Sopky, láva... Události ze současné přírody

Chřestýšovec Waglerův-Obyvatel hadího chrámu

12. července 2017 v 10:42 | HAAS
Další popis v současnosti žijícího plaza je tu, tentokrát jde o nádherného chřestýšovce Waglerova!

Latinský název: Tropidolaemus wagleri,
Rozšíření: Jihovýchodní Asie,
Velikost: délka 80 až 100 cm, výjimečně až 1,3 m.
Přestože byl v minulosti řazen do rodu Trimeresurus, který zahrnuje okolo 30 malých až středně velkých jedovatých hadů vyskytujících se v jižní, jihovýchodní a východní Asii, obvykle žijících na stromech, je dnes pokládán za učebnicový příklad rodu Tropidalaemus. Ten se v posledních letech počtem druhů ještě rozrůstá. Chřestýšovec Waglerův byl původně pokládán za jediného zástupce rodu, v současnosti (rok 2017) však už rozeznáváme čtyři různé druhy. Obvykle se v angličtině označují jako "temple vipers", což souvisí s jednou pozoruhodností týkající se právě tohoto druhu. Chřestýšovec Waglerův proslul jako chrámový had z Hadího chrámu na ostrově Penang v Malajsii. Chrám byl postaven roku 1850 na počest známého buddhistického mnicha, který se jmenoval Chor Soo Kong (Quingshui), který se narodil roku 1047 v Číně. Hadí chrám v Penangu není jediným místem, které Chor Soo Konga uctívá, další buddhistické chrámy se nacházejí například na Tchaj-wanu či v Myanmaru. Avšak Hadí chrám v Penangu je zřejmě jediným chrámem svého druhu. Nejen, že jeho vnitřek oplývá celou řadou druhů chřestýšovitých hadů. Je totiž místem uctívání samotného chřestýšovce Waglerova. Když byl chrám v 19. století postaven, údajně se do něj nastěhovali všichni chřestýšovci z okolní džungle. Chor Soo Kong totiž o mnoho století dříve hady ochraňoval. Chřestýšovci hledali stín a myši, kterými by se živili. Od té doby se věřilo, že chřestýšovci přinášejí návštěvníkům chrámu štěstí. Jelikož je dnes džungle v okolí chrámu velmi řídká a byla z velké části vykácena, je Hadí chrám v Penangu bezpečným útočištěm těchto hadů. V zahradách chrámu jsou chováni v klecích a živeni myšmi... Chřestýšovec Waglerův se vyskytuje na jihu Vietnamu, v Thajsku, na Malajském poloostrově i ve východomalajských státech Sabah a Sarawak na Borneu, stejně jako na Filipínách, na Sumatře, Jávě a Borneu v Indonésii a dále na ostrově Sulawesi, známého též jako Celebes. Jeho potravu tvoří malí savci, ještěrky, ptáci a žáby. Jako u většiny zástupců podčeledi chřestýšovitých, která je jednou ze čtyř podčeledí čeledi zmijovitých, rodí i chřestýšovci Waglerovi živá mláďata. Je to vejcoživorodý druh, tzn. mláďata se z vajec vylíhnou krátce před narozením v těle matky a ta pak přinese na svět drobné repliky dospělců, a v jednom vrhu jich může být i 25. Rekord však činil 40 mláďat v jednom vrhu! Nejnižší číslo se pohybuje okolo 15. Mláďata jsou zpočátku barevnější, než dospělci, ale jak rostou, jejich zbarvení je čím dál matnější. I tak jsou dospělci poměrně variabilní. Samice, které jsou větší než samci, bývají tyrkysové, černé či zelené, mívají žluté, černé nebo světle zelené pruhy a mají v porovnání se samci obrovskou hlavu. Hlava je však celkově mohutná i u samců, a u obou pohlaví je srdcovitého tvaru a je viditelně oddělena od krku. Samci mohou být jasně zelení, ale není to pravidlo. Mnohým chřestýšovcům Waglerovým se přes oko táhne hnědý maskovací proužek. Břišní strana je zbarvena dožluta, Na hlavě i na rtech se nacházejí výrazné šupinaté štítky... Tento had je aktivní v noci, což prozrazují jeho oči s vertikálními zorničkami. Ty se v noci rozšíří, aby had viděl lépe pohybující se předměty ve tmě. Zároveň vidí tepelný obraz svého okolí díky dvojici tepločivných jamek, z nichž každá se nachází na jedné tváři mezi okem a nozdrou (tak jako u ostatních chřestýšovitých). Mimořádně chápavý ocas se obtáčí kolem větví. Je to stromový či arboreální druh. Loví ze zálohy. Když kolem prochází či prolétá kořist, prudce se vymrští a chytí ji do tlamy. Jedovými zuby do ní vpustí jed a drží ji. Stromoví hadi nemohou svou kořist pustit, protože by rychle odskákala nebo odletěla pryč a oni by nemohli následovat pachovou stopu s pomocí svého citlivého rozeklaného jazyka. Proto chřestýšovec drží kořist a mrtvou si ji s pomocí pohybů jedových zubů vtlačuje do krku. Žije v nížinných lesích a v zalesněných bažinách. Pokud jde o sílu jedu, nepředstavuje pro člověka velké nebezpečí. Tito hadi jsou velmi mírní, jen málokdy uštknou lidi, a to i přesto, že se při svých pátráních po hlodavcích dostávají do blízkosti lidských obydlí. Útočí pouze v sebeobraně a stejně jako ostatní jedovatí hadi preferují ústup než útok. I když člověka uštknou, nezpůsobí mu velké potíže. Místo uštknutí obvykle jen opuchne a následuje denní či dvoudenní bolest. Poté jakékoliv symptomy opadnou. Zajímavé je, že had obsahuje složku zvanou Waglerin-1. Jed je samozřejmě mnohem účinnější na malé živočichy, kterými se chřestýšovec živí. Myši způsobí rychlou paralýzu respiračního systému. Malá oběť je zabita v krátkém časovém intervalu... Pro svou dobrou pověst bývá chřestýšovec Waglerův často chován v teráriích...

Příště zmije růžkatá!

Savci nejsou jedinými, kdo vděčí za svou rozmanitost vyhynutí dinosaurů

9. července 2017 v 9:28 | HAAS
Savci nejsou jedinými živočichy, kterým se po velkém vymírání na hranici K-T před 65 miliony let doslova otevřely dveře plné možností. Například většina ptačích řádů, které dnes existují a jsou tvořeny stovkami, ba i tisíci druhů (mluvíme-li o pěvcích, kteří zahrnují polovinu veškerých druhů ptáků a vyvinuli se cca před 50 miliony let), vznikla právě v třetihorách. Většinou se tito tvorové objevovali v řádech milionů či desítek milionů let po vyhynutí dinosaurů. Začalo se také více dařit hadům. S nárůstem malé savčí kořisti přibýval i počet hadích druhů. Mnohé velké skupiny, jako užovkovití a korálovcovití, se vyvinuli právě v třetihorách (i když v případě korálovcovitých mluvíme až o druhé polovině třetihor). Nový výzkum provedený odborníky z Texaské univerzity v Austinu ukazuje, že i další skupina obratlovců dnes vděčí za svou rozmanitost právě velkému vymírání na konci Křídy. Jsou jimi žáby...


Výsledky zkoumání potvrdily, že 88 % všech dnes žijících žab vděčí za svou existenci právě onomu velkému vymírání (někdy označovanému jako 5. velké vymírání). To znamená, že takřka 9 z 10 žabích druhů patří mezi potomky tří vývojových linií žab, které masové vymírání přečkaly. Je velmi pravděpodobné, že většina takových žabích druhů z konce období Křídy přežila celou událost díky hrabavému způsobu života. Před hrozivými následky dopadu meteoritu se jednoduše skrývala pod zemí, případně i ve vodě. Poté, co dinosauři s výjimkou ptáků, dnešních dinosaurů, nenávratně zmizeli z povrchu zemského, uvolnila se řada ekologických nik, předtím obývaných jinými typy živočichů. Stromové žáby, rosničky, mohly náhle osídlit větve stromů. Nebyli zde žádní starší druhohorní plazi, podobní ještěrkám, kteří na nich žili, a tak starobylí obojživelníci využili příležitost. Nové typy žab byly tedy arboreální, žily na stromech. Právě arborealita z nich v některých koutech planety, konkrétně v Jižní Americe, učinila tak významnou a velkou skupinu obojživelníků. Dnes se v Latinské Americe vyskytuje velké množství stromových žab, různých listovnic, rosniček a tzv. skelných žab (Centrolenidae). V jiných částech světa, oplývajících deštnými pralesy, se vyskytují některé druhy pravých ropuch (z čeledi ropuchovitých, tedy Bufonidae), například šest druhů rodu Pedostibes z Bornea, Sumatry a Malajského poloostrova. Vše nasvědčuje tomu, že stromovým žábám se celkově začalo velmi dařit až po vymírání K-T. To neznamená, že by už v druhohorní éře neexistovaly žáby, jež žily na stromech. Avšak nikdy v historii planety nebyly stromy v tropech osídleny tolika rozličnými druhy, jako v třetihorách a čtvrtohorách. Můžeme říci, že vymírání dinosaurů odstartovalo éru stromových žab...

Za námět k napsání tohoto článku i za informace o novém výzkumu děkuji webu New Scientist... Snad se Vám tento článek líbil...

Houbové onemocnění, které zabíjí hady, se bohužel dostalo do Evropy

6. července 2017 v 10:44 | HAAS
Mnoho let se mezi ochránci přírody a herpetology mluví o závažném houbovém onemocnění, které v Severní Americe vybíjí různé druhy hadů. Tato nemoc je vyvolána houbou druhu Ophidiomyces ophiodiicola. Napadá hadí šupiny a způsobuje zvířatům puchýře a podivně vypadají strupy, navíc v ojedinělých případech je houba schopna pokrýt značnou část hlavy hada včetně očí a zaslepit ho. Hadi na toto onemocnění, které se nyní v divoké přírodě šíří poměrně rychle, neumírají tak často. Většinou jsou příznaky nemoci jen slabé a řada hadů na ni nakonec nezahyne, i když bohužel projde určitými problémy. Avšak v některých případech už tato nemoc způsobila strašné škody. V roce 2006 v Novém Hampshiru, USA, způsobila vymýcení 50 % populace chřestýšů lesních, kteří jsou ohroženým druhem. Nedávno zase vymýtila 20 % populace vodních užovek žijících poblíž Erijského jezera, jednoho z pěti velkých jezer ve Spojených státech. V Severní Americe je rozšířena od Kanady až po Louisianu, a můžeme jen doufat, že se dosud vyhnula "plazímu státu" Floridě. Avšak nyní se objevují znepokojující zprávy, že už i naši, divocí evropští hadi, trpí tímto onemocněním. Dosud je otázkou, zda se skutečně rozšířilo přes Atlantik a pochází tedy ze Severní Ameriky, nebo tento druh houby jako takový existoval i v Evropě již dlouhou dobu, minimálně stovky, možná i tisíce let, a zabíjel beznohé plazy, aniž by si toho lidské oko povšimlo. Nyní však není důležité řešit, jak se k nám na kontinent tato nemoc dostala, mnohem důležitější je zjistit, jaké škody páchá a jak ji v budoucnu zastavit. Nový výzkum vedenou Zoologickou společností v Londýně (ZSL) potvrzuje, že onemocnění zde již řádí. Výzkumníci podrobně prostudovali vzorky 300 uhynulých exemplářů hadů z celého kontinentu, kteří se do sbírek dostali během několika posledních let jako nedávno uhynulí jedinci. Z nich 24 byli britští hadi (užovka obojková, užovka hladká a zmije obecná), kteří byli nakažením zabiti. Dále se ve sbírce nalezla užovka stromová z České republiky (zde velmi vzácný a přísně chráněný druh žijící pouze na jihu Moravy), jež byla houbovým onemocněním také zabita. Lze předpokládat, že tato nemoc řádí na evropském kontinentu minimálně od roku 2010, avšak jak již bylo zmíněno, může zde být mnohem, mnohem déle a dosud jsme si jí nepovšimli. Otázkou je, proč je v posledních letech toto onemocnění tak intenzivní. Hady však vybíjí i ničení přirozeného prostředí nebo nesmyslné pronásledování podmíněné pouze lidským strachem. Náš kontinent se především v minulosti s takovou persekucí hadů, především zmije obecné, potýkal ve velkém měřítku. Dnes se naštěstí situace uklidňuje, ale když přestávají hromadně působit lidské zbraně, obrací se proti šupinatým plazům toto nakažení. S podobnými problémy se setkáme i v jiných částech světa, tak například chytridová houba pocházející z Jižní Afriky zabíjí obojživelníky celého světa. U ní je přímo jisté, že byla po světě roznesena člověkem, byť neúmyslně. Syndrom bílého nosu, který napadá netopýry a v Severní Americe jich vybil již šest milionů, je další velkou trablí... Cílem ZSL je nyní vypořádat se s hadím zabijákem. Je třeba stopovat, jakým způsobem se tyto nemoci pomocí letadel či lodí přenášejí z kontinentu na kontinent, stejně jako zjistit, jak se tato onemocnění rozšiřují na takové vzdálenosti přirozeně (jedná-li se o přirozené rozšíření). Nyní však evropští vědci musí porozumět tomu, jak tato houba, označovaná jako houba SFD/SFD fungus, šíří samotným přírodním prostředím a jak konkrétně naše hady napadá... Pro člověka toto onemocnění nepředstavuje nebezpečí, neboť nás samotné nenapadá. Sám však věřím tomu, že našim šupinatým přátelům pomůžeme vypořádat se s tímto problémem, ať už rozšíření tohoto onemocnění způsobilo cokoliv.

Na obrázku se nachází zdravá eskulapka (anglicky Aesculapian snake), užovka stromová. Chcete-li vidět obrázky hadů napadených houbou SFD, podívejte se na tento web. Na odkazu naleznete fotografie severoamerických hadů, kteří byli touto nemocí postiženi... Do komentářů můžete napsat, co si o tom myslíte. Já sám věřím tomu, že se nám přítomnost nemoci v Evropě podařilo zaznamenat v pravý čas, kdy ještě vůbec není pozdě. Sám jsem tedy ohledně této věci optimistický...

Želvy skrytohlavé 1/4: Anatomie a evoluce

2. července 2017 v 11:12 | HAAS
Začíná další seriálový projekt, v němž se tentokrát zaměříme na želvy skrytohlavé. Doufám, že se v něm dozvíte více o této velmi zajímavé skupině želv. Projekt bude mít čtyři části, v první popíši anatomii a evoluci podřádu skrytohlavých...


1. část: Anatomie a evoluce

Želvy (Testudines, případně Chelonia/Chelonii) se dělí na dva podřády: skrytohlavé (Pleurodira) a skrytohrdlé (Cryptodira). Druhá jmenovaná skupina je rozvinutější a zahrnuje více než polovinu ze všech asi 270 druhů želv žijících v jednadvacátém století na naší planetě. Naopak primitivnější želvy skrytohlavé vedle nich působí jako živoucí fosilie. Na Zemi žije přibližně 70 druhů skrytohlavých, mnohé z nich jsou druhy ohrožené či vzácně pozorované. Žijí pouze ve sladké vodě a živí se jak vegetací, tak měkkýši, rybami a dalšími živočichy (vždy záleží na jídelníčku určitého druhu želvy).

Od svých skrytohrdlých příbuzných se tyto želvy liší způsobem, jakým v případě nebezpečí zasouvají krk a hlavu do krunýře. Každý ví, že řada druhů želv v ohrožení chrání svou hlavu a končetiny tím, že je jednoduše schová do svého krunýře, ale není to jen tak. Zvláště, když se anatomie skrytohlavých od skrytohrdlých výrazně odlišuje. A právě díky tomuto znaku vděčíme za tak výrazné a logické rozdělení želv na dva podřády. Zatímco vyvinutější želvy skrytohrdlé jsou schopny hlavu do krunýře zatáhnout úplně, přičemž se jejich krk stáčí vertikálně do tvaru písmene S, želvy skrytohlavé nemohou svůj dlouhý krk zatáhnout do krunýře úplně, a tak je v takovém případě jejich hlava natažena v krunýři podélně.


Rozdíl je též ve tvaru krčních obratlů. U skrytohrdlých jsou ploché a široké, kdežto u skrytohlavých jsou v průřezu úzké a mají tvar cívky. Tzv. bikonvexní centra se nacházejí na jednom nebo více obratlích a slouží jako dvojité klouby umožňující postranní zasunutí krku a hlavy do krunýře. Jejich krk je velmi pohyblivý.

Jako všechny želvy, mají i zástupci podřádu skrytohlavých čtyři končetiny, avšak přímo pro ně je typické, že mají plovací blány a viditelné drápy. Protože všechny skrytohlavé žijí ve sladké vodě, slouží jim takto uzpůsobené končetiny k veslování. Většinou však nejsou rychlými plavci, poněvadž řada z těch dravých (např. jihoamerická matamata) loví ze zálohy a tak při lovu pouze čekají ve vodě na kolem proplouvající kořist. Čelisti jsou bezzubé se zrohovatělými okraji. Skrytohlavé želvy mají dále odlehčenou lebku, což umožňuje větší ukotvení čelistního svalstva. Mnohé ze skrytohlavých jsou skutečnými zabijáky, mluvíme-li o těch dravých. Jediným kousnutím jsou schopny zabít rybu, a to naprosto bez problémů. Živočichové s měkkým tělem, jako jsou různí vodní plži, pak nemají šanci přežít takové kousnutí...


Zatímco skrytohrdlé želvy mívají 12 štítů na plastronu (břišní část krunýře), skrytohlavé jich mají 13. Jsou totiž vybaveny jedním velmi speciálním štítkem, kterým jejich početnější příbuzné nedisponují. Jedná se o tzv. gulární štítek, který se nachází na spodní straně krku...

Evoluce skrytohlavých želv je velmi pozoruhodná, bohužel však toho o ní nevíme mnoho. Podřád se vyvinul asi před 160 miliony let (želvy jako řád plazů existují už od doby před 220 miliony let, období Triasu). Primitivní jurské skrytohlavé žily ve vodním prostředí stejně jako jejich dnešní příbuzné a nedorůstaly značných velikostí, čímž se prakticky nelišily od svých dnešních příbuzných. Byly jen primitivnější, co se týče určitých znaků. Dnes známe 7 čeledí skrytohlavých, z nichž již čtyři kompletně vyhynuly. Jsou to čeledi Propleuridae, Dortokidae, Eusarkiidae a Bothremydidae. Poslední jmenovaná je skutečně zajímavá. Většina druhů sice žila ve sladké vodě, nalezly se však také fosilie druhů, které byly vyloženě mořské. Přitom však nebyly blízce příbuzné s mořskými želvami (ty patří do podřádu skrytohrdlých, Cryptodira). Byly všežravé, takže se živily jak vodními rostlinami, tak nejrůznějšími menšími živočichy. Některé, například kolumbijský Puentemys z Paleocénu, z doby před 58 miliony let, dorůstali délky až 1,5 metru. To je ve srovnání s dnešními skrytohlavými skutečná velikost (dnešní dlouhokrčky měří okolo 30 až 40 cm)! Čeleď Bothremydidae se vyvinula v Křídě před 100 miliony let a vyhynula v Eocénním období, ve starších třetihorách, asi před 40 miliony let. Ne všechny fosilní druhy skrytohlavých však nutně patří jen do čeledí, jež již dávno vyhynuly. Slavný kolumbijský Carbonemys, současník Puentemyse a také současník největšího kdy žijícího hada, giganta rodu Titanoboa, který jej mohl, ale též nemusel lovit, patřil do čeledi Podocnemididae. Ta dnes sestává jen ze tří rodů, z nichž dva žijí v Jižní Americe (původ čeledi bychom mohli hledat tam) a jeden překvapivě na Madagaskaru. Všechny ostatní rody vyskytující se mezi těmito dvěma velmi vzdálenými místy na mapě již neexistují, vyhynuli v dávné minulosti. Carbonemys patřil mezi největší skrytohlavé, jeho krunýř měřil 1,72 metru, což z něj činí jednu z největších kdy žijících želv! Pravděpodobně to byl býložravec, který se více potuloval po souši, než aby preferoval vodní prostředí...


Zdroje obrázků: WikiMedia Commons, Pinterest a www.testudines.org. První obrázek složen z obrázků z www.pinterest.com a www.chelonia.org .

Za informace vděčím publikacím Osteology of Reptiles (Romer), Turtles of Venezuela (Pritchard a Trebbau), Plazi a obojživelníci (Mark O'Shea a Tim Halliday) a Obojživelníci a plazi: Druhy, oblasti výskytu a chování (pravděpodobně kolektiv autorů, vydala contmedia GmbH). Informace jsem získal čtením těchto publikací a jakékoliv chyby v textu jsou mé vlastní.

Věřím, že Vás želvy skrytohlavé fascinují stejně, jako mne. Také doufám, že si přečtete druhou část tohoto projektu, kterou určitě napíši do poloviny července...

Lidožraví hadi

29. června 2017 v 8:48 | HAAS
Hadi jsou obvykle plaší tvorové, kteří se před lidmi vždy raději odplazí, než aby se s nimi pustili do konfliktu. Na světě žije asi 2800 druhů, z nichž jen malé množství představuje pro člověka reálné nebezpečí. Některé potenciálně nebezpečné druhy dosud vůbec nezpůsobily smrt člověka (to se týká i taipana menšího, nejjedovatějšího hada na světě). O to vzácnější jsou pak případy, kdy byli lidé zabiti nejedovatými hady. V minulosti však bylo několik takových případů zdokumentováno. Jednalo se o velmi vzácné útoky obřích hadů na lidi. Docházelo k nim jen zřídka, a dnes se s takovými případy setkáme jen v případě hadů uniklých z terárií. Velcí hadi však člověka na kořist nepovažují. I velká anakonda nebo krajta mřížkovaná by měla problém s tažením svých čelistí přes ramena dospělého muže. Je sice pravděpodobné, že by spolkla malé dítě nebo velmi útlou ženu, ale jinak jsou lidská ramena i na velké hady, kteří dokáží klidně spolknout jelena, příliš široká. Disponují sice škrtící silou, kterou jsou schopni člověka usmrtit, vícekrát se však člověk setká s jejich škrcením, brání-li se herpetologovi, který s hady vždy zachází opatrně a musí je chytit do rukou pro svůj výzkum... Slavný případ napadení a zabití člověka krajtou se odehrál v roce 1979 v distriktu Waterberg v provincii Limpopo, na severu Jihoafrické republiky. Třináctiletý chlapec byl zabit krajtou písmenkovou, nejdelším hadem žijícím na africkém kontinentu. Exemplář měřil 4,5 metru, což je mezi krajtami písmenkovými úctyhodná velikost (jistě šlo o samici, samci bývají mnohem menší). Chlapec byl hadem napaden ze zálohy a uškrcen k smrti. Jeden dospělý muž se chlapce snažil osvobodit a bojoval s hadem 20 minut, než krajta uvolnila své smyčky. V tu dobu byl chlapec bohužel mrtev. Jeho hlava byla pokryta hadími slinami, krajta se tedy pokusila jeho tělo spolknout. Vzhledem k jeho výšce, hmotnosti i šířce ramen by jej mohla spolknout, nakonec se tak však nestalo, jak již bylo uvedeno, právě díky zásahu dospělého muže... Krajta písmenková způsobila smrt lidí ještě několikrát, všechny zdokumentované útoky se však odehrály v zajetí. V roce 2013 byli v Novém Brunšviku, v Kanadě, zabiti dva chlapci stáří 4 a 6 let krajtou písmenkovou v obchodě s domácími mazlíčky. Trest byl udělen majiteli obchodu, který nedohlédl na bezpečí obou hochů. Byli uškrceni a zadušeni, avšak podle mnoha odborníků šlo o velmi neobvyklý případ. Krajta se zřejmě obtočila kolem obou a zabila je zároveň. Takový útok je však ještě vzácnější než útok velkého bílého žraloka na člověka, který je sám o sobě jednou z nejvzácnějších událostí na světě...


Někteří domorodí obyvatelé Amazonie vyprávějí příběhy o obrovských anakondách, které je napadly nebo dokonce zabily a pozřely jejich přátele. Takový případ však zatím nebyl zdokumentován. I velká anakonda by opět měla problém s pozřením dospělého muže kvůli šířce jeho ramen. O útocích na děti se však mezi některými kmeny v Amazonii mluví. Americký herpetolog Shawn Heflick tvrdí, že tyto zprávy jsou pravdivé a že k takovým útokům anakond na člověka dochází častěji, než bychom předpokládali. Dosud je však stále otázkou, zda může být anakonda velká považována za občasného zabijáka lidí. I takové případy by přece jen byly velmi vzácné... Krajta písmenková je jedním ze dvou druhů velkých hadů, které jsou známy zabitím a pozřením člověka jakožto kořisti. Tím druhým hadem je krajta mřížkovaná, gigant z jihovýchodní Asie, had, který dorůstá délky větší, než anakonda velká. Tento krásný had, kterého díky jeho zbarvení nemůžeme zaměnit s žádným jiným, dorůstá délky až 7 metrů, i když jisté pověry "svědčí" i o desetimetrových zástupcích. Obrovité krajty jsou dnes velmi vzácné, ale v minulosti byly zaznamenány útoky krajty mřížkované v jihovýchodní Asii. Na začátku 20. století byl údajně čtrnáctiletý chlapec z ostrova Salibabu v Indonésii zabit jedincem délky 5,17 metru. Z této doby pochází také případ dospělé ženy, kterou prý krajta mřížkovaná spolkla vcelku. Okolnosti jsou neznámé. Dále byl prý v první polovině 20. století zabit jeden šperkař z Barmy, který šel na lov se svými přáteli a zabila jej šestimetrová krajta. I tento případ není vědecky ověřen a podivné je, že se hovoří o tom, že byl hadem polykán nohama napřed (hadi jinak svou kořist polykají od hlavy, aby jim nedrhla srst a nezranily se o drápy či kopyta směřující vždy k druhému konci těla). Na Filipínách byly zaznamenány a zdokumentovány případy zabití člověka krajtou mřížkovanou. V době 40 let došlo k šesti takovým útokům, což z nich opět činí velmi vzácné události. K poslednímu zabití člověka divokou krajtou mřížkovanou došlo v Malajsii roku 1995, kdy bylo nehybné tělo farmáře nalezeno ve smyčkách čtyřmetrového hada. Od té doby došlo k podobným útokům jen několikrát, velmi vzácně, v zajetí. V roce 2009 byl tříletý chlapec z Las Vegas napaden 5,5 metru dlouhou krajtou a téměř zemřel, jeho matka ho zachránila jen tím, že použila nůž. V březnu 2017 však došlo k dalšímu údajnému útoku. Pětadvacetiletý farmář ze Sulawesi v Indonésii byl nalezen v žaludku krajty. Po muži bylo pátráno minimálně jeden den, než byla nalezena krajta s velkou boulí v břiše. Had byl zabit a později bylo dokázáno, že muže pozřel. Na krajtu mřížkovanou byl tento jedinec skutečně velký, byla to gigantická samice měřící 7 metrů. Je to však jediný případ, kdy bylo mrtvé tělo dospělého muže skutečně nalezeno v břiše krajty...

Všechny tyto útoky na člověka ze strany obrovských hadů jsou velmi vzácné. Ještě došlo k několika takovým útokům na Floridě a stály za nimi krajty tmavé, jež jsou na Floridě invazivním druhem (původní domovina: jihovýchodní Asie). Stále jde však o události, ke kterým dochází velmi zřídka. Nezapomeňte, že člověku hrozí mnohem větší nebezpečí při přechází frekventované silnice... Doufám, že se Vám tento článek líbil. Pokud ano, komentujte. Do komentářů můžete také napsat, co si o těchto případech myslíte, a co si především myslíte o údajných útocích anakondy na člověka. Věříte, že i tento druh napadá lidi?

Smrt velryby kvůli plastu v našich mořích

20. června 2017 v 14:32 | HAAS
Naše moře a oceány jsou kvůli plasotovému znečištění ve velkém nebezpečí, stejně jako tvorové, kteří je obývají. Britská telekomunikační společnost Sky nyní vede velkou kampaň nazvanou Sky Ocean Rescue, kterou diváky upozorňuje na katastrofální stav našich moří a ukazuje, jak se s tímto problémem vypořádat... Zítra, 21. června 2017 ve 21:00, poběží na stanici Sky Atlantic nový hodinový dokumentární film A Plastic Whale (Plastová velryba), který se zabývá případem vorvaňovce zubatého, jehož mrtvola se objevila při pobřeží Bergenu v Norsku. V jeho žaludku bylo nalezeno obrovské množství plastových sáčků, kvůli nimž zvíře zemřelo. Podobný případ Sky ohlásila před 6 hodinami, další kytovec byl uvězněn v mělkých vodách a umíral ve strašných bolestech, takže byl nakonec zastřelen, a po celém utrpení bylo v jeho žaludku nalezeno 30 plastových sáčků. Plast, který se prohání oceány jako nejhorší ze zabijáků, vytvořený pochopitelně člověkem, zabíjí velryby, kteří polykají množství planktonu a bohužel při tom nasávají tyto sáčky. Stejně je to i se žraloky obrovskými a velrybími. Také mořské želvy polykají sáčky, ne však náhodou, nýbrž proto, že si je pletou s medúzami, svou oblíbenou potravou. Plastové sáčky se ucpou v žaludku či střevech zvířat a působí jim strašné bolesti, až je nakonec zabijí. Když však zvířata uhynou, většina z nich, nejsou-li mrtvá těla odchycena lidmi a studována, klesne ke dnu, a po shnití se celé plastové sáčky opět dostanou do moře a působí další problémy... Tato nádherná zvířata jsou nyní ve vážném nebezpečí. Dokonce i Biskajský záliv, takové velké útočiště velryb, se potýká s těmito trablemi. Plast se navíc v mořích přímo hromadí. Svým množstvím plast překonává mořské živočichy v poměru 6:1! Více se můžete dozvědět právě díky nyní běžící kampani Sky Ocean Rescue (podívejte se proto na jejich web). Devastující efekt, který plastové znečištění v oceánech má na naše zvířata, bude zítra ukázán právě v dokumentu A Plastic Whale. Je dobře, že byl o celém případu vytvořen hodinový film, který se snad bude promítat i na televizních stanicích v jiných částech světa... I vy můžete v boji proti plastovému znečištění v oceánech pomoci. Dávejte si velký pozor, jaké firmy podporujete nákupem produktů, a rozhodně vyhazujte vše tam, kam to patří. Nepoužívejte též nadměrné množství plastu. Ještě stále není pozdě, začněme však dnes, aby zítra nebylo pozdě!

Zmije obecná-Jediný jedovatý had většiny států Evropy

18. června 2017 v 10:46 | HAAS
Uběhl již více než měsíc od toho dne, kdy jsem napsal popisek užovky hladké. Nyní je zde slíbená zmije obecná!

Latinský název: Vipera berus,
Rozšíření: Evropa a severní Asie, od Britských ostrovů až po ostrov Sachalin severně od Japonska,
Velikost: délka 65 až 90 cm, výjimečně až 104 cm (délka nejdelšího exempláře).
Zmije obecná je jedním z nejproslulejších hadů, ale částečně za to může i její nesprávná reputace. Někteří lidé žijící v Evropě stále považují zmije za zlá stvoření, což se opírá pouze o staré mýty nebo legendy. Těm naštěstí v 21. století není přisuzováno nic na pravdě, protože jakkoliv mají lidé ze zmijí strach, fakt je jediný: jsou to velmi mírná a plachá zvířata. Stejně jako všichni jedovatí hadi, i zmije před potenciálním nepřítelem raději prchnou, než aby musely plýtvat svůj cenný jed při obraně. Raději si ho uskladní k zabíjení kořisti. Člověka uštknou jen zřídkakdy, ve Spojeném království došlo k poslednímu uštknutí v 70. letech minulého století. Na Britských ostrovech se bohužel oběťmi zmijích uštknutí v sebeobraně stávají psi, ale i tak k tomu dochází zřídkakdy. Had musí být vyprovokován k tomu, aby učinil výpad. Pokud se tak stane, je potřeba dostat se do nemocnice do nejrychleji, neboť sílu jedu zmije obecné by člověk neměl podcenit. I přeživší se mohou stát invalidy. Stejně jako u ostatních zmijí jsou i u zmije obecné jedové zuby dlouhé a zahnuté. V klidu jsou sklopeny k hornímu patru. Když had zaútočí na kořist, nebo případně na útočníka, otevře tlamu, jedové zuby se vyklopí vpřed a zakousnou se do těla, a poté je do krevního oběhu vypuštěn jed. Jedový kanálek ústí blízko špičky zubu. Skrze něj je jed do kořisti vpraven... Zmije obecná není nějak zvlášť rychlá, ani nešplhá po stromech. Nejčastěji ji nalezneme v otevřené lesnaté krajině, na loukách a vřesovištích. Obývá také slatiny, rašeliniště, případně i louky a pole, což je však dnes již vzácné. Vyskytuje se samozřejmě i v horských oblastech. Ještě se s ní můžeme setkat v nadmořské výšce 2000 m. n. m., v jižní Evropě dokonce i 3000 m. n. m. Ve většině států Evropy, tedy rozhodně v severní části kontinentu, stejně jako ve středu a na Britských ostrovech, je zmije obecná jediným jedovatým hadem. V mnoha oblastech je ohrožená, v ČR je chráněná, v Anglii se vyskytuje jen na několika územích. Zmije obecná je také jediným arktickým hadem: vyskytuje se v oblastech až k 69. stupni zeměpisné šířky, tedy za polárním kruhem. Najdeme ji proto i na severu Skandinávie. Je to právě malá velikost, zbarvení a fakt, že rodí živá mláďata, co pomáhá těmto hadům přežít i v chladných podmínkách dalekého evropského severu. Zbarvení zmijí se může velmi lišit: samci bývají obvykle světle hnědí s černou klikatou čárou, která se táhne po jejich hřbetě. Samice jsou spíše obyčejně hnědé, klikatá čára, tolik typická pro mnohé evropské druhy zmijí, je tmavě hnědá. Černé zmije se ovšem vyskytují v chladnějších oblastech: tak například na některých ostrovech v Baltském moři. Černé zbarvení samozřejmě pomáhá zmijím k rychlejšímu zahřátí, stačí, když se chvíli vyhřívají na sluníčku, a díky černé barvě absorbují více tepla. Takové zbarvení ale není příliš krycí. Zmije z kontinentu jsou díky svému proměnlivějšímu zbarvení mnohem lépe maskovány. Takřka u všech zmijí obecných se vyskytuje tmavý proužek táhnoucí se od oka až k čelistnímu kloubu. Pro mnohé je typické i tmavé V na vrchní části krku, někdy však skvrna v týle může mít i tvar písmene X. Krásné oči s vertikální zorničkou jsou typické pro všechny zmijovité, avšak z jistého pohledu může být překvapivé, že tento druh je denní, nikoliv noční, jako většina druhů hadů s vertikálními zorničkami... Zmije obecná se živí hraboši, myšmi, žábami, ještěrkami, občasně i ptáky a také hmyzem. Občasně loví i mloky, čolky, dokonce požírá i ptačí vajíčka, a co je nejneuvěřitelnější, občas uloví i slepýše křehkého! To je už pro užovku obojkovou opravdu velké sousto, neboť slepýš je nejdelším britským ještěrem a také největším ještěrem ve většině států Evropy (s výjimkou jižní Evropy, kde královsky dominuje 1,5 metru dlouhý blavor žlutý)... K rozmnožování dochází po jarním svlékání staré pokožky, ale ještě předtím dochází k majestátním soubojům mezi samci. Při boji vztyčují trup a houpají se ze strany na stranu, vzájemně si ovinou přední části těla a zkoušejí jeden druhého zalehnout. Pokud jeden ze samců toho druhého přitlačí k zemi, je vítězem. Poražený se musí stáhnout. Samci však při soubojích zásadně nepoužívají své jedové zuby. Zmije obecná, stejně jako další evropské zmije, rodí živá mláďata. Ve vrhu jich může být 3 až 20. Mladé zmije se rodí plně vyvinuty, mají funkční jedové žlázy a zuby a brzy po narození si hledají potravu... Do zimního spánku tento had upadá s koncem podzimu. Herpetologické výzkumy potvrdily, že britské zmije hibernují 150 až 180 dnů, zatímco ty skandinávské až 9 měsíců! Během teplých zimních dnů, kdy sníh taje, se mohou zmije probudit a vyhřívat se na sluníčku, a také si hledat jiné úkryty. Během zimy obvykle zahyne až 15 % dospělců a 30 až 40 % mláďat...


Příště chřestýšovec Waglerův!

Vzácní novozélandští scinkové...

6. června 2017 v 15:33 | HAAS
Herpetofauna Nového Zélandu, tedy plazi a obojživelníci na ostrovech se vyskytující, není zastoupena příliš mnoha druhy. Na Novém Zélandu byly zaznamenány tři druhy hadů, ale dva z nich se k Severnímu ostrovu pouze zatoulali nebo byli nalezeni na plážích již mrtví, vyplaveni mořem. Jediným novozélandským hadem je proto zřejmě i nejrozšířenější had na světě, tichomořský vodnář dvoubarvý. Z podtřídy ještěrů se na Novém Zélandě vyskytuje již větší množství druhů, především pak různé druhy gekonů, z nichž některé jsou až zářivě zelené. Kromě gekonů jsou snad jedinými dalšími ještěry na ostrovech scinkové, další skupina ještěrů rozšířená po celém světě, z nichž někteří mají končetiny, jiní ne, a dorůstají různých velikostí. Novozélandští scinkové jsou malí, avšak výjimku tvoří rod Oligosoma, kam patří až středně velké druhy (běžně však do deseti centimetrů délky) a jenž je rozšířen na Novém Zélandě a ostrově Lorda Howa, stejně jako na Norfolku. Právě do tohoto rodu spadá i dosud málo prozkoumaný, avšak velmi vzácný novozélandský scink, nazývaný cobble skink. Nemá zatím latinské jméno (snad kromě rodového), protože dosud nebyl vědecky popsán. V roce 2007 ho objevil Tony Jewell v hospodě Miners on Sea v novozélandském městečku Granity na západním pobřeží Jižního ostrova. Všiml si totiž, že mezi dlažebními kameny hospody se pohybují nějací zvláštní ještěři, a jako expert na plazy si už na pohled všiml jejich odlišnosti od ostatních novozélandských scinků, které dobře zná. Tak se roku 2008 rozhodl napsat o novém druhu scinka z hospody Miners on Sea do své publikace Fotografický průvodce plazů a obojživelníků Nového Zélandu (A Photohraphic Guide to Reptiles and Amphibians of New Zealand). Scink označovaný jako cobble skink je velmi podobný scinku druhu Oligosoma infrapunctatum, který má na Jižním ostrově značně větší areál rozšíření. Určitě s ním společného předka, to přece též vedlo k důvodu, proč je už řazen k rodu Oligosoma... Původně se myslelo, že nově objevený druh scinka obývá celé západní pobřeží nebo alespoň velkou část, ale později se ukázalo, že jediným místem, kde může být spatřen, je doslova za hospodou Miners on Sea. Je to specialita městečka Granity, jehož jedinými dalšími obyvateli je 300 lidí a jejich domácí mazlíčci. V letech 2015 a 2016 byl proveden výzkum druhu a jeho sčítání, který vedl k již očekávanému znepokojivému zjištění: tento scink je neuvěřitelně vzácný a pro svou izolaci a drobný areál rozšíření se řadí k těm nejohroženějším plazům na světě. Bylo potvrzeno, že divokých jedinců žije už jen třicítka, a proto byl zahájen chovný program v Aucklandské zoo, kde jsou někteří jedinci tohoto obdivuhodného druhu chováni teprve od minulého roku... Důvodem, proč jsou na pokraji vyhynutí, jsou jednak cizí predátoři dovezení člověkem, tedy kočky, lasičky a další savci, a také ničení přirozeného prostředí tohoto scinka. Minulý rok na jaře zasáhly západní pobřeží Nového Zélandu velké, silné přílivy a nával bouřkového počasí, což se projevilo na zavodnění a celkové devastaci části krajiny v okolí Granity. I proto byl tak rychle zahájen chovný program tohoto scinka, brzy by totiž mohlo být pozdě, a to jak kvůli špatnému počasí, tak kvůli predátorům. Nynější výsledky jsou úžasné: ze 38 jedinců se počet scinka označovaného jako cobble skink v Aucklandské zoo vyšplhal na 40. Přibyli tedy dva jedinci. Je to velký úspěch, protože ochrana tohoto druhu je teprve v začátcích a ne vždy jsou chovatelé obeznámeni s chovem vědecky nepopsaného nebo jen velmi málo známého druhu. Rozmnožování v zajetí se tedy daří a zdá se, že tomu tak bude i nadále...

Za námět pro tento článek i fotografii vděčím tomuto webu: https://www.theguardian.com/environment/radical-conservation/2017/jun/01/new-species-discovered-behind-a-pub-then-saved-from-extinction#img-2 . V článku najdete další informace o evoluci či ochraně tohoto druhu...

Zachraňte sviňuchy kalifornské

28. května 2017 v 10:19 | HAAS
Vaquita nebo-li sviňucha kalifornská je možná nejvzácnějším savcem na světě. Podle sčítání uskutečněného v listopadu 2016 je známo, že na celém světě zbývá už jen 30 jedinců. Jejich počty se už v posledních dvou desetiletích radikálně snižovaly, druh byl klasifikován jako kriticky ohrožený už v roce 1996 a tento status mu zůstal dodnes, přestože před jednadvaceti až dvaceti lety žilo na Zemi 600 sviňuch kalifornských. Počet jedinců žijících dnes je dvacetkrát menší. Za všechno může nadměrný lov-kvůli rybářským sítím, do kterých se často připlétají, jsou vaquity drženy pod vodou, nemohou vyplavat na hladinu a nadechnout se, a proto umírají. Podle všech výzkumů je jisté, že jediný způsob, jak tento druh zachránit, je skončit s žábrovými sítěmi, které celou katastrofu způsobují... Sviňucha kalifornská se vyskytuje pouze v Cortézově moři. Jedná se o nejmenšího kytovce na naší planetě, dorůstajícího délky asi 140 centimetrů v případě samic, samci bývají o něco menší. Obvykle se vyskytují v malých skupinkách tvořených dvěma až třemi jedinci. Při hledání potravy se nepotápějí příliš hluboko, zůstávají spíše při hladině, a když se potopí, nikdy to není dále než do hloubky 30 metrů. Ale právě fakt, že své oblíbené korýše, chobotnice a rybky chytají při hladině a v lagunách, kde se korýši a ryby loví do sítí, stávají se čím dál ohroženějšími. Ačkoliv v severní části Kalifornského zálivu (nebo-li Cortézova moře) byla vyhlášena velká přírodní rezervace, která je i na seznamu světového dědictví UNESCO, a v níž vaquity žijí a jsou tam chráněny, stále jsou na tom špatně. Pokud chcete přispět k záchraně tohoto nádherného malého kytovce s černýma očima a nádhernými černými kruhy kolem nich, můžete. Podepište petici na https://secure.avaaz.org/campaign/en/save_the_vaquitas_21/?pv=77&rc=fb . Já sám ji podepsal již před nějakou dobou, asi před měsícem či dokonce před dvěma, ale stále není pozdě. Nezapomeňte, že každý hlas, včetně toho Vašeho, se počítá... Nezapomeňte také, že moře a oceány ničí plastové sáčky, proto si jich neberte velké množství, nevíte, kde mohou skončit, a zjišťujte si též informace o tom, kde byly loveny ryby či další mořští živočichové, jež jíte k obědu-nekupujte ty, které pocházejí z ohrožených lokací... Doufám, že vaquita nebo-li sviňucha kalifornská přežije-musíme ji zachránit dříve, než bude kvůli lidskému druhu pozdě...
Užovka hladká-Místně běžný, avšak tajemný had

14. května 2017 v 10:18 | HAAS
Jak jsem slíbil, je tu popis užovky hladké!

Latinský název: Coronella austriaca,
Rozšíření: Evropa,
Velikost: délka 50 až 60 cm.
Tento překrásný užovkovitý had je v Evropě místně běžný, přesto však žije skrytým životem a potkáme ji jen zřídka. Svým zbarvením a vzorováním, složeným z šedé, hnědé nebo červenavé barvy a s proužkem přes oko, jakož i tmavě zbarvenou horní částí hlavy, se podobá zmiji obecné, jedinému jedovatému hadu velké části Evropy. Někteří lidé si ji se zmijí často pletou. Je však jednoduché určit, zda se jedná o užovku či zmiji. Buďto je třeba znát celkovou anatomii těchto čeledí, anebo je pro kohokoliv snazší podívat se na oči: zmije má vertikální zorničky, což je pro většinu zmijovitých typické, kdežto užovka hladká je má velké a kulaté. To také jasně poukazuje na fakt, že jde o denní druh. Vyhledává suché, skalnaté biotopy s množstvím ještěrů. Občasně se může živit i hlodavci, avšak mladí jedinci požírají výhradně jiné plazy. Někdy se dokonce živí i jinými užovkami hladkými. Najde-li svou kořist, užovka hladká udělá prudký výpad vpřed, chytí oběť do tlamy a poté se kolem ní obtočí. Někdy svou kořist udusí, jindy ji zase pouze ochromí a spolkne zaživa... Tento had tráví značnou část svého života pod kameny, ve skalních štěrbinách, v písku nebo v hustém porostu rostlin. Když se vyhřívají na sluníčku, obtočí se obvykle kolem vřesu, aby byly dobře maskovány-to se týká alespoň anglických užovek hladkých. Jedná se o nejpřísněji chráněného plaza ve Spojeném království. Kdysi byl v zemi hojnější, ovšem dnes zbývají jen malé populace v Dorsetu a Hampshiru, stejně jako v Surrey. V minulosti se přirozeně vyskytoval například v Devonu, odkud v minulém století vymizel. Hlavním důvodem, proč je ve Spojeném království ohrožen, je zničení přirozeného prostředí. Mnoho anglických vřesovišť podlehlo tlaku zemědělství a lesnictví. V místech, kde se kdysi rozkládala vřesoviště obývaná užovkami hladkými, se dnes rozléhají jehličnaté plantáže. Zbývající anglické populace se jen těžko vypořádávají s požáry krajiny, a bude trvat nejméně dalších 15 let, než se vřesoviště zotaví a s nimi snad i tato nádherná užovka. Ve zbytku Evropy je poměrně častá, v České republice je to druhý nejhojnější had, hned po užovce obojkové, přesto je však poměrně vzácné potkat ji... Užovce hladké se výrazně podobá užovka girondská ze severní Afriky (latinský název Coronella girondica). Oba druhy jsou si blízce příbuzné. Liší se však způsobem rozmnožování: užovka girondská klade vejce, kdežto užovka hladká, jak je známo, rodí živá mláďata. Je to vejcoživorodý druh-mláďata se vyvíjejí ve vejcích v těle matky, potom vejce opustí krátce před porodem a nakonec přijdou na svět plně vyvinutá a samostatná. V jednom vrhu mohou být 2, může jich však být i 15. Svůj český název užovka hladká, stejně jako anglický název Smooth snake, získala díky svým šupinám. Na dotyk jsou neobyčejně hladké, což pomáhá hadovi k rychlejšímu pohybu v prostředí, v němž se vyvinul. Šupiny jsou také lesklé, a chybí jim kýl, tzn. ve středu šupin se nenachází výstupek...

Příště zmije obecná!
 
 

Reklama