve, jiní končí v rybářských sítích jako vedlejší úlovky... S rychlostí, jakou mizí, jsou mořské ekosystémy narušovány... Stále se setkáme s lidmi, kteří by se však ochraně žraloků raději nevěnovali, neboť je považují za nebezpečná monstra vyhledávající lidi k snědku. Jak daleko jsou jen od pravdy... Bez žraloků by to v našich mořích a oceánech nefungovalo...

V tomto seriálu si detailně přiblížíme všech osm v současném světě žijících řádů žraloků. Řád, který si představíme tentokrát, má na rozdíl od polorejnoků nebo některých výrazně protáhlých šedounů již typický žraločí tvar těla. Jde o žraloky, kteří na naší planetě existují po více než 150 milionů let a někteří z nich se řadí k nejhlubinnějším a nejzáhadnějším parybám vůbec. Jedná se o ostrouny...

ŽRALOČÍ ŘÁDY

SQUALIFORMES (OSTROUNI)


Do řádu Squaliformes, česky označovaného ostrouni, se řadí 126 v současnosti žijících druhů a také řada druhů vyhynulých. Nejstarší zástupci tohoto řádu, které z fosilního záznamu známe, žili před asi před 160 miliony let v období pozdní Jury. Za ty miliony let se takřka nezměnili. Všichni mají poněkud protáhlé tělo. Rypec (rostrum) mají velice ostrý, nejsou vybaveni jakousi "pilou", tělo není tolik zploštělé jako u některých jiných žraloků, a konečně nejsou vybaveni ani žádnými ostny na kůži. Působí poněkud stroze, a některé z nich si možná asociujeme s poněkud poklidným, pomalým životem ve vodách různé hloubky.

Ostrouni žijí po celém světě, od chladných polárních vod až po vody tropické. Jsou dosti variabilní, jde-li o velikost. Najdeme mezi nimi druhy třeba jen devadesáticentimetrové, jsou však mezi nimi i žraloci dosahující alespoň čtyřech metrů na délku. Zástupci čeledi Etmopteridae jsou mezi žraloky jedineční tím, že produkují světlo s pomocí světélkujících fotoforů. To se zvláště hodí v hlubokých, temných vodách, kde žijí. Patří mezi nejhlouběji žijící žraloky vůbec. Mezi ostrouny najdeme i rekordmany v dlouhověkosti. Jeden žralok grónský se dožil minimálně 272 let, ale tento exemplář mohl být také poněkud starší, podle některých odborníků zřejmě dosáhl věku i 512 let. To jej činí nejdéle žijícím obratlovcem na naší planetě. I další druhy ostrounů dokáží dosti překvapit...


Jak již bylo zmíněno, ve 21. století žije na Zemi 126 druhů ostrounů, rozdělených do 7 čeledí. Tento řád popsal anglický zoolog Edwin Stephen Goodrich roku 1909. Prakticky všech 7 čeledí však bylo vědecky popsáno už v 19. století, Goodrich popsal celý řád. Dříve byli ostrouni považováni za součást jiných skupin žraloků. Nepopíšeme si zde všechny čeledě a rozhodně ne všechny druhy ostrounů, podíváme se však na několik málo těch, jež dokáží opravdu zaujmout.

Čeleď Dalatiidae:
Světloun Bonnaterrův (Dalatias licha)
Hlubinný žralok, žijící 200 až 600 metrů pod hladinou moře. Obvykle dosahuje délky okolo 1 metru. Druh je to téměř ohrožený, je totiž hojně loven pro maso, a to zejména v Portugalsku a v Japonsku. Jde o žraloka velice citlivého na změny způsobené člověkem, zvláště pak na lov. Například během 70. a 80. let byli světlouni Bonnaterrovi hojně loveni v okolí Azorů. Brzy tam byli takřka úplně vyhubeni. Jsou dobrým příkladem citlivosti paryb vůči člověku, který je nemilosrdně vybíjí. Světloun se živí korýši, rybami, mnohoštětinatci a dalšími mořskými živočichy. Žije v teplých vodách celého světa, od portugalského pobřeží až po pobřeží Jihoafrické republiky a Mozambiku, setkáme se s ním i ve vodách v okolí Havaje nebo Nového Zélandu. Světloun Bonnaterrův je skutečnou živoucí fosilií. Zuby tohoto druhu byly nalezeny v horninách Nového Zélandu datujících se do období pozdního Eocénu, před přibližně 40 miliony let. Mladší zuby světlouna pak byly nalezeny i v Japonsku, v zemích bývalého Sovětského svazu nebo v západní Indii. Zajímavostí je, že roku 2003 byl v zálivu Genoa objeven světloun albín, jehož tělo z 59 % postrádalo pigment. Žralok byl v dobré kondici, albinismus v podobě nápadného světlého zbarvení mu vůbec nebránil lovit kořist. Obrázek světlouna Bonnaterrova je nad tímto textem.

Čeleď Oxynotidae:
Světloun karibský (Oxynotus caribbaeus)
Rod Oxynotus, tvořící pět druhů, je jediným rodem celé čeledi Oxynotidae. Někteří z těchto žraloků jsou podobně jako žraloci z čeledi Etmopteridae vybaveni bioluminiscenčním orgánem, kterým dokáží v hluboké, temné vodě světélkovat. Karibský světloun žije v hloubce okolo čtyř set metrů a dorůstá délky pouhých 50 centimetrů. Je to pomalý lovec, živící se různorodými bentickými organismy. Disponuje listovitými zuby, kterých má v horní čelisti 12 řad, a ve spodní čelisti také 12 řad. K vidění je pouze vzácně; víme, že žije v Karibiku, na sever od Venezuely, ale byl také vyloven v Mexickém zálivu, při pobřeží Mexika a Spojených států amerických, dokonce až na západní Floridě. Je vejcoživorodý; mláďata těchto světlounů se z vajíček vylíhnou už uvnitř matčina těla, kde se živí bohatou zásobou žloutku. Když jsou vypuzena ven, měří asi 20 centimetrů.


Čeleď Somniosidae:
Žralok malohlavý (Somniosus microcephalus)
Ostrounům čeledi Somniosidae se v angličtině přezdívá sleeper sharks. Jsou to velice zajímaví, ale poněkud tajemní žraloci, z nichž někteří, jako třeba žralok pacifický (Somniosus pacificus) žijí v hloubce až 2 kilometrů! Poměrně tajemný je i dlouhověký žralok malohlavý. Jedinec, který se dožil věku mezi 272 až 512 lety je skutečným rekordmanem ze všech obratlovců. Největší dosud změřený jedinec měřil 6,3 nebo 6,4 metru, to je více, než má obvykle žralok bílý! O to pozoruhodnější je, že tento žralok žije pod grónským ledem. Vlastně obývá značnou část Arktidy a zcela výjimečně byl jeho výskyt zaznamenán i tak daleko na jihu, jak jen leží britské ostrovy a dokonce možná i pobřeží Pyrenejského poloostrova. Žralok malohlavý je však symbolem chladných arktických vod. S hmotností 1020 kilogramů toho dokáže spořádat spoustu, v žaludku jednoho exempláře se našlo 130 kilogramů sledího masa. Uvnitř žaludku jiného jedince pak byla nalezena sobí mršina! Zřejmě se však nestalo to, že by žralok soba ulovil. Karibu byl do moře odplaven řekou z vnitrozemí, avšak žralok malohlavý využil příležitosti a pochutnal si na jeho nehybném těle. Samice rodí živá mláďata (je to vejcoživorodý druh), v jednom vrhu může být až 10 mláďat, která měří okolo 40 centimetrů. Rostou rychlostí jen asi jeden centimetr za rok, což není u tak dlouhověkého žraloka překvapivé. V současnosti jde bohužel o druh téměř ohrožený. Zvláště v minulosti byl loven kvůli oleji. Zajímavé je, že když žraloka malohlavého vytáhnete z vody, máte-li tedy k tomu dostatek vybavení jako Inuité, kteří je občas loví, ucítíte nepříjemný zápach čpavku. K tomu se váže spousta odvážných vtípků, které by asi tento žralok nechtěl slyšet.


Čeleď Centrophoridae:
Bezkýlovec dlouhonosý (Deania quadrispinosa)
Mezi ostrouny působí bezkýlovci poněkud bizarně. Jejich protažený čumák možná více připomíná některé druhy kostnatých ryb než žraloky. Bezkýlovci jsou v tomto řádu jedineční, bohužel se toho však o nich mnoho neví. Tento druh žije v hloubce 150 až 732 metrů, kde se živí rybami. Žije v Atlantiku i v Indickém oceánu a v jižním Pacifiku směrem od australského pobřeží. K čemu přesně slouží ten protažený čenich, to nevíme. O biologii a životním stylu bezkýlovce dlouhonosého toho příliš zjištěno nebylo. Dorůstá délky 114 centimetrů, neřadí se tedy mezi obry.Na závěr bych opět napsal, že pokud se chcete o ostrounech a jejich nepřeberném množství poměrně dosti variabilních druhů dozvědět více, popadněte zvířecí encyklopedie, knížky o žralocích, najděte si některé kvalitní stránky o žralocích nebo zkrátka zaútočte na anglickou Wikipedii, kde se toho jistě také dozvíte hodně. Ostrouni jsou řádem nesmírně zajímavým už jen díky faktu, že mezi ně nejdéle žijící obratlovec. A fakt, že mezi nimi najdeme světélkující žraloky, je též, alespoň dle mého, vzrušující... Projekt Žraločí řády bude pokračovat, zbývá nám seznámit se už jen s dalšími 3 řády!

Velemloci čínští na pokraji vyhubení

24. května 2018 v 15:09 | HAAS
Vypadá to, že s velemloky čínskými, největšími obojživelníky na světě, to není tak jednoduché. Pravěký obr, skutečná živoucí fosilie, jež nám svým vzhledem i způsobem života připomíná naše dávné čtyřnohé předky, kteří vystoupili na souš dávno před zrozením dinosaurů, je na pokraji vyhynutí. Již léta IUCN klasifikuje velemloka čínského jako druh kriticky ohrožený. Maso těchto obojživelníků je pochoutkou. Kvůli lidské chuti k exotickému jídlu tak o život přichází čím dál více velemloků. Vlastně to začíná vypadat, že už jich ve volné přírodě zbývá opravdu jen hrstka. Není asi překvapením, že prostředí, ve kterém se velemlok čínský vyskytuje nejhojněji, je zajetí... S ochranou těchto majestátních obřích obojživelníků to asi nebude zcela jednoduché zvláště proto, že nyní vědci zjistili něco nového o velemloku čínském samotném. Zvíře, které jsme dosud považovali za jediný druh velemloka, by ve skutečnosti mohlo být pěti různými druhy! To můžeme tvrdit, držíme-li se nejskromnějších odhadů současných výzkumníků. Jing Che z Kunmingského institutu zoologie na Čínské akademii věd řekl, že velemlok čínský může být dokonce rozdělen až na osm druhů. Výsledky tohoto výzkumu byly publikovány v žurnále Current Biology. Mnohé herpetology však možná toto zjištění úplně nepřekvapí, vždyť životní styl velemloka čínského této možnosti silně nahrává. Jde o živočicha, který tráví většinu svého času ve vodě. Potřebuje chladné jihočínské řeky ke svému životu. Ale na souši velemloka asi příliš často nezastihneme. Z jednoho předka, který se rozšířil do několika říčních systémů ve východní Asii, se tak po milionech let vyvinuly odlišné druhy, které spolu neměly žádný kontakt, a tak došlo ke genetickým změnám a nakonec k celkové diverzifikaci... Ať už je toto zjištění jakkoliv vzrušující, jako že skutečně je, bohužel je smutné, že některé z těchto druhů už mohly být ve volné přírodě zcela vyhubeny. Vzhledem k počtu velemloka čínského, stále klasifikovaného jako jediný druh, je to dosti možné. Čínští velemloci za poslední 3 generace utrpěly ztrátu 80 % populace, což je otřesné. A velký úlovek může vynést 1500 amerických dolarů, což je suma, za kterou pytláci klidně takového majestátního živočicha jednoduše zabijí. V minulosti bylo pojídání masa velemloků tabu, dnes je velice oblíbené, což už bylo zmíněno výše. A neopomeňme zmínit znečištění řek a vůbec, ničení přirozeného habitatu těchto obojživelníků, tvorů, kteří jsou celkově velice náchylní k prudkým změnám. Proto jsou také obojživelníci nejohroženější skupinou obratlovců. Jejich ochrana je v našich rukou, ale nyní bude poměrně komplikovaná, neboť vypouštění velemloků ze zajetí do volné přírody už nepůjde tak snadno. Nesmíme si totiž dovolit vypouštět určité druhy velemloků do určitých říčních systémů, ve kterých vlastně nikdy nežili. V případě, že by se tam zrodilo potomstvo jich a jiného druhu velemloka, došlo by k hybridizaci, a člověk by toho stal strůjcem. Snad se tedy včas zjistí, jak to s "nově objevenými" druhy velemloků je, a užije se to v procesu jejich záchrany. Uznejte sami, chtěli byste, aby čínští velemloci kvůli člověku zmizeli z naší planety po všech těch desítkách milionů let, ba i více než stovce milionů let, co zde existovali?


Krátkorep cejlonský-Tajemný obyvatel nor

21. května 2018 v 16:55 | HAAS
Po popisu imantodese velkohlavého, který jsem napsal v polovině dubna, přichází článek o krátkorepu cejlonském, neméně zajímavém, i když také nepříliš prozkoumaném hadu... Doufám, že se Vám bude líbit...

Latinský název: Pseudotyphlops philippinus,
Rozšíření: Srí Lanka,
Velikost: délka 45 až 50 centimetrů.
Do čeledi Uropeltidae (česky krátkorepovití) patří celkem 8 rodů s více než 50 druhy. Všichni zástupci této poměrně primitivnější, i když ne zcela primitivní hadí čeledi mají na čumáku svislý velký štít. Typický je pro ně také silný krk s kuželovitou hlavou pokrytou silnými šupinatými štítky. Ocas je u všech druhů krátký, a v případě krátkorepa cejlonského má i jedno neobyklé a důmyslné využití. Krátký, zploštělý ocas krátkorepa cejlonského je tupě zakončen a skvěle se hodí k zablokování podzemní chodbičky, ve které had žije. Kdyby ho do ní následoval predátor, narazil by už jen na krátkorepův ocas, a asi by se musel dost snažit, aby hada, hbitě se v noře pohybujícího, popadl a vytáhl ven. Krátkorep cejlonský je hnědý až žlutý. Hlava je krátká a špičatá. Obývá podzemní nory, žije pod kameny, v bahně i v humusu. Na zemi jej zastihneme jen velmi vzácně. Bylo zjištěno, že ze svého úkrytu vylétá pouze za monzunových dešťů. Je-li napaden predátorem nebo jej zkrátka chytíme do ruky, vylučuje slizovitou látku. Ta se perfektně hodí ke slepení predátorových kořistí nebo v našem případě prstů, což predátora odradí a nechá proto krátkorepa uniknout. Tento druh rodí živá mláďata; ve vrhu je jich až 8, častěji však pouze 3. Více se o rozmnožování tohoto hada neví. Jeho biologie je celkově velmi málo prozkoumaná, přestože v oblasti svého výskytu je místně běžný. Tohoto tajemného hada nalezneme pouze ve středu a na jihu provincie Uva a v provincii Sabaragamuwa na Srí Lance, tedy na ostrově Cejlon. Latinský druhový název "philippinus" ale odkazuje na místo výskytu na Filipínách, samozřejmě to však není pravda. Důvodem tohoto vědeckého omylu byl fakt, že se až do roku 1941 věřilo, že slavným německým herpetologem Hermannem Schlegelem získaný exemplář, na základě něhož byl také tento druh Schlegelem popsán, pocházel z Filipín. A tedy teprve v roce 1941, 102 let po Schlegelově popisu, bylo zjištěno, že vlastně z Filipín vůbec nepochází, ale že je srílanskou specialitou, a vyskytuje se jen na Cejlonu. Vědecké jméno však změněno nebylo... Had, který se někdy i v české literatuře označuje jako krátkorep filipínský, je totožný s tímto druhem. V současnosti by však měl platit název krákorep cejlonský... Stavbou těla je trochu mohutnější než ostatní krátkorepové. Přesto jde však o malý druh hada, dorůstajícího délky maximálně půl metru...

Příště vinejš pestrý!

Nově objevení studenokrevní živočichové (květen 2018)

17. května 2018 v 18:09 | HAAS
V posledních dvou dnech bylo zveřejněno několik zpráv týkajících se objevů nových druhů. Zatímco v oceánské zóně okolo Bermudy bylo objeveno více než 100 druhů řas, korýšů a dalších mořských živočichů, z tropů naší planety přicházejí novinky o plazech a obojživelnících, s nimiž se v žádné dosud vydané příručce sloužící k identifikaci herpetofauny nesetkáme... V indickém státu Karnataka žije nedávno objevený a popsaný druh žáby, Microhyla kodial. Vědecký popis tohoto druhu vyšel včera v mezinárodním žurnále Zootaxa. Patří do čeledi parosničkovitých (Microhylidae), jež je rozšířena na pěti ze sedmi kontinentů - parosničky nenajdeme pouze v Evropě a samozřejmě na Antarktidě. Za svůj domov však Microhyla kodial považuje pouze okolí města Mangaluru, kterému se v místním jazyce Konkani říká kodial. Odtud tedy druhové jméno. Šestičlenný herpetologický tým, který popis zpracoval, zjistil, že tato parosnička měří pouze 2 centimetry na délku. Nejedná se tedy o velkého obojživelníka, na svou velikost jsou však tyto parosničky překvapivě hlasité. Je tedy o to zajímavější, že donedávna byly v Mangaluru zcela přehlíženy, a to i přesto, že se vyskytují v oblastech osídlených lidmi! Někdy stačí hledat nové druhy kousek od Vašeho domu, a naleznete je... Již jsme si řekli, odkud tato parosnička pochází. Stále však není zcela jisté, zda jde o indickou specialitu. A jestli je to pravá indická žabka vůbec... Výzkumníci totiž zjistili, že se geneticky podobá žábám z jihovýchodní Asie a nikoliv z Indického subkontinentu. Místa, kde tyto žáby žijí, byla dříve hojně využívána k importu dřeva z Myanmaru, Malajsie a Indonésie. Je možné, že byly žáby černými pasažéry na dovezeném dřevě, a zabydlely se v Indii díky pomoci člověka? Rozhodně bude zajímavé zjistit více...


Další nově popsané a teprve nedávno objevené druhy studenokrevných živočichů pochází z Madagaskaru, který je zemí chameleonů. Jde o tři nové druhy těchto pozoruhodných stromových ještěrů vybavených koulícíma očima a ovíjivým ocasem. Všechny tři patří do rodu Calumma, který byl popsán významným anglickým zoologem Johnem Edwardem Grayem již roku 1865. Od té doby bylo popsáno na 37 různých druhů, včetně třech nově objevených... Tím prvním je Calumma uetzi, chameleon, jenž byl nalezen už roku 2012, ale na jeho vědecký popis se čekalo šest let. Vyskytuje se v masívu Sorata na severu ostrova. Samci a samice tohoto druhu se od sebe zbarvením výrazně liší; samci jsou mnohem pestřeji zbarveni - jsou obvykle nazelenalí, samičky jsou hnědé. Když se ale obě pohlaví potkají, samcova kůže se promění do mozaiky žluté, červené, modrozelené a fialové. Samička, kterou takové převádění nezaujme, ztmavne takřka až do černa. Obě zvířata se nacházejí na přiloženém obrázku; všimněte si, že samice je na samce poměrně agresivní, otevírá na něj tlamu, zahání jej... Dalším novým druhem je Calumma juliae. Druhové jméno je poctou Julii Forster, která pomohla získat pro vědce několik exemplářů. Tento druh se vyskytuje pouze v lese zabírajícím území o 15 km2, jenž se rozléhá na východ od města Moromanga. Zatím byly identifikovány pouze samice tohoto druhu, žádní samci dosud nebyli nalezeni... Třetí je pak Calumma lefona z oblasti Andrevorevo na severu země. Slovo "lefona" znamená v malgaštině "kopí". Jméno bylo zvířeti uděleno podle rostrálního výstupku, tedy útvaru na jeho čenichu. Všechny tyto druhy jsou nyní ve velkém ohrožení. Madagaskarské lesy mizí a s nimi i jejich úžasní zvířecí obyvatelé.

Za informace a obrázky pro tento článek děkuji webům Business Insider India a Mongabay. Doufám, že Vás nové objevy nadchly!

Žraločí řády: Heterodontiformes (různozubci)

13. května 2018 v 11:46 | HAAS
Žraloci už na naší planetě žijí po nějakých 400 milionů let. Ačkoliv se za tu dobu vyvinulo a také vyhynulo nepřeberné množství druhů, jejich anatomie se příliš nezměnila. Ba naopak, zdá se, žraloci si udrželi svůj tvar těla i způsob života po celé stovky milionů let. Patří k nejúspěšnějším živočichům, kteří se kdy vyvinuli. Přežili velké Permské vymírání, největší vymírání v historii naší planety. Přečkali i náraz meteoritu a sérii kataklyzmatických událostí, jež následovaly, a které vyhubily dinosaury, ptakoještěry, mořské plazy a amonity. V současnosti jim hrozí vůbec největší nebezpečí: každý rok je 73 milionů žraloků odchyceno a zabito. Mnozí jsou loveni pro své ploutve, jiní končí v rybářských sítích jako vedlejší úlovky... S rychlostí, jakou mizí, jsou mořské ekosystémy narušovány... Stále se setkáme s lidmi, kteří by se však ochraně žraloků raději nevěnovali, neboť je považují za nebezpečná monstra vyhledávající lidi k snědku. Jak daleko jsou jen od pravdy... Bez žraloků by to v našich mořích a oceánech nefungovalo...

V tomto seriálu si detailně přiblížíme všech osm v současnosti žijících řádů žraloků. Řád, který si představíme v této části, má velice dlouhou historii a jeho počátky sahají zhruba do doby, kdy se na naší planetě začali objevovat první velcí dinosauři. Těmito žraloky jsou různozubci.

ŽRALOČÍ ŘÁDY

HETERODONTIFORMES (RŮZNOZUBCI)


Řád Heterodontiformes, v češtině označovaný různozubci a v angličtině bullhead sharks, zahrnuje malé druhy žraloků žijící v tropických a subtropických mořích celého světa. Ve fosilním záznamu se poprvé objevují v době před 183 miliony let, v období Jury. Podle některých odborníků se však vyvinuli již mnohem dříve, a tak je možné, že v budoucnu nalezneme druhy ještě starší. Různozubci jsou vůbec nejstarším v současnosti žijícím řádem žraloků. I přesto to vypadá, že nikdy nebyli příliš hojní, a nikdy nebyli příliš velcí. V pravěkých mořích rozhodně nebyli nějakými dominantními predátory.

Charakteristickým znakem různozubců je zkosená hlava. Nad očima mají výrazné oblouky, ústní otvor se nachází v přední části hlavy. Jsou také vybaveni retnými chrupavkami. Oči postrádají oční blánu. Žaberních štěrbin je pět. Dále mají různozubci dvě hřbetní ploutve. V hřbetní ploutvi se nacházejí ostny, které někteří laici považují za jedovaté. Ve skutečnosti tito žraloci žádné jedové žlázy nemají, ostny vůbec nejsou napuštěny jedem, a různozubci jsou sami o sobě člověku naprosto neškodní. Zpravidla se živí různými korýši, ježovkami či měkkýši, jejichž těla dokonale rozlouskávají s pomocí svých charakteristických zubů. Žijí obvykle na dně moře. Bývají malí; největší různozubci měří jen okolo 1,5 až 1,65 metru.


V současnosti tvoří řád Heterodontiformes jedinou čeleď, a to sice Heterodontidae. Ta pak zahrnuje jediný žijící rod, Heterodontus, jenž se česky označuje jako různozubec. Heterodontus potom zahrnuje deset různých druhů, přičemž jeden druh zůstává vědecky nepojmenován. V tomto století byl popsán jediný druh, H. omanensis žijící ve vodách při pobřeží Ománu. K popisu došlo roku 2005. Všechny ostatní druhy různozubců byly vědecky popsány v minulém a předminulém století...

Čeleď Heterodontidae:
Různozubec mexický (Heterodontus mexicanus)
Tento druh žraloka (viz 2. obrázek v tomto článku) žije na pobřeží východního Pacifiku, od mexického státu Baja California na Kalifornském poloostrově dále na jih až na pobřeží Peru. Obvykle je k nalezení v hloubkách pouze 20 metrů, i když někteří rekordmani mezi různozubci mexickými se dokáží potopit i do hloubky 50 metrů. Jedná se o druh vejcorodý, doba březosti je vědcům bohužel zatím neznámá. Samice svá vejce (zatím nevíme, kolik jich ve snůšce bývá) připevní ke skále či k mořskému dnu, a zanechá je vlastnímu osudu. V době vylíhnutí měří malí různozubci mexičtí 14 centimetrů. Jakmile dosáhnou dospělosti, jsou dlouzí přibližně 70 centimetrů. Řadí se tedy k menším druhům různozubců. Zatím nevíme, zda je tento druh v bezprostředním ohrožení či ne. Je však smutnou pravdou, že se různozubci mexičtí stávají obětí lovu jakožto vedlejší úlovky (bycatch). Jejich maso se ale i tak často využívá a prodává.

Různozubec japonský (Heterodontus japonicus)
Jeden z lépe známých a prozkoumaných různozubců. Dospělci dosahují délky až 1,2 metru. Tento druh žije na pobřeží východní Asie, především v okolí Japonských ostrovů. Existuje také záznam o možném výskytu tohoto žraloka na pobřeží východní Afriky, ten je však s největší pravděpodobností zcela mylný; nejspíše byl tento typicky východoasijský druh zaměněn s jiným druhem různozubce. Různozubec japonský žije v hloubce 6 až 37 metrů a preferuje skalnaté dno nebo množství chaluh, v nichž se ukrývá. Když najde svou kořist, kterou se může stát například měkkýš či korýš, uchopí ji svými mocnými, protruzitelnými čelistmi a doslova ji rozkouše s pomocí stoličkám podobných zubů nacházejících se v zadní části čelistí. Tento druh byl popsán už v roce 1884. Ví se, že samice kladou po páru vajec šestkrát až dvanáctkrát do roka mezi březnem a zářím, přičemž období páření obvykle probíhá na začátku tohoto období, tedy v březnu a dubnu. Vajíčka jsou uložena na skály či mezi chaluhy v hloubce 8 až 9 metrů. Samice se občas dají dohromady, aby vytvořili jakési komunální hnízdo, v němž může být i 15 vajíček od různých samic. Samičky svá vejce nestřeží, okamžitě po nakladení je opouštějí. Po roce se z vajíček vyklubají 14 centimetrů dlouzí žralůčci. Pohlavní dospělosti dosáhnou zhruba při dosažení délky sedmdesáti centimetrů.


Různozubec portjacksonský (Heterodontus portusjacksoni)
Žralok, který má domov na australském pobřeží po celé délce kontinentu kromě samého severu země. Jde o migrující druh, který se vydává v létě na jih Austrálie, v zimě se pak vrací poněkud na sever, kde se také páří a klade vejce. Samci dospívají mezi 8. až 10. rokem života, samice mezi 11. až 14. rokem života. Období rozmnožování obvykle začíná už v srpnu, ale vrcholí v listopadu, když jsou žraloci v severnějších vodách. Jde-li o potravu, živí se hlavně měkkýši, jejichž tvrdé vápenité schránky rozlouskávají s pomocí stoličkám podobných zubů v zadní části tlamy. Zuby se opotřebovávají s věkem; mladí žraloci mají zdaleka nejostřejší zuby ze všech portjacksonských různozubců. Žaludek různozubce portjacksonského má tvar písmena J. Zvířeti trvá relativně dlouho, než svou kořist stráví. Pokud se při požírání potravy dostane do tlamy a dále nějaký štěrk či kamínek, různozubec jej jednoduše vykašle... Vejce různozubců portjacksonských jsou potravou mnoha predátorů, a podle jednoho výzkumu se nevylíhne až 89,1 % mláďat. I když se občas stává vedlejším úlovkem, není různozubec portjacksonský ohrožen.


Různozubec Francisův (Heterodontus francisci)
Pouze jeden metr dlouhý různozubec, vyskytující se na západním pobřeží Severní Ameriky, zvláště v Kalifornském zálivu. Mláďata se živí mnohoštětinatci, jídelníček dospělých jedinců pak z 95 % tvoří mlži a plži, zbytek například krabi nebo stejnonožci. Rozhodně se však nebojí přiživit se i na mořských hvězdicích. Tento druh je zajímavý tím, že jako jeden z mála různozubců a vlastně jako jeden z mála žraloků vůbec vykazuje známky rodičovské péče. Samice různozubců svá vejce nasávají do tlamy a poté je odnášejí do puklin mezi skalisky v pobřežních vodách. Tato vejce se však mohou stát obětí kanibalismu, jiní různozubci se totiž na nich rádi přiživí. Různozubec Francisův se také často stává vedlejším úlovkem. V Kalifornii se takto ročně uloví až 1800 kilogramů tělesné masy těchto žraloků. Je to hodně, ale v porovnání s historickými čísly jde o jakési "zlepšení". Například v roce 1979 se ulovilo 9500 kilogramů těchto různozubců Francisových. Bohužel však nevíme, jak na tom stavy těchto žraloků jsou, snad bude v budoucnu zjištěno více. IUCN zatím nedokáže stav ohrožení různozubce Francisova odhadnout.

Máte-li zájem se o zde uvedených zástupcích řádu různozubců či o jiných druzích žraloků dozvědět více, popadněte knížky o žralocích, zvířecí encyklopedie, navštivte stránky o žralocích... Nebo si najděte předchozí části tohoto projektu. Pokud Vás prostřednictvím tohoto článku různozubci zaujali, pak jistě splnil svůj úkol... Projekt Žraločí řády je už z poloviny hotov, zbývají však další čtyři řády, které v příštích několika týdnech hodlám popsat...

Číslo 16 - Úmrtí nejstaršího pavouka na světě

2. května 2018 v 18:36 | HAAS
V pátek zemřela samička sklípkana druhu Gaius villosus přezdívaná Číslo 16. Po celých 43 let bylo Číslo 16 předmětem výzkumu arachnoložky Barbary York Main, která se s ním poprvé setkala krátce po narození malého pavoučátka. Mainová strávila s tímto pavoukem značnou část své profesní kariéry, a jak uvedla studentka Mainové, Leanda Masonová, život Čísla 16 nám pomohl prohloubit naše znalosti o sklípkanech. Mainová, která je dnes již v důchodu, studovala Číslo 16 na University of Western Australia... Vědci studovali život Čísla 16 a zjistili o jeho životě spoustu zajímavých informací, a tudíž i spoustu zajímavých informací o životě celého jejího druhu. Pavouk, který se narodil v roce 1974, a za jeho života tedy proběhla aféra Watergate, konec studené války i začátek éry dinosauří mánie. S věkem 43 let posunulo Číslo 16 rekord nejdelšího žijícího pavouka o 15 let. Předchozí rekordman, sklípkan z Mexika, se dožil 28 let. Výzkumníci doufali, že se Číslo 16 dožije i 50 let, což by byl opravdový rekord! Bohužel se tak nestalo. Pavouk byl totiž napaden samičkou parazitické vosy, která na jeho tělo nakladla vajíčko. Z něj se později vylíhla larva, která Číslo 16 sežrala. Je to škoda, ale tak to v divočině chodí... Ano, Číslo 16 byl divoký pavouk. Nežil v zajetí, o to je jeho životní příběh zajímavější. Ze zkušeností víme, že se zvířata většinou dožívají vyššího věku v zajetí, přece jen je o ně například v zoologických zahradách pečováno. Číslo 16 je výjimkou. Budeš nám chybět, pavoučí rekordmanko...

Žraločí řády: Squatiniformes (polorejnoci)

29. dubna 2018 v 11:08 | HAAS
Žraloci už na naší planetě žijí po nějakých 400 milionů let. Ačkoliv se za tu dobu vyvinulo a také vyhynulo nepřeberné množství druhů, jejich anatomie se příliš nezměnila. Ba naopak, zdá se, žraloci si udrželi svůj tvar těla i způsob života po celé stovky milionů let. Patří k nejúspěšnějším živočichům, kteří se kdy vyvinuli. Přežili velké Permské vymírání, největší vymírání v historii naší planety. Přečkali i náraz meteoritu a sérii kataklyzmatických událostí, jež následovaly, a které vyhubily dinosaury, ptakoještěry, mořské plazy a amonity. V současnosti jim hrozí vůbec největší nebezpečí: každý rok je 73 milionů žraloků odchyceno a zabito. Mnozí jsou loveni pro své ploutve, jiní končí v rybářských sítích jako vedlejší úlovky... S rychlostí, jakou mizí, jsou mořské ekosystémy narušovány... Stále se setkáme s lidmi, kteří by se však ochraně žraloků raději nevěnovali, neboť je považují za nebezpečná monstra vyhledávající lidi k snědku. Jak daleko jsou jen od pravdy... Bez žraloků by to v našich mořích a oceánech nefungovalo...

V tomto seriálu si detailně přiblížíme osm v současnosti žijících řádů žraloků. Žraloky, kteří v celé skupině působí velice neobvykle, a to především svou anatomií, jsou polorejnoci, kterým se věnuje tato část. Je to starobylý řád, který se skutečně více podobá rejnokům, blízkým příbuzným žraloků...

ŽRALOČÍ ŘÁDY

SQUATINIFORMES (POLOREJNOCI)


Řád Squatiniformes se v češtině označuje polorejnoci, v angličtině pak angelsharks. Poprvé se ve fosilním záznamu objevují v období Jury stupně oxford před 163 miliony let. Tato skupina je výjimečná, neboť se částečně podobá rejnokům. Může za to především zploštělé tělo. Také způsobem života se někteří se dnešní polorejnoci podobají pravým rejnokům, zejména pak trnuchám; mnoho času totiž tráví na dně moře, kde v záloze číhají na kořist. Vyskytují se po celém světě v subtropických a tropických mořích. Přestože v minulých etapách vývoje naší planety existovalo několik odlišných rodů polorejnoků, všichni současní zástupci tohoto řádu, který je v současnosti tvořen 21 druhy, patří do rodu Squatina.

Charakteristickými znaky polorejnoků jsou ploché tělo, ústa na konci rypce (rostrum), a celková podobnost rejnokům, zejména mluvíme-li o přední části těla. Zadní část těla včetně svalnatého ocasu pak připomíná ostatní žraloky. Na zádech mají polorejnoci dvě hřbetní ploutve, nemají žádnou řitní ploutev a ocasní ploutev je heterocerkní; horní lalok ocasní ploutve je delší než spodní lalok. Jelikož se většina polorejnoků specializuje na lov menší kořisti, jako jsou měkkýši, jsou zástupci tohoto řádu vybaveni velkou tlamou, se kterou mohou ze zálohy učinit rychlý výpad vpřed a svou kořist nasát. Všichni současní polorejnoci jsou vejcoživorodí. V jednom vrhu může být až 13 mláďat. Člověk je těmto živočichům zcela lhostejný, polorejnoci nepředstavují žádné nebezpečí. Pouze jsou-li člověkem vyprovokováni, brání se kousáním, a svými ostrými zuby jsou schopni způsobit překvapivě hluboká zranění. Útočí však jen v případě, že je potápěč chytí za ocas nebo se příliš přiblíží k jejich hlavě. To u zvířete způsobí obrannou reakci. Oči polorejnoků se nacházejí na vršku hlavy. Zástupci tohoto podřádu jsou vybaveni pěti páry žaberních štěrbin.


Současní polorejnoci tvoří jedinou čeleď, Squatinidae, jež, jak již bylo uvedeno, zahrnuje jediný rod, Squatina. Ten v roce 1806 popsal významný francouzský zoolog André Marie Constant Duméril. Typovým druhem, na jehož základě byl popsán celý řád je polorejnok křídlatý, kterého v roce 1758 ve svém Systema naturae popsal Carl Linnaeus.

Čeleď Squatinidae:
Polorejnok křídlatý (Squatina squatina)
Vyskytuje se v Černém i Středozemním moři, jeho areál rozšíření pak na severu zasahuje až na pobřeží Skandinávie, na jihu až ke Kapverdským ostrovům. Bohužel byl však vytlačen z velké části Středozemního moře, a v Severním moři už takřka vyhynul. IUCN jej klasifikuje jako druh kriticky ohrožený. Jaká je to jen změna oproti začátku 20. století; tehdy byl totiž polorejnok křídlatý na evropském pobřeží dosti hojný. Za pokles počtu polorejnoků křídlatých může především rybaření. Tento bentický žralok se také často nalézá v rybářských sítích, kam se zachytí jako vedlejší úlovek (tzv. bycatch). V Anglii a Walesu je naštěstí chráněn UK Wildlife and Countryside Act. Přesto počty těchto výjimečných žraloků nevzrůstají... Samice bývají dlouhé až 2,4 metru, samci jsou podstatně menší, dorůstají délky asi 1,8 metru. Polorejnok křídlatý se řadí k největším zástupcům žraločího řádu polorejnoků, bylo by tedy velice smutné zcela ztratit tvora, který se může pyšnit tímto byť mnohými možná přehlíženým titulem. Vyskytuje se v pobřežních vodách do hloubky 150 metrů, čas od času je k vidění i ve vodě brakické. Žije v teplých vodách; severní populace tedy přebývá u pobřeží Skandinávie jen v létě. V zimě se tento žralok vydává na migraci směrem na jih.


Polorejnok okatý (Squatina oculata):
Další kriticky ohrožený žralok z řádu polorejnoků je polorejnok okatý, vyskytující se pouze na západním a severozápadním africkém pobřeží a ve Středozemním moři. Dospělci dorůstají tělesné délky až 1,6 metru. Tělo tohoto nádherného žraloka, většinou šedě až béžově zbarveného, pokrývají tmavé skvrny, jakási oka. Bohužel i tento druh je obětí vlečných rybářských sítí, v nichž každým rokem naleznou spolu s tunami ryb smrt i tisíce polorejnoků. Podobně jako v případě polorejnoka křídlatého, je tento živočich pouze vedlejším úlovkem. Je-li tedy v sítích nalezen, jeho maso se nijak nevyužívá. Tyto druhy jsou smutným dokladem toho, že žraloci mají mnohem větší důvod obávat se člověka než naopak.


Polorejnok japonský (Squatina japonica):
Polorejnok japonský žije v hloubce až 300 metrů a preferuje písečný podklad. Živí se rybami, korýši a hlavonožci. Loví je především v noci; je to nokturnální lovec. K uchycení kořisti je vybaven 10 řadami zubů na každé z čelistí. Dosahuje délky až 1,5 metru, avšak podle některých odborníků dorůstají opravdu velcí polorejnoci japonští i délky 2,5 metru. Jde o jeden z lépe prozkoumaných druhů polorejnoka, přičemž byly učiněny i jisté molekulární studie, podle jejichž výsledků se tento druh vývojově oddělil od ostatních asijských polorejnoků před přibližně 100 miliony lety v Křídovém období. V jednom vrhu může mít samička polorejnoka japonského až 10 mláďat. Ta se před narozením líhnou z vajíček v děloze, kde se živí velkým množstvím vaječného žloutku. Až po nějaké době, na jaře nebo v létě, jsou vypuzena ven. IUCN klasifikuje polorejnoka japonského jako druh zranitelný. Bohužel je loven pro maso a také pro kůži, ze které se vyrábí dekorativní materiál zvaný shagreen.


Polorejnok kalifornský (Squatina californica):
Až 27 kilogramů vážící a přibližně 1,5 metru dlouhý polorejnok kalifornský neobývá pouze pobřeží amerického státu Kalifornie, ale vůbec celé tichomořské pobřeží Severní i Jižní Ameriky. Nejblíže je mu příbuzný polorejnok americký (Squatina dumeril), který se vyskytuje v Karibském moři. Polorejnok kalifornský žije v hloubce až 205 metrů. Opět jde o druh žijící na mořském dně. Odpočívá tam téměř bez pohybu, a když se nějaká kolem plovoucí ryba přiblíží na dosah, vyrazí, otevře své čelisti a chytí ji. Je perfektně maskovaný a často bývá zahrabaný v písku. Jde o jednoho z polorejnoků, kteří rejnoky připomínají až příliš. Přesto nejde o zvíře, které by zůstávalo neustále jen na jednom místě. Vědecké výzkumy odhalily, že za jednu noc je schopen polorejnok kalifornský urazit i 7,3 kilometru. Doba březosti trvá většinou 10 měsíců, hned po narození mláďat (opět jde o druh vejcoživorodý, mláďata jsou tedy uvnitř matky po nějakou dobu živena vaječným žloutkem) se samice většinou znovu páří. Podle statistik se dospělosti dožije jen 20 % mláďat. Bohužel je i tento druh subjektem komerčního rybolovu, a to především na mexickém pobřeží (stát Baja California). Oblíbenou kořistí polorejnoka kalifornského jsou například sardinky nebo makrely, živí se však i ještěrohlavcovitými rybami.

Chcete-li se o tomto řádu dozvědět více, popadněte knížky o žralocích, encyklopedie o zvířatech nebo si o polorejnocích vyhledejte nějaké zajímavé informace na internetu. Někteří zástupci této skupiny jsou již na pokraji vyhynutí, a zaslouží si velkou pozornost. Lidé svou pozornost přece jen orientují na více populární ohrožená zvířata, ať už jsou to pandy nebo nosorožci, ovšem polorejnoci jsou zvířaty neméně zajímavými, a zvířaty, které může budoucí generace zoologů studovat celá desetiletí. Vždyť nové druhy objevujeme neustále; objev jednadvacátého druhu polorejnoka jsme oslavili teprve v roce 2016... Projekt Žraločí řády bude pokračovat...

Kosatka černá, obratná sestřenice kosatky dravé

25. dubna 2018 v 15:52 | HAAS
Mezi kulohlavce, tedy menší až velké druhy ozubených kytovců řazených do čeledi delfínovitých (Delphinidae), řadíme kupříkladu ferezu malou, elektru tmavou, kulohlavce Sieboldova či kulohlavce černého. Patří mezi ně ale i největší mořský predátor živící se velkými savci (například ploutvonožci), a to sice kosatka tmavá (Orcinus orca). Přes své anglické jméno killer whale to tedy není doopravdy velryba, alespoň ne ve smyslu velryb, které se živí planktonem, ale vlastně největší žijící zástupce čeledi delfínovitých. Vždyť dospělci mohou vážit 2 až 9 tun! A to je porodní váha "pouhých" 180 kilogramů. Černobílá kosatka dravá má jak pověst zabijáka, tak přívětivého kamaráda, k čemuž přispěl i slavný Willy z filmu Zachraňte Willyho! a jeho pokračování. Tato široce rozšířená a vysoce inteligentní zvířata mají nejrozmanitější jídelníček ze všech kytovců na světě. Kromě ploutvonožců, za kterými na patagonském pobřeží vyplouvají až na písek pláží, se odváží lovit i lidmi neprávem nenáviděné žraloky bílé. Jen málo predátorů už dorůstá větší velikosti, než kosatka dravá. Pomineme-li planktonem se živící plejtvákovce, plejtváky, velryby jižní či další mnohem větší kosticovce, kteří se přece jen živí živočišným materiálem, byť velmi malým, je už větším mořským predátorem pouze vorvaň, často si s libostí pochutnávající na hlubinných krakaticích. Ale kosatka dravá svou popularitou zastiňuje další kosatku, přestože do rodu Orcinus patří sama. Trochu se jí totiž podobá zvíře, které dostalo český název kosatka černá a v angličtině se mu říká false killer whale. Kosatka černá (Pseudorca crassidens), jediný zástupce rodu Pseudorca, je třetím největším zástupcem delfínovitých (na druhém místě se drží právě kulohlavci, v případě kulohlavce černého dorůstající délky až 5,7 metru). Kosatka černá váží v dospělosti 1,1 až 2,2 tuny, nejčastěji však asi 1,2 tuny. Porodní váha je 80 kilogramů. Velikost dospělců sotvakdy přesáhne 5 metrů, rekordní délka je 5,1 metru, kosatka černá však v průměru měří 4,9 metru. Je to velice zajímavý, inteligentní a pospolitý delfín, vytvářející skupiny o 10 až 50 jedincích, ačkoliv se v některých případech sdružují i větší skupiny, a vytváří tak obrovitá hejna čítající třeba až 300 jedinců. Každého hlavonožce, každé hejno ryb nebo případně i ploutvonožce pak takové početné hejno podvodních zabijáků musí děsit k smrti...

Kosatka dravá (Orcinus orca)

Hlava kosatky tmavé (Pseudorca crassidens)

Kosatka tmavá je ještě blíže příbuzná fereze malé (Feresa attenuata) než své mnohem větší jmenovkyni, ale na rozdíl od ní není v zajetí tolik agresivní. V divočině to může být jinak; zvláště, když je na lovu, dokáže kosatka tmavá účinně zabíjet. Zřejmě požírá i delfíny a byla pozorována při útoku na mládě keporkaka. Avšak neubližme tomuto nádhernému živočichovi přílišným interpretováním jeho zabijáckých schopností, i když jako lovec je kosatka tmavá skutečným úspěchem evoluce. Zaslouží si i pohled z jiné perspektivy, jde totiž o velice hravého kytovce, který se s delfíny skákavými občas dává dohromady do větších skupin, a ty pak dohromady cestují i na velké vzdálenosti. Přes svou podobnost kosatce dravé není možno tyto dva druhy delfínů zaměnit, už jen kvůli slávě zbarvení orcy. Pro nezkušeného pozorovatele však může být těžké odlišit kosatku tmavou od kulohlavce černého nebo Sieboldova. Má však štíhlejší hlavu, zužující se do okrouhlého zobáku, za určitého osvětlení má hlava šedavý nádech a také poměrně variabilní, ale téměř vždy přítomná bělavá skvrna ve tvaru písmene W jsou poměrně spolehlivým určovacím znakem. Kromě toho je vybavena ocasní ploutví, jež je v porovnání se zbytkem těla poměrně malá, a uprostřed ploutve se nachází výrazný zářez. Špičky prsních ploutví jsou zaostřeny. Prsní ploutve sedí hodně vpředu. Tělo je štíhlé, většinou tmavohnědé či černé. Mláďata však bývají podstatně světlejší. Zuby jsou ostré, nacházejí se téměř po celé délce čelistí, v horní čelisti se nachází 16 až 22 zubů, ve spodní čelisti je jich stejný počet. Když se předvádí, tluče kosatka tmavá ocasem o vodní hladinu. Často se blíží ke člunům, je velice zvědavá, vystrkuje hlavu z vody podobně jako orca, a nápadně tak odhaluje již popsané znaky na hlavě... Bohužel je kosatka tmavá náchylná k vyplavení na hladinu. Už mnohokrát byla obrovitá hejna, v některých případech dokonce několik velkých hejn, vyplavena na plážích v různých částech světa. V jednom případě šlo dokonce o 800 zvířat, kterým už se nedalo nijak pomoci. Poslední případ takového masivního uváznutí na břehu nastal v lednu 2017, kdy se na pobřeží Monroe County na západě Národního parku Everglades na Floridě vyplavilo 95 kosatek tmavých. Během noci pak okolo 14 zvířat uniklo (snad se jim podařilo dostat se zpět do moře), minimálně 81 kosatek však zahynulo. Zda však tomuto druhu hrozí bezprostřední ohrožení ze strany člověka, to nevíme. IUCN bohužel nemá ke stanovení statusu ohroženosti kosatky tmavé dostatek informací. Nicméně jde o druh často pozorovaný, tudíž nic nenasvědčuje tomu, že by mu nějaké bezprostřední nebezpečí v současné době hrozilo... Ačkoliv je hojná v tropických a subtropických vodách, řada významných pozorování pochází i z vod chladných (v mírném pásmu), zde je však kosatka tmavá pouze výjimečným návštěvníkem. Čas od času, jak už se to u mořských zvířat stává, se nějaká ta kosatka zatoulá, od Havajských ostrovů doplave třeba až na pobřeží Aljašky, v jiném případě byla spatřena i na pobřeží Norska, i když mnohem častěji ji v mírném pásmu uvidíme kupříkladu na západ of Irska. Ustálené tahy nejsou známy, o možných migracích kosatek tmavých zatím nevíme. Zdá se však, že s určitostí dávají přednost teplým vodám.

Kosatka tmavá při výskoku

Pevně věřím tomu, že v blízké době napíši další části o kytovcích, ať už současných, tak vyhynulých, neboť tato zvířata mezi všemi savci vynikají nejen pozoruhodnou evoluční historií (přece jen si uvědomme, že jsou to jediní savci, kteří během evoluce kompletně ztratili zadní končetiny!), ale i svou inteligencí a pozoruhodným životem. Pokud Vás prostřednictvím tohoto článku obecně málo známá kosatka tmavá zaujala, pak jistě splnil svůj účel...

Žraločí řády: Hexanchiformes (šedouni)

22. dubna 2018 v 11:05 | HAAS
Žraloci už na naší planetě žijí po nějakých 400 milionů let. Ačkoliv se za tu dobu vyvinulo a také vyhynulo nepřeberné množství druhů, jejich anatomie se příliš nezměnila. Ba naopak, zdá se, žraloci si udrželi svůj tvar těla i způsob života po celé stovky milionů let. Patří k nejúspěšnějším živočichům, kteří se kdy vyvinuli. Přežili velké Permské vymírání, největší vymírání v historii naší planety. Přečkali i náraz meteoritu a sérii kataklyzmatických událostí, jež následovaly, a které vyhubily dinosaury, ptakoještěry, mořské plazy a amonity. V současnosti jim hrozí vůbec největší nebezpečí: každý rok je 73 milionů žraloků odchyceno a zabito. Mnozí jsou loveni pro své ploutve, jiní končí v rybářských sítích jako vedlejší úlovky... S rychlostí, jakou mizí, jsou mořské ekosystémy narušovány... Stále se setkáme s lidmi, kteří by se však ochraně žraloků raději nevěnovali, neboť je považují za nebezpečná monstra vyhledávající lidi k snědku. Jak daleko jsou jen od pravdy... Bez žraloků by to v našich mořích a oceánech nefungovalo...

V tomto seriálu si detailně přiblížíme všech osm v současnosti žijících řádů žraloků. Řád, který si představíme v této části, je starobylý, a svou anatomií možná tak trochu vybočuje z linie. Žraloky z řádu šedounů, kterým se věnuje tato část mého projektu, si často asociujeme s dobami dávno minulými, kdy se tato bizarní stvoření proháněla vodami naší planety spolu s druhohorními mořskými plazy...

ŽRALOČÍ ŘÁDY

HEXANCHIFORMES (ŠEDOUNI)


První šedouni se ve fosilním záznamu objevují v období střední Jury. Je známo více vyhynulých rodů a druhů těchto žraloků, než těch současných. Pro srovnání, v dnešních mořích najdeme 4 rody šedounů, které dohromady tvoří 7 různých druhů. V minulosti, v době mezi střední Jurou a Pleistocénem, však v mořích a oceánech naší planety žilo 20 rodů (uvědomme si však, že je mezi nimi započítán i rod Notorynchus, který stále existuje, i když zahrnuje jediný druh, kdežto v minulosti tvořil přinejmenším šest různých druhů) s bezpočtem různých specií. Právem lze tedy šedouny považovat za jakýsi relikt časů dávno minulých, za živoucí fosilie.

Charakteristickými znaky šedounů jsou jediná hřbetní ploutev a 6 až 7 párů žaberních štěrbin. Dalším význačným znakem tohoto řádu je chybějící mrkací membrána, což znamená, že jednoduše nemají ochrannou blánu na očích. Jejich tělo bývá většinou úzké, v případě některých druhů, jako je žralok límcový (na obrázku nahoře) dokonce až úhořovité či hadovité. O některých druzích šedounů, za dobrý příklad opět jmenujme žraloka límcového, víme, jsou vejcoživorodí. Šedouni se vyskytují ve vodách celého světa, většinou se však s nimi setkáme blízko pobřeží kontinentů, ať už jde o Austrálii, tak o Jižní Ameriku nebo Evropu...


Současní šedouni se dělí na dvě čeledi, a to sice Chlamydoselachidae, která zahrnuje rod Chlamydoselachus, jenž zahrnuje dva druhy, a Hexanchidae, do které spadají zbývající tři rody, tvořící tedy zbylých pět druhů... Neuvedeme si zde všechny, ovšem s některými druhy stojí za to se seznámit...

Čeleď Chlamydoselachidae:
Žralok límcový (Chlamydoselachus anguineus)
Vejcoživorodý žralok dosahující délky až 2 metrů, který se ve fosilním záznamu poprvé objevuje v Pleistocénu. Některé fosilní druhy žraloků staré 80 milionů let se mu však natolik podobají, že není pochyb o jeho příslušnosti k těmto starobylým mořským parybám. Rozmnožování žraloka límcového je nadmíru zajímavé; embrya se z vajíček líhnou už v děloze, kde přežívají na zásobě výživného žloutku. Doba březosti je u žraloka límcového velmi dlouhá; nejdelší ze všech obratlovců žijících na naší planetě. Trvá až tři a půl roku. Poté, co se narodí, měří žraloci okolo 40 až 60 centimetrů, samci pak dosahují pohlavní dospělosti, když dosáhnou tělesné délky přibližně 1 metrů, samice s délkou 1,3 až 1,5 metru. Může být překvapující, že vůbec známe tyto detaily ze života žraloka límcového, neboť setkat se s touto parybou je extrémně vzácné. Ačkoliv jde o druh, kterému podle IUCN v současné době nehrozí žádné velké nebezpečí ze strany člověka, je smutným faktem, že většina žraloků límcových, s nimiž se člověk setkává, jsou mrtvoly navlečené v rybářských sítích. Není loven pro maso, stává se pouze vedlejším úlovkem. Naštěstí kvůli tomu není ohrožen, počet žraloků límcových uchycených v rybářských sítích je totiž v porovnání s jinými druhy paryb poměrně malý. Poměrně často byl výskyt žraloka límcového zaznamenán v okolí Nového Zélandu, Austrálie či Mauritánie. Výjimečně byl však spatřen i na sever od Skotska, dokonce i na sever od Norska. Různá teplota mořské vody mu tedy nevadí, zdá se, že je to druh výjimečně přizpůsobivý.

Čeleď Hexanchidae:
Žralok sedmižábrý (Heptranchias perlo)
Latinské rodové jméno vychází ze slova heptra, což znamená "sedm rukou" a agchein, tedy "průdušnice". Tento název zcela jistě poukazuje na typický znak tohoto a mnoha dalších šedounů, a to sice na sedm u něj přítomných párů žaberních štěrbin. Jedná se o druh opět kosmopolitně rozšířený, byl pozorován na pobřeží Maroka i Namibie, Kuby i Austrálie, nedaleko novozélandského pobřeží i ve Středozemním moři. Žralok sedmižábrý je též vejcoživorodý. V jednom vrhu může být 9 až 20 mláďat. Novorozená měří 26 centimetrů na délku. Dospělci dosahují tělesné délky mezi 60 až 120 centimetry, je to tedy malý druh žraloka. Živí se hlavonožci a menšími parybami. Pozoruhodné je, že oči živých jedinců fluoreskují zelenou barvou. Jde o poměrně hlubinný druh, obvykle se vyskytující v hloubkách 300 až 600 metrů, nicméně jeho výskyt byl potvrzen i v hloubce 1 kilometru, kam se z větších mořských zvířat potápějí například kožatky nebo obrovští vorvani. Žralok sedmižábrý se však málokdy podívá blíže hladině...


Žralok šedý (Hexanchus griseus)
Známý tím, že obývá hlubší vody Středozemního moře, ale i pobřeží Severní a Jižní Ameriky, Afriky, jihovýchodní Asie a Austrálie i Nového Zélandu, žralok šedý (někdy v angličtině nazývaný jednoduše cow shark) dosahuje délky okolo 3 metrů. Spodní čelist je vybavena šesti řadami pilovitých zubů, o něco menší zuby se pak nacházejí i na čelisti horní. Postranní čára, orgán zaznamenávající změny tlaku či napětí ve vodě, je zbarvena mnohem světleji než zbytek těla, a je tedy dobře viditelná. Nejhlubším dosud zaznamenaným výskytem žraloka šedého se mohou pochlubit Filipíny; žralok šedý byl natočen v hloubce 259 metrů. Živí se chimérami, rybami, parybami, dokonce i ploutvonožci. Složení jídelníčku se liší v závislosti na oblasti, ve které žralok žije. Jeho oči ve tmě fluoreskují modrozelenou barvou. Zajímavé je, že samice mívají často poraněné žaberní štěrbiny, je tedy pravděpodobné, že je samci při páření koušou. S podobným chováním se ostatně setkáme například i u proslulých žraloků bílých. I žralok šedý je vejcoživorodý, novorozenci měří přibližně 75 centimetrů. Přestože obvyklá délka dospělců pak činí 3 metry, existují i zprávy o až osmimetrových jedincích...


Žralok širokonosý (Notorynchus cepedianus)
Poslední přeživší z kdysi rozmanitého rodu Notorynchus, žralok širokonosý, je přibližně dvoumetrovým žralokem (rekordní délka je nicméně 2,9 metru), který se spolu se žralokem sedmižábrým dělí o titul "žraloka s nejvíce žaberními štěrbinami" v Guinessově knize rekordů. Svému již jmenovanému bratranci se výrazně podobá, má však viditelně mnohem více zaoblený čenich. Poměrně šedavé až tmavé zbarvení, přičemž břicho je z důvodu kamufláže světlé (jako u většiny mořských živočichů), je doplněno skvrnami a tečkami. Mladí jedinci mívají často světlé okraje ploutví. Žralok širokonosý je dlouhověký, volně žijící jedinci se dožívají i 30 let, podle záznamů Washington Department of Fish & Wildlife pak dokonce i 49 let (tato hodnota se zdá být maximální). Samice bývají větší než samci. Žralok širokonosý je kanibalem, kromě různých ryb, chimér nebo dokonce malých kytovců tedy nepohrdne ani jedinci vlastního druhu. On sám se pak stává kořistí například takových velikánů, jako je žralok bílý. Obvykle se vyskytuje v hloubce pod 100 metrů nad mořem. Jeho zvláštní zuby připomínají hroty hřebenu nebo zubaté ostří pily... Žralok širokonosý je živoucí fosilií. Zástupci rodu Notorynchus se objevili už před 56 miliony let, a fakt, že tento rod, byť tvořící už jediný druh, stále přežívá v jednadvacátém století, dokazuje, jak úspěšný tento žralok je, a jak úspěšní jsou koneckonců všichni žraloci.

Pokud Vás šedouni zaujali, neváhejte a najděte si o nic více v encyklopediích o zvířatech, v knížkách zabývajících se žraloky nebo na webových stránkách, které se žralokům věnují. Pokud ve Vás tento článek vzbudil zájem o šedouny, pak splnil svůj účel... V projektu Žraločí řády představím ještě dalších šest řádů...

Imantodes velkohlavý-Stromový lovec spících ještěrů

16. dubna 2018 v 17:11 | HAAS
Jako by to bylo včera, když jsem 26. února napsal zatím poslední hadí popisek, a to sice popisek mehelie kapské. Teď je ale na čase vrátit se k mým oblíbeným beznohým šupináčům, a přinést popisek slíbeného imantodese velkohlavého...

Latinský název: Imantodes cenchoa,
Rozšíření: Střední a Jižní Amerika,
Velikost: délka 1 až 1,2 metru.
Imantodes, rod neotropických užovkovitých hadů z podčeledi Dipsadinae, zahrnuje osm druhů stromových hadů, z nichž všichni jsou vybaveni v poměru k tloušťce těla poměrně dosti velkou hlavou a velkýma očima, stejně jako zadními jedovými zuby. Imantodes velkohlavý se řadí k největším druhům svého rodu, přičemž existují zprávy i o 1,5 metru dlouhých jedincích, ačkoliv maximální délka 1,2 metru je přesvědčivější a také běžnější. Toto zvíře má pochopitelně řadu obecných názvů, v angličtině se nazývá například blunthead tree snake (blunt-headed snake se obecně nazývá imantodes) nebo fiddle-string snake. Tělo tohoto hada je velmi štíhlé a dlouhé, přesně takové, jaké by člověk čekal u stromového hada lezoucího po lijánách a malých větvičkách. Zbarvení je oranžové až růžové. 26 % oblé hlavy imantodese velkohlavého zabírají oči. Jsou vybaveny vertikálními zorničkami; u tohoto druhu je to spolehlivý znak toho, že jde o nokturnální (v noci aktivní) druh. Bývá pravidlem, že stromoví hadi (zvláště pak ti užovkovití) vidí lépe než jejich příbuzní, kteří se pohybují pouze po zemi. Také imantodes musí být schopen kořist zaměřit ve spletitém bludišti liján a větviček. Na hada má celkově dost dobrý zrak; vertikální štěrbiny v zorničce mu umožňují dívat se pod sebe, a nejen před sebe. Na zádech má imantodes zvětšené štítky, dosahující trojnásobné až čtyřnásobné velikosti šupin na bocích hada, kterých využívá jako konzolí; je díky nim schopen překonat velkou vzdálenost mezi jednotlivými větvemi... Tento had obvykle loví v jemné vegetaci, a zatímco se prodírá po větvích stromů noční džungle, hledá spící ještěry (například anolisy). Jakmile nějakého naleznou, chytí ho, vstříknou do jeho těla jed s pomocí zadních jedových zubů, jež jsou drážkované (nikoliv duté jako u korálovcovitých a zmijovitých), a ten pak kořist zabije. Jed není nebezpečný pro člověka; alespoň tedy nejsou k dohledání žádné zprávy o tom, že by někomu ublížil. Kromě spících (a bdících) ještěrek loví imantodes i žáby, a čas od času se přiživí i na nějakých těch hadích a ještěřích vajíčkách. Protože jsou samičky o něco větší než samečci (tento druh vykazuje znaky pohlavního dimorfismu), mají i větší hlavu a jsou tedy schopny živit se i většími zvířaty, například většími druhy stromových žab. Když náhodou had na svém stromě nic nenajde, jednoduše sleze ze stromu a doplazí se k jinému, na který pak vyšplhá a hledá potravu tam. Nejspolehlivějším místem, kde imantodese velkohlavého najít, jsou porosty kávovníků nebo bromélií. Přes den imantodes odpočívá ve stínu... Pokud jde o rozmnožování, období páření se v jednotlivých částech areálu rozšíření tohoto hada liší. To se pak odráží i na rozdílech v době, kdy samice jednotlivých populací kladou vejce. V Guatemale či v Mexiku kladou samičky vejce v červnu a červenci. Ovšem v Brazílii kladou imantodesové vejce až v době od listopadu po konec ledna. Mláďata této populace se pak líhnou na jaře až v létě. Samička může snést 1 až 3 vajec, velikost snůšky je tedy poměrně malá (například v porovnání s jinými užovkovitými hady). Jedno vejce měří na délku přibližně 3 centimetry. Jakmile jsou nakladena, samice je nadobro opustí. Kladení vajec a samotnému páření obvykle předcházejí vzájemné souboje mezi samci. Pohlavní dospělosti dosahuje imantodes velkohlavý asi ve dvou letech života. Zajímavé je, že do této doby (od vylíhnutí po dospělost) rostou asi 3,5 milimetru za týden...

Příště krátkorep cejlonský!
 
 

Reklama
Reklama