close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Zvířata vyhynulá v našem letopočtu

Koroun bezzubý

6. října 2013 v 9:30 | HAAS
Tento savec, který patřil do skupiny dugongovitých, patří také mezi nejznámější zvířata, za jejichž vyhubení může bohužel člověk. Koroun bezzubý byl pod latinským jménem Hydrodamalis gigas popsán roku 1741 mužem jménem George W. Steller. Jednalo se o pomalé mořské zvíře, dlouhé 8 metrů! Koroun vážil 4 tuny. Byl nesmírně pomalý, takže ho domorodí obyvatelé nebo případně námořníci a rybáři, kteří do oblastí jeho výskytu zajeli, lovili. V době, kdy ho Steller popsal existovalo asi 1500 jedinců, což nebyl žádný úspěch. Tato populace žila v chladných mořích na pomezí Aljašky a ruských poloostrovů Čukotka a Kamčatka. V roce 1768 získal tento živočich rekord, který ale vůbec není povzbuzující a usmívat by se nad ním lidé příliš neměli: Koroun bezzubý je zvířetem vyhubeným nejdříve po svém popisu, nikdy dříve ani později o tak málo let později žádný popsaný druh nevyhynul. Známý je též jako Stellerův moroň...

Do této rubriky přibydou časem i další články o zvířatech, která byla vyhubena člověkem...

Pták Moa (vyhynul v devatenáctém století)...

29. srpna 2009 v 9:39 | HAAS
Pták Moa vyhynul v 19. století. Byl to skutečně vzácný druh. Moa je potomkem ptáka Phororacos, který vyhynul v době před jedním milionem let. Pták Moa byl zabíjen hlavně kvůli masu, z kterého si dalekozápadští trapeři dělali pečinku. Jednak kvůli velikosti. Ještě dnes existuje "vycpaná socha ptáka Moi". Pták Moa přežíval v Severní Americe, a jako potomek pravěkého tvora byl stejně jako on veliký masožravec. Byl černý, a byl vskutku 2 metry vysoký. T o je pomalu výška pštrosa. To, že ho však trapeři zabíjeli, neznamenalo to, že byl nezemřeli. Mnoho životů už padlo za tohoto "současného děsoptáka". Ale Mou přece jenom vyhubili. To byl konec těchto dob, kdy vyhynuli všechna tato zvířata.
Ale možná ještě žijí, každopádně "Život je plný tajemství..." ...Pratur

10. srpna 2009 v 12:07 | HAAS
Pratur vyhynul také jako dronte (pták dodo) v 15. století. Na Zemi se objevil v Evropě, ještě v pravěku. Poslední kus byl zabit kolem roku 1627. Zemřel v Polsku. Samci tohoto druhu měli černé zbarvení. Jedna ze zajímavostí: pratur se nedal chovat jako běžný tur. Patřil k rodu "Bos", ale byl mnohem divočejší. Když se s tímto tvorem konali rodea ve Španělsku, mnoho toreadorů zahynulo již při prvních zkouškách. Je však pravda, že ještě v pravěku lidé tyto tury lovili. Později, asi před 7-8 tisíci let, v dobách nejprvnějších zemědělců, si chovatelé dokázali konečně pratury dokonce ochočit. Je to zvláštní, ale v době bronzové si lidi dokázali ochočit pratury a v 15. století už ne. A to jsou zajímavosti o tomto zvířeti.Blboun nejapný (dronte mauricijský)

9. srpna 2009 v 7:57 | HAAS
Jinak také pták dodo. Žil na ostrově Mauritius a naposledy byl na něm spatřen něco kolem roku 1505 nebo tak nějak. Byl vysoký asi 1 metr (což je výška malého dítěte). Vymřel v roce 1758. Tento tvor patřil údajně mezi holuby. Byl nelétavý a vůbec nebyl plachý. Právě proto ho také lidé vyhubili. Když není zvíře plaché, lehce se zabije. Dronte měl trochu zakřívený zobák. Byl to všežravec, zobák mu asi sloužil proto, aby touto "zakřivenou špičkou" dobře uchopil plod nebo semeno, při ohrožení se silnými údery zobáku bránil.


A co nám o něm říka Wikipedie?:
Vyhynutí dronteho bylo pro Mauricius katastrofou, která nezůstala bez následků. V průběhu 19. století zaznamenali přírodovědci, že na ostrově Mauricius začíná ubývat kdysi dominantní dřevina - strom Calvaria major. Zprvu nenápadný ústup se proměnil ve stále rychlejší vymírání. Na počátku 20. století začaly různé přírodovědecké instituce a spolky bít na poplach a založily projekt na záchranu ohroženého druhu, ale ten byl zcela neúspěšný. Strom se totiž odmítal rozmnožovat. V 70. letech 20. století již údajně existovalo pouze 13 exemplářů. Všechny byly staré přes 300 let.
Tehdy si americký ekolog Stanley Temple povšiml faktu, že vlastně na celém ostrově není známý výskyt stromu mladšího než poslední existující výskyt dronteho a vyslovil hypotézu, že příčinou vymírání Calvarie je vymření dronteho. Podle jeho hypotézy totiž semena tohoto stromu mají příliš tvrdý obal a aby vyklíčila, potřebovala být natrávena v drontím žaludku. Po sériích několika pokusů pak přišel s řešením - namísto dronta může stejně dobře posloužit krocan. Poté se již mohl plně rozběhnout projekt na záchranu ohroženého druhu a v současné době se začínají na ostrově zakládat nové porosty znovuzrozeného stromu.
Výše zmíněný příklad demonstruje dva důležité pojmy související s vnitřní provázaností ekosystému:
  • klíčový druh (dronte) - druh, který je klíčový pro zachování ekosystému. V tomto případě vymření dronteho zapřičinilo téměř vyhynutí dominantního rostlinného druhu, což pochopitelně vedlo k radikální změně prostředí a dalším řetězovým reakcím.
  • sekundární extinkce - vymření jako důsledek řetězové reakce, další důležité druhy vymírají pouze v důsledku vymření klíčového druhu.


Příště pratur, který žije již od pravěku!!!

Tygr Ussurijský, tvor který je již značně ohrožen

22. července 2009 v 10:43 | HAAS
Tygra Ussurijského zná každé malé dítě. Tento tvor ještě nevyhynul, ale je ohrožen! Na Zemi žije asi 500 posledních kusů, je ale ještě čas k tomu aby se mohly rozmnožit. Jestliže se ale nerozmnoží do určitého času, budou zabiti. Na vyhynutí tygrů Ussurijských mají podíl také lovci. Kůže z tygrů se používá už od pravěku, z dob, kdy pravěcí lovci lovili poslední šavlozubé tygry. Později také v cirku ve Starém Římě. Později také ve středověkých hradech (tam bylo zabito více než 1000 Ussurijských tygrů) a nakonec ještě dnes. Tito tygři tedy vymírali kvůli Římanům, středověkým válečníkům a vymírají také kvůli lovcům z naší současnosti.
Smilodon byl šavlozubý tygr. Žil v Americe.

V příští části Dronte Mauricijský, který vyhynul dřív než jiná zvířata z této rubriky-seriálu!!!

Vakovlk

16. července 2009 v 11:54 | HAAS
Vakovlk je dalším zvířetem, které údajně vyhynulo v 19. století. Žil v Austrálii a byl to masožravec. Podobal se vlkům, ale něčím se od nich lišil! A to vakem na břiše. Vyhynul jen proto, že asi dělal sedlákům škody na dobytku. Proto jej sedláci vyhubili a už nikdy nikdo takové krásné zvíře neviděl. Dnes už se ukazuje pouze na počítačích anebo v knížkách. I přesto jsou jeho fotografie vzácné. Dokonce byl i v Zoo v Austrálii. Ještě v 20 až 30 letech minulého století žily poslední dvě samice v Tasmánii. Protože se už nemohly rozmnožit, vymřely obě dvě naráz.
V příští části tygr Ussurijský, který ještě nepatří mezi vyhynulé, ale nyní je už značně ohrožen!!!

Zebra Kwaga

16. července 2009 v 10:44 | HAAS
Zebra Kwaga je prvním zvířetem, o kterém vám chci napsat v této rubrice. Vyhynula v 19. století, a to proto, že ji lovci velice přehnaně lovili. Koncem 19. století se stala silně ohroženou. Jelikož lovci na to nedbali, lovili ji dál. Asi o dva měsíce později bylo vyhlášeno, že těchto tvorů je na Zemi už asi jen 50. Lovci ale chtěli kůže z Kwag a proto lovili dál. Proč zrovna pro kůži? Protože měla kůži celou hnědou, jen krk a hlavu pruhovanou. Když potom zmizela ze Země navěky, lovci se mezi sebou začali hádat, kdo to způsobil. A tak se poprvé zdála Zebra Kwaga lidem na zemi důležitá.A co nám říká o Kwagách Wikipedie?
"Ještě na počátku 19. století žila kwaga ve velikých stádech na horním toku řeky Orange v jižní Africe. Jihoafričtí Búrové a další Evropané je však začali hromadně vybíjet. Například H. Lichteinstein, který roku 1804 doprovázel s celým vojskem guvernéra po jižní Africe, zapsal do svého deníku: Dnes jich bylo složeno víc, než mohla naše početná společnost zkonzumovat. Vybíjení postupovalo tak rychle, že zoologové ani nestačili zareagovat a vytvořit v zajetí chovná stáda. V roce 1878 byla zastřelena poslední kwaga ve volné přírodě. Kusy chované v různých ZOO byly většinou staré a neschopné rozmnožování, a tak poslední zvíře svého druhu pošlo 12. srpna 1883 v amsterdamské zoologické zahradě.
Jediné, co se po kwagách zachovalo do dnešních dnů, jsou tři fotografie, devatenáct kůží a několik lebek. Patří mezi nejvzácnější exponáty muzejí."...

Fotografie zebry Kwagy v londýnské zoo.


Příště se seznámíte s vakovlkem!!!
 
 

Reklama